Visa dina data i ett ringdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Microsoft Excel kan du snabbt förvandla dina data till ett ringdiagram och sedan använda de nya formateringsfunktionerna så att det ringdiagrammet blir lättare att läsa. Till exempel genom att lägga till en förklaring, dataetiketter och textrutor som pekar ut varje ring i ett ringdiagram representerar, kan du snabbt förstå de data som ska ritas i diagrammet.

Formaterat ringdiagram

När du har skapat ett ringdiagram kan du rotera sektorer för olika perspektiv, fokusera på specifik sektorer genom att dra ut sektorer i diagrammet eller ändra storlek på ringdiagram att förstora eller förminska sektorer.

Obs!: Börja med Office 2016, har ringdiagram utgått av stjärnexplosion diagram.

Vad vill du göra?

Mer information om ritas upp data i ett ringdiagram

Skapa en anpassad ringdiagram

Rotera sektorer i ett ringdiagram

Dra ut sektorer i ett ringdiagram

Ändra storlek på ett ringdiagram

Spara ett diagram som en mall

Mer information om ritas upp data i ett ringdiagram

Data som är ordnade i kolumner eller rader i ett kalkylblad kan ritas i ett ringdiagram. Precis som ett cirkeldiagram visar ett ringdiagram relationen mellan delarna och helheten, men ett ringdiagram kan innehålla mer än en dataserie. Varje dataserie som du rita i ett ringdiagram lägger till en ring i diagrammet. Den första dataserien visas i mitten av diagrammet.

På grund av deras cirkelformad natur att ringdiagram inte är lätt att läsa, särskilt när de visar flera dataserier. Proportioner yttre ringar och inre ringar representerar inte storleken på data korrekt – datapunkter på yttre ringar visas större än datapunkter på inre ringar medan de verkliga värdena kan vara mindre. Visa värden eller procenttal i dataetiketter är mycket praktiskt i ett ringdiagram, men om du vill jämföra datapunkter sida vid sida du ska använda ett staplat eller liggande stapeldiagram i stället.

Överväg att använda ett ringdiagram om:

 • du vill rita en eller flera dataserier

 • Inget av de värden som du vill rita är negativa.

 • Inget av de värden som du vill rita är ett nollvärde (0).

 • Du har mer än sju kategorier per dataserie.

 • Kategorierna representerar delar av helheten i varje ring i diagrammet.

När du skapar ett ringdiagram kan välja du något av följande ringdiagram undertyper:

 • Ringdiagram    Ringdiagram visa data i ringar, där varje ring representerar en dataserie. Om procenttal visas i dataetiketterna total varje ring 100%.

  Diagramtypen Ring

 • Uppdelat ringdiagram    Liknar uppdelat cirkeldiagram, uppdelat ringdiagram visa hur mycket varje värde bidrar till det totala värdet framhäva enskilda värden, men de kan innehålla mer än en dataserie.

  Diagramtypen Uppdelad ring

Ringdiagram och uppdelat ringdiagram är inte tillgängliga i 3D-diagram, men du kan använda 3D formatering för att ge dessa diagram 3 D gilla-utseende.

Överst på sidan

Skapa en anpassad ringdiagram

Formaterat ringdiagram

Nu vi skapar den här ringdiagram? Följande procedur hjälper dig att skapa ett ringdiagram med liknande resultat. För det här diagrammet används kalkylblad exempeldata. Du kan kopiera dessa data till kalkylbladet eller du kan använda dina egna data.

 1. Öppna kalkylbladet som innehåller de data som du vill rita i ett ringdiagram eller kopiera kalkylblad exempeldata till ett tomt kalkylblad.

  Kopiera exempeldata från kalkylblad

  1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

  2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

   Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

   Markera ett exempel i hjälpen
   Markera ett exempel i hjälpen
  3. Tryck på Ctrl+C.

  4. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  C

  2005

  2006

  Europa

  $12,704,714.00

  $17,987,034.00

  Länder i Asien

  $8,774,099.00

  $12,214,447.00

  USA

  $12,094,215.00

  $10,873,099.00

 2. Markera de data som ska ritas i diagrammet.

 3. Välj fliken Infoga, gå till i gruppen Diagram och klicka på Andra diagram.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Klicka på Ring under ringdiagram.

 5. Klicka på rityta i diagrammet.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 6. Välj den layout som du vill använda i gruppen Snabblayout på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  För våra ringdiagram används layouten 6.

  Layouten 6 visar en förklaring. Om diagrammet innehåller för många Förklaringsposter eller Förklaringsposter inte är lätt att skilja kanske du vill lägga till dataetiketter till datapunkter i diagrammet i stället för att visa en förklaring (flikenTabellayout, gruppen etiketter, Dataetiketter knappen).

 7. Klicka på den diagramlayout som du vill använda i gruppen Diagramformat på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  För våra ringdiagram används formatet 26.

 8. Om du vill ändra storleken på diagrammet, gör du följande:

  1. Klicka på diagrammet.

  2. Ange önskad storlek som du vill använda i rutan Figurhöjd och Figurbredd i gruppen storlek på fliken Format.

   För våra ringdiagram skall vi vara formens höjd 4 ” och Figurbredd till 5.5”.

 9. Om du vill ändra storleken av den ringdiagram gör du följande:

  1. Klicka på en dataserie eller välja det från en lista med diagramelement (flikenFormat, gruppen Aktuell markering, Diagramelement ruta).

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

  3. Klicka på Alternativ för serie och under Storlek på ringdiagram drar du reglaget till den storlek du vill ha eller Skriv ett procentvärde mellan 10 och 90 i procentrutan.

   För våra ringdiagram används 20%.

 10. Om du vill att uppgifterna sticker etiketter ut bättre, gör följande:

  1. Klicka på en dataetikett en gång om du vill markera dataetiketter för en hel dataserie eller välja dem i en lista med diagramelement (flikenFormat, gruppen Aktuell markering, Diagramelement ruta).

  2. Klicka på fler Bild av knapp på fliken Format i gruppen Figurformat och klicka sedan på en form-format.

   Figurformat på menyflik i Excel

   För våra ringdiagram används Små effekt - Mörk 1.

  3. Upprepa dessa steg om du vill formatera dataetiketter för alla dataserier i diagrammet ringdiagram.

 11. Om du vill ändra och formatera diagramrubriken, gör du följande:

  1. Klicka på diagramrubriken eller välja det från en lista med diagramelement (flikenFormat, gruppen Aktuell markering, Diagramelement ruta).

  2. Skriv den rubrik som du vill använda och tryck sedan på RETUR.

  3. Klicka på fler Bild av knapp på fliken Format i gruppen Figurformat och klicka sedan på en form-format.

   För våra ringdiagram används Måttlig effekt - dekorfärg 1.

  4. Om du vill ändra placeringen av rubriken drar du den till önskad plats.

 12. Om du vill ändra format på förklaringen klickar du på den och välj det format du vill använda i rutan format för figurer (flikenFormat i gruppen Figurformat, knappen mer Bild av knapp ).

 13. Om du vill lägga till textetiketter med pilar som pekar på ringdiagram ringar, gör du följande:

  1. Klicka på Textruta på fliken Layout i gruppen Infoga.

  2. Klicka på det diagram där du vill placera textrutan, Skriv den text som du vill använda och tryck sedan på RETUR.

  3. Markera textrutan och klicka sedan på fliken Format i gruppen Figurformat på dialogruteikonen Bild av knapp .

  4. Klicka på Textrutan, och under Autopassa, markerar kryssrutan figurstorlek till text och klicka på OK.

  5. Välj det format som du vill använda i gruppen Figurformat.

  6. Klicka på figurer på fliken Layout i gruppen Infoga.

  7. Klicka på pilen under linjer.

  8. I schemat drar du på pilen i hörnet av textrutan till ringdiagram ring som du vill ha den så att de pekar på.

  9. Klicka på en textruta om du vill ändra format på textrutor, och välj det format du vill använda i gruppen Figurformat (flikenFormat, Figurformat ).

   Upprepa dessa steg för alla ringdiagram ringar i diagrammet.

 14. Om du vill ändra diagrammets bakgrund, gör du följande:

  1. Klicka först på diagramområdet eller välja det från en lista med diagramelement (flikenFormat, gruppen Aktuell markering, Diagramelement ruta).

  2. Klicka på fler Bild av knapp på fliken Format i gruppen Figurformat och klicka sedan på en form-format.

   För våra ringdiagram används Små effekt - dekorfärg 3.

 15. Om du vill runda av hörnen på diagrammets bakgrund, gör du följande:

  1. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp på fliken Format i gruppen Figurformat.

  2. Klicka på Kantlinjetyper och markera sedan kryssrutan Rundad hörn.

 16. Om du vill använda temafärger som skiljer sig från det standardtema som används i en arbetsbok gör du på följande sätt:

  1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på det tema som du vill använda under Inbyggd.

   För våra ringdiagram används temat toppen.

Överst på sidan

Rotera sektorer i ett ringdiagram

Den ordning i vilken dataserie i ringdiagram diagram ritas i Office Excel 2007 bestäms av ordningen av data i kalkylbladet. Du kan rotera ringdiagram diagram sektorer inom 360 grader i cirkel i diagrammet för ett annat perspektiv.

Roterat ringdiagram

 1. Klicka på dataserier och datapunkter i ett ringdiagram eller gör följande för att välja från en lista med diagramelement.

  1. Klicka på diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement på fliken Format i gruppen Aktuell markering och klicka sedan på Dataserie eller datapunkt som du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. Dra reglaget till graden av rotation som du vill använda eller Skriv ett värde mellan 0 (noll) och 360 vinkeln som du vill att den första sektorn ska visas under rutan första sektorns vinkel.

Överst på sidan

Dra ut sektorer i ett ringdiagram

Om du vill framhäva enskilda sektorer i ett ringdiagram kan använda du diagramtypen uppdelad Ring när du har skapat diagrammet. Uppdelat ringdiagram visa hur mycket varje värde bidrar till det totala värdet framhäva enskilda värden. Du kan ändra inställningen ringdiagram explosion för alla sektorer eller enskilda sektorer.

Uppdelat ringdiagram

Du kan också dra ut sektorerna manuellt.

Ringdiagram med utdragen sektor

Ändra inställningarna för sektorer i ett uppdelat ringdiagram

 1. Klicka på en dataserie eller en datapunkt i uppdelat ringdiagram eller gör följande för att välja en dataserie i en lista med diagramelement:

  1. Klicka på diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement på fliken Format i gruppen Aktuell markering och klicka sedan på en dataserie.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. Dra skjutreglaget för att öka eller minska procentuella avståndet under Ringdiagram Explosion, eller Skriv procentuella avståndet som du vill använda i procentrutan.

Dra ut sektorer i ett ringdiagram manuellt

Klicka på diagrammet och gör sedan något av följande:

 • Om du vill dra ut alla sektorer i diagrammet, drar du bort från diagrammets mitt.

 • Om du vill dra ut enskilda sektorer i diagrammet, klicka på den sektor du vill dra ut och dra den bort från diagrammets mitt.

Överst på sidan

Ändra storlek på ett ringdiagram

Genom att förstora eller minska storlek på ett ringdiagram kan du förminska eller förstora bredd sektorer. Du kanske vill visa bredare sektorer bättre för dataetiketter som innehåller långa serier eller kategorinamn eller en kombination av namn, värden och procentsatser.

 1. Klicka på en dataserie i ett ringdiagram eller gör följande för att välja från en lista med diagramelement.

  1. Klicka på diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement på fliken Format i gruppen Aktuell markering och klicka sedan på en dataserie.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. Dra reglaget till den storlek du vill ha under Ringdiagram storlek, eller Skriv ett procentvärde mellan 10 och 90 i procentrutan.

Överst på sidan

Spara ett diagram som en mall

Om du vill skapa ett till, liknande diagram kan du spara det nyligen skapade diagrammet som en mall. Sedan kan du basera nya, liknande diagram på mallen.

 1. Klicka på det diagram som du vill spara som en mall.

 2. Klicka på Spara som mall i gruppen Typ på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.

  Tips: Om du inte anger någon annan mapp sparas filen (CRTX) med mallen i mappen Diagram och mallen blir tillgänglig under Mallar i dialogrutorna Infoga diagram (fliken Infoga, gruppen Diagram, Dialogruteikonen Bild av knapp ) och Ändra diagramtyp (fliken Design, gruppen Typ, Ändra diagramtyp).

  Mer information om hur du använder mallar för diagram finns i Spara ett anpassat diagram som mall.

Obs!: En diagrammall innehåller diagrammet formatering och lagrar färger som används när du försöker spara diagrammet som en mall. När du skapar ett diagram i en annan arbetsbok med en diagrammall nytt diagram används färger på Diagrammallen – inte färgerna i dokumenttemat som används i arbetsboken. Om du vill använda temafärger dokument i stället för mallen diagramfärgerna högerklickar du på diagramområdet och klicka sedan på Återställ på passa formatmall på snabbmenyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×