Visa den kritiska linjen för ett projekt

Visa den kritiska linjen för ett projekt

Office 365-prenumeration, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Varje aktivitet är viktig, men vissa är kritiska. Den kritiska linjen är en kedja med hopkopplade aktiviteter som direkt påverkar projektets slutdatum. Om en aktivitet på den kritiska linjen är försenad blir hela projektet försenat.

Den kritiska linjen är en serie aktiviteter (eller ibland bara en aktivitet) som styr det beräknade start- eller slutdatumet för projektet. De aktiviteter som utför den kritiska linjen är normalt sammankopplade av aktivitetssamband. Det kommer antagligen att förekomma många sådana nätverk av aktiviteter under projektets plan. När den sista aktiviteten i den kritiska linjen är slutförd är även projektet slutfört.

Lär dig mer om kritisk Sök vägs analys.

Visa den kritiska linjen i vyn Gantt-schema

Vyn Gantt-schema kommer antagligen att vara den vy du använder mest för att visa den kritiska linjen.

 1. Välj Visa _GT_ Gantt-schema.

 2. Välj formatoch markera sedan kryss rutan kritiska aktiviteter .

Kryssrutan Kritiska aktiviteter i menyfliksområdet och markerade Gantt-staplar i Project 2013

Aktiviteter på den kritiska linjen har nu röda Gantt-staplar.

Visa den kritiska linjen i andra aktivitetsvyer

Du kan visa den kritiska linjen i alla aktivitetsvy genom att markera den.

 1. Välj en vy från gruppen aktivitetsvyer på fliken Visa .

 2. Stanna kvar på fliken Visa och välj Kritisk i listan Markera.
  Den kritiska linjen visas i gult.

 3. Om du bara vill visa aktiviteterna på den kritiska linjen väljer du filter pilen och väljer sedan kritisk.

Markering av den kritiska linjen i Project 2013

Tips: I ett nätverksdiagram visas aktiviteterna på den kritiska linjen i rött. Ingen markering krävs.

Video: Visa den kritiska linjen

Den här videon visar hur du visar den kritiska linjen i projektet, både i Gantt-schemat och andra vyer.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Visa den kritiska linjen i ett huvudprojekt

När du hanterar ett huvudprojekt kan hela delprojekt ligga på den kritiska linjen. Du kan se om det är så genom att i Project ange att delprojekt ska behandlas som sammanfattningsaktiviteter.

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Välj schemaoch rulla sedan ned till området beräknings alternativ för det här projektet .

 3. Se till att kryssrutan Infogade projekt beräknas som sammanfattningsaktiviteter är markerad.

Tips: Den här inställningen påverkar inte andra projekt. Det betyder att den endast gäller det huvudprojekt du arbetar med.

Ändra vilka aktiviteter som visas på den kritiska linjen

Kritiska aktiviteter har normalt inget slack. Du kan i Project ange att aktiviteter med en eller flera dagars slack ska tas med på den kritiska linjen så att du kan upptäcka potentiella problem i god tid.

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Välj Avanceratoch rulla ned till området beräknings alternativ för det här projektet .

 3. Ange ett tal i rutan Aktiviteter är kritiska om slacket är mindre än eller lika med.

Överst på sidan

Visa flera kritiska linjer

Du kan konfigurera projektschemat så att det visar så många kritiska linjer som behövs för att hålla flikarna i projektet.

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Välj Avancerat, rulla ned till slutet och välj sedan Beräkna flera kritiska linjer.

 3. Välj Visa _GT_ Gantt-schema.

 4. Välj formatoch sedan kritiska aktiviteter.

Som standard visas bara en kritisk linje i Project, som påverkar projektets slutdatum. Men du kan behöva se fler än en av olika anledningar:

 • För att se till att varje underprojekt av en huvudprojekt är i tid.

 • För att spåra förloppet för olika faser eller mil stolpar.

 • För att hålla ett öga på en serie uppgifter oavsett anledning.

Projekt hanterings tips: Glöm inte att det fortfarande finns en kritisk viktig linje när du visar flera kritiska linjer. Om det är försenat ligger hela projektet efter schema. Testa de här tipsen för att bättre använda flera kritiska linjer i ett projekt när du har konfigurerat dem.

Testa det här

Så här gör du

Arbeta med flera projekt i ett schema

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Välj schema, rulla längst ned och välj infogade projekt beräknas som sammanfattnings aktiviteter.

Visa endast kritiska aktiviteter

I Gantt-schemat väljer du View > filter > kritiskt.

Om du vill visa alla aktiviteter igen väljer du inget filter i filter listan.

Grupp kritiska aktiviteter

I Gantt-schemat väljer du Visa _GT_ Group efter > kritisk.

Om du vill visa alla aktiviteter igen väljer du ingen grupp i grupp listan.

Mer om kritisk Sök vägs analys

Om du har sparat en original plan för projektet kan den kritiska linjen Visa dig om projektet kommer att vara klart och var varningen är. Så här får du ut mesta möjliga av kritisk Sök vägs analys:

 • Visa regelbundet den kritiska linjen. Observera att den kritiska linjen kan ändras från en serie uppgifter till en annan när du går igenom schemat. Den kritiska linjen kan ändras när kritiska aktiviteter slutförs eller när andra serier med aktiviteter försenas.

 • Övervaka kritiska aktiviteter. En aktivitet på den kritiska linjen är en kritisk aktivitet. Övervaka dessa aktiviteter regelbundet för att se om någon av dem försenat. Om en viktig uppgift försenas, så gör ditt avsluts datum. Spara en original plan och Använd vyn Uppföljnings-Gantt för att Visa försenade aktiviteter.

 • Granska en serie uppgifter som kan bli den kritiska linjen. Om det finns en icke-kritisk serie länkade aktiviteter fördelas dessa uppgifter med den kritiska linjen. Du kan visa andra potentiellt riskfyllda uppgifter genom att Visa flera kritiska linjer i ett projekt.

 • Skydda dig med uppgifter som kan försenas utan att påverka den kritiska linjen. Den kritiska linjen visar som standard de aktiviteter som inte kan översättas alls eller projekt datumet. Det kan vara bra att visa uppgifter som för tillfället kan försenas med en dag utan att påverka den kritiska linjen, om de försenas med mer än en dag blir de kritiska aktiviteter. Om du visar dessa uppgifter med slack kan du varna dig för att aktiviteter som blir kritiska och att du fortfarande har en buffert.

Tips: Om du vill ändra känsligheten för kritiska aktiviteter väljer du alternativet _GT_ alternativ > Avancerat. I aktivitets fältet är kritiskt om slack är mindre än eller lika med, ange antalet dagar som en aktivitet ska anses vara kritisk.

När du visar projektets kritiska linjevisar Project bara en enda, övergripande bana, som är den enda kritiska linjen som styr projektets slutdatum. Du kan konfigurera din plan så att du även kan se ytterligare en kritisk linje för varje oberoende nätverk av aktiviteter eller serie av aktiviteter. Detta kan vara användbart för att hålla reda på varje delprojekt i ett huvudprojekt eller för att hålla ordning på fas eller milstolpe för ett projekt som är uppdelat i flera faser.

Genom att känna till och följa den kritiska linjen för projektet och de resurser som är tilldelade till varje kritisk aktivitet kan du identifiera de aktiviteter som kan påverka projektets slutdatum och hålla reda på om projektet kommer att slutföras i tid.

Mer information finns i hantera projektets kritiska linje.

Överst på sidan

De här instruktionerna är specifika för Project 2007.

Den kritiska linjen är en serie aktiviteter (eller ibland bara en aktivitet) som styr det beräknade start- eller slutdatumet för projektet. De aktiviteter som utför den kritiska linjen är normalt sammankopplade av aktivitetssamband. Det kommer antagligen att förekomma många sådana nätverk av aktiviteter under projektets plan. När den sista aktiviteten i den kritiska linjen är slutförd är även projektet slutfört.

Lär dig mer om kritisk Sök vägs analys.

Visa den kritiska linjen för projektet

Du måste kontrollera att ändringar som utförs i projektplanen inte negativt påverkar den kritiska linjen. Det finns flera sätt att göra detta.

Obs!: Som standard visar Project 2007 inte den kritiska linjen för ett projekt.

Om du vill

Gör så här

Visa den kritiska linjen i sitt sammanhang med alla aktiviteter

Välj fler vyer _GT_ Detalj-GanttVisa -menyn och välj sedan Använd.

Visa endast kritiska aktiviteter

Välj Gantt-schemaVisa -menyn och välj sedan kritisk i filter listan Rutan Filter i verktygsfältet.

Om du vill visa alla aktiviteter igen väljer du alla uppgifter i filter listan i verktygsfältet.

Du kan även gruppera alla kritiska aktiviteter. Peka på Gruppera efterprojekt -menyn och välj sedan kritisk.

Visa den kritiska linjen med Guiden Gantt-schema

Välj Gantt-schemaVisa -menyn och välj sedan Bild av knapp för Gantt-schemai verktygsfältet formatering . Följ instruktionerna i Guiden Gantt-schema för att formatera den kritiska linjen.

Som standard visas staplar och kopplingslinjer för kritiska aktiviteter i Gantt-schemat i rött. Denna formatändring åsidosätter alla formateringsändringar som gjorts direkt för ett stapelformat eller enskilda staplar.

Observera att denna formatering av kritiska aktiviteter endast gäller den aktuella vyn för Gantt-schema i den aktuella filen. För att använda samma formatering i en annan fil kan du använda Organisera (menyn Verktyg) för att kopiera formaterade Gantt-scheman till andra filer.

Visa flera kritiska linjer i ett projekt

Välj alternativpå menyn verktyg , Välj fliken beräkning och markera sedan kryss rutan Beräkna flera kritiska linjer .

Visa den övergripande kritiska linjen över flera projekt

Viktigt!: Denna procedur fungerar bara i ett konsoliderat projekt. Om du inte har ett konsoliderat projekt måste du först skapa ett.

Välj alternativpå menyn verktyg , Välj fliken beräkning och markera kryss rutan infogade projekt beräknas som sammanfattnings aktiviteter .

Detta är en inställning på projektnivå. Alla projekt som infogas i detta projekt kommer att beräknas som sammanfattningsaktiviteter.

Ändra vilka aktiviteter som räknas som kritiska

I Project 2007 har en kritisk aktivitet noll dagar slack (rörlighet). Du kan ändra detta standardvärde och definiera en kritisk aktivitet som till exempel har en eller två dagars slack.

 1. På menyn verktyg väljer du alternativoch sedan fliken beräkning .

 2. I rutan Aktiviteter är kritiska om slacket är mindre än eller lika med anger du maximal mängd slack i dagar som ska användas för att definiera kritiska aktiviteter.

 3. Om du vill att det här värdet ska vara standardvärdet för alla projekt väljer du Ange som standard.

Information om hur du hittar en aktivitets slack finns i Visa slack i projektet.

Information om hur du ändrar slack för en aktivitet finns i Ställ in ledtid eller fördröjning (rörlighet) mellan aktiviteter.

Överst på sidan

Mer om kritisk Sök vägs analys

Om du har sparat en original plan för projektet kan den kritiska linjen Visa dig om projektet kommer att vara klart och var varningen är. Så här får du ut mesta möjliga av kritisk Sök vägs analys:

 • Visa regelbundet den kritiska linjen. Observera att den kritiska linjen kan ändras från en serie uppgifter till en annan när du går igenom schemat. Den kritiska linjen kan ändras när kritiska aktiviteter slutförs eller när andra serier med aktiviteter försenas.

 • Övervaka kritiska aktiviteter. En aktivitet på den kritiska linjen är en kritisk aktivitet. Övervaka dessa aktiviteter regelbundet för att se om någon av dem försenat. Om en viktig uppgift försenas, så gör ditt avsluts datum. Spara en original plan och Använd vyn Uppföljnings-Gantt för att Visa försenade aktiviteter.

 • Granska en serie uppgifter som kan bli den kritiska linjen. Om det finns en icke-kritisk serie länkade aktiviteter fördelas dessa uppgifter med den kritiska linjen. Du kan visa andra potentiellt riskfyllda uppgifter genom att Visa flera kritiska linjer i ett projekt.

 • Skydda dig med uppgifter som kan försenas utan att påverka den kritiska linjen. Den kritiska linjen visar som standard de aktiviteter som inte kan översättas alls eller projekt datumet. Det kan vara bra att visa uppgifter som för tillfället kan försenas med en dag utan att påverka den kritiska linjen, om de försenas med mer än en dag blir de kritiska aktiviteter. Om du visar dessa uppgifter med slack kan du varna dig för att aktiviteter som blir kritiska och att du fortfarande har en buffert.

Tips: Om du vill ändra känsligheten för kritiska aktiviteter väljer du alternativpå menyn verktyg . På fliken beräkning under aktiviteter är kritiska om slack är mindre än eller likamed anger du antalet dagar som en aktivitet ska anses vara kritisk.

När du visar projektets kritiska linje visar Project 2007 bara en enda övergripande kritisk linje som är den som styr projektets slutdatum. Du kan konfigurera din plan så att du även kan se ytterligare en kritisk linje för varje oberoende nätverk av aktiviteter eller serie av aktiviteter. Detta kan vara användbart för att hålla reda på varje delprojekt i ett huvudprojekt eller för att hålla ordning på fas eller milstolpe för ett projekt som är uppdelat i flera faser.

Genom att känna till och följa den kritiska linjen för projektet och de resurser som är tilldelade till varje kritisk aktivitet kan du identifiera de aktiviteter som kan påverka projektets slutdatum och hålla reda på om projektet kommer att slutföras i tid.

Mer information finns i hantera projektets kritiska linje.

Överst på sidan

Läs mer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×