Visa affärslogiken i en formulärmall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office InfoPath kan du definiera gränserna för data som samlats in och de metoder som den här informationen som samlas in via funktioner, till exempel regler, formler, dataverifiering och kod. De här funktionerna definierar affärslogiken i en formulärmall. När du utformar en formulärmall med de här funktionerna kanske du behöver se vilka fälten och grupperna har affärslogik som är kopplad till dem och hur den här logik relateras till andra fälten och grupperna i formulärmallen.

Du kan använda den Logikkontroll för att visa alla affärslogiken i en formulärmall så att du kan bestämma hur affärslogiken ska interagera med data. Den Logikkontroll får du alla affärslogiken i formulärmallen. Du kan använda den Logikkontroll att avgöra om ett problem beror på affärslogik eller att bekanta dig med en befintlig men inte känner formulärmall.

I den här artikeln

Översikt

Visa alla affärslogiken i en formulärmall

Visa affärslogiken för en kontroll

Visa affärslogiken för ett fält eller en grupp

Översikt

Den Logikkontroll visas alla affärslogiken i en formulärmall. Beroende på hur du kommer åt den Logikkontroll kan ser du först antingen fönstret Översikt eller både rutan Översikt och information.

Fönstret Logikkontroll

1. fönstret Översikt över

2. informationsfönstret

Fönstret Översikt av den Logikkontroll visas alla affärslogiken i formulärmallen grupperade efter dataverifiering, beräknade datavärden, regler och programmering. Du kan använda fönstret Översikt för att enkelt se vilka fält eller grupper innehåller affärslogik, eftersom endast en del av fält eller grupper kan ha affärslogik. Den Logikkontroll informationsfönstret visas alla affärslogik som är kopplad till ett visst fält eller en grupp i datakällan för en formulärmall.

Om du vill öppna den Logikkontroll, högerklickar på en kontroll i en formulärmall eller ett fält eller en grupp i datakällan och klicka sedan på Logikkontroll. Du kan också komma åt den Logikkontroll via Verktyg-menyn i verktygsfältet Standard. Om du öppnar Logikkontroll via snabbmenyn visas både översikt och information som standard. Endast fönstret Översikt visas om du öppnar den Logikkontroll från Verktyg-menyn. Om du vill öppna informationsfönstret om den inte visas först, klickar du på ett fält eller en grupp i fönstret Översikt.

Informationsfönstret ordnar affärslogiken för ett visst fält eller en grupp i tre kategorier:

  • Logik som är beroende av värdet i fältet eller gruppen    Den här kategorin visas alla affärslogik som inträffar, baserat på värdet i fältet eller gruppen. Du kan till exempel skapa en regel som körs när en användare öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen och värdet i det här fältet är i ett visst område. Alla regler som är beroende av värdet i det här fältet visas under den här kategorin.

  • Logik som utlöses av en ändring i fältet eller gruppen    Den här kategorin visas alla affärslogik som uppstår om värdet i fältet eller gruppen ändringar. Du kan till exempel skapa en regel för ett fält som körs när en användare skriver ett datum i fältet. När användaren skriver datumet, sju dagar läggs till i datumet och det nya datumet infogas automatiskt i ett annat fält. Alla regler som kan uppstå när värdet i fältet ändras visas i den här kategorin.

  • Logik som kan ändras i fält eller en grupp    Den här kategorin visas alla affärslogik som kan ändra värdet för det här fältet eller grupp. Du kan till exempel skapa en regel som bestämmer värdet för det här fältet baserat på värdet för ett annat fält i en formulärmall. Alla regler som påverkar värdet i det här fältet visas i den här kategorin.

Överst på sidan

Visa alla affärslogiken i en formulärmall

  • Klicka på LogikkontrollVerktyg-menyn.

Den Logikkontroll visas i fönstret Översikt visas. Klicka på ett fält i fönstret Översikt för att öppna informationsfönstret.

Överst på sidan

Visa affärslogiken för en kontroll

  • Om du vill visa affärslogiken för en kontroll utom knappkontrollen, högerklickar du på kontrollen och klicka sedan på Logikkontroll. Om du vill visa affärslogiken för en knappkontroll, klicka på LogikkontrollVerktyg-menyn och klicka sedan på namnet på det i verktygsfältet i fönstret Översikt för att öppna informationsfönstret.

Överst på sidan

Visa affärslogiken för ett fält eller en grupp

  • Om du vill visa affärslogiken för ett fält eller en grupp i datakällan, högerklickar du på det fält eller en grupp i åtgärdsfönstret datakälla och klicka sedan på Logikkontroll. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på DatakällaVisa-menyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×