Visa eller ändra egenskaper för en Office-fil

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dokumentegenskaper, eller metadata, är information om en fil som beskriver eller identifierar den. De omfattar bland annat rubrik, författarens namn, ämne och nyckelord som identifierar dokumentets ämne eller innehåll.

Om du anger dokumentegenskaper för dina filer kan du lätt ordna och hitta dina dokument senare. Du kan också söka efter dokument med hjälp av egenskaperna eller infoga dem i dina dokument.

Vad vill du göra?

Läsa mer om dokumentegenskaper

Visa och ändra standardegenskaper för den aktuella filen

Visa och skapa anpassade egenskaper för den aktuella filen

Läs mer om hur du använder dokumentegenskaper

Det finns fyra typer av dokumentegenskaper:

 • Standardegenskaper – Office-dokument har en uppsättning standardegenskaper, till exempel författare, rubrik och ämne. Du kan ange egna textvärden för dessa egenskaper så att det blir enklare att ordna och identifiera dokumenten. I Word kan du till exempel använda egenskapen Nyckelord (kallas även Taggar) och lägga till nyckelordet ”kunder” i dina försäljningsfiler. Sedan kan du söka efter alla försäljningsfiler med det nyckelordet.

 • Automatiskt uppdaterade egenskaper – Dessa egenskaper omfattar både filsystemsegenskaper (t.ex. filstorlek eller datum då en fil skapades eller ändrades) och statistik som underhålls av Office-programmen (t.ex. antalet ord eller tecken i ett dokument). Du kan inte ange eller ändra automatiskt uppdaterade egenskaper.

  Du kan använda de automatiskt uppdaterade egenskaperna för att identifiera eller söka efter dokument. Du kan t.ex. söka efter alla filer som har skapats efter 3 augusti 2015 eller efter alla filer som senast ändrades i går.

 • Anpassade egenskaper – Du kan definiera ytterligare anpassade egenskaper för Office-dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

  Mer information finns i Visa eller skapa anpassade egenskaper för en fil

 • Dokumentbiblioteksegenskaper – Det här är egenskaper som associeras med dokument i ett dokumentbibliotek på en webbplats eller i en gemensam mapp. När du skapar ett nytt dokumentbibliotek kan du definiera en eller flera dokumentbiblioteksegenskaper och ange regler för deras värden. När du lägger till dokument i dokumentbiblioteket uppmanas du att ange värden för alla obligatoriska egenskaper eller att uppdatera felaktiga egenskaper. I ett dokument som samlar in produktidéer kan användaren till exempel uppmanas att ange egenskaperna Skickat av, Datum, Kategori och Beskrivning. När du öppnar ett dokument från ett dokumentbibliotek i Word 2016, Excel 2016 eller PowerPoint 2016 kan du redigera och uppdatera dokumentbiblioteksegenskaperna genom att klicka på Arkiv > Information. Alla obligatoriska egenskaper från dokumentbiblioteket har en röd kontur på fliken Information i Word 2016, Excel 2016 och PowerPoint 2016.

  Mer information om hur du redigerar dokumentbiblioteksegenskaper i Office 2016-program finns i Var finns Dokumentinformationspanelen i Office 2016?

Om du vill infoga någon av dessa egenskaper i Word-dokument går du till Lägga till filnamn, datum, författare eller andra dokumentegenskaper i ett sidhuvud eller en sidfot.

Överst på sidan

Visa och ändra standardegenskaper för den aktuella filen

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på länken Visa och redigera databasegenskaper högst upp på sidan.

 4. Klicka på flikarna i dialogrutan Egenskaper och välj de egenskaper du vill visa eller uppdatera.

  Egenskaper på fliken Sammanfattning

 5. Klicka på OK. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till databasen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa arbetsboksegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill visa fler egenskaper klickar du på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan.

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa presentationsegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till presentationen. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill visa fler egenskaper klickar du på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan.

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa projektegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till projektet. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  Om du vill se fler egenskaper eller statistik klickar du på Projektinformation högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper eller Projektstatistik.

  Alternativ för Projektinformation

  På fliken Sammanfattning i dialogrutan Egenskaper kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

  Egenskaper på fliken Sammanfattning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa egenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

Valfria steg:

Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Publikationsegenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

Öppnar Avancerade egenskaper

På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

Egenskaper på fliken Sammanfattning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa egenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera egenskaper som rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

  • Om du vill lägga till en länk till relaterade dokument klickar du på Relaterade dokument längst ned på sidan Information och väljer Lägg till en länk till ett relaterat dokument.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa dokumentegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen. Observera att för vissa metadata, till exempel författare, måste du högerklicka på egenskapen och välja Ta bort eller Redigera.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till dokumentet. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill visa fler egenskaper klickar du på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan.

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

Visa eller skapa anpassade egenskaper för den aktuella filen

Anpassade egenskaper är egenskaper som du definierar för ett Office-dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper högst upp på sidan och välj sedan Avancerade egenskaper.

  Meddelanden: 

  • I Access klickar du på Visa och redigera databasegenskaper

  • I Project klickar du på Projektinformation

  • I Publisher klickar du på Publikationsegenskaper

 4. Klicka på fliken Anpassad.

  Använd fliken Anpassade egenskaper för att lägga till eller ändra anpassade dokumentegenskaper
  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på OK.

Vad vill du göra?

Läsa mer om hur du använder dokumentegenskaper

Visa och ändra egenskaper för den aktiva filen

Visa eller skapa anpassade egenskaper för en fil

Läsa mer om hur du använder dokumentegenskaper

Det finns fem typer av dokumentegenskaper:

 • Standardegenskaper     Office-dokument har en uppsättning standardegenskaper, till exempel författare, rubrik och ämne. Du kan ange egna textvärden för dessa egenskaper så att det blir enklare att ordna och identifiera dokumenten. I Word kan du till exempel använda egenskapen Nyckelord (kallas även Taggar) och lägga till nyckelordet ”kunder” i dina försäljningsfiler. Sedan kan du söka efter alla försäljningsfiler med det nyckelordet.

 • Automatiskt uppdaterade egenskaper     Dessa egenskaper omfattar både filsystemsegenskaper (t.ex. filstorlek eller datum då en fil skapades eller ändrades) och statistik som underhålls av Office-programmen (t.ex. antalet ord eller tecken i ett dokument). Du kan inte ange eller ändra automatiskt uppdaterade egenskaper.

  Du kan använda de automatiskt uppdaterade egenskaperna för att identifiera eller söka efter dokument. Du kan t.ex. söka efter alla filer som har skapats efter 3 augusti 2005 eller efter alla filer som senast ändrades i går.

 • Anpassade egenskaper     Du kan definiera ytterligare anpassade egenskaper för Office-dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 • Egenskaper för din organisation     Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen, kan de dokumentegenskaper som hör till dokumentet vara specifika för din organisation.

 • Dokumentbiblioteksegenskaper     Det här är egenskaper som associeras med dokument i ett dokumentbibliotek på en webbplats eller i en gemensam mapp. När du skapar ett nytt dokumentbibliotek kan du definiera en eller flera dokumentbiblioteksegenskaper och ange regler för deras värden. När du lägger till dokument i dokumentbiblioteket uppmanas du att ange värden för alla obligatoriska egenskaper eller att uppdatera felaktiga egenskaper. I ett dokument som samlar in produktidéer kan användaren till exempel uppmanas att ange egenskaperna Skickat av, Datum, Kategori och Beskrivning. När du öppnar ett dokument från ett dokumentbibliotek i Word, Excel eller PowerPoint kan du redigera och uppdatera dokumentbiblioteksegenskaperna på dokumentinformationspanelen.

Överst på sidan

Visa och ändra egenskaper för den aktuella filen

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på länken Visa och redigera databasegenskaper högst upp på sidan.

 4. Klicka på flikarna i dialogrutan Egenskaper och välj de egenskaper du vill visa eller uppdatera.

  Egenskaper på fliken Sammanfattning

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 5. Klicka på OK. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till filen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa arbetsboksegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill visa fler egenskaper klickar du på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan.

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

   Om du vill visa anpassade egenskaper klickar du på fliken Anpassad.

  • Om du vill visa egenskaperna på en panel i arbetsboken klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och väljer Visa dokumentpanel.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa formulärstatistiken genom att klicka på Info.

 3. Om du vill ändra formulärets Namn, ID eller Beskrivning klickar du på Egenskaper för formulärmall och ändrar i fälten efter behov.

 4. Markera kryssrutan Aktivera anpassad kategori och skriv in ett namn på den anpassade kategorin om du vill visa detta formulär i en anpassad kategori i InfoPath Filler.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa presentationsegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till presentationen. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill visa fler egenskaper klickar du på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan.

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

   Om du vill visa anpassade egenskaper klickar du på fliken Anpassad.

  • Om du vill visa egenskaperna på en panel i arbetsboken klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och väljer Visa dokumentpanel.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa projektegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till projektet. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  Om du vill se fler egenskaper eller statistik klickar du på Projektinformation högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper eller Projektstatistik.

  Alternativ för Projektinformation

  På fliken Sammanfattning i dialogrutan Egenskaper kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

  Egenskaper på fliken Sammanfattning

  Om du vill visa anpassade egenskaper klickar du på fliken Anpassad i dialogrutan Egenskaper.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa egenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Publikationsegenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

  Öppnar Avancerade egenskaper

  På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

  Egenskaper på fliken Sammanfattning

  Om du vill visa anpassade egenskaper klickar du på fliken Anpassad.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa egenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

  Öppnar Avancerade egenskaper

  På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera egenskaper som rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

  Egenskaper på fliken Sammanfattning

  Meddelanden: 

  • Om du vill lägga till en länk till relaterade dokument klickar du på Relaterade dokument längst ned på sidan Information och väljer Lägg till en länk till ett relaterat dokument.

  • Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa dokumentegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till dokumentet. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill visa fler egenskaper klickar du på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan.

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

   Egenskaper på fliken Sammanfattning

   Om du vill visa anpassade egenskaper klickar du på fliken Anpassad.

  • Om du vill visa egenskaperna på en panel i arbetsboken klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och väljer Visa dokumentpanel.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

Visa eller skapa anpassade egenskaper för en fil

Anpassade egenskaper är egenskaper som du definierar för ett Office-dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på länken Visa och redigera databasegenskaper högst upp på sidan.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper högst upp på sidan och välj sedan Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper högst upp på sidan och välj sedan Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till presentationen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Projektinformation högst upp på sidan och välj sedan Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till projektet.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Publikationsegenskaper högst upp på sidan och välj sedan Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper högst upp på sidan och välj sedan Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till dokumentet.

Vad vill du göra?

Läsa mer om hur du använder dokumentegenskaper

Visa dokumentegenskaperna när du öppnar eller sparar en fil

Visa egenskaper för det aktuella dokumentet

Ändra egenskaper för det aktuella dokumentet

Skapa anpassade egenskaper för ett dokument

Läs mer om hur du använder dokumentegenskaper

Dokumentegenskaper, eller metadata, är information om en fil som beskriver eller identifierar den. Dokumentegenskaperna omfattar bland annat rubrik, författarens namn, ämne och nyckelord som identifierar dokumentets ämne eller innehåll.

Om du anger relevanta värden för fälten i dokumentegenskaper för dina dokument, kan du enkelt ordna och identifiera dokumenten senare. Du kan också söka efter dokument baserat på deras egenskaper. I Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 och Microsoft Office PowerPoint 2007 kan du enkelt visa eller redigera dokumentegenskaper medan du arbetar på dokumentets innehåll med hjälp av dokumentinformationspanelen som visas högst upp i dokumentet i Office-programmet.

Det finns fem typer av dokumentegenskaper:

 • Standardegenskaper     Microsoft Office-dokument har en uppsättning standardegenskaper, till exempel författare, rubrik och ämne. Du kan ange egna textvärden för dessa egenskaper så att det blir enklare att ordna och identifiera dokumenten. I Word kan du till exempel använda egenskapen Nyckelord (kallas även Taggar) och lägga till nyckelordet ”kunder” i dina försäljningsfiler. Du kan söka efter alla försäljningsfiler med det nyckelordet.

 • Automatiskt uppdaterade egenskaper     Dessa egenskaper omfattar både filsystemsegenskaper (t.ex. filstorlek eller datum då en fil skapades eller ändrades) och statistik som underhålls av Office-programmen (t.ex. antalet ord eller tecken i ett dokument). Du kan inte ange eller ändra automatiskt uppdaterade egenskaper.

  Du kan använda de automatiskt uppdaterade egenskaperna för att identifiera eller söka efter dokument. Du kan t.ex. söka efter alla filer som har skapats efter 3 augusti 2005 eller efter alla filer som senast ändrades i går.

 • Anpassade egenskaper     Du kan definiera ytterligare anpassade egenskaper för Office-dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 • Egenskaper för din organisation     Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen, kan de dokumentegenskaper som hör till dokumentet vara specifika för din organisation.

 • Dokumentbiblioteksegenskaper     Det här är egenskaper som associeras med dokument i ett dokumentbibliotek på en webbplats eller i en gemensam mapp. När du skapar ett nytt dokumentbibliotek kan du definiera en eller flera dokumentbiblioteksegenskaper och ange regler för deras värden. När användarna lägger till dokument i dokumentbiblioteket uppmanas de att ange värden för alla dessa egenskaper. I ett dokumentbibliotek som samlar in produktidéer kan användaren till exempel uppmanas att ange egenskaperna Skickat av, Datum, Kategori och Beskrivning. När du öppnar ett dokument från ett dokumentbibliotek i Office Word 2007, Office Excel 2007 eller Office PowerPoint 2007 kan du redigera och uppdatera dokumentbiblioteksegenskaperna på dokumentinformationspanelen.

Överst på sidan

Visa dokumentegenskaperna när du öppnar eller sparar en fil

Du kan visa dokumentegenskaperna för en fil i dialogrutan Öppna eller Spara som.

 1. I dialogrutan Öppna eller Spara som väljer du det dokument du vill visa egenskaperna för.

 2. Klicka på pilen bredvid Vyer och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Information för att visa egenskaper som exempelvis filstorlek och datum när filen senast ändrades.

  • Om du vill visa alla dokumentegenskaper klickar du på Egenskaper.

Visa egenskaper för det aktuella dokumentet

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Hantera och klicka sedan på Databasegenskaper.

 2. Klicka på flikarna i dialogrutan Filnamnsegenskaper och välj de egenskaper du vill visa.

Använd dokumentinformationspanelen för att visa eller ändra dokumentegenskaperna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Dokumentinformationspanelen klickar du på pilen bredvid Dokumentegenskaper och väljer en uppsättning egenskaper som du vill visa (till exempel Avancerade egenskaper).

  Meddelanden: 

  • Du kan visa anpassade egenskaper genom att klicka på Avancerade egenskaper.

  • Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

Använd dokumentinformationspanelen för att visa eller ändra dokumentegenskaperna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Dokumentinformationspanelen klickar du på pilen bredvid Dokumentegenskaper och väljer en uppsättning egenskaper som du vill visa (till exempel Avancerade egenskaper).

  Meddelanden: 

  • Du kan visa anpassade egenskaper genom att klicka på Avancerade egenskaper.

  • Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Gå till menyn Arkiv och klicka på Egenskaper.

 2. Klicka på flikarna i dialogrutan Publikationsegenskaper och välj de egenskaper du vill visa.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Dokumentinformationspanelen klickar du på pilen bredvid Dokumentegenskaper och väljer en uppsättning egenskaper som du vill visa (till exempel Avancerade egenskaper).

  Meddelanden: 

  • Du kan visa anpassade egenskaper genom att klicka på Avancerade egenskaper.

  • Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

Ändra egenskaper för det aktuella dokumentet

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Hantera och klicka sedan på Databasegenskaper.

 2. Gå till dialogrutan Filnamnsegenskaper, fliken Sammanfattning och skriv värdena för standardegenskaper, till exempel Rubrik och Författare.

Använd dokumentinformationspanelen för att visa eller ändra dokumentegenskaperna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Dokumentinformationspanelen klickar du på pilen bredvid Dokumentegenskaper och väljer en uppsättning egenskaper som du vill ändra (till exempel Avancerade egenskaper).

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill ändra är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 3. Skriv önskad information i egenskapsfältens rutor på Dokumentinformationspanelen.

  Obs!: Alla egenskapsfält som markeras med en röd asterisk är obligatoriska fält och du kan behöva fylla i dem innan du sparar dokumentet.

Använd dokumentinformationspanelen för att visa eller ändra dokumentegenskaperna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Dokumentinformationspanelen klickar du på pilen bredvid Dokumentegenskaper och väljer en uppsättning egenskaper som du vill ändra (till exempel Avancerade egenskaper).

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill ändra är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 3. Skriv önskad information i egenskapsfältens rutor på Dokumentinformationspanelen.

  Obs!: Alla egenskapsfält som markeras med en röd asterisk är obligatoriska fält och du kan behöva fylla i dem innan du sparar dokumentet.

 1. Gå till menyn Arkiv och klicka på Egenskaper.

 2. Gå till dialogrutan Publikationsegenskaper, fliken Sammanfattning och skriv värdena för standardegenskaper, till exempel Rubrik och Författare.

Använd dokumentinformationspanelen för att visa eller ändra dokumentegenskaperna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Dokumentinformationspanelen klickar du på pilen bredvid Dokumentegenskaper och väljer en uppsättning egenskaper som du vill ändra (till exempel Avancerade egenskaper).

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill ändra är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 3. Skriv önskad information i egenskapsfältens rutor på Dokumentinformationspanelen.

  Obs!: Alla egenskapsfält som markeras med en röd asterisk är obligatoriska fält och du kan behöva fylla i dem innan du sparar dokumentet.

Skapa anpassade egenskaper för ett dokument

Anpassade egenskaper är egenskaper som du definierar för ett Office-dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Hantera och klicka sedan på Databasegenskaper.

 2. Klicka på fliken Eget.

 3. Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

 4. Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

 5. Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 6. Klicka på Lägg till.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Dokumentinformationspanelen klickar du på pilen bredvid Dokumentegenskaper och sedan på Avancerade egenskaper.

 3. I dialogrutan Dokumentegenskaper klickar du på fliken Anpassad.

 4. Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

 5. Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

 6. Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 7. Klicka på Lägg till.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Dokumentinformationspanelen klickar du på pilen bredvid Dokumentegenskaper och sedan på Avancerade egenskaper.

 3. I dialogrutan Dokumentegenskaper klickar du på fliken Anpassad.

 4. Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

 5. Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

 6. Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 7. Klicka på Lägg till.

 1. Gå till menyn Arkiv och klicka på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Eget.

 3. Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

 4. Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

 5. Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 6. Klicka på Lägg till.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , gå till Förbered och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Dokumentinformationspanelen klickar du på pilen bredvid Dokumentegenskaper och sedan på Avancerade egenskaper.

 3. I dialogrutan Dokumentegenskaper klickar du på fliken Anpassad.

 4. Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

 5. Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

 6. Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 7. Klicka på Lägg till.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×