Visa eller dölja nollvärden

Om bladet innehåller nollvärden eller beräkningar som ger upphov till nollvärden kan du dölja värdena eller använda formateringsalternativ för att ändra hur värdena visas. Excel tillämpar automatiskt det allmänna formatet eller talformatet för ett tal som du skriver eller klistrar in i ett kalkylblad. De här formaten tar automatiskt bort inledande nollor från tal. Om du vill behålla inledande nollor måste du skapa ett anpassat talformat. Mer information om hur du behåller inledande nollor finns i Använda inledande nollor.

Gör något av följande:

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Under Redigering klickar du på Visa  Knappen Inställningar för visning i Excel .

 3. Avmarkera kryssrutan Visa nollvärden under Fönsteralternativ.

Varning!: Det här alternativet gäller bara nollvärden (0) i celler. Om ett nollvärde i en av de markerade cellerna ändras till ett värde som inte är noll använder Excel talformatet Allmänt för att visa värdet.

 1. Markera cellerna som innehåller de nollvärden (0) som ska döljas.

 2. På fliken Start, under Tal, på popup-menyn Talformat Rutan Formatera tal klickar du på Anpassat.

 3. Klicka på Anpassat i dialogrutan Formatera celler under Kategori.

 4. I rutan Skriv skriver du 0;-0;;@ och klickar sedan på OK.

Obs!: De dolda värdena visas bara i formelfältet – eller i cellen om du redigerar innehållet direkt i en cell – och skrivs inte ut när du skriver ut bladet. Om du redigerar direkt i en cell visas de dolda värdena i cellen bara när du redigerar.

 1. Markera cellerna som innehåller dolda nollvärden (0) som ska visas.

 2. På fliken Start, under Tal, på popup-menyn Talformat Rutan Formatera tal klickar du på Anpassat.

 3. I dialogrutan Formatera celler gör du något av följande i listan Kategori:

Om du vill

Klicka på

Visa dolda värden med standardtalformatet

Allmänt.

Visa dolda värden med ett datum- eller tidsformat

Datum eller Tid och välj sedan det datum- eller tidsformat som du vill använda.

 1. Markera de celler som innehåller ett nollvärde (0).

 2. På fliken Start klickar du på Villkorsstyrd formatering under Format.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Klicka på Ny regel.

 4. På popup-menyn Format klickar du på Klassisk och klickar sedan på Formatera endast celler som innehåller på popup-menyn Formatera endast de värden som rangordnas högst eller lägst.

 5. Klicka på Cellvärde på popup-menyn Specifik text.

 6. På popup-menyn mellan klickar du på lika med och skriver sedan 0 i rutan bredvid lika med.

 7. På popup-menyn Formatera med klickar du på eget format och klickar sedan på Vit på popup-menyn Färg.

Du kan använda funktionen OM för att ange ett villkor som visar ett nollvärde (0) som en tom cell eller som ett streck (-) i en cell. Mer information om den här funktionen finns i Funktionen OM.

 1. I ett tomt blad skriver du 10 i cell A1 och cell A2.

 2. Skriv =A1-A2 i cell A3 och tryck på RETUR.

  Formeln returnerar ett nollvärde (0).

 3. På fliken Formler klickar du på Formelverktyget under Funktion.

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 4. I listan Formelverktyget dubbelklickar du på OM.

 5. Klicka i rutan bredvid värde1 under Argument och skriv A3.

 6. Under Argument klickar du på ordet Sant bredvid är och klickar sedan på = (Lika med) på popup-menyn.

 7. Klicka i rutan bredvid värde2 under Argument och skriv 0.

 8. Klicka i rutan bredvid sedan under Argument och gör något av följande:

Om du vill visa nollvärden som

Skriv så här

Tomma celler

""

Streck

"-"

 1. Klicka i rutan bredvid annars och skriv A3.

 2. Tryck på RETUR.

  Formeln i cell A3 returnerar ett nollvärde (0) och Excel visar värdet som finns mellan citattecknen i argumentet sedan (kallas även argumentet värde_om_sant).

  Tips: All text som du vill visa som nollvärde kan placeras mellan citattecknen.

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. På fliken Pivottabell klickar du på Alternativ under Data.

  Fliken Pivottabell, gruppen Data

 3. På fliken Visa gör du något av följande:

Om du vill

Gör följande

Visa ett visst värde i stället för en felkod

Markera kryssrutan Felvärden som och skriv sedan i rutan det värde som du vill visa i stället för en felkod.

Om du vill visa fel som tomma celler lämnar du rutan tom.

Visa ett visst värde i stället för en tom cell

Markera kryssrutan Tomma celler som och skriv sedan i rutan det värde som du vill visa i tomma celler.

Om du vill visa tomma celler lämnar du rutan tom.

Om du vill visa nollor avmarkerar du kryssrutan Tomma celler som.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Mer information finns i

Skapa och tillämpa ett anpassat talformat

Använda inledande nollor i postnummer och andra nummer

Dölja felvärden och felinidikatorer

Visa nummer som postnummer, personnummer och telefonnummer

Koder för talformat

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×