Visa din grupps arbete med Grupplanering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Project-chefer problemen med ser tydligt och snabbt vilka sina team som gör vid en given tidpunkt i projektschemat. Projektledare också bli problem med att hitta ett enkelt sätt att göra något om problem som de upptäcker.

Obs!: Grupplanering är en funktion som är tillgänglig endast med Project Professional.

Välkommen till grupplanering, en ny funktion för Project Professional 2010 som ger project-chefer större insyn i och kontroll över sina gruppens arbete.

Vad vill du göra?

Visa team arbete

Flytta en aktivitet till en annan tid i schemat

Finjustera ditt schema med hjälp av vyn grupplanering

Anpassa vyn grupplanering

Visa grupparbete

  1. Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet.

  2. Klicka på Grupplanering i gruppen Resursvyer.

Grupplanering visas. En rad visas för varje resurs i projektet. Till vänster visas resursnamn. Alla aktiviteter som har en tilldelad resurs visas på samma rad till höger. Resursaktiviteter som inte har något startdatum eller slutdatum visas också till vänster, bredvid resursnamnet.

Aktiviteter som inte är tilldelade till någon visas längst ned.

Tips: Om du använder agil projekthantering som din organisations projekt schemaläggning metod Använd inte tilldelats uppgifter som din ”mängd” uppgifter som väntar på att tilldelas till resurser i framtida stadier.

Bild av Teamplanering

1. A slutförd uppgift här aktiviteten är en slutförd uppgift med 100 procent verkligt arbete. Den kan inte flyttas med hjälp av grupplanering.

2. två uppgifter som tilldelats till samma person översta aktiviteten schemaläggs automatiskt och delvis färdig (indikeras av färgförändringar i fältet). Ned schemaläggs manuellt. Båda schemaläggs samtidigt till samma person. Den resulterande överbeläggning indikeras röda linjer. Något av de här uppgifterna utförs kan flyttas till en annan tid i schemat (eller till en annan person) så här löser du överbeläggningen.

3. en symbol för ej schemalagd aktivitet uppgiften tilldelas till en viss person, men är inte tillräckligt schemaläggningsinformation blir en schemalagd aktivitet. Den har har minst två av schema inställningar mängd i ordning för aktiviteten ska schemaläggas (och därmed flytta till höger i vyn). Om varaktighet och startdatum är ange (men inget finsish datum), blir klart till slutdatum ställas in automatiskt och den blir en schemalagd aktivitet. På samma sätt, om det finns ett startdatum och slutet har angetts (men ingen varaktighet) det också blir en schemalagd aktivitet. Om endast startdatumet anges förblir un unschedule aktivitet.

4. en uppgift som inte tilldelats uppgiften har inte tilldelats till alla. Det kan tilldelas genom att dra den till en persons schema till höger. Om du vill behålla uppgiften oplanerat men tilldelade till en person, drar du den lodrätt till en persons namn i det övre vänstra avsnittet.

Tips: Färgen på aktiviteten ger dig användbar information om dess schemaläggningsstatus. Stapeldelar som är mörkblå visar exempelvis verkligt arbete. Gröna aktiviteter är schemalagda manuellt. Lär dig hur du anpassar stapelfärgerna

Överst på sidan

Flytta en aktivitet till en annan tid i schemat

Det finns olika orsaker till varför du skulle vilja flytta en aktivitet. Någon kan ha tilldelats för mycket arbete. Eller så kanske du vill tilldela om arbete till en annan person. Eller så kanske du upptäcker att ingen arbetar med en viktig aktivitet. Med Grupplanering kan du hantera alla dessa problem och många fler.

Med Grupplanering är det lika enkelt att schemalägga om en aktivitet som att dra den någon annanstans.

  1. Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet.

  2. Klicka på Grupplanering i gruppen Resursvyer.

Flytta aktiviteter i Teamplanering

1. Flytta en aktivitet lodrätt för att lösa ett överbeläggning innan aktiviteten har flyttats, den här resursen arbetade med två aktiviteter samtidigt.

2. Flytta en aktivitet lodrätt för att tilldela en person arbete som inte är kopplad till en person nytt jobb kan tilldelas till någon genom att dra släppa.

3. Flytta en aktivitet vågrätt

En aktivitet kan schemaläggas för att arbetas med vid en senare tidpunkt i en persons schema.

Här är andra sätt som du kan använda Grupplanering på.

Om du vill

Gör du följande

Visa ledig tid   

En persons lediga tid visas som grå lodräta staplar. Dubbelklicka på de lodräta staplarna om du vill se mer information om den lediga tiden.

Upplyft aktivitetsinformation som ska visa mindre eller mer detaljerad information   

Om du vill ha en högre detaljnivå för aktivitets- och projektinformation lyfter du upp information i Grupplanering. Klicka på fliken Format. I gruppen Format väljer du detaljnivå genom att klicka på Upplyft och sedan en dispositionsnivå. När aktiviteter lyfts upp visas aktiviteten på den högsta nivån som en enskild stapel.

Markera flera objekt   

Håll ned CTRL medan du klickar på flera resurs- eller aktivitetsnamn. Du kan även markera flera objekt genom att dra musen över dem.

Flytta objekt med hjälp av tangentbordet

Du kan navigera bland objekt i Grupplanering med hjälp av piltangenterna. Om du vill flytta en markerad aktivitet använder du CTRL + pil. Om du vill rulla i vyn använder du ALT + pil.

Flytta objekt utanför fönstret

Om du drar en aktivitet till kanten av Grupplanering rullas vyn automatiskt. På så sätt kan du dra en aktivitet ytterligare längre fram i tiden (eller bakåt i tiden) utan att behöva släppa upp musknappen.

Få snabb information om aktiviteter   

Håll pekaren över en aktivitet om du vill läsa viktig och användbar information om hur den schemaläggs. Du kommer att märka att de gamla välbekanta verktygsbeskrivningarna har utökats ordentligt för att du lättare ska kunna fatta viktiga schemaläggningsbeslut.

Överst på sidan

Finjustera schemat med hjälp av vyn Grupplanering

Om du har läst andra avsnitt i den här artikeln är du nu någorlunda bekant med hur du flyttar aktiviteter i Grupplanering. Det här avsnittet omfattar andra saker som du kan göra i Grupplanering för att få mer gjort på kortare tid.

De flesta saker som du kan göra i Gantt-schema och andra vyer kan du även göra i Grupplanering. Du kommer att upptäcka att Grupplanering är ett enklare sätt att finjustera hur aktiviteterna är schemalagda.

Om du vill

Gör du följande

Ändra hur aktiviteter schemaläggs   

Om du vill ändra en aktivitet schemaläggs automatiskt till manuellt schemalagda, högerklicka på en aktivitet och klicka sedan på Automatiskt schemalagd eller Manuellt schemalagd.

Lösa problem med overwork automatiskt   

Klicka på Förhindra överbeläggningar på fliken Format. Om en konflikt uppstår när den här inställningen är aktiverad och en aktivitet flyttas så flyttas den andra aktiviteten automatiskt för att förhindra eventuell överbeläggning.

Inaktivera en aktivitet   

Om du vill inaktivera en aktivitet högerklickar du på aktivitetsstapeln. Att inaktivera en aktivitet innebär inte att den tas bort från projektet, även om aktiviteten försvinner från Grupplanering. Det går inte att rapportera faktiska värden för aktiviteten.

Tilldela en uppgift   

Det enklaste sättet att tilldela om en aktivitet är genom att dra den till en annan person. Du kan även högerklicka på en aktivitet och sedan klicka på Tilldela om till. Detta är särskilt användbart om du vill behålla samma datum.

Ändra Aktivitetsinformation   

Dubbelklicka på aktiviteten om du vill byta namn på uppgiften eller andra egenskaper (till exempel dispositionskod för villkor typ, tidsgräns datum eller aktivitetstyp ). Du kan också dubbelklicka på resursnamnet att visa och ändra resursinformation.

Dela vyn   

För avancerade projektledare som är vana vid den traditionella delade vyn (eller kombinationsvyn) kan du visa mer information i ett separat fönster längst ned. Klicka på fliken Aktivitet och välj sedan Visa aktivitetsinformation i gruppen Egenskaper. I det nedre fönstret visas detaljerad information om den valda aktiviteten och resurser som är tilldelade till aktiviteten.

Obs!: Du kan inte använda en tidsskala vy, till exempel vyerna Resursanvändning eller Aktivitetsanvändning tillsammans med grupplanering i en kombinerad vy. Öppna ett nytt fönster om du vill visa en tidsskala vy tillsammans med grupplanering och ordna fönstren vågrätt. Klicka på Nytt fönster om du vill göra det i gruppen fönster på fliken Visa och sedan på Ordna alla.

Överst på sidan

Anpassa Grupplanering

Du kan ändra sättet Grupplanering visas på efter dina behov och göra vyn mer attraktiv.

  1. Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet.

  2. Klicka på Grupplanering i gruppen Resursvyer.

  3. Utför någon av följande åtgärder.

Om du vill

Gör du följande

Ändra färg på fälten grupplanering   

Klicka på fliken Format. I gruppen Format väljer du vilken stapeltyp du vill ändra och klickar sedan antingen på Kantlinjefärg eller Fyllningsfärg.

Enskilda staplar kan också ändras

Expandera höjden på raderna för att visa mer text   

Klicka på fliken Format. I gruppen Format väljer du ett antal rader med hjälp av listan Textrader.

Visa fler eller färre detaljer   

Använd zoomreglaget i den nedre högra delen av Project-fönstret om du vill ändra hur mycket tid som visas på höger sida av vyn.

Ändra utseendet på ledig tid   

Högerklicka i ett tomt område på den högra sidan av vyn (inte på en aktivitet) och klicka sedan på Ledig tid.

Gruppera, filtrera eller sortera snabbt   

Klicka på nedpilen på kolumnen Resursnamn och klicka på Sortera, Gruppera, Filter för definierade filter eller anpassade filter.

Dölja onödiga kolumner   

Du kan dölja kolumnerna för aktiviteter som inte är schemalagda eller tilldelade. Klicka på fliken Format. I gruppen Visa/Dölj väljer du vilken typ av kolumn du vill visa eller dölja från vyn.

Ändra storlek på avsnitten i vyn grupplanering   

Dra de lodräta och vågräta kantlinjerna mellan avsnitten om du vill ändra storleken på avsnitten.

Tips: Om du har anpassat Grupplanering väsentligt kan du spara en version av den anpassade vyn i en separat vy. I gruppen Resursvyer klickar du på den nedre halvan av knappen Grupplanering och sedan på Spara vy.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×