Visa ett Visio-diagram på en webb sida

Det finns flera sätt att visa ett Visio-diagram på en webb sida, till exempel på en blogg, i SharePoint eller med ett webb program. Plan ritningar, tids linjer, process flöden, nätverks diagram och alla andra diagram är mer upptäckta och användbara när de används på webben. Dessutom visas sparade ändringar i det ursprungliga diagrammet i Visio automatiskt på webb sidan, vilket innebär att intressenter och andra användare ser uppdaterade diagram.

Obs!   Vi rekommenderar inte längre användning av Visio Web Access (kallas även för Visio Services) eller Visio Web Access-webbdelen med SharePoint Online. Den här funktionen dras tillbaka från Office 365 och SharePoint Online. Läs mer. I SharePoint Server stöds de här funktionerna fortfarande i enlighet med Microsoft livscykelpolicy.

Visio på webben är ditt val för framtida lösningar i SharePoint Online och ger dig många förbättringar av Visio Web Access). Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio för webben och Visio för webb hjälpen.

Lägga till ett diagram på en webb sida med hjälp av OneDrive-personlig Inbäddnings kod

 1. Om du inte har ett OneDrive-konto, skapa ett här.

 2. Om det behövs laddar du upp Visio-filen till OneDrive – privat.

 3. Navigera till mappen som innehåller Visio-filen och markera den.

 4. Välj bädda inoch välj sedan skapai fönstret bädda in.

 5. Du kan också justera storleken på zoomnivån och sedan kopiera inbäddnings koden till webb sidan eller programmet.

Lägga till ett diagram på en modern SharePoint-sida med hjälp av Visio på webben embed-kod

 1. Gå till dokument biblioteket som innehåller Visio-filen.

 2. Om du vill öppna Visio-diagrammet markerar du fil namnet.

 3. Välj Visa fler kommandon (...) > bädda in.

 4. Kopiera Inbäddningskod i dialogrutan Bädda in.

 5. Du kan också justera bredden och höjdenoch sedan kopiera inbäddnings koden.

 6. Om det behövs kan du skapa en modern SharePoint-sida där du vill infoga Visio-diagrammet. Mer information finns i Lägg till en sida till en webbplats.

 7. Gå till den moderna SharePoint-sidan, Lägg till webb delen bädda in kod och Lägg sedan till inbäddnings koden .

  Mer information finns i Använd webbdelen Bädda in på en modern sida.

Lägga till ett diagram på en modern SharePoint-sida med hjälp av webb delen fil visning

 1. Om det behövs kan du skapa en modern SharePoint-sida där du vill infoga Visio-diagrammet. Mer information finns i Lägg till en sida till en webbplats.

 2. Gå till den moderna SharePoint-sidan.

 3. Klicka Inringat plustecken som används för att lägga till en modern webbdel på en sida och välj sedan Arkiv visning.

  Kommandot Bädda in ett Visio-diagram i en SharePoint-sida

 4. Bläddra till det Visio-diagram som du vill infoga och välj sedan Lägg till dokument.

Mer information finns i Använda webbdelar på SharePoint Online-sidor

Lägga till ett diagram på en klassisk SharePoint-sida med hjälp av kommandot bädda in kod

 1. Gå till dokument biblioteket som innehåller Visio-filen.

 2. Om du vill öppna Visio-diagrammet i Visio på webben väljer du Visio-filen.

 3. Välj Visa fler kommandon (...) > bädda in.

 4. Kopiera Inbäddningskod i dialogrutan Bädda in.

 5. Navigera till den webb sida där du vill lägga till Visio-diagrammet.

 6. Välj sid > Redigera.

 7. Klicka inuti det redigerbara området på webb sidan.

 8. Välj infoga > inbäddnings kod.

Skapa en Visio på webben kombinationslösning med Visio JavaScript API

Visio JavaScript-API:er ger programmässig åtkomst till Visio på webben-diagram på en SharePoint-sida. Använd API:er till att först bädda in ett Visio-diagram i ett HTML <Iframe>-element och sedan interagera med diagramelementen med en skriptredigeringswebbdel. Mer information om viktiga begrepp och kod exempel för att komma igång finns i Migrera från Visio Web Access till Visio för webben.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Hjälp om Visio för webben

Visio för webben: vanliga frågor och svar

läge för Silverlight i Visio Web Access

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×