Visa den kritiska linjen för ett projekt

Visa den kritiska linjen för ett projekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Varje aktivitet är viktig, men vissa är kritiska. Den kritiska linjen är en kedja med hopkopplade aktiviteter som direkt påverkar projektets slutdatum. Om en aktivitet på den kritiska linjen är försenad blir hela projektet försenat.

Visa den kritiska linjen i vyn Gantt-schema

Vyn Gantt-schema kommer antagligen att vara den vy du använder mest för att visa den kritiska linjen.

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.

 2. Klicka på Format och markera sedan kryssrutan Kritiska aktiviteter.

Kryssrutan Kritiska aktiviteter i menyfliksområdet och markerade Gantt-staplar i Project 2013

Aktiviteter på den kritiska linjen har nu röda Gantt-staplar.

Visa den kritiska linjen i andra aktivitetsvyer

Du kan visa den kritiska linjen i alla aktivitetsvy genom att markera den.

 1. Klicka på fliken Visa och välj en vy i gruppen Aktivitetsvyer.

 2. Stanna kvar på fliken Visa och välj Kritisk i listan Markera.
  Den kritiska linjen visas med gul färg.

 3. Om du endast vill visa aktiviteterna på den kritiska linjen klickar du på Filter-pilen och väljer Kritisk.

Markering av den kritiska linjen i Project 2013

Tips:  I ett nätverksdiagram visas aktiviteterna på den kritiska linjen i rött. Ingen markering krävs.

Visa den kritiska linjen i ett huvudprojekt

När du hanterar ett huvudprojekt kan hela delprojekt ligga på den kritiska linjen. Du kan se om det är så genom att i Project ange att delprojekt ska behandlas som sammanfattningsaktiviteter.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på Schema och rulla ned till området Beräkningsalternativ för det här projektet.

 3. Se till att kryssrutan Infogade projekt beräknas som sammanfattningsaktiviteter är markerad.

Tips:  Den här inställningen påverkar inte andra projekt. Det betyder att den endast gäller det huvudprojekt du arbetar med.

Ändra vilka aktiviteter som visas på den kritiska linjen

Kritiska aktiviteter har normalt inget slack. Du kan i Project ange att aktiviteter med en eller flera dagars slack ska tas med på den kritiska linjen så att du kan upptäcka potentiella problem i god tid.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och rulla ned till området Beräkningsalternativ för det här projektet.

 3. Ange ett tal i rutan Aktiviteter är kritiska om slacket är mindre än eller lika med.

Överst på sidan

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Läs mer om den kritiska linjen

Den kritiska linjen är en serie aktiviteter (eller ibland bara en aktivitet) som styr det beräknade start- eller slutdatumet för projektet. När den sista aktiviteten i den kritiska linjen är slutförd är även projektet slutfört.

De aktiviteter som utför den kritiska linjen är normalt sammankopplade av aktivitetssamband. Det kommer antagligen att förekomma många sådana nätverk av aktiviteter under projektets plan.

När du visar projektets kritiska linje visar Project 2007 bara en enda övergripande kritisk linje som är den som styr projektets slutdatum.

Du kan konfigurera din plan så att du även kan se ytterligare en kritisk linje för varje oberoende nätverk av aktiviteter eller serie av aktiviteter. Detta kan vara användbart för att hålla reda på varje delprojekt i ett huvudprojekt eller för att hålla ordning på fas eller milstolpe för ett projekt som är uppdelat i flera faser.

Genom att känna till och följa den kritiska linjen för projektet och de resurser som är tilldelade till varje kritisk aktivitet kan du identifiera de aktiviteter som kan påverka projektets slutdatum och hålla reda på om projektet kommer att slutföras i tid.

Om det är viktigt att projektet slutförs i tid måste du följa aktiviteterna på den kritiska linjen och de resurser som är tilldelade till dessa aktiviteter noggrant. Allt detta påverkar om projektet kommer att slutföras i tid.

Kom ihåg att den kritiska linjen kan ändras från att vara en serie med aktiviteter till att bestå av en annan serie av aktiviteter allteftersom projektets scheman fortskrider. Den kritiska linjen kan ändras allteftersom kritiska aktiviteter slutförs eller när aktiviteter i en annan serie med aktiviteter försenas. En ny kritisk linje blir direkt den serie med aktiviteter som du följer noggrannast för att säkerställa att projektet slutförs på eller före det önskade datumet.

Visa den kritiska linjen för projektet

Du måste kontrollera att ändringar som utförs i projektplanen inte negativt påverkar den kritiska linjen. Det finns flera sätt att göra detta.

Obs!: Som standard visar Project 2007 inte den kritiska linjen för ett projekt.

Om du vill

Gör så här

Visa den kritiska linjen i sitt sammanhang med alla aktiviteter

På menyn Visa klickar du på Fler vyer och sedan på Detalj-Gantt och sedan på Tillämpa.

Visa endast kritiska aktiviteter

På menyn Visa klickar du på Gantt-schema. Klicka sedan på Kritisk i listan FilterRutan Filter verktygsfältet.

Visa alla aktiviteter igen genom att klicka på Alla aktiviteter i listan Filter på verktygsfältet.

Du kan även gruppera alla kritiska aktiviteter. På menyn Projekt går du till Gruppera efter och klickar på Kritisk.

Visa den kritiska linjen med Guiden Gantt-schema

På menyn Visa klickar du på Gantt-schema och sedan på Guiden Gantt-schema Bild av knapp på verktygsfältet Formatering. Följ instruktionerna i Guiden Gantt-schema för att formatera den kritiska linjen.

Som standard visas staplar och kopplingslinjer för kritiska aktiviteter i Gantt-schemat i rött. Denna formatändring åsidosätter alla formateringsändringar som gjorts direkt för ett stapelformat eller enskilda staplar.

Observera att denna formatering av kritiska aktiviteter endast gäller den aktuella vyn för Gantt-schema i den aktuella filen. För att använda samma formatering i en annan fil kan du använda Organisera (menyn Verktyg) för att kopiera formaterade Gantt-scheman till andra filer.

Visa flera kritiska linjer i ett projekt

På menyn Verktyg klickar du på Alternativ och sedan på fliken Beräkning och sedan markerar du kryssrutan Beräkna flera kritiska linjer.

Visa den övergripande kritiska linjen över flera projekt

Viktigt!: Denna procedur fungerar bara i ett konsoliderat projekt. Om du inte har ett konsoliderat projekt måste du först skapa ett.

På menyn Verktyg klickar du på Alternativ och sedan på fliken Beräkning och sedan markerar du kryssrutan Infogade projekt beräknas som sammanfattningsaktiviteter.

Detta är en inställning på projektnivå. Alla projekt som infogas i detta projekt kommer att beräknas som sammanfattningsaktiviteter.

Ändra vilka aktiviteter som räknas som kritiska

I Project 2007 har en kritisk aktivitet noll dagar slack (rörlighet). Du kan ändra detta standardvärde och definiera en kritisk aktivitet som till exempel har en eller två dagars slack.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Alternativ och sedan på fliken Beräkning.

 2. I rutan Aktiviteter är kritiska om slacket är mindre än eller lika med anger du maximal mängd slack i dagar som ska användas för att definiera kritiska aktiviteter.

 3. Vill du att detta värde ska vara standardvärdet för alla projekt klickar du på Ange som standard.

Information om hur du tar reda på en aktivitets slack finns i Hitta slack (rörlighet) i schemat.

Information om hur du ändrar slack för en aktivitet finns i Ställ in ledtid eller fördröjning (rörlighet) mellan aktiviteter.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×