Visa eller dölja formateringsmarkeringar

Formateringsmarkeringar som punkter (…) för blanksteg eller pilar (→) för tabbtecken används i Word för att visa textlayouten för dokument. Dessa formateringsmarkeringar kan vara användbara när du utformar innehåll som ska se ut på ett visst sätt.

Obs!: Publisher använder en del formateringsmarkeringar.

Formateringsmarkeringar är en uppsättning symboler som ger en visuell representation av specifik formatering i ett dokument.

Visa eller dölj alltid formateringssymboler

Tabbtecken    
Visa tabbtecken som pilar.

Blanksteg    
Visa blanksteg mellan ord som punkter.

Stycketecken    
Visar ett stycketecken i slutet på stycken.

Dold text    
Visar en prickad linje under text som formaterats som dold.

Mjuka bindestreck    
Visa bindestreck som anger var ett ord ska delas om det är placerat vid ett radslut. Mjuka bindestreck skrivs inte ut om ett ord inte råkar ligga i slutet av en rad. När ett ord bryts vid ett radslut skrivs det mjuka bindestrecket ut som ett vanligt bindestreck.

Fästpunkter    
Visa fästpunkter som anger att ett objekt är kopplat till ett visst stycke.

Mjuka brytningar   
Styr var ett ord eller ett stycke bryts om det hamnar i slutet på en rad. Om Word används med ett östasiatiskt språk förhindrar detta alternativ felaktig brytning av texten. Alternativet är bara tillgängligt om ett östasiatiskt språk har aktiverats för textredigering.

Knappen Visa/dölj är som en omkopplare som gör att du kan aktivera eller inaktivera en vy.

 • Gå till fliken Start i gruppen Stycke och välj Visa/dölj.

  Ikonen Visa/Dölj är markerad på fliken Start.

Obs!: Bakgrunden för knappen Visa/dölj är skuggad när den är aktiverad.

Du kan välja vilka formateringsmarkeringar som alltid ska visas på skärmen, oberoende av inställningen för knappen Visa/dölj. Du kan till exempel välj att alltid visa blanksteg och stycketecken men dölja tabbtecken och dold text när Visa/dölj är inaktiverat.

Obs!: Bakgrunden för knappen Visa/dölj är skuggad när den är aktiverad.

 1. Välj Alternativ > Visning på fliken Arkiv.

 2. Under Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen markerar du kryssrutan för varje formateringsmarkering som du alltid vill visa, oavsett om knappen Visa/dölj är aktiverad eller inaktiverad.

  Visa eller dölj alltid formateringssymboler

 1. Klicka på Alternativ > Visning under Hjälp på fliken Arkiv.

 2. Under Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen markerar du kryssrutan för varje formateringsmarkering som du alltid vill visa, oavsett om knappen Visa/dölj är aktiverad eller inaktiverad.

  Visa eller dölj alltid formateringssymboler

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Visning.

 3. Under Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen markerar du kryssrutan för varje formateringsmarkering som du alltid vill visa, oavsett om knappen Visa/dölj är aktiverad eller inaktiverad.

  Visa eller dölj alltid formateringssymboler

Du kan avmarkera alla formateringsmarkeringar du valt att visa hela tiden. När du avmarkerar kryssrutan för en formateringsmarkering så visas den inte längre alltid på skärmen oavsett inställningen för knappen Visa/dölj

 1. Välj Alternativ > Visning på fliken Arkiv.

 2. Under Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen avmarkerar du kryssrutan för alla formateringsmarkeringar som du inte alltid vill visa.

  Visa eller dölj alltid formateringssymboler

 1. Klicka på Alternativ > Visning under Hjälp på fliken Arkiv.

 2. Under Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen avmarkerar du kryssrutan för alla formateringsmarkeringar som du inte alltid vill visa.

  Visa eller dölj alltid formateringssymboler

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Visning.

 3. Under Visa alltid de här formateringsmarkeringarna på skärmen markerar du kryssrutan för alla formateringsmarkeringar som du inte alltid vill visa.

  Visa eller dölj alltid formateringssymboler

De röda vågiga linjerna i Word representerar potentiella stavfel. De blå vågiga linjerna representerar ord som kan vara fel i sammanhanget, t.ex. ett "har" skor i stället för ett "par" skor.

 1. På fliken Arkiv klickar du på Alternativ > Språkkontroll.

 2. Under Stavnings- och grammatikkontroll i Word avmarkerar du kryssrutan bredvid objekt du vill inaktivera.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Under Stavnings- och grammatikkontroll i Word avmarkerar du kryssrutan bredvid objekt du vill inaktivera.

 1. På fliken Arkiv klickar du på Alternativ > Språkkontroll.

 2. Under Stavnings- och grammatikkontroll i Word avmarkerar du kryssrutan bredvid alla objekt du vill inaktivera.

De röda vågiga linjerna i Publisher markerar möjliga stavfel.

 1. På fliken Arkiv klickar du på Alternativ > Språkkontroll.

 2. Under Vid stavningskontroll i Publisher avmarkerar du kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver

 1. På fliken Verktyg klickar du på Stavning > Stavningsalternativ.

 2. Under Vid stavningskontroll i Publisher avmarkerar du kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×