Visa ett projekt med Projektcenter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Projekt Center är din egen källa för information om projekt som har publicerats på Microsoft Office Project Server. Du kan se sammanfattnings information om flera projekt och granska detaljerad information om specifika projekt. Så här visar du ett projekt i projekt Center:

 1. Klicka på Projekt i Snabbstart.

  Visa en lista över alla publicerade projekt, inklusive huvud projekt, i organisationen på sidan projekt Center .

 2. I listan Visa klickar du på den vy som innehåller den information som du vill använda.

  I diagram delen av vyn Gantt-schema visas varje projekt som en sammanfattnings-Gantt-stapel. Olika fält visas i list delen av vyn, beroende på vilken vy du väljer.

  Tips: Om du vill filtrera listan över projekt eller ordna projekten i grupper klickar du på visnings alternativ Bild av knapp och väljer sedan lämpliga alternativ.

 3. Om du vill visa aktiviteter i projektet klickar du på namnet på projektet i kolumnen projekt namn . En lista över alla aktiviteter i projektet visas, inklusive eventuella infogade del projekt.

 4. Om du vill arbeta med projektet på en egen arbets yta markerar du projektet, klickar på gå tilloch sedan på projekt arbets yta. I projektets arbets yta kan du skapa en diskussions tavla, skapa en lista med relaterade filer och dokument och skapa ett dokument bibliotek för projektet.

  Meddelanden: 

  • Innan du kan gå till en arbets yta för ett projekt måste en arbets yta ha ställts in för projektet antingen av en chef när projektet först publicerades eller av en administratör.

  • På sidan projekt Center visas symboler för projektrelaterad information. Till exempel visas dokument-eller problem indikatorer när dokument eller problem länkas till ett projekt.

  • Om du vill öppna projektet med Microsoft Office Project Professional 2007 markerar du projektet och klickar sedan på Öppna.

  • Beroende på behörighets inställningarna kan du redigera anpassade fält för ett projekt. Markera det projekt som du vill ändra de anpassade fälten för och klicka sedan på Redigera anpassade fält.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Microsoft Office Project Web Access?

Beroende på vilka behörigheter du använde när du loggade in i Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det som visas på vissa sidor kan dessutom skilja sig från vad som är dokumenterat om din Server administratör har anpassat Project Web Access och inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×