Visa en webbsida, mapp eller fil på en klassisk SharePoint-sida

Visa en webbsida, mapp eller fil på en klassisk SharePoint-sida

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda webbdelen Sidvisning visar en webbsida, fil eller mapp på en klassisk SharePoint-sida. Du anger en hyperlänk, en filsökväg eller en mappsökväg du vill länka till innehållet.

Meddelanden: 

 • Du kan endast använda webbdelen Sidvisning i en webbläsare som stöder HTML-elementet IFRAME.

 • Om du vill visa en fil eller en mapp krävs Microsoft Internet Explorer.

Du kan använda webbdelen Sidvisning för att visa:

 • En favoritnyhetskälla på Internet i ett särskilt nyhetssammanfattningsavsnitt på en SharePoint-sida.

 • En lista över aktiva arbetsgruppsfiler på en server som du vill visa regelbundet.

 • Ett dokument eller kalkylblad som du använder ofta.

För att kunna redigera en sida måste du minst ha behörighet som medlem i gruppen Designer för webbplatsen.

 1. På sidan som du vill lägga till webbdelen väljer du Redigera i det övre högra hörnet på sidan.

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat kan det bero på att du inte har behörigheter till sidan. Kontakta administratören.

  Redigera länk

 2. Välj fliken Infoga och sedan Webbdel.

  Webbdel

 3. Under kategorier väljer du en kategori, till exempel Media och innehåll, väljer du en webbdel, till exempel webbdelen Sidvisning och väljer sedan Lägg till.

  Lägga till webbdel

 4. När du har ändrat sidan klickar du på Spara.

Redigera egenskaperna för webbdelen Sidvisning

 • Om du ännu inte har konfigurerat webbdelen Sidvisning innan du sparar dina ändringar, väljer du Öppna verktygsfönstret.

  Öppna verktygsfönstret

Egenskaper för webbdelen visas i verktygsfönstret. Du kan använda följande beskrivningar för att konfigurera de anpassade egenskaperna för webbdelen för PartWeb:

Egenskap

Beskrivning

Gruppen Webbsida, Mapp eller Fil

Anger den typ av innehåll som du vill visa i webbdelen Sidvisning.

Välj ett av följande alternativ:

 • Webbsida     Välj det här alternativet om du vill visa en webbsida som innehållet i webbdelen Sidvisning. Det här alternativet anger automatiskt protokollet Hypertext Transfer Protocol (http://) i textrutan Länk. Det här är standardinställningen.

 • Mapp     Välj det här alternativet om du vill visa en lista över filer i en mapp.

 • Fil     Välj det här alternativet om du vill visa innehållet i en fil. Filen öppnas i ett separat webbläsarfönster eller i webbdelen om programmet som filen öppnas med stöder infogad aktivering för den filen i webbläsarfönstret.

Länk

Anger en hyperlänk, mapp eller fil som du vill länka till innehållet som du vill ska visas i webbdelen Sidvisning:

 • Om du valde Webbsida tidigare i det här avsnittet måste du ange en giltig hyperlänk. De två giltiga hyperlänkprotokoll som du kan använda är följande:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med sekretess, som använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan använda en absolut URL eller en relativ URL. Du kan dock inte använda en sökväg.

 • Om du valde Mapp tidigare i det här avsnittet måste du ange en giltig lokal mapp eller nätverksmapp. Om du vill visa en mapp krävs Microsoft Internet Explorer.

 • Om du valde Fil tidigare i det här avsnittet måste du ange en giltig filsökväg. Om du vill visa en fil krävs Microsoft Internet Explorer. Du kan också välja Bläddra och leta reda på filen.

Webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar. Du ändrar webbdelens egenskaper i verktygsfönstret.

Obs!: De gemensamma webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som visas i det här avsnittet:

 • En webbdel-utvecklare kan välja att visa en eller flera av dessa gemensamma egenskaper. En webbdel-utvecklare kan dessutom skapa och visa ytterligare egenskaper. Dessa anpassade egenskaper kan inte visas i avsnitten utseende, Layout eller Avancerat i verktygsfönstret.

 • Vissa behörighets- och egenskapsinställningar kan inaktivera eller dölja webbdelsegenskaper.

Överst på sidan

Egenskap

Beskrivning

Titel

Anger titeln för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

Chrome-läge

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar sidan. Som standard har Chrome-läget inställningen Normal och hela webbdelen visas. Om inställningen Minimerad används visas bara namnlisten.

Chrome-typ

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar sidan. Om kryssrutan markeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan och har suffixet (Dold) tillagt i rubriken.

Du kan dölja en webbdel. Du kan till exempel dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelsanslutning, men inte vill visa webbdelen.

Zon

Anger i vilken zon av sidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på sidan anges inte i listan när du inte har behörighet att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Viktigt!: Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från sidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelen kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger webbadressen för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du väljer webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du väljer kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj ett av följande alternativ:

Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stödjer den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stödjer den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stödjer den här egenskapen, öppnas standardhjälpavsnitten för SharePoint endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Målgrupper

En målgrupp kan identifieras med hjälp av en SharePoint-grupp, en distributionslista, en säkerhetsgrupp eller en global grupp. Webbdelen visas endast för personer som är medlemmar i målgrupper som du anger här.

Det länkade innehållet i webbdelen Sidvisning isoleras från annat innehåll på sidan av HTML-elementet IFRAME. Webbdelen Sidvisning visar innehållet asynkront från resten av sidan. Det innebär att du kan visa och använda andra webbdelar på sidan om länken händer att ta lång tid att returnera innehållet.

Det här elementet garanterar att alla HTML-element som visas som innehåll i webbdelen Sidvisning inte står i konflikt med andra HTML-element på sidan. Till exempel kan det hända att sidan redan innehåller ett HTML-FORM-element, och sidan skulle inte visas korrekt om det länkade innehållet också innehåller ett HTML-FORM-element som inte finns i HTML-elementet IFRAME.

Du kan använda webbdelen Sidvisning för att visa:

 • En favoritnyhetskälla på Internet i ett särskilt nyhetssammanfattningsavsnitt på en SharePoint-sida.

 • En lista över aktiva arbetsgruppsfiler på en server som du vill visa regelbundet.

 • Ett dokument eller kalkylblad som du använder ofta.

Det länkade innehållet i webbdelen Sidvisning isoleras från annat innehåll på sidan med hjälp av HTML-elementet IFRAME. Det här elementet gör att HTML-element som visas som innehåll i webbdelen Sidvisning inte står i konflikt med andra HTML-element på sidan. Till exempel sidan kanske redan innehåller ett HTML-formulär element och sidan skulle inte visas korrekt om det länkade innehållet också innehöll ett HTML-formulär element som inte är i HTML-elementet IFRAME.

Webbdelen Sidvisning visar innehållet asynkront från resten av sidan. Det innebär att du kan visa och använda andra webbdelar på sidan om det tar lång tid att returnera innehållet via länken.

För att kunna redigera en sida måste du minst ha behörighet som medlem i gruppen Designer för webbplatsen.

 1. Klicka på fliken sida från en sida i menyfliksområdet och sedan Klicka på kommandot Redigera.
  Kommandot Redigera på fliken Redigera

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat kan det bero på att du inte har behörigheter till sidan. Kontakta administratören.

 2. Klicka på den sida där du vill lägga till en webbdel, klicka på fliken Infoga och klicka sedan på Fler webbdelar.
  Klicka på Fler webbdelar

 3. Välj en kategori, till exempel Media och innehåll under kategorier, markera den webbdel som du vill lägga till på sidan, till exempel Innehållsredigeraren och klicka på Lägg till.
  Dialogrutan Fler webbdelar

  när du väljer en webbdel visas information om webbdelen.

 4. Klicka på fliken Sida och sedan på Spara när du är klar med redigeringen av sidan.

  Meddelanden: 

  • I SharePoint Foundation 2010 är Sidvisning webbdel i kategorin Media och innehåll.

  • I Microsoft SharePoint Server 2010 på Sidvisning är webbdelen i kategorin Redigering.

Du kan redigera egenskaperna för webbdelen för Sidvisning

 • Om du ännu inte har konfigurerat Sidvisning webbdelen Sidvisning webbdel, klicka på Öppna i verktygsfönstret.

 • Peka på webbdelen, klicka på nedpilen och sedan på Redigera webbdel.

Egenskaper för webbdelen visas i verktygsfönstret. Du kan använda följande beskrivningar för att konfigurera de anpassade egenskaperna för webbdelen.

Egenskap

Beskrivning

Gruppen Webbsida, Mapp eller Fil

Anger den typ av innehåll som du vill visa i webbdelen Sidvisning.

Välj ett av följande alternativ:

 • Webbsida     Välj det här alternativet om du vill visa en webbsida som innehållet i webbdelen Sidvisning. Det här alternativet anger automatiskt protokollet Hypertext Transfer Protocol (http://) i textrutan Länk. Det här är standardinställningen.

 • Mapp     Välj det här alternativet om du vill visa en lista över filer i en mapp.

 • Fil     Välj det här alternativet om du vill visa innehållet i en fil. Filen öppnas i ett separat webbläsarfönster eller i webbdelen om programmet som filen öppnas med stöder infogad aktivering för den filen i webbläsarfönstret.

Länk

Anger en hyperlänk, mapp eller fil som du vill länka till innehållet som du vill ska visas i webbdelen Sidvisning:

 • Om du valde Webbsida tidigare i det här avsnittet måste du ange en giltig hyperlänk. De två giltiga hyperlänkprotokoll som du kan använda är följande:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med sekretess, som använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan använda en absolut URL eller en relativ URL. Du kan dock inte använda en sökväg.

 • Om du valde Mapp tidigare i det här avsnittet måste du ange en giltig lokal mapp eller nätverksmapp. Om du vill visa en mapp krävs Microsoft Internet Explorer.

 • Om du har valt fil tidigare i det här avsnittet, måste du ange en giltig filsökväg. Visa en fil krävs Microsoft Internet Explorer. Du kan också klicka på Bläddra och leta reda på filen.

Webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade egenskaper. Du ändrar egenskaper för webbdelen i verktygsfönstret.

Obs!: De gemensamma webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som visas i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • En webbdel-utvecklare kan välja att visa en eller flera av dessa gemensamma egenskaper. En webbdel-utvecklare kan dessutom skapa och visa ytterligare egenskaper. Dessa anpassade egenskaper kan inte visas i avsnitten utseende, Layout eller Avancerat i verktygsfönstret.

 • Vissa behörighets- och egenskapsinställningar kan inaktivera eller dölja webbdelsegenskaper.

Egenskap

Beskrivning

Titel

Anger titeln för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

Chrome-läge

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar sidan. Som standard har Chrome-läget inställningen Normal och hela webbdelen visas. Om inställningen Minimerad används visas bara namnlisten.

Chrome-typ

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar sidan. Om kryssrutan markeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan och har suffixet (Dold) tillagt i rubriken.

Du kan dölja en webbdel. Du kan till exempel dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelsanslutning, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger riktningen på texten i webbdelens innehåll. Till exempel är arabiska ett höger-till-vänster-språk. Svenska och de flesta andra europeiska språk är vänster till höger-språk. Den här inställningen är kanske inte tillgängliga för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger i vilken zon av sidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på sidan visas inte i listan om du inte har behörighet att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från sidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelen kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL-Adressen till en fil som innehåller ytterligare information om webbdelen. Filen visas i ett separat webbläsarfönster när du klickar på webbdelens rubrik.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett separat webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på menyn webbdel.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj ett av följande alternativ:

 1. Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stödjer den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

 2. Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stödjer den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

 3. Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stödjer den här egenskapen, öppnas standardhjälpavsnitten för SharePoint endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×