Diagram

Visa eller dölja en diagramförklaring eller datatabell

Visa eller dölj en diagramförklaring eller datatabell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar ett diagram visas förklaring som standard, men du kan dölja eller flytta förklaringen efter att du har skapat diagrammet.

Du kan också visa en datatabell för linjediagram, ytdiagram, stapeldiagram eller liggande stapeldiagram. En datatabell visar värdena från diagrammet i ett rutnät längst ned i diagrammet. En datatabell kan också innehålla seriemönster.

Visa eller dölja en förklaring

 1. Klicka på det diagram som du vill visa eller dölja förklaringen i.

 2. Klicka på plustecknet bredvid diagrammet. Menyn Diagramelement visas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja förklaringen avmarkerar du kryssrutan Förklaring.

   Tips: Om du snabbt vill ta bort en förklaring eller en förklaringspost i ett diagram markerar du förklaringen eller förklaringsposten och trycker på DELETE. Du kan också högerklicka på förklaringen eller förklaringsposten och klicka på Ta bort.

  • Om du vill visa en förklaring markerar du kryssrutan Förklaring (om den inte redan är markerad) och klickar på pilen bredvid Förklaring. Välj ett alternativ i listan.

   Välja en plats

   Obs!: När du klickar på ett visningsalternativ flyttas förklaringen. rityta justeras och anpassas automatiskt. Observera att ritytan inte justeras automatiskt om du flyttar eller ändrar storlek på förklaringen med hjälp av musen.

  • Om du vill visa fler alternativ klickar du på Fler alternativ och väljer önskat visningsalternativ i fönstret Formatera förklaring.

   Tips: Som standard överlappar inte förklaringen diagrammet. Om du behöver mer utrymme kan du minska diagrammets storlek genom att avmarkera kryssrutan Visa förklaringen utan att överlappa diagrammet.

Överst på sidan

Visa eller dölja en datatabell

 1. Klicka inuti det linjediagram, ytdiagram, stapeldiagram eller liggande diagram i vilket du vill visa eller dölja en datatabell. Då visas Diagramverktyg.

 2. Gå till fliken Design och gruppen Diagramlayout, klicka på pilen bredvid Snabblayout och sedan på Diagram 5. En datatabell visas i diagrammet.

  Om du vill ta bort datatabellen går du till fliken Design och gruppen Diagramlayouter, klicka på pilen bredvid Snabblayout och välj sedan en layout som saknar datatabell.

  Tips: Om du snabbt vill ta bort en datatabell i ett diagram markerar du förklaringen eller förklaringsposten och trycker på Delete. Du kan också högerklicka på datatabellen och klicka på Ta bort.

  Obs!: I liggande stapeldiagram och diagram som visar ett datum axel är datatabellen inte kopplat till den vågräta axeln i diagrammet – den är placerad under axeln och justeras efter diagrammet.

Överst på sidan

Visa eller dölja en förklaring

 1. Klicka på det diagram som du vill visa eller dölja förklaringen i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Förklaring i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja förklaringen klickar du på Ingen.

   Tips: Om du snabbt vill ta bort en förklaring eller en förklaringspost i ett diagram markerar du förklaringen eller förklaringsposten och trycker på DELETE. Du kan också högerklicka på förklaringen eller förklaringsposten och klicka på Ta bort.

  • Om du vill visa en förklaring klickar du på önskat visningsalternativ.

   Obs!: När du klickar på ett visningsalternativ flyttas förklaringen. rityta justeras och anpassas automatiskt. Observera att ritytan inte justeras automatiskt om du flyttar eller ändrar storlek på förklaringen med hjälp av musen.

  • Om du vill visa fler alternativ klickar du på Fler alternativ för förklaring och väljer önskat visningsalternativ.

   Tips: Som standard överlappar inte förklaringen diagrammet. Om du behöver mer utrymme kan du minska diagrammets storlek genom att avmarkera kryssrutan Visa förklaringen utan att överlappa diagrammet.

Överst på sidan

Visa eller dölja en datatabell

 1. Klicka på diagrammet i det linjediagram, ytdiagram, stapeldiagram eller liggande diagram i vilket du vill visa eller dölja en datatabell.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Datatabell i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill visa en datatabell klickar du på Visa datatabell eller Visa datatabell med seriemönster.

  • Om du vill dölja datatabellen klickar du på Ingen.

   Tips: Om du snabbt vill ta bort en datatabell i ett diagram markerar du förklaringen eller förklaringsposten och trycker på Delete. Du kan också högerklicka på datatabellen och klicka på Ta bort.

  • Om du vill visa fler alternativ klickar du på Fler datatabellalternativ och väljer önskat visningsalternativ.

   Tips: Om du redan visar en förklaring i diagrammet kan du avmarkera kryssrutan Visa seriemönster.

Obs!: I liggande stapeldiagram och diagram som visar ett datum axel är datatabellen inte kopplat till den vågräta axeln i diagrammet – den är placerad under axeln och justeras efter diagrammet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×