Visa affärslogiken i en formulärmall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft Office InfoPath kan du definiera gränserna för data som samlats in och de metoder som den här informationen som samlas in via funktioner, till exempel regler, formler, dataverifiering och kod. De här funktionerna definierar affärslogiken i en formulärmall. När du utformar en formulärmall med de här funktionerna kanske du behöver se vilka fälten och grupperna har affärslogik som är kopplad till dem och hur den här logik relateras till andra fälten och grupperna i formulärmallen.

Du kan använda logikkontrollen om du vill visa all affärslogik i en formulärmall så att du kan angöra hur den växelverkar med informationen i mallen. I logikkontrollen visas all affärslogik i formulärmallen. Du kan exempelvis använda den för att ta reda på om ett problem orsakas av affärslogik eller om du vill få information om en befintlig mall som du inte känner till.

Artikelinnehåll

Översikt

Visa all affärslogik i en formulärmall

Visa affärslogik för en kontroll

Visa affärslogik för ett fält eller en grupp

Översikt

I logikkontrollen visas all affärslogik i formulärmallen. Beroende på hur du öppnar logikkontrollen är det antingen ett översiktsfönster eller både ett översiktsfönster och ett informationsfönster som visas.

Fönstret Logikkontroll

1. Översiktsfönster

2. Informationsfönster

I logikkontrollens översiktsfönster visas all affärslogik i en formulärmall, grupperad efter dataverifiering, beräknade datavärden, regler och programmering. Du kan använda det här fönstret om du snabbt vill se vilka fält eller grupper som innehåller affärslogik eftersom inte alla fält och grupper kan göra det. I informationsfönstret visas all företagslogik som har associerats med ett visst fält eller en viss grupp i formulärmallens datakälla.

Om du vill öppna logikkontrollen högerklickar du på en kontroll i formulärmallen eller ett fält eller en grupp i datakällan och klickar på Logikkontroll på snabbmenyn. Du kan också öppna logikkontrollen via Verktyg-menyn i verktygsfältet Standard. Om du öppnar logikkontrollen via snabbmenyn visas både översiktsfönstret och informationsfönstret som standard. Om du öppnar logikkontrollen via Verktyg-menyn visas endast översiktsfönstret. Om du då vill öppna informationsfönstret klickar du på ett fält eller en grupp i översiktsfönstret.

I informationsfönstret ordnas affärslogiken för ett fält eller en grupp i tre kategorier:

  • Logik som är beroende av värdet i fältet eller gruppen    I den här kategorin visas all affärslogik som baseras på värdet i fältet eller gruppen. Du kan exempelvis skapa en regel som körs när användare öppnar ett formulär som baseras på den här formulärmallen och värdet i fältet ligger inom ett viss intervall. Alla regler som är beroende av värdet i det här fältet listas i denna kategori.

  • Logik som utlöses vid en ändring i fältet eller gruppen    I den här kategorin visas alla affärslogik som utlöses om värdet i fältet eller gruppen ändras. Du kan exempelvis skapa en regel för ett fält som körs när användare skriver ett datum i fältet. När användaren har lagt till ett datum adderas sju dagar till detta datum och det nya datumet infogas automatiskt i ett annat fält. Alla regler som uppstår när värdet i det här fältet ändras listas i denna kategori.

  • Logik som kan ändra fältet eller gruppen    I den här kategorin visas all affärslogik som kan ändra värdet i fältet eller gruppen. Du kan exempelvis skapa en regel som bestämmer värdet i det här fältet utifrån värdet i ett annat fält i formulärmallen. Alla regler som påverkar värdet i det här fältet listas i denna kategori.

Överst på sidan

Visa all affärslogik i en formulärmall

  • Klicka på LogikkontrollVerktyg-menyn.

Översiktsfönstret öppnas i logikkontrollen. Om du vill öppna informationsfönstret klickar du på ett fält i översiktsfönstret.

Överst på sidan

Visa affärslogik för en kontroll

  • Om du vill visa affärslogik för en kontroll, förutom en knapp, högerklickar du på kontrollen och klickar sedan på Logikkontroll på snabbmenyn. Om du vill visa affärslogik för en knapp klickar du på LogikkontrollVerktyg-menyn och klickar sedan på namnet på knappen i översiktsfönstret så att informationsfönstret öppnas.

Överst på sidan

Visa affärslogik för ett fält eller en grupp

  • Om du vill visa affärslogiken för ett fält eller en grupp i datakällan, högerklickar du på det fält eller en grupp i åtgärdsfönstret datakälla och klicka sedan på Logikkontroll. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på DatakällaVisa-menyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×