Visa eller dölja objektflikar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office Access 2007 kan du nu arbeta på ett nytt sätt med tabeller, formulär, rapporter och andra objekt i en databas. I stället för att öppna varje objekt i ett separat fönster, placeras objekten i ett enda fönster och avgränsas med flikar. Flikar är standardvalet för alla databaser som skapas i Office Access 2007.

Artikelinnehåll

Understand tabs

Why hide tabs?

Show or hide object tabs without using overlapping windows

Switch from tabs to overlapping windows

Förstå flikar

När du skapar en ny databas i Office Access 2007 visas objekten i databasen – formulär, rapporter, tabeller och frågor – som standard i ett enda fönster där varje objekt avgränsas med hjälp av en flik. Du flyttar mellan de öppna objekten genom att klicka på flikarna.

I bilden nedan visas en vanlig uppsättning med flikar. Tänk på att färgerna kan variera.

Objektflikar i en Access 2007-databas

Flikarna gör objekten tillgängliga och synliga. I tidigare versioner av Access visades objekten i separata överlappande fönster. Dessa fönster tenderade att skymma varandra så att vissa objekt blev svåra att hitta. Flikarna gör det enklare att lösa problem eftersom de syns hela tiden.

Top of Page

Varför ska jag dölja flikarna?

Du kan behöva dölja flikar av två anledningar.

 • Du vill anpassa utseendet och känslan i databasen. Anta att du vill skapa en uppsättning knappar som användaren kan navigera i databasen med. Flikarna kan göra så att databasen blir plottring eller så stör de designen, så därför vill du dölja dem.

 • Om du gillar utseendet och känslan i tidigare versioner av Access. I Office Access 2007 finns inget "klassiskt läge", men de överlappande fönstren har samma utseende och känsla som fönstren i tidigare versioner av Access.

Obs!: You can hide tabs and not display overlapping windows. However, if you do so, Access does not provide the Close buttons that normally appear in the corners of your open objects Knappen Stäng . If you hide tabs and remain in single-document view, you must provide another way for users to close any open windows. For example, you can provide your own buttons or instruct your users to press CTRL+F4.

Du döljer flikarna och arbetar med överlappande fönster genom att ändra databasinställningarna i dialogrutan Access-alternativ. De ändrade inställningarna påverkar bara den öppna databasen.

I de följande avsnitten beskrivs hur du döljer dokumentflikar och använder överlappande fönster.

Top of Page

Visa eller dölja objektflikar utan att använda överlappande fönster

Om du följer den här proceduren döljs knappen Stäng som brukar visas i hörnet av ett öppet objekt. Om du väljer det här alternativet måste du se till att fönstret kan stängas på något annat sätt.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databas.

 3. Avmarkera kryssrutan Visa dokumentflikar under Programalternativ.

Top of Page

Växla från flikar till överlappande fönster

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databas.

 3. Klicka på Överlappande fönster i området Programalternativ under Alternativ för dokumentfönster.

  Obs!: När du väljer det här alternativet avmarkeras kryssrutan Visa dokumentflikar automatiskt.

Obs!: 

 • Du måste öppna en databas för att kunna dölja dokumentflikarna eller aktivera överlappande fönster.

 • Om du eller databasdesignern har angett att databasen ska visas med överlappande fönster som standard, kan du inte aktivera dokumentflikar.

 • When you open databases created in previous versions of Access, document tabs are automatically turned off. To turn them on, reverse the steps in Switch from tabs to overlapping windows above, and then close and reopen the database.

 • Om du döljer dokumentflikarna och vill öppna och växla mellan flera objekt, gör du det i navigeringsfönstret.

  eller

  Klicka på Växla fönster i gruppen Fönster på fliken Start. Du kan också klicka på pilen längst ned på knappen Växla fönster och välja ett visningsalternativ, till exempel Sida vid sida eller Överlappande.

 • For information about using the Navigation Pane, see the article Guide to the Navigation Pane.

Top of Page

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×