Visa ett namngivet objekt i Excel Services

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du öppnar en Microsoft Office Excel-arbetsbok i Excel Services, visas arbetsboken i en av två möjliga vyer:

Kalkylbladsvy     I den här vyn kan du visa arbetsboken, inklusive ett eller flera kalkylblad, och all information i kalkylbladen. När en arbetsbok sparas kan den som skapat arbetsboken ange om alla kalkylblad ska visas eller bara vissa.

Vyn Namngivet Objekt     I den här vyn kan du bara visa ett eller flera namngivna objekt i arbetsboken. Ett namngivet objekt kan vara något av följande: ett diagram, en Excel-tabell, en pivottabellrapport, en pivotdiagramrapport eller ett namngivet cellområde.

Vad vill du göra?

Mer information om vyn namngivna objekt

Visa ett namngivet objekt i vyn namngivna objekt

Vyn Namngivet objekt

Vyn Namngivet objekt är praktisk när du (som användare eller arbetsboksförfattare) vill göra följande:

  • Bara visa specifika namngivna objekt i en arbetsbok, till exempel ett diagram eller en Excel-tabell, eftersom det är den enda information du vill se. Om du har skapat arbetsboken kanske du exempelvis inte vill att användaren ska se andra delar av arbetsboken eftersom de inte innehåller information som användaren behöver, eller eftersom du vill dölja informationen av säkerhetsskäl. Du kanske heller inte vill att användaren ska se alla data bakom ett diagram eller ett pivotdiagram eftersom det finns för lite plats för det på en Business Intelligence-instrumentpanel.

  • Välja specifika namngivna objekt från den nedrullningsbara listan Visa i Excel Web Access-verktygsfältet för att öka flexibiliteten när du visar information i arbetsboken, i stället för att bläddra efter informationen, vilket kan vara besvärligt och tidsödande. Om du har skapat arbetsboken kan du styra hur användaren navigerar i informationen i arbetsboken. Dessutom visar Excel Services vissa namngivna objekt annorlunda jämfört med i kalkylbladsvyn för att minimera behovet av navigeringskontroller.

  • Anslut webbdelar, till exempel filterwebbdelar eller listvywebbdel, till Excel Web Access-webbdelar på en instrumentpanel eller på en annan webbdelssida. Du kan till exempel använda ett markerat värde i en Filterwebbdel för att visa ett diagram, en Excel-tabell och ett namngivet område i ett separat Excel Web Access-webbdel. Mer information finns i Ansluta filterwebbdelar till Excel Web Access.

Du kan visa följande namngivna objekt i vyn Namngivet objekt:

Namngivet objekt

Kommentarer

Excel-tabell

Diagram och pivotdiagram

Hela diagrammet eller pivotdiagrammet visas alltid och beskärs aldrig. Vågräta och lodräta rullningslister kan visas.

Pivottabellrapporter

Namngivet område

Området måste vara sammanhängande och kan vara globalt eller lokalt i förhållande till kalkylbladet (SheetName!RangeName). Ett namngivet område är ett område som du definierar i Microsoft Office Excel 2007 eller ett område som definieras i Office Excel 2007, till exempel ett utskriftsområde.

Ett namngivet område kan också innehålla andra namngivna objekt, diagram, Excel-tabeller, pivottabeller och pivotdiagram.

Meddelanden: 

  • När en arbetsbok sparas i vyn Namngivet objekt kan du fortfarande visa åtgärdsfönstret Parametrar och ange parametrar, oavsett om den namngivna cellen som motsvarar parametern ingår i det namngivna objektet eller inte. Du kanske till exempel vill visa ett diagram, men tillåta att användaren uppdaterar diagrammet genom att ange ett parametervärde för ett cellvärde som inte finns i det namngivna objektet.

  • Du kan inte växla till kalkylbladsvyn från vyn Namngivet objekt eller till vyn Namngivet objekt från kalkylbladsvyn under samma session.

  • Enskilda kalkylblad visas inte i den nedrullningsbara listan Visa.

Överst på sidan

Visa ett namngivet objekt i vyn Namngivet objekt

Du kan visa namngivna objekt i vyn Namngivet objekt på två sätt: Genom att använda den nedrullningsbara listan Visa eller genom att definiera egenskapen Listrutan Namngivet objekt.

Meddelanden: 

  • Namngivna objekt visas alltid i alfabetisk ordning.

  • Listrutan vy visas bara när arbetsbokens författare har markerat en eller flera namngivna objekt i dialogrutan Alternativ för Excel Services innan du sparar den, Arbetsboksnavigering, All arbetsboksinteraktivitet och Namngivna objekt listrutan egenskaper är markerade och Excel Web Access-verktygsfält visas. Mer information finns i anpassade egenskaper för webbdelen Excel Web Access och hjälp för Microsoft Office Excel 2007.

Använd listrutan vy

  • Växla till vyn Namngivet objekt i Excel Web Access, klicka på pilen bredvid den nedrullningsbara listan Visa i Excel Web Access-verktygsfältet och klicka sedan på ett namngivet objekt.

Ange egenskapen namngivna objekt nedrullningsbar lista

En webbdel författare kan visa ett specifikt namngivna objekt i vyn namngivna objekt genom att ange egenskapen Namngivna objekt listrutan för alla namngivna objekt som anges av arbetsbokens författare i dialogrutan Alternativ för Excel Services innan du sparar arbetsboken. Den här egenskapen är användbar, till exempel i en instrumentpanel när du vill visa ett specifikt namngivna objekt i webbdelen Excel Web Access, men du inte vill att användaren kan välja andra namngivna objekt. Mer information finns i Excel Web Access-webbdel anpassade egenskaper.

Tips: Webbdelsförfattaren kanske inte är samma person som arbetsbokens författare, och kanske inte ens har tillgång till arbetsboken. Om du är osäker på vilket namngivet objekt som bör anges för egenskapen Listrutan Namngivet objekt öppnar du arbetsboken i Excel 2007 och öppnar dialogrutan Excel Services-alternativ för att visa en lista med namngivna objekt. Du kan också visa Excel Web Access-webbdelen med egenskapen Listrutan Namngivet objekt inaktiverad och kontrollera de namngivna objekten i den nedrullningsbara listan Visa.

Obs!: Om du anger ett värde i egenskapen Listrutan Namngivet objekt och Excel-webbdelen visas i vyn Namngivet objekt är detta värde det namngivna standardobjekt som visas.

Problem: Egenskapen Namngivna objekt listrutan inte få töms när jag tar bort en lista Visa webbdelsanslutning

När du ansluter en listvywebbdel till Excel Web Access-webbdel genom att välja kommandot Skicka rad till på den listvywebbdelen anslutningsmenyn eller kommandot Hämta namngivna objekt från på den Excel Web Access-webbdel anslutningsmenyn , egenskapen Namngivna objekt listrutan anges även till värdet anslutning du har godkänts. Vid ett senare tillfälle om du tar bort webbdelsanslutningen förblir det här värdet i egenskapen Namngivna objekt listrutan och du får ett snabbmeddelande som säger att det namngivna objektet inte kan visas. Ta bort egenskapen Namngivna objekt nedrullningsbara listan för att lösa det här. Mer information finns i Excel Web Access-webbdel anpassade egenskaper.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×