Visa eller ändra datum i en kategoriaxeln

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skapar ett diagram från kalkylbladsdata som använder datum och datumen ritas längs den vågräta (kategori) axeln i diagrammet, ändras kategoriaxeln Excel automatiskt till en dataaxel (tidsskala). Du kan också ändra manuellt en kategoriaxeln till en dataaxel.

Datumen på en datumaxel visas i kronologisk ordning med särskilda intervall eller grundenheter, t.ex. antalet dagar, månader eller år, även om datumen i kalkylbladet inte har sekventiell ordning eller samma grundenheter.

Som standard fastställs bas enheten för dataaxel baserat på den minsta skillnaden mellan två datum i kalkylbladsinformationen i Excel. Till exempel om du har data med aktiekurser där den minsta skillnaden mellan datum är sju dagar Excel anger den grundläggande enheten till dagar, men du kan ändra den grundläggande enheten till månader eller år om du vill se lagret över en längre tidsperiod.

Diagram som använder en dataaxel

Diagram som använder en dataaxel

 1. Högerklicka på kategoriaxeln i diagrammet och klicka sedan på Formatera axel.

 2. Välj fliken Alternativ för axel i fönstret Formatera axel.

 3. Visa Alternativ för axel och kontrollera sedan att dataaxel är markerad under Axeltyp.

 4. Under enheter, bredvid Base, väljer du dagar, månader eller år.

  Fönstret Formatera axel med dataaxel och bas enheter som är markerade

  Meddelanden: 

  • Du kan inte lägga till en datumaxel om datumen i diagrammet visas i en förklaring. Du kan ändra hur informationen ritas i diagrammet så att datumen visas på kategoriaxeln i stället.

  • Datum axlar är tillgängliga för börskursdiagram, linjediagram, stapeldiagram, liggande diagram och ytdiagram. Datum axlar är inte tillgängliga i pivotdiagramrapporter.

 1. Högerklicka på kategoriaxeln i diagrammet och klicka sedan på Formatera axel.

 2. Välj Alternativ för axel till vänster i dialogrutan Formatera axel.

 3. Kontrollera dataaxel är markerad under Axeltyp.

 4. Väljer fast bredvid Base enhet, och välj sedan dagar, månader eller år i listan.

  Dialogrutan Formatera axel med fasta Base enheten markerad

  Meddelanden: 

  • Du kan inte lägga till en datumaxel om datumen i diagrammet visas i en förklaring. Du kan ändra hur informationen ritas i diagrammet så att datumen visas på kategoriaxeln i stället.

  • Datum axlar är tillgängliga för börskursdiagram, linjediagram, stapeldiagram, liggande diagram och ytdiagram. Datum axlar är inte tillgängliga i pivotdiagramrapporter.

 1. Klicka på kategoriaxeln i diagrammet eller gör följande om du vill välja axeln i en lista med diagramelement.

  1. Klicka på ett diagram.
   Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design, Layout och Format.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på önskat diagramelement.

   bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Aktuell markering på fliken Format.

 3. Kontrollera att dataaxel markeras i kategorin Alternativ för axel under Axeltyp.

 4. Under Alternativ för axel klickar du på fast för Base enhet och klicka sedan på dagar, månader eller år i rutan Base enhet.

  Dialogrutan Formatera axel med fasta Base enheten markerad

Meddelanden: 

 • Du kan inte lägga till en datumaxel om datumen i diagrammet visas i en förklaring. Du kan ändra hur informationen ritas i diagrammet så att datumen visas på kategoriaxeln i stället.

 • Datum axlar är tillgängliga för börskursdiagram, linjediagram, stapeldiagram, liggande diagram och ytdiagram. Datum axlar är inte tillgängliga i pivotdiagramrapporter.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×