Visa eller dölja rader i en upprepande tabell med hjälp av villkorsstyrd formatering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office InfoPath kan du använda villkorsstyrd formatering för att ange olika formateringsalternativ för en kontroll utifrån villkor i formuläret. Den villkorsstyrda formateringen tillämpas om de angivna villkoren är uppfyllda när en användare fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen.

I den här artikeln lär du dig hur du använder villkorsstyrd formatering för att visa eller dölja en rad i en upprepande tabell eller i ett upprepande avsnitt, beroende på om informationen på en rad matchar värdet i en nedrullningsbar listruta. Om formulärmallen exempelvis innehåller en upprepande tabell med rader för produkter som tillhör någon av tre kategorier (A, B eller C) kan du använda villkorsstyrd formatering för att bestämma vilka rader som ska visas, beroende på vilka alternativ som användaren väljer i formuläret.

Obs!: Du kan använda filter för att ge användarna möjlighet att visa eller dölja information i ett formulär. Eftersom filter inte kan användas för webbläsarkompatibel formulärmall, är villkorsstyrd formatering emellertid ett användbart alternativ till filter i webbläsarkompatibla formulärmallar.

I den här artikeln

Steg 1: Lägga till kontroller

Steg 2: Ange villkorsstyrd formatering

Steg 3: Förhandsgranska en formulärmall

Steg 1: Lägga till kontrollerna

Den här åtgärden förutsätter att formulärmallen innehåller en listruta och en upprepande tabell. Så här lägger du till dessa kontroller:

 1. Klicka i formulärmallen på den plats där du vill infoga en listruta och en upprepande tabell.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Listruta och sedan på Upprepande tabell under Infoga kontroller i åtgärdsfönstret Kontroller.

 4. När du infogar en upprepande tabell uppmanas du att ange antalet kolumner. Lämna standardvärdet 3 och klicka på OK.

 5. Skriv etiketten Filtrera efter typ: ovanför den listruta du infogade i formulärmallen.

 6. Skriv kolumnetiketter i den första raden i den upprepande tabellen, så att den första kolumnen får rubriken Produkt, den andra Typ och den tredje Pris.

Överst på sidan

Steg 2: Definiera den villkorsstyrda formateringen

När du har lagt till kontrollerna i formulärmallen kan du ange lämplig villkorsstyrd formatering.

 1. Dubbelklicka på listrutan.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på Lägg till under Poster i listruta.

 4. Skriv Ai rutan värde i dialogrutan Lägg till alternativ och klicka sedan på OK.

 5. Upprepa steg 3 och 4 och lägg till värden för B, C och D.

 6. Markera D i listan över värden och klicka sedan på Standard.

 7. Markera den upprepande tabellen i formulärmallen och klicka på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 8. Klicka på Lägg till i dialogrutan Villkorsstyrd formatering.

 9. Välj det fält som motsvarar den andra kolumnen i den upprepande tabellen i den första rutan under Om det här villkoret är uppfyllt.

 10. Klicka på är inte lika med i den andra rutan.

 11. Klicka på Markera ett fält eller en grupp i den tredje rutan.

 12. Välj det fält som motsvarar listrutan som du infogade i formulärmallen i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka på OK.

  Obs!: Villkoret jämför de båda värdena dynamiskt.

 13. Markera kryssrutan Dölj den här kontrollen under Ska den här formateringen användas i dialogrutan Villkorsstyrd formatering.

  Obs!: Följande gäller för villkoret: om innehållet i den andra kolumnen på en upprepande tabellrad skiljer sig från vad användaren väljer i listrutan döljs motsvarande rader i den upprepande tabellen.

 14. Återgå till formulärmallen genom att klicka två gånger på OK.

 15. Dubbelklicka på kontrollen i den andra kolumnen i den upprepande tabellen.

 16. Klicka på fliken Data.

 17. Skriv D i rutan Värde.

Överst på sidan

Steg 3: Förhandsgranska formulärmallen

När du har lagt till villkorsstyrd formatering till formulärmallen bör du testa ändringarna för att försäkra dig om att de fungerar som de ska.

 1. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

  Obs!: Standardalternativet i listrutan är D. Du kan behöva bläddra uppåt i textrutan för att se de övriga värdena.

 2. Lägg till några rader i den upprepande tabellen genom att klicka flera gånger på Infoga objekt under den upprepande tabellen.

 3. För varje rad i den andra kolumnen i den upprepande tabellen ersätter du standardvärdet D med A, B eller C.

  Obs!: Uttrycken är skiftlägeskänsliga.

 4. Ändra markeringen i listrutan. Raderna i den upprepande tabellen visas och försvinner medan du väljer olika alternativ.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×