Visa data från en lista eller ett bibliotek på en separat sida

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan anpassa startsidan eller andra sidor på en webbplats med hjälp av webbdelar för att visa data från en lista eller ett bibliotek på sidan. När du har skapat en lista eller ett bibliotek kan skapas automatiskt en webbdel med samma namn. Till exempel skapas skapar du en lista som heter kontrakt också en webbdel som kallas kontrakt. Webbdelen visar data från listan eller biblioteket som du har skapat.

Obs!: Du måste vara ägare av en webbplats för att kunna lägga till eller redigera den delade vyn över en webbplats på en sida.

I den här artikeln

Olika sätt att visa listor och bibliotek i en webbdel

Visa en lista eller ett bibliotek i en webbdel

Visa en annan vy av en lista eller ett bibliotek i en webbdel

Anpassa vyn över en lista eller ett bibliotek i en webbdel

Olika sätt att visa listor och bibliotek i en webbdel

När du skapar en webbplats läggs webbdelar automatiskt till på webbplatsens startsida. På en gruppwebbplats finns som standard exempelvis listorna Meddelanden, Kalender och Länkar. Varje webbdel visar en vy över en lista med samma namn. Du kan lägga till andra webbdelar på startsidan när du vill visa listor och bibliotek.

Om du vill skapa en anpassad sida kan du skapa en Webbdelssida och sedan lägga till webbdelar på sidan som visar andra listor.

I det följande visas olika exempel på hur du kan använda en webbdel när du vill visa data från listor och bibliotek:

 • Redovisa dokument i ett bibliotek som är färdiga för granskning eller dokument som din grupp använder ofta.

 • Följ upp projektdata i en uppgiftslista och gruppera, filtrera och sortera data i en kolumn som innehåller ett gruppnamn eller en persons namn eller roll.

 • Skapa ett verktyg för sökning efter detaljerad personalinformation i en lista, exempelvis anställningsförmåner, civilstånd och sjukförsäkringsskydd.

 • Undersök väntande kundorder i en lista.

 • Framhäv information om projektgruppsmedlemmar visuellt, genom att visa både kontaktinformation från en kontaktlista och en bild av varje person genom en ansluten webbdel av typen Bild från en annan lista. Mer information om anslutning av webbdelar finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Visa en lista eller ett bibliotek i en webbdel

 1. Öppna sidan som du vill lägga till webbdelen på.

 2. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 3. Klicka på Lägg till en webbdel i området där du vill lägga till webbdelen.

 4. Markera kryssrutan bredvid listan eller biblioteket som du vill visa på sidan och klicka på Lägg till.

Överst på sidan

Visa en annan vy över en lista eller ett bibliotek i en webbdel

Med standardinställningen visar en webbdel standardvyn över en lista eller ett bibliotek. Du kan emellertid ändra webbdelen så att den visar den vy som du önskar. Om du redigerar vyn kopieras ändringarna mellan listan eller biblioteket och webbdelen. Detta säkerställer att vyerna är likadana på hela webbplatsen. Data i listan eller biblioteket ändras inte.

Var försiktig när du byter till en annan vy från den aktuella vyn. Du kan råka ta bort ändringar som du har gjort i den aktuella vyn och inaktivera webbdelsanslutningar som är beroende av kolumner i den aktuella vyn. Du uppmanas att bekräfta åtgärden när du byter vy.

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 2. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny på den webbdel som du vill ändra och gör sedan något av följande:

  • Om du är i en delad vy klickar du på Ändra delad webbdel.

  • Om du är i en personlig vy klickar du på Ändra min webbdel.

   Verktygsfönstret öppnas. Välj med hjälp av verktygsfönstret inställningar som styr webbdelens layout och utseende.

 3. Klicka på namnet för den vy som du vill visa i listan Markerad vy.

  Tips: Du kan också redigera den aktuella vyn genom att klicka på Redigera aktuell vy och sedan ändra inställningarna för vyn. När du gör detta ändrar du vyn överallt där den används på webbplatsen.

 4. Klicka på OK i verktygsfönstret.

Överst på sidan

Anpassa vyn över en lista eller ett bibliotek i en webbdel

När du har lagt till en listvywebbdel på en webbdelssida kan du anpassa vyn så att bara den information som du vill visa återges på sidan. Du redigerar den aktuella vyn från webbdelssidan.

Du kan också skapa anpassade vyer av en lista eller ett bibliotek, som du kan använda för att visa olika uppsättningar med information i olika instanser av webbdelen för den listan eller det biblioteket. Du skapar anpassade vyer av en lista eller ett bibliotek med hjälp av Visa-menyn Visa-menyn för den lista eller det bibliotek som du vill anpassa. Länkar till mer information om att skapa anpassade vyer av en lista eller ett bibliotek finns i avsnittet Se även.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Klicka på Webbdel-menyn Webbdelsmeny för den webbdel som du vill anpassa, och klicka på Ändra delad webbdel.

 3. Klicka på Redigera aktuell vy i verktygsfönstret.

 4. I avsnittet Kolumner kan du visa och dölja kolumner genom att markera olika kryssrutor. Skriv in ordningsnumren för kolumnerna i vyn bredvid namnet på respektive kolumn.

 5. Välj om och hur informationen ska sorteras i avsnittet Sortera. Du kan använda två kolumner för sortering, till exempel först efter författare och sedan efter filnamn för varje författare.

 6. Välj om och hur du vill att informationen ska filtreras i avsnittet Filter. I en filtrerad vy visas ett mindre urval av data, till exempel bara de objekt som skapats av en viss avdelning eller de som har Godkänd som status.

 7. I sektionen Gruppera kan du gruppera poster med samma värde i respektive sektioner, exempelvis en utvidgningsbar sektion för dokument av en viss författare.

 8. I sektionen Summor kan du räkna antalet poster i en kolumn, exempelvis det totala antalet ärenden. I en del fall kan du göra en sammanfattning av ytterligare information, som genomsnitt.

 9. I avsnittet Format väljer du det format som du vill använda för vyn, till exempel en skuggad lista där varannan rad är skuggad.

 10. Om listan eller biblioteket innehåller mappar kan du skapa en vy där mapparna inte finns med, en så kallad platt vy. Om du vill att alla listobjekt ska visas på samma nivå klickar du på Visa alla objekt utan mappar.

 11. Om listan eller biblioteket är omfattande kan du begränsa hur många filer som kan visas i listan eller biblioteket, och hur många filer som kan visas på en och samma sida. Välj de alternativ som du vill använda i avsnittet Objektgräns.

 12. Om du vill kunna visa listan eller biblioteket på en mobil enhet väljer du lämpliga alternativ i avsnittet Mobil.

 13. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×