Visa eller dölja summor och delsummor i en pivottabell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar en pivottabell som visar värdemängder, delsummor och totalsummor dyker de upp automatiskt, men du kan också visa eller dölja dem.

Totalsummor och delsummor för pivottabell

Visa eller dölja delsummor

 1. Klicka någonstans i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas.

  Verktyg för pivottabell

 2. Klicka på Design > Delsummor.

  Knappen Delsummor på fliken Design

 3. Välj det alternativ du vill ha:

  • Visa inte delsummor

  • Visa alla delsummor i gruppens nederkant

  • Visa alla delsummor i gruppens överkant

   Tips: Du kan ta med filtrerade element i totalsumman genom att klicka på Inkludera filtrerade element i summor. Klicka på det här alternativet igen för att stänga av funktionen. Fler alternativ för summor och filtrerade element finns på flikenSummor och filter och dialogrutan Pivottabellalternativ (Analysera> Alternativ).

Visa eller dölja totalsummor

 1. Klicka var som helst i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas på menyfliken.

  Verktyg för pivottabell

 2. Klicka på Design > Totalsumma.

Knappen Totalsummor på fliken Design

 1. Välj det alternativ du vill ha:

  • Av för rader och kolumner

  • På för rader och kolumner

  • På endast för rader

  • På endast för kolumner

Tips:  Om du inte vill visa totalsummor för rader och kolumner avmarkerar du rutorna Visa summering av rader eller Visa summering av kolumner på fliken Summor och filter i dialogrutan Pivottabellalternativ (Analysera> Alternativ).

När du skapar en pivottabell som visar värdemängder, delsummor och totalsummor dyker de upp automatiskt, men du kan också välja att visa eller dölja dem.

Exempel på pivottabell som visar delsummor och summor

Tips: Total radsumma visas endast om dina data bara består av en kolumn, eftersom en totalsumma för en grupp av kolumner ofta inte stämmer (till exempel om en kolumn innehåller kvantiteter och en annan kolumn innehåller priser). Om du vill visa en totalsumma av data från flera kolumner kan du skapa en beräknad kolumn i dina källdata och visa kolumnen i din pivottabell.

Visa eller dölja delsummor

Så här visar eller döljer du delsummor:

 1. Klicka någonstans i pivottabellen så att flikarna Analysera för pivottabell och Design visas.

  Flikarna Analysera för pivottabell och Design

 2. Klicka på Design > Delsummor.

  Välj Delsummor eller Summor på fliken Design

 3. Välj det alternativ du vill ha:

  • Visa inte delsummor

  • Visa alla delsummor i gruppens nederkant

  • Visa alla delsummor i gruppens överkant

   Tips: Du kan ta med filtrerade element i totalsumman genom att klicka på Inkludera filtrerade element i summor. Klicka på det här alternativet igen för att stänga av funktionen.

Visa eller dölja totalsummor

 1. Klicka någonstans i pivottabellen så att flikarna Analysera för pivottabell och Design visas.

  Flikarna Analysera för pivottabell och Design

 2. Klicka på Design > Totalsumma.

  Välj Delsummor eller Summor på fliken Design

 3. Välj det alternativ du vill ha:

  • Av för rader och kolumner

  • På för rader och kolumner

  • På endast för rader

  • På endast för kolumner

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Skapa en pivottabell för att analysera kalkylbladsdata

Skapa en pivottabell för att analysera externa data

Skapa en pivottabell för att analysera data i flera tabeller

Filtrera data i en pivottabell

Beräkna ett procenttal för delsummor i en pivottabell

Summera värden i en pivottabell

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×