Visa ett projekt med Projektcenter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Projektcenter är den enda källan du behöver för att hitta information om projekt som har publicerats till Microsoft Office Project Server. Du kan se dokumentinformation om flera projekt och granska detaljerad information om enskilda projekt. Om du vill visa ett projekt i Projektcenter gör du följande:

 1. Klicka på Projekt i Snabbstart.

  Visa en lista över alla publicerade projekt, inklusive huvudprojekt inom organisationen på sidan Projektcenter.

 2. Klicka på den vy som innehåller den önskade informationen i listan Visa.

  I Gantt-schemats diagramdel visas varje projekt som en sammanfattningsstapel. Olika fält visas i vyns bladdel, beroende på vilken vy du väljer.

  Tips: Om du vill filtrera listan över projekt eller organisera projekten i grupper klickar du på Visningsalternativ Bild av knapp och markerar sedan de aktuella alternativen.

 3. Klicka på namnet på projektet i kolumnen Projektnamn om du vill visa aktiviteter i projektet. En lista över alla aktiviteter i projektet visas, inklusive alla infogade delprojekt.

 4. Om du vill arbeta med projektet i dess egen arbetsyta markerar du projektet, klickar på Gå till och sedan på projektarbetsyta. I projektets arbetsyta kan du skapa en diskussionstavla, skapa en lista över relaterade filer och dokument och upprätta ett dokumentbibliotek för projektet.

  Obs!: Innan du kan gå till ett projekts arbetsyta måste en arbetsyta ha skapats för projektet, antingen av projektledaren när projektet publicerades eller av en administratör.

 • Projektcenter-sidan visas indikatorer om projektrelaterad information. Exempelvis visas indikatorer för dokument eller ärenden när dokument eller ärenden länkas till ett projekt.

 • Markera projektet och klicka på Öppna om du vill öppna det med Microsoft Office Project Professional 2007.

 • Du kan redigera de anpassade fälten för ett projekt beroende på behörighetsinställningarna. Markera det projekt som du vill ändra de anpassade fälten för och klicka sedan på Redigera anpassade fält.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Microsoft Office Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×