Visa eller dölja objektflikar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office Access 2007 kan du nu arbeta på ett nytt sätt med tabeller, formulär, rapporter och andra objekt i en databas. I stället för att öppna varje objekt i ett separat fönster, placeras objekten i ett enda fönster och avgränsas med flikar. Flikar är standardvalet för alla databaser som skapas i Office Access 2007.

Artikelinnehåll

Förstå flikar

Varför ska jag dölja flikarna?

Visa eller dölja objektflikar utan att använda överlappande fönster

Växla från flikar till överlappande fönster

Förstå flikar

När du skapar en ny databas i Office Access 2007 visas objekten i databasen – formulär, rapporter, tabeller och frågor – som standard i ett enda fönster där varje objekt avgränsas med hjälp av en flik. Du flyttar mellan de öppna objekten genom att klicka på flikarna.

I bilden nedan visas en vanlig uppsättning med flikar. Tänk på att färgerna kan variera.

Objektflikar i en Access 2007-databas

Flikarna gör objekten tillgängliga och synliga. I tidigare versioner av Access visades objekten i separata överlappande fönster. Dessa fönster tenderade att skymma varandra så att vissa objekt blev svåra att hitta. Flikarna gör det enklare att lösa problem eftersom de syns hela tiden.

Överst på sidan

Varför ska jag dölja flikarna?

Du kan behöva dölja flikar av två anledningar.

 • Du vill anpassa utseendet och känslan i databasen. Anta att du vill skapa en uppsättning knappar som användaren kan navigera i databasen med. Flikarna kan göra så att databasen blir plottring eller så stör de designen, så därför vill du dölja dem.

 • Om du gillar utseendet och känslan i tidigare versioner av Access. I Office Access 2007 finns inget "klassiskt läge", men de överlappande fönstren har samma utseende och känsla som fönstren i tidigare versioner av Access.

Obs!: Du kan dölja flikar och inte visa överlappande fönster. Men om du gör det tillhandahåller Access inte knapparna Stäng som normalt visas i hörnen av dina öppna objekt Knappen Stäng . Om du döljer flikar och finns kvar i en dokumentvy, måste du ange ett annat sätt för användarna att stänga alla öppna fönster. Du kan till exempel ange egna knappar eller be användarna att trycka på CTRL + F4.

Du döljer flikarna och arbetar med överlappande fönster genom att ändra databasinställningarna i dialogrutan Access-alternativ. De ändrade inställningarna påverkar bara den öppna databasen.

I de följande avsnitten beskrivs hur du döljer dokumentflikar och använder överlappande fönster.

Överst på sidan

Visa eller dölja objektflikar utan att använda överlappande fönster

Om du följer den här proceduren döljs knappen Stäng som brukar visas i hörnet av ett öppet objekt. Om du väljer det här alternativet måste du se till att fönstret kan stängas på något annat sätt.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databas.

 3. Avmarkera kryssrutan Visa dokumentflikar under Programalternativ.

Överst på sidan

Växla från flikar till överlappande fönster

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Aktuell databas.

 3. Klicka på Överlappande fönster i området Programalternativ under Alternativ för dokumentfönster.

  Obs!: När du väljer det här alternativet avmarkeras kryssrutan Visa dokumentflikar automatiskt.

Obs!: 

 • Du måste öppna en databas för att kunna dölja dokumentflikarna eller aktivera överlappande fönster.

 • Om du eller databasdesignern har angett att databasen ska visas med överlappande fönster som standard, kan du inte aktivera dokumentflikar.

 • När du öppnar databaser som har skapats i tidigare versioner av Access inaktiverat dokumentflikar automatiskt. Om du vill aktivera dem omvänd stegen i byta från tabben ska överlappande fönster ovan, och sedan stänga databasen och öppna.

 • Om du döljer dokumentflikarna och vill öppna och växla mellan flera objekt, gör du det i navigeringsfönstret.

  eller

  Klicka på Växla fönster i gruppen Fönster på fliken Start. Du kan också klicka på pilen längst ned på knappen Växla fönster och välja ett visningsalternativ, till exempel Sida vid sida eller Överlappande.

 • Information om hur du använder navigeringsfönstret finns i artikeln Guide till navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×