Visa en alternativ kalender

Outlook för Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, outlook 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här funktionen gäller för alla språk som möjliggör alternativ kalender: arabiska, engelska, hebreiska, hindi, kinesiska, japanska, koreanska och Thai.

De korta och långa datum formaten, till exempel 11/01/2018 eller 1 november 2018, följer de datum format som valts i operativ systemets inställningar. Språket för namnen på månad och veckodag beror på det land/den region som har valts i språk inställningen region & i Windows och på den kalender som har valts i operativ systemet. Det innebär att du kan se alternativa språk eller engelska gregoriansk kalender eller översatta månads namn.

I den här artikeln

Alternativa kalendervyer

Visa en alternativ kalender

Dubbel kalendervy

Layout med höger till vänster-kalender

Alternativa kalendervyer

Månadsvy

Vyn månads kalender påverkas av inställningen kalender i operativ systemet.

Du kan visa båda kalender formaten i den här vyn. Om det här alternativet är markerat visas primär kalender till höger om varje cell och alternativ kalender till vänster. Den första cellen har båda månads namnen och varje månads början visar motsvarande månads namn.

Vecko kalender

Den första dagen visas i det övre högra hörnet i riktning inställning, och den sista dagen är längst ned till vänster. Det här är motsatsen till vänster till höger-layouten. I det här exemplet visas en veckovy från höger till vänster med Hijri som primär kalender och gregoriansk som alternativ kalender.

Veckokalender med Hijri som primär kalender och gregoriansk som sekundär kalender

Visa en alternativ kalender

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Kalender.

  2. Markera kryss rutan Aktivera en alternativ kalender under kalender alternativ.

  3. I listan väljer du önskat språk.

  4. Klicka på det kalender alternativ du vill använda i den andra listan.

  1. Klicka på alternativpå menyn verktyg och klicka sedan på kalender alternativ.

  2. Markera kryss rutan aktivera alternativ kalender under Avancerade alternativ.

  3. I listan väljer du önskat språk.

  4. Klicka på det kalender alternativ du vill använda i den andra listan.

Obs!: Om du vill avsluta visningen av dubbla kalendrar avmarkerar du kryss rutan aktivera alternativ kalender .

Överst på sidan

Dubbel kalendervy

Du kan visa information om två kalendrar i vyn dag/vecka/månad i kalendern. I vyn vecka och månad blir informationen från båda kalendrar tillgängliga i alla dagar.

primär kalender-informationen visas i det övre högra hörnet i dag-cellerna. Den alternativa kalender informationen visas som otillgänglig i det övre vänstra hörnet i dag-cellerna.

Meddelanden: 

  • När den primära kalendern inte är Gregoriansk kalender beror formatet på den alternativa kalendern på lands-/regions inställningen i språk inställningarna för Windows & . Det kan vara något av de tillgängliga gregorianska kalender formaten för det landet/den regionen.

  • När du använder dubbla kalendrar kan du Visa kalender i vyn dag/vecka/månad. Vissa vyer kan visa information från varje kalender. Datum information i tabellvyer kan dessutom visas i valfri kalender.

Överst på sidan

Layout med höger till vänster-kalender

Outlook stöder både vänster till höger och höger till vänster. Den här layouten påverkar vyn dag/vecka/månad. I layouten höger till vänster visas vecko-och månads vyer i vyn speglad bild jämfört med vänster till höger-layout. Den första dagen i veckan visas till höger och dags ökning samtidigt som du går till vänster. Datumbläddring stöder båda layouterna. Om flera datum bläddrare är markerade för att visa flera månaders uppgifter kan layouten för dessa månader vara från vänster till höger eller höger till vänster.

Höger till vänster-funktioner i Datumbläddring

Datumbläddring kan visas i flera vyer, beroende på vilken primär kalender och layout du väljer.

Gregoriansk kalender med vänster till höger-layout Hijri-kalender med höger till vänster-layout

I Outlook används förkortningar i Datumbläddring för namnen på vecko dagarna.

Höger-till-vänster-funktioner och datum tolkaren

Du kan ange datum i flera format, inklusive ange ett datum med hjälp av de engelska dag-och månads namnen, eller genom att använda alternativa språk datum och månads namn. Datum tolkaren har stöd för arabiska, engelska gregoriansk, hebreiska och arabiska-endast namn med Hijri-månader. Om du skriver ett datum med tal formatet dag/månad/år kommer datum tolkare att ta dig till det datumet i den aktuella eller primär kalender. Men du kan ange ett specifikt datum genom att använda månads namn som tillhör alternativ kalender och datum tolkaren kommer att ta dig till den dagen.

Du kan ange ett specifikt primärt eller alternativt kalender datum och datum tolkaren kommer att kunna tolka det och flytta kalendern till det datumet.

Exempel: om den primära kalendern (system) är gregoriansk och sekundär kalender är Hijri och du skriver 2/1/99 i datum fältet i dialog rutan gå till datum tolkas den som den 2 januari 1999. Om den primära kalendern är Hijri i stället tolkas den som Analyserat Hijri-datum. .

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×