Visa eller dölja rader i en upprepande tabell med hjälp av villkorsstyrd formatering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office InfoPath kan du använda villkorsstyrd formatering för att ange olika formateringsalternativ för en kontroll som baseras på villkor i formuläret. Om villkoren är uppfyllda när en användare fyller i ett formulär som baseras på din formulärmall, tillämpas den villkorsstyrda formateringen.

Den här artikeln beskrivs hur du använder villkorsstyrd formatering för att visa eller dölja en rad i en upprepande tabell eller upprepande avsnitt, beroende på om data i en rad motsvarar värdet av en nedrullningsbar listruta i verktygsfältet. Till exempel om formulärmallen innehåller en upprepande tabell som innehåller rader med produkter som tillhör en av tre klassificeringar (A, B eller C) kan kan du använda villkorsstyrd formatering som bestämmer vilka rader som ska visas, baserat på val användare gör i formuläret.

Obs!: Du kan använda filter för att ge användarna möjlighet att visa eller dölja information i ett formulär. Eftersom filter inte kan användas för webbläsarkompatibel formulärmall, är villkorsstyrd formatering emellertid ett användbart alternativ till filter i webbläsarkompatibla formulärmallar.

I den här artikeln

Steg 1: Lägga till kontroller

Steg 2: Ange villkorsstyrd formatering

Steg 3: Förhandsgranska en formulärmall

Steg 1: Lägga till kontroller

För att kunna slutföra den här proceduren innehåller formulärmallen en listruta och en upprepande tabell. Om du vill lägga till dessa kontroller, gör du följande:

 1. Klicka där du vill infoga en listruta och en upprepande tabell i en formulärmall.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Listrutan under Infoga kontroller i åtgärdsfönstret kontroller och klicka sedan på Upprepande tabell.

 4. När du infogar en upprepande tabell, uppmanas du för önskat antal spalter. Lämna standardvärdet vid 3 och klicka sedan på OK.

 5. Skriv en etikett som läser ovanför listrutan som du infogade i en formulärmall Filtrera efter typ:.

 6. Skriv kolumnetiketter i den första raden i tabellen, så att den första kolumnen läser produkt, den andra kolumnen läser typoch den tredje kolumnen läser pris.

Överst på sidan

Steg 2: Ange villkorsstyrd formatering

När du lägger till kontroller i formulärmallen kan ange du rätt villkorsstyrd formatering.

 1. Dubbelklicka på listrutan.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på Lägg till under poster i listruta.

 4. Skriv Ai rutan värde i dialogrutan Lägg till alternativ och klicka sedan på OK.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för att lägga till värden för B, C och D.

 6. Välj D i listan med värden och sedan på Ange som standard.

 7. Välj den upprepande tabellen i en formulärmall och klicka sedan på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 8. I dialogrutan Villkorsstyrd formatering klickar du på Lägg till.

 9. Markera fältet som motsvarar den andra kolumnen i tabellen i den första rutan under mer information om detta villkor är SANT.

 10. Klicka på är inte lika med i den andra rutan.

 11. I den tredje rutan klickar du på Välj ett fält eller en grupp.

 12. Markera det fält som motsvarar listrutan som du infogade i en formulärmall i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  Obs!: Villkoret att dynamiskt jämföra de två värdena.

 13. Under den här formateringen i dialogrutan Villkorsstyrd formatering, markerar du kryssrutan Dölj den här kontrollen.

  Obs!: Det här villkoret anger nu som om innehållet i den andra kolumnen i en upprepande tabellrad skiljer sig från vad som är markerat i listrutan och klicka sedan på motsvarande rader i tabellen ska döljas.

 14. Om du vill gå tillbaka till formulärmallen genom att klicka på OK två gånger.

 15. Dubbelklicka på kontrollen i den andra kolumnen i tabellen.

 16. Klicka på fliken Data.

 17. Typ D i rutan värde.

Överst på sidan

Steg 3: Förhandsgranska en formulärmall

När du har lagt till villkorsstyrd formatering i en formulärmall bör du testa ändringarna för att se till att de fungerar.

 1. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

  Obs!: Som standard är alternativet i listrutan D. Du kan behöva rulla uppåt i textrutan för att se de andra värdena.

 2. Om du vill lägga till några rader i tabellen upprepande under tabellen, klicka på Infoga objekt flera gånger.

 3. Ersätta standardvärdet för D med A, B eller C för varje rad i den andra kolumnen i tabellen.

  Obs!: Uttrycken är skiftlägeskänsliga.

 4. Ändra markeringen i listrutan. Rader i tabellen visas och försvinner när du väljer olika alternativ.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×