Visa data från flera listor med webbdelen Innehållsfråga

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Skulle det inte vara bra om det fanns ett sätt att ställa frågor till och visa data från flera listor? Till exempel om det gick att visa en lista med länkar till alla dokument i alla dokumentbibliotek i hela webbplatssamlingen. Eller ännu bättre om det gick att visa en lista med länkar till alla dokument som har ändrats av dig eller någon annan angiven användare, eller gruppera listan efter ett gemensamt fält som finns i alla listor?

Lista med alla mina dokument

Om du har en Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplats är dessa åtgärder inte bara önskvärda – de är också fullt möjliga. Du kan visa länkar till listobjekt:

 • I hela webbplatssamlingen.

 • På en viss webbplats och alla dess underwebbplatser.

 • I en viss lista.

Genom att infoga den innehållsfråga. Den här webbdelen kan infogas på en webbdelssida, men det kan också läggas till i en sidlayout som publiceringssidor skapas. Du kan göra frågans resultat visas på varje sida som skapas från den sidlayouten genom att lägga till webbdelen frågan till en sidlayout. Om du vill veta mer om sidlayouter, finns i artikeln Skapa en publiceringssidlayout.

I den här artikeln beskrivs hur du infogar webbdelen Innehållsfråga i en sidlayout och hur du anpassar frågan efter ett visst behov.

Viktigt!: Webbdelen Innehållsfråga finns bara på webbplatser som ligger på servrar som kör Office SharePoint Server 2007. Serveradministratören måste först göra webbdelen tillgänglig i webbdelsgalleriet på en webbplats på den översta nivån i webbplatssamlingen. Du måste också ha redigeringsbehörighet för webbplatser på den översta nivån för att kunna öppna och redigera sidlayouter.

Vad vill du göra?

Leta upp och öppna sidlayouten

Infoga webbdelen innehållsfråga

Anpassa frågan

Hitta och öppna en sidlayout

Du kan infoga webbdelen Innehållsfråga i en publiceringssidlayout. Först måste du identifiera vilken sidlayout som du vill använda.

 1. Bläddra till publiceringswebbplatsen, klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Skapa sida.

 2. Rulla genom de tillgängliga sidlayouterna för webbplatsen i avsnittet Sidlayout och anteckna namnet på den som du vill använda.

 3. Gå till Microsoft Office SharePoint Designer 2007 och öppna webbplatsen som innehåller sidlayouten där du vill infoga webbdelen.

 4. Öppna mappen _catalogs genom att klicka på plustecknet (+) bredvid mappen, öppna sedan mappen masterpages genom att klicka på plustecknet (+) bredvid och dubbelklicka på sidlayouten som du vill infoga webbdelen Innehållsfråga i.

  Sidlayouten öppnas för redigering.

  Obs!: Sidlayouter har filnamnstillägget .aspx. Om den sidlayout som du letar efter inte finns i listan över ASPX-filer högerklickar du på varje fil, och klickar sedan på Egenskaper i snabbmenyn. Namnet som visas i listan Sidlayout i webbläsaren visas i rutan Rubrik för varje sidlayout.

Överst på sidan

Infoga webbdelen Innehållsfråga

Nu när sidlayouten som du vill infoga webbdelen i är öppen, kan du infoga webbdelen Innehållsfråga.

 1. Klicka på platshållaren som du vill lägga till innehåll till när sidlayouten är öppen i Office SharePoint Designer 2007. Klicka på pilen som visas och sedan på Skapa eget innehåll så låses platshållaren upp och kan redigeras.

  Platshållare med aktiverad innehållsmeny

 2. Klicka på WebbdelarÅtgärdsfönster-menyn,

 3. Bläddra i galleriet för webbplatsen i åtgärdsfönstret Webbdelar, till exempel i Publiceringsgalleri för Fabrikam, för Webbdel för innehållsfråga.

  Åtgärdsfönstret Webbdelar där Webbdel för innehållsfråga är valt

  Obs!: 

  • Kontrollera att du visar webbdelar från rätt galleri och att filtret anges på rätt sätt.

  • Om webbdelen inte tillåts, kontaktar du serveradministratören som kan göra den tillgänglig genom att lägga till den i webbdelsgalleriet för webbplatsen på den högsta nivån.

 4. Dra webbdelen Innehållsfråga till platshållaren för innehållet. Webbdelen infogas på sidan.

 5. Förhandsgranska sidlayouten med webbdelen Innehållsfråga genom att gå till verktygsfältet Allmänt och klicka på Förhandsgranska i webbläsaren. Sidan visas i webbläsaren. Frågan visar som standard alla listor, bibliotek och sidor på webbplatsen.

  Sidlayout som visar webbdelen Innehållsfråga

Överst på sidan

Anpassa frågan

Vid den här punkten har webbdelen Innehållsfråga infogats i sidlayouten, men den går inte att använda fullt ut förrän du anpassar frågan. Med hjälp av webbdelen Innehållsfråga kan du ställa en fråga till en hel webbplatssamling, eller till bara en webbplats och alla dess underwebbplatser, eller bara en lista. Du kan fråga efter listtyp och innehållstyp. Men det bästa av allt är att du kan skapa filter för frågan så att ett resultat bara returneras om listobjekten uppfyller de villkor du anger. Du kan slutligen välja hur frågeresultatet ska visas, både genom att gruppera och sortera det och genom att begränsa hur objekt från frågeresultatet ska visas.

Webbdelen Innehållsfråga visar alltid den senaste uppsättningen med hämtade objekt som den aktuella användaren som visar sidan är behörig att se. Frågan körs när sidan som innehåller webbdelen Innehållsfråga visas i webbläsaren. När nytt innehåll som uppfyller frågevillkoret läggs till, visas det automatiskt av webbdelen Innehållsfråga när sidan visas eller när du klickar på Uppdatera i webbläsaren.

Gör följande när du vill anpassa webbdelen Innehållsfråga för specifika program. Den teknik som beskrivs här gör det enklare att skapa många olika typer av frågor som kan användas i många olika program.

Visa alla meddelandelistor i en webbplatssamling

 1. Dubbelklicka på webbdelen Innehållsfråga när sidlayouten är öppen i designvyn.

 2. Klicka i dialogrutan Webbdel för innehållsfråga på plustecknet (+) bredvid Fråga så att det utvidgas.

 3. Klicka på Meddelanden i listan Visa objekt från den här listtypen i avsnittet Listtyp.

 4. Klicka på OK.

 5. Förhandsgranska sidlayouten med webbdelen Innehållsfråga genom att gå till verktygsfältet Allmänt och klicka på Förhandsgranska i webbläsaren.

  Sidan öppnas i webbläsaren, där en lista visas med länkar till alla meddelandelistor från alla webbplatser i webbplatssamlingen.

  Sidlayout med anpassad fråga

Visa en lista med länkar till alla dokument som har ändrats av användaren som visar webbplatsen

 1. Dubbelklicka på webbdelen Innehållsfråga när sidlayouten är öppen i designvyn.

 2. Klicka i dialogrutan Webbdel för innehållsfråga på plustecknet (+) bredvid Fråga så att det utvidgas.

 3. Klicka på Visa objekt från alla webbplatser i webbplatssamlingen i avsnittet Källa.

 4. Klicka på Dokumentbibliotek i listan Visa objekt från den här listtypen i avsnittet Listtyp.

 5. Klicka på Dokumentinnehållstyper i listan Visa objekt i den här innehållstypgruppen i avsnittet Innehållstyp.

 6. Klicka på Dokument i listan Visa objekt av den här innehållstypen i avsnittet Innehållstyp.

 7. Klicka på Ändrad av i den första rutan under Visa objekt om i avsnittet Ytterligare filter, klicka på Lika med i den andra rutan och klicka sedan på [Jag].

  I det här exemplet är [Jag] en variabel som står för den användare som för närvarande visar sidan med webbdelen Innehållsfråga i webbläsaren.

  Dialogruta med avsnittet Ytterligare filter

 8. Klicka på OK.

 9. Förhandsgranska sidlayouten med webbdelen Innehållsfråga genom att gå till verktygsfältet Allmänt och klicka på Förhandsgranska i webbläsaren . Sidan visas i webbläsaren med en lista över de senast ändrade dokumenten som finns i dokumentbibliotek i hela webbplatssamlingen.

  Lista med alla mina dokument

Visa en lista med länkar till all grafik på webbplatsen, grupperade efter bredd

 1. Dubbelklicka på webbdelen Innehållsfråga när sidlayouten är öppen i designvyn.

 2. Klicka i dialogrutan Webbdel för innehållsfråga på plustecknet (+) bredvid Fråga så att det utvidgas.

 3. Klicka på Visa objekt från alla webbplatser i webbplatssamlingen i avsnittet Källa.

 4. Klicka på Bildbibliotek i listan Visa objekt från den här listtypen i avsnittet Listtyp.

 5. Klicka på <Alla innehållstyper> i listan Visa objekt i den här innehållstypgruppen i avsnittet Innehållstyp.

 6. Öppna Presentation genom att klicka på plustecknet (+) som finns bredvid.

 7. Klicka på Bildbredd i listan Gruppera objekt efter i avsnittet Gruppering och sortering.

 8. Klicka på OK.

 9. Förhandsgranska sidlayouten med webbdelen Innehållsfråga genom att gå till verktygsfältet Allmänt och klicka på Förhandsgranska.

  Sidlayout med frågeresultat

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×