Visa egenskapssida (ADP)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Innehåller alternativ för att styra funktionerna för den vy som du skapar eller ändrar.

Vynamn

Visar namnet för den aktuella vyn. Om du ännu inte har sparat din vy visas standardnamnet. Du kan inte ändra namnet i den här rutan. Välj Spara eller Spara som om du vill tilldela ett namn från Arkiv-menyn.

Utdata från alla kolumner

Anger att alla kolumner från alla tabeller som visas ska ingå i vyn. Det här alternativet är likvärdigt med att ange en asterisk (*) i stället för enskilda kolumnnamn.

DISTINKTA värden

Anger att vyn ska filtrera ut dubbletter. Det här alternativet är användbart när du använder vissa av kolumnerna från en tabell och kolumnerna kan innehålla dubblettvärden eller när processen av två eller fler tabeller ger dubblettrader i resultatet. Det här alternativet är detsamma som att infoga ordet DISTINCT i uttrycket i SQL-fönstret.

Binda till Schema

Förhindrar att användare ändrar de underliggande objekten som bidrar till den här vyn på något sätt som upphäver vyns definition.

Uppdatera med hjälp av Visa regler

Anger att alla uppdateringar och tillägg i vyn ska översättas av Microsoft Data Access Components (MDAC) till SQL-uttryck som refererar till vyn i stället för till SQL-uttryck som refererar direkt till vyns bas tabeller. (I vissa fall MDAC manifest uppdaterings- och som uppdateringar och tillägg i vyns underliggande bas tabeller. Genom att välja Uppdatera med hjälp av Visa regler, kan du kontrollera att MDAC uppdaterings och infoga operationer själva vyn.)

Markera alternativet

Anger att när en användare ändrar en rad i vyn, databasen kontrollerar att den tillagda eller ändrade data uppfyller definitionen WHERE-satsen.

GROUP BY-tillägg

Anger att det finns fler alternativ för vyer som baseras på mängd frågor.

MED KUBEN

Anger att den mängd frågan ska skapa summeringsfunktioner för grupper som anges i GROUP BY-satsen. Grupperna skapas genom att kolumner som ingår i GROUP BY-satsen och sedan använda frågans mängdfunktion för att producera summeringsfunktioner för övermängdsraderna. Alternativet WITH CUBE är flerdimensionellt och skapar sammanfattningar för alla kombinationer av mängdfunktioner och kolumner i frågan.

  • MED ROLLUP

Anger att den mängd frågan ska skapa summeringsfunktioner för grupper som anges i GROUP BY-satsen. Alternativet WITH ROLLUP liknar alternativet WITH CUBE men skapar bara en typ av sammanfattning för varje kombination av kolumn och mängdfunktion.

  • ALLA

Anger att den mängd frågan innehåller dubblerade rader i fönstret Sammanfattning.

Ägare

Visar namnet på vyns ägare. Ägarens namn är en SQL Server-roll eller SQL Server-användare. Den nedrullningsbara listrutan innehåller alla användare och roller som definierats i databasen. I den nedrullningsbara listrutan har roller och användare olika ikoner; Rollikonen visas två ytor ikonen användare visas bara en.

TOP

(För SQL Server 7.0 eller senare databaser.) Anger att frågan innehåller en TOP-instruktion som returnerar endast de första n raderna eller första n procenten av raderna i resultatet. Standardinställningen är att frågan returnerar de första 10 raderna.

Använd den här rutan för att ange olika antal rader att returnera eller ange en procentsats.

  • PROCENT

(För SQL Server 7.0 eller senare databaser.) Anger att frågan innehåller en TOP-instruktion som returnerar endast de första n procenten av raderna i resultatet.

  • WITH TIES

(För SQL Server 7.0 eller senare databaser.) Anger att vyn innehåller en WITH TIES-instruktion. WITH TIES är användbart om en vy innehåller en ORDER BY-instruktion och TOP-instruktionen baseras på procent. Om det här alternativet och urvalet för procentandelen slutar mitt i en uppsättning rader med samma värden i ORDER BY-satsen, utökade vyn så att den omfattar alla rader.

SQL-kommentar

Du kan skriva direkt i den om du vill ange text i det här fältet eller du kan ange en kommentar i fönstret SQL. När du skriver text direkt i fältet skriva du bara texten. Men när du anger kommentarstext i fönsterrutan SQL måste du använda avgränsningstecken för kommentarer. Till exempel:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Beskrivning

(Endast SQL Server 2000.)

Det här fältet skiljer sig från fältet SQL-kommentar på två sätt. Först lagras värdena i Beskrivning i SQL Server som utökade egenskaper. Andra kan ange du inte värden i Beskrivning från SQL-fönstret.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×