Visa eller dölja nollvärden

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om ditt kalkylblad innehåller nollvärden eller beräkningar som producerar nollvärden, kan du dölja värdena eller använda formateringsalternativ så här ändrar du hur värdena ska visas. Excel tillämpas automatiskt formatet Allmänt eller tal till ett annat tal du ange eller klistra in i ett kalkylblad. Följande format bort automatiskt inledande nollor från nummer. Om du vill behålla inledande nollor måste du skapa ett anpassat talformat. Mer information om hur du behålla inledande nollor finns i behålla inledande nollor.

Mer information om flera alternativ för att visa eller dölja nollvärden i avsnitten nedan.

Följ anvisningarna nedan:

 1. På menyn Excel klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigering klickar du på Visa   Knappen Inställningar för visning i Excel .

 3. Avmarkera rutan visa nollvärden under Fönsteralternativ.

Varning!: Det här alternativet gäller bara nollvärden (0) i celler. Om ett nollvärde i en av de markerade cellerna ändras till ett värde som inte är noll använder Excel talformatet Allmänt för att visa värdet.


Så här:

 1. Markera cellerna som innehåller de nollvärden (0) som ska döljas.

 2. Klicka på anpassadTalformat popup-menyn Rutan Formatera tal , under tal på fliken Start.

 3. Klicka på Anpassat i dialogrutan Formatera celler under Kategori.

 4. I rutan Skriv skriver du 0;-0;;@ och klickar sedan på OK.

Obs!: De dolda värdena visas bara i formelfältet – eller i cellen om du redigerar innehållet direkt i en cell – och skrivs inte ut när du skriver ut bladet. Om du redigerar direkt i en cell visas de dolda värdena i cellen bara när du redigerar.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Markera cellerna som innehåller dolda nollvärden (0) som ska visas.

 2. Klicka på anpassad på fliken Start i numretTalformat popup-menyn Rutan Formatera tal .

 3. Gör något av följande i fönstret Formatera celler, i listan kategori:

Om du vill

Klicka på

Visa dolda värden med standardtalformatet

Allmänt.

Visa dolda värden med ett datum- eller tidsformat

Datum eller Tid och välj sedan det datum- eller tidsformat som du vill använda.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Markera de celler som innehåller ett nollvärde (0).

 2. Klicka på Villkorsstyrd formatering på fliken Start i Format.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Klicka på Ny regel.

 4. På popup-menyn Format klickar du på Klassisk och klickar sedan på Formatera endast celler som innehåller på popup-menyn Formatera endast de värden som rangordnas högst eller lägst.

 5. Klicka på Cellvärde på popup-menyn Specifik text.

 6. På popup-menyn mellan klickar du på lika med och skriver sedan 0 i rutan bredvid lika med.

 7. På popup-menyn Formatera med klickar du på eget format och klickar sedan på Vit på popup-menyn Färg.

Du kan använda funktionen om för att ange ett villkor som visar ett nollvärde (0) som en tom cell eller ett bindestreck (-) i en cell. Mer information finns i artikeln om-funktion .

Följ anvisningarna nedan:

 1. I ett tomt blad skriver du 10 i cell A1 och cell A2.

 2. Skriv =A1-A2 i cell A3 och tryck på RETUR.

  Formeln returnerar ett nollvärde (0).

 3. Formelverktyget på fliken formler i funktionen.

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 4. I listan Formelverktyget dubbelklickar du på OM.

 5. Klicka i rutan bredvid värde1 under Argument och skriv A3.

 6. Under Argument klickar du på ordet Sant bredvid är och klickar sedan på = (Lika med) på popup-menyn.

 7. Klicka i rutan bredvid värde2 under Argument och skriv 0.

 8. Klicka i rutan bredvid sedan under Argument och gör något av följande:

Om du vill visa nollvärden som

Skriv så här

Tomma celler

""

Streck

"-"

Markera kryssrutan intill annat och skriv A3, sedan pwebbplatsadress på RETUR.

Formeln i cell A3 returnerar ett nollvärde (0) och Excel visar värdet som finns mellan citattecknen i argumentet sedan (kallas även argumentet värde_om_sant).

Tips: All text som du vill visa som nollvärde kan placeras mellan citattecknen.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. På fliken Pivottabell klickar du på Alternativ under Data.

  Fliken Pivottabell, gruppen Data

 3. På fliken Visa gör du något av följande:

Om du vill

Gör följande

Visa ett visst värde i stället för en felkod

Markera rutan felvärden som och Skriv det värde som du vill ska visas i stället för en felkod i fältet.

Om du vill visa fel som tomma celler lämnar du rutan tom.

Visa ett visst värde i stället för en tom cell

Markera kryssrutan Tomma celler som och skriv sedan i rutan det värde som du vill visa i tomma celler.

Om du vill visa tomma celler lämnar du rutan tom.

Om du vill visa nollor avmarkerar du kryssrutan Tomma celler som.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×