Visa datum, tider, valuta, bråk och procent

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda talformat för att ändra utseende på tal, till exempel datum och tider, utan att ändra det faktiska talet. Talformatet påverkar inte cellvärdet som används i Excel för att utföra beräkningar. Det faktiska värdet visas i formelfältet.

Välj ett talformat

 1. Markera de celler som du vill justera.

 2. Markera ett talformat i rutan Talformat på fliken Start. Data från en markerad cell visas i alla möjliga format.

  Rutan Talformat på fliken Start

Visa eller dölja tusentalsavgränsare

 1. Markera de celler som du vill justera.

 2. Gå till fliken Start och klicka på Tusentalsavgränsning Visa värdet i cellen med en tusentalsavgränsare .

  Obs!: I Excel används Mac OS-systemets avgränsare för tusental. Du kan ange ett annat systems avgränsare genom att ändra de nationella inställningarna under Internationellt i Systeminställningar för Mac OS X.

Ändra visningen av negativa tal

Du kan formatera negativa tal med minustecken genom att placera dem i parenteser eller genom att visa dem i röd teckenfärg i antingen inledande och avslutande parenteser eller utan parenteser.

 1. Markera de celler som du vill justera.

 2. På fliken Start klickar du på Format och sedan på Formatera celler.

  På fliken Start är Format markerat

 3. Gör något av följande:

  Om du vill visa

  Gör du så här

  Enkla tal

  Klicka på Tal i listan Kategori.

  Valuta

  Klicka på Valuta i listan Kategori.

 4. Markera det visningsformat som du vill använda för negativa tal i rutan Negativa tal.

Styra visning av siffror efter decimalkommat i ett tal

Visningsformatet för ett tal skiljer sig från det faktiska talet som är lagrat i en cell. Exempelvis kan ett tal visas avrundat när det finns för många siffror efter decimalkommat för att hela talet ska kunna visas i en kolumn. Alla beräkningar som omfattar detta tal kommer däremot att använda det faktiska talet som är lagrat i cellen, inte det avrundade talet som visas. För att styra hur Excel visar siffror efter decimalkommat kan du justera kolumnens bredd efter det faktiska antalet siffror i talet, eller så kan du ange hur många av dessa siffror som ska visas för ett tal i en cell.

 1. Markera de celler som du vill justera.

 2. Gå till fliken Start och klicka antingen på Öka decimaler Öka antalet decimaler eller Minska decimaler Minska antalet decimaler en gång för varje decimal som du vill lägga till eller ta bort.

Välj ett talformat

Du kan använda talformat för att ändra utseende på tal, till exempel datum och tider, utan att ändra det faktiska talet. Talformatet påverkar inte cellvärdet som används i Excel för att utföra beräkningar. Det faktiska värdet visas i formelfältet.

 1. Markera de celler som du vill justera.

 2. Välj ett talformat på popup-menyn Talformat på fliken Start under tal.

Visa eller dölja tusentalsavgränsare

 1. Markera de celler som du vill justera.

 2. Klicka på fliken Start under tal, Visa värdet i en cell med en tusentalsavgränsare avgränsare   Visa värdet i cellen med en tusentalsavgränsare .

  Obs!: I Excel används Mac OS-systemets avgränsare för tusental. Du kan ange ett annat systems avgränsare genom att ändra de nationella inställningarna under Internationellt i Systeminställningar för Mac OS X.

Ändra visningen av negativa tal

Du kan formatera negativa tal med minustecken genom att placera dem i parenteser eller genom att visa dem i röd teckenfärg i antingen inledande och avslutande parenteser eller utan parenteser.

 1. Markera de celler som du vill justera.

 2. Klicka på cellerFormat-menyn och klicka sedan på fliken tal.

 3. Gör något av följande:

  Om du vill visa

  Gör du så här

  Enkla tal

  Klicka på Tal i listan Kategori.

  Valuta

  Klicka på Valuta i listan Kategori.

 4. Markera det visningsformat som du vill använda för negativa tal i rutan Negativa tal.

Styra visning av siffror efter decimalkommat i ett tal

Visningsformatet för ett tal skiljer sig från det faktiska talet som är lagrat i en cell. Exempelvis kan ett tal visas avrundat när det finns för många siffror efter decimalkommat för att hela talet ska kunna visas i en kolumn. Alla beräkningar som omfattar detta tal kommer däremot att använda det faktiska talet som är lagrat i cellen, inte det avrundade talet som visas. För att styra hur Excel visar siffror efter decimalkommat kan du justera kolumnens bredd efter det faktiska antalet siffror i talet, eller så kan du ange hur många av dessa siffror som ska visas för ett tal i en cell.

 1. Markera de celler som du vill justera.

 2. Klicka på öka antalet decimaler Öka antalet decimaler eller minska antalet decimaler Minska antalet decimaler en gång för varje decimal som du vill lägga till eller ta bort under tal på fliken Start.  

Snabbreferens

Skapa och tillämpa ett anpassat talformat

Koder för talformat

Visa tal som postnummer, personnummer eller telefonnummer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×