Visa din grupps arbete med grupplanering

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Projektledare kan bli problem med ser tydligt och snabbt vad sina team gör vid en given tidpunkt i projektschemat. Projektledare kan också bli problem med att hitta ett enkelt sätt att göra något om problem som de upptäcker.

Obs!:  Grupplanering är en funktion som är tillgänglig endast med Project Professional.

Välkommen till grupplanering, en funktion som synliggör projektledare större, och kontroll över sina gruppens arbete.

Vad vill du göra?

Visa team arbete

Flytta en aktivitet till en annan tid i schemat

Finjustera ditt schema med hjälp av vyn grupplanering

Anpassa vyn grupplanering

Visa team arbete

  • Välj Grupplaneringi gruppen Resursvyer på fliken Visa .

Vyn grupplanering visas. En rad visas för varje resurs i projektet. Resursnamn visas till vänster. Alla aktiviteter som en resurs har tilldelats visas på samma rad till höger. Resurs aktiviteter som inte har ett startdatum eller slutdatum även visas till vänster bredvid resursens namn.

Aktiviteter som inte är kopplade till någon visas längst ned.

Tips: Om du använder agil projekthantering som din organisations projekt schemaläggning metod Använd inte tilldelats uppgifter som din ”mängd” uppgifter som väntar på att tilldelas till resurser i framtida stadier.

Grupplanering

1. en slutförd uppgift. Den här åtgärden är en slutförd uppgift med 100 procent verkligt arbete. Den kan inte flyttas med hjälp av grupplanering.

2. två uppgifter som tilldelats till samma person. Övre aktiviteten schemaläggs automatiskt och delvis färdig (indikeras av färgförändringar i fältet). Ned schemaläggs manuellt. Båda schemaläggs samtidigt till samma person. Den resulterande överbeläggning indikeras röda linjer. Något av de här uppgifterna utförs kan flyttas till en annan tid i schemat (eller till en annan person) så här löser du överbeläggningen.

3. en symbol för ej schemalagd aktivitet. Den här uppgiften är tilldelad till en viss person, men är inte tillräckligt schemaläggningsinformation blir en schemalagd aktivitet. För en aktivitet schemaläggas (och därmed flytta till höger i vyn) måste ha minst två av schema inställningar mängd. Om varaktighet och startdatum är ange (men inget slutdatum), blir klart till slutdatum ställas in automatiskt och den blir en schemalagd aktivitet. På samma sätt, om det finns ett startdatum och slutet har angetts (men ingen varaktighet) det också blir en schemalagd aktivitet. Om endast startdatumet anges förblir en symbol för ej schemalagd aktivitet.

4. inte tilldelats aktiviteter. Den här åtgärden har inte tilldelats till alla. Det kan tilldelas genom att dra den till en persons schema till höger. Om du vill behålla uppgiften oplanerat men tilldelade till en person, drar du den lodrätt till en persons namn i avsnittet längst upp till vänster.

Tips: Färg på aktiviteten ger användbar information om dess schemaläggning tillstånd. Till exempel visa delar av fältet som är mörkare blå verkligt arbete. Gröna aktiviteter schemaläggs manuellt.

Överst på sidan

Flytta en aktivitet till en annan tid i schemat

Det finns olika anledningar till varför du kanske vill flytta en aktivitet. Någon kan tilldelas för mycket arbete eller kanske du vill omtilldela arbete till en annan person. Eller kanske du upptäcker att ingen annan som arbetar med en viktig uppgift. Grupplanering hanterar alla dessa problem och mycket mer.

Med hjälp av grupplanering är schemalagt om en aktivitet lika enkelt som att dra den någon annanstans.

  • Välj Grupplaneringi gruppen Resursvyer på fliken Visa .

Flytta aktiviteter i grupplanering

1. Flytta en aktivitet lodrätt för att lösa ett överbeläggning. Du kan flytta uppgifter för en resurs som arbetar med två aktiviteter samtidigt.

2. Flytta en aktivitet lodrätt för att tilldela en person nytt arbete. Arbete som inte är kopplad till en person kan tilldelas till någon genom att dra och släppa.

3. Flytta en aktivitet vågrätt. En aktivitet kan schemaläggas till arbetat med vid ett senare tillfälle i en persons schema.

Här finns andra sätt som du kan använda vyn grupplanering.

Om du vill

Utför den här uppgiften

Visa ledig tid    

En persons ledig tid visas som grå lodräta streck. Dubbelklicka på de lodräta streck om du vill ha mer information om den lediga tiden.

Upplyft aktivitetsinformation som ska visa mindre eller mer detaljerad information    

Om du vill ha en högre detaljnivå om aktivitets-och project att föras upp information i grupplanering. Välj detaljnivån genom att välja summera och en dispositionsnivå i gruppen Format på fliken Format . När uppgifter lyfts upp visas den högsta nivån aktiviteten som en enda stapel.

Markera flera objekt    

Håll ned CTRL medan du klickar på flera resurs eller aktivitet namn. Du kan också dra med musen över flera objekt som ska markeras.

Flytta objekt med hjälp av tangentbordet

Du kan navigera genom objekt i grupplanering med hjälp av pilarna. Använd CTRL + piltangent för att flytta en markerad aktivitet. Använda ALT + piltangenterna om du vill rulla i vyn.

Flytta objekt efter fönstret

Dra en uppgift till kanten av vyn grupplanering äventyrar automatiskt den vy som du bläddrar. På så sätt kan dra du en aktivitet ytterligare i framtiden (eller tidigare) utan att släppa musknappen.

Få snabb information om aktiviteter    

Håll muspekaren över en aktivitet att läsa viktig och användbar information om hur det har schemalagts. Knappbeskrivningar hjälper dig att fatta viktiga schemaläggning beslut.

Överst på sidan

Finjustera ditt schema med hjälp av vyn grupplanering

Anta att du har läst andra avsnitt i den här artikeln och är du nu känna till hur du flyttar aktiviteter i vyn grupplanering. De flesta saker du kan göra i Gantt-schemat och andra vyer som du kan göra i vyn grupplanering. Det här avsnittet beskriver andra saker du kan göra i grupplanering att få mer gjort snabbare.

Om du vill

Utför den här uppgiften

Ändra hur aktiviteter schemaläggs    

Om du vill ändra en aktivitet schemaläggs automatiskt till manuellt schemalagda, högerklicka på en aktivitet och klicka på Schemalägg automatiskt eller Manuellt schema.

Lösa problem med overwork automatiskt    

På fliken Format väljer du Förhindra överbeläggningar. När den här inställningen är aktiverat, om du flyttar en aktivitet skulle skapa en konflikt med en annan, kommer den andra aktiviteten flyttas automatiskt till förhindra eventuella överbeläggningar.

Inaktivera en aktivitet    

Högerklicka på Aktivitetsfältet om du vill välja Inaktivera aktivitet. Om du inaktiverar en aktivitet inte ta bort den från projektet, även om uppgiften försvinner från vyn grupplanering. Den förhindrar att aktiviteten har verkliga värden på den.

Tilldela en uppgift    

Det enklaste sättet att tilldela en uppgift är genom att dra den till en annan person. Du kan också högerklicka på en aktivitet och klicka sedan på Tilldela om till. Det här är särskilt användbart om du vill behålla samma datum.

Ändra Aktivitetsinformation    

Dubbelklicka på aktiviteten om du vill byta namn på uppgiften och andra egenskaper (till exempel villkor typ dispositionskoder samtidigt, tidsgräns datum eller aktivitetstyp s). Du kan också dubbelklicka på resursnamnet att visa och ändra resursinformation.

Dela vyn    

Du kan visa mer information i en separat nedre fönstret för avancerad projektledare som är van vid den traditionella vyn Dela (eller kombination). Välj Visa aktivitetsinformationi gruppen Egenskaper på fliken aktivitet . Det ned betydligt visar detaljerad information om den markerade aktiviteten och resurser som tilldelats aktiviteten.

Obs!:  Du kan inte använda en tidsskala vy, till exempel vyerna Resursanvändning eller Aktivitetsanvändning tillsammans med grupplanering i en kombinerad vy. Öppna ett nytt fönster om du vill visa en tidsskala vy tillsammans med grupplanering och ordna fönstren vågrätt. Välj Ordna allaom du vill göra det i gruppen fönster på fliken Visa .

Överst på sidan

Anpassa vyn grupplanering

Du kan ändra utseendet på vyn grupplanering efter dina behov och för att få vyn mer tilltalande.

  • Välj Grupplaneringi gruppen Resursvyer på fliken Visa .

Om du vill

Utför den här uppgiften

Ändra färg på fälten grupplanering     

Fliken i gruppen Format , Välj fältet skriver du vill ändra och välj sedan FormateraKantlinjefärg eller Fyllningsfärg.

Enskilda staplar kan också ändras.

Expandera höjden på raderna för att visa mer text    

På fliken Format i gruppen Format väljer du ett antal rader med hjälp av listan Textrader .

Visa fler eller färre detaljer    

Använd skjutreglaget Zooma i den nedre högra delen av fönstret projekt för att ändra hur mycket tid visas till höger i vyn.

Ändra utseendet på ledig tid    

Högerklicka i ett tomt område på höger sida i vyn (inte på en aktivitet) och välj sedan Ledig tid.

Gruppera, filtrera eller sortera snabbt    

Välj nedpilen i kolumnen Resursnamn och markerar sedan Sortera, Grupperaeller filter för definierade eller anpassat filter.

Dölja onödiga kolumner    

Du kan dölja kolumner för oplanerat och inte tilldelats aktiviteter. Välj vilken typ av kolumn du vill visa eller dölja från vyn på fliken Format i gruppen Visa/Dölj .

Ändra storlek på avsnitten i vyn grupplanering    

Dra de lodräta och vågräta kantlinjerna mellan avsnitt för att ändra storlek på avsnitten.

Tips: Om du har anpassat vyn grupplanering avsevärt kan spara du en version av den anpassade vyn i en separat vy. Markera nederkant halvan av knappen Grupplanering i gruppen Resursvyer på fliken Visa och välj sedan Spara vy.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×