Visa affärsdata på en SharePoint-webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till och ansluta affärsdata webbdelar på en Microsoft Office SharePoint Server 2007 webbplats visa affärsdata från en extern databas som Microsoft SQL Server, SAP och Siebel. Procedurerna i den här artikeln finns specifika data från två AdventureWorks exempeldatabaser som är tillgängliga från Microsoft Download Center.

Obs!: Innan du kan använda en webbdel för affärsdata till att visa affärsprogramsdata på en SharePoint-webbplats måste administratören först registrera ditt externa affärsprogram med Office SharePoint Server 2007.

I den här artikeln

Översikt

Visa en sammanfattning av affärsdata i en lista

Visa information om ett objekt med affärsdata

Ansluta webbdelar för att konfigurera affärsprogramsåtgärder

Ansluta webbdelar för att visa relaterade affärsobjekt

Översikt

Microsoft Office SharePoint Server 2007 ger dig en uppsättning med fyra standardwebbdelar för affärsdata. De här webbdelarna baseras på affärsdatakatalogen (Business Data Catalog, BDC) och visar en webbaserad vy av affärsdata som ligger i en databas som är extern mot Office SharePoint Server 2007, till exempel Microsoft SQL Server 2005, Siebel eller SAP.

Du kan ansluta webbdelar för affärsdata för att konfigurera och utföra åtgärder som är relaterade till ditt affärsprogram. Webbdelar för affärsdataåtgärder används till att automatisera eller skapa åtgärder som öppnar webbsidor, visar användargränssnittet i affärsprogram, öppnar Microsoft Office InfoPath 2007-formulär och utför andra vanliga uppgifter.

Viktigt!: Innan du kan visa affärsprogramsdata på en SharePoint-webbplats måste administratören först registrera ditt externa affärsprogram med Office SharePoint Server 2007. Vilken typ av affärsprogramsdata du kan visa på en SharePoint-webbplats beror på datafälten som din administratör registrerar med Office SharePoint Server 2007.

Procedurerna i den här artikeln finns specifika data från två obligatoriska databaser som är gratis från Microsoft Download Center. Två exempeldatabaser som används för att du lär dig mer om att arbeta med affärsdata webbdelar är:

 • AdventureWorksDW SQL Server 2005 Sample

 • AdventureWorks SQL Server 2000 Sample

Du kan behöva kontakta administratören och säkerställa att databaserna är installerade och registrerade på ditt Office SharePoint Server 2007-system.

Överst på sidan

Visa en sammanfattning av affärsdata i en lista

Du kan visa affärsdata från en extern databas i en enkel lista med hjälp av webbdelen Affärsdatalista. Du kan till exempel göra en lista med varor och priser.

Affärsdata visas i en webbdel för affärsdata som lista

När informationen visas kan du redigera affärsdatalistans vyegenskaper, precis som du kan redigera vyer i SharePoint-listor. Du kan också filtrera efter egenskap eller begränsa antalet objekt som visas i webbdelen.

 1. Gå till sidan på SharePoint-webbplatsen där du vill visa en lista över affärsdata.

 2. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 3. Klicka på Lägg till en webbdel i den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen.

 4. I dialogrutan Lägg till webbdelar markerar du kryssrutan Affärsdatalista. Klicka sedan på Lägg till.

 5. Klicka på menyn Webbdel Webbdelsmeny i webbdelen för affärsdata som du precis skapade. Klicka sedan på Ändra delad webbdel för att öppna verktygsfönstret.

 6. Klicka på Bläddra Bild av knapp bredvid rutan Typ i verktygsfönstret.

 7. I dialogrutan Affärsdatatyp väljer du en affärsdatatyp för affärsprogrammet du arbetar med. Klicka på OK.

  Välj till exempel Produkt. I det här exemplet används programmetAdventureWorksDWInstance.

 8. Expandera avsnittet Utseende i verktygsfönstret.

 9. I rutan Rubrik ersätter du Affärsdatalista med din egen rubrik för webbdelen. Klicka sedan på OK.

  Skriv till exempel Produktlista i rutan Rubrik.

 10. Klicka på Redigera vy i den nyligen tillagda webbdelen och gör sedan följande:

  • I avsnittet Objekt som ska hämtas väljer du Hämta alla objekt.

  • I avsnittet Kolumner väljer du vilka kolumner som ska visas i webbdelen.

 11. Klicka på OK.

I den nya webbdelen Affärsdatalista finns nu en lista med produkter från din affärsprogramsdatabas.

Överst på sidan

Visa information om ett objekt med affärsdata

Du kan visa information om ett affärsobjekt från en extern databas med hjälp av webbdelen Affärsdataobjekt. Du kan till exempel visa information om en viss produkt från affärsprogramsdatabasen.

Visar data i en webbdel för affärsdataobjekt

 1. Gå till sidan på SharePoint-webbplatsen där du vill visa information om ett affärsobjekt.

 2. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 3. Klicka på Lägg till en webbdel i den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen.

 4. I dialogrutan Lägg till webbdelar markerar du kryssrutan Affärsdataobjekt. Klicka sedan på Lägg till.

 5. Klicka på menyn Webbdel Webbdelsmeny i webbdelen för affärsdata som du precis skapade. Klicka sedan på Ändra delad webbdel för att öppna verktygsfönstret.

 6. Klicka på Bläddra Bild av knapp bredvid rutan Typ i verktygsfönstret.

 7. I dialogrutan Affärsdatatyp väljer du en affärsdatatyp för affärsprogrammet du arbetar med. Klicka på OK.

  Välj till exempel Produkt som Affärsdatatyp. I det här exemplet används programmetAdventureWorksDWInstance.

 8. Klicka på Bläddra Bild av knapp bredvid rutan Objekt och välj produkten du vill visa.

 9. I dialogrutan visas en listruta med definierade filter för den här enheten i affärsdatakatalogen. Klicka på filtret Namn. I fältet bredvid skriver du en produktkategori som du vill söka efter, till exempel Cykel. När du klickar på Sök Bild av knapp söker du efter produktnamn som innehåller kategorin du angav.

 10. Välj ett objekt från listan med produkter som visas och klicka på OK. ID för objektet du valde visas nu i rutan Objekt i verktygsfönstret.

 11. Klicka på Välj under Fält.

 12. I dialogrutan Välj fält väljer du informationen du vill visa. Klicka sedan på OK.

 13. Expandera avsnittet Utseende i verktygsfönstret.

 14. I rutan Rubrik ersätter du Affärsdataobjekt med din egen rubrik för webbdelen. Klicka sedan på OK.

  Skriv till exempel Aktuell produkt i rutan Rubrik.

I den nya webbdelen Affärsdataobjekt visas produktinformationen från din affärsprogramsdatabas.

Överst på sidan

Ansluta webbdelar för att konfigurera affärsprogramsåtgärder

Med hjälp av en webbdel för affärsdataåtgärder på din SharePoint-webbplats kan du lägga till en åtgärd i en produktprofil som gör att du kan söka efter objektet på MSN utan att lämna Office SharePoint Server 2007. Webbdelen Affärsdataåtgärder visar en lista med åtgärder i form av länkar eller i ett verktygsfält som är kopplade till ett affärsobjekt i affärsdatakatalogen.

Webbdel för affärsdataåtgärd

Steg 1: Lägg till och anslut en webbdel för affärsdataåtgärder

I den här proceduren, lägga till en åtgärd i en webbdel för Business Data åtgärder och ansluta webbdelen till produkten listwebbdelen som du skapade tidigare i Visa en sammanfattning av affärsdata i en lista.

Viktigt!: Innan du börjar måste administratören hämta exempeldatabasen AdventureWorksDW SQL Server 2005 Sample och registrera den i affärsdatakatalogen. Dessutom måste administratören definiera affärsdataåtgärden Sök på MSN och lägga till den i Office SharePoint Server 2007. Läs mer om databasen AdventureWorksDW SQL Server 2005 Sample i avsnittet Se även.

Obs!: Innan du kan ändra webbdelar på SharePoint-webbplatsen måste du först ha behörighetsnivån Fullständig behörighet eller Design. Länkar till mer information om behörighetsnivåer och behörigheter hittar du i avsnittet Se även.

 1. Gå till sidan på SharePoint-webbplatsen där du skapade webbdelen Produktlista.

 2. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 3. Klicka på Lägg till en webbdel i den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen.

 4. I dialogrutan Lägg till webbdelar markerar du kryssrutan Affärsdataåtgärder. Klicka sedan på Lägg till.

 5. Klicka på menyn Webbdel Webbdelsmeny i webbdelen för affärsdata som du precis skapade. Klicka sedan på Ändra delad webbdel för att öppna verktygsfönstret.

 6. Klicka på Bläddra Bild av knapp bredvid rutan Typ i verktygsfönstret.

 7. I dialogrutan Affärsdatatyp väljer du en affärsdatatyp för affärsprogrammet du arbetar med. Klicka på OK.

  Välj till exempel Produkt som Affärsdatatyp. I det här exemplet används programmetAdventureWorksDWInstance.

 8. Klicka på Välj under Åtgärder.

 9. I dialogrutan Välj åtgärder markerar du kryssrutan Visa för åtgärden Sök på MSN. Klicka sedan på OK.

  Obs!: Kryssrutan Visa profil ska vara markerad som standard. Åtgärden Visa profil skapas automatiskt för varje enhet (eller affärsobjekt) som har definierats i affärsdatakatalogen. Med den åtgärden kan du se information om enheten. Eftersom åtgärder associeras med enheter visas åtgärden där enheten visas på en SharePoint-webbplats.

 10. Konfigurera webbdelen efter behov i verktygsfönstret i avsnitten Utseende, Layout och Avancerat. Stäng sedan verktygsfönstret genom att klicka på OK.

 11. Klicka på menyn Webbdel Webbdelsmeny för webbdelen Affärsdataåtgärder som du precis skapade. Håll muspekaren över Anslutningar > Hämta objekt från och klicka sedan på Produktlista.

Obs!: Om du ser ett meddelande under webbdelen Produktåtgärder, som meddelar dig om ett problem med att ansluta webbdelen Produktåtgärder till webbdelen Produktlista, ska du kontrollera att båda webbdelarna använder exempeldatabasen AdventureWorksDWInstance.

Steg 2: Kontrollera att webbdelarna är korrekt anslutna och konfigurerade

 1. Klicka på Hämta data Hämta data om ingen data visas i webbdelen Produktlista.

 2. Välj ett objekt från listan genom att klicka på alternativknappen bredvid produktnyckeln.

 3. Gå till avsnittet Produktåtgärder på webbplatsen och klicka på Sök på MSN. Det visas ett nytt fönster med sökresultaten för det valda objektet.

Överst på sidan

Ansluta webbdelar för att visa relaterade affärsobjekt

Du kan använda webbdelen Listan Relaterade affärsdata tillsammans med webbdelen Affärsdatalista och visa två listor med relaterade affärsobjekt från ett affärsprogram. Du kan till exempel ansluta två webbdelar och visa alla försäljningsordrar för en viss kund.

Beställningar visas för den valda kunden i en webbdel för relaterad lista

1. Webbdelen Affärsdatalista

2. Webbdelen Listan Relaterade affärsdata

Viktigt!: I följande anvisningar används påhittade kunddata från exempeldatabasen AdventureWorks SQL Server 2000 Sample, som först måste hämtas och registreras i affärsdatakatalogen. Läs mer om databasen AdventureWorks SQL Server 2000 Sample i avsnittet Se även.

Steg 1: Skapa en webbdel för att visa en sammanfattningslista

Det första du måste göra om du vill visa relaterade data från en extern databas är att skapa webbdelen Affärsdatalista som visar en sammanfattning av kunder.

 1. Gå till sidan på SharePoint-webbplatsen där du vill visa ordrar för en viss kund i databasen.

 2. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 3. Klicka på Lägg till en webbdel i den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen.

 4. I dialogrutan Lägg till webbdelar markerar du kryssrutan Affärsdatalista. Klicka sedan på Lägg till.

 5. Klicka på menyn Webbdel Webbdelsmeny i webbdelen för affärsdata som du precis skapade. Klicka sedan på Ändra delad webbdel för att öppna verktygsfönstret.

 6. Klicka på Bläddra Bild av knapp bredvid rutan Typ i verktygsfönstret.

 7. I dialogrutan Affärsdatatyp väljer du en affärsdatatyp för affärsprogrammet du arbetar med. Klicka på OK.

  Välj till exempel Kund som Affärsdatatyp. I det här exemplet används programmetAdventureWorksDWInstance.

 8. Expandera avsnittet Utseende i verktygsfönstret.

 9. I rutan Rubrik ersätter du Affärsdatalista med Kunder från AdventureWorks. Klicka sedan på OK.

Steg 2: Skapa och ansluta en webbdel för att visa relaterade objekt

När du har skapat webbdelen Affärsdatalista som visar kunder från exempeldatabasen AdventureWorks SQL Server 2000 Sample, kan du skapa webbdelen Listan Relaterade affärsdata och ansluta den till den första listan. Resultatet blir att du kan välja ett objekt i kundlistan och se en lista över kundens försäljningsordrar i webbdelen Listan Relaterade affärsdata.

 1. På samma sida som du skapade webbdelen Affärsdatalista klickar du på Lägg till en webbdel för att skapa en ny webbdel på sidan.

 2. I dialogrutan Lägg till webbdelar markerar du kryssrutan Listan Relaterade affärsdata. Klicka sedan på Lägg till.

 3. Klicka på menyn Webbdel Webbdelsmeny i webbdelen för affärsdata som du precis skapade. Klicka sedan på Ändra delad webbdel för att öppna verktygsfönstret.

 4. Klicka på Bläddra Bild av knapp bredvid rutan Typ i verktygsfönstret.

 5. I dialogrutan Affärsdatatyp väljer du en affärsdatatyp för affärsprogrammet du arbetar med. Klicka på OK.

  Välj till exempel Försäljningsorder som Affärsdatatyp. I det här exemplet används programmetAdventureWorksDWInstance.

 6. Välj Kund till försäljningsorder i listrutan Relation.

 7. Expandera avsnittet Utseende i verktygsfönstret.

 8. I rutan Rubrik ersätter du Listan Relaterade affärsdata med Försäljningsordrar för kund. Klicka på OK.

 9. Klicka på menyn Webbdel Webbdelsmeny för webbdelen som du precis skapade. Håll muspekaren över Anslutningar > Hämta relaterat objekt från och klicka sedan på Kunder från AdventureWorks.

Steg 3: Kontrollera att webbdelarna är korrekt anslutna och konfigurerade

 1. Gå till sidan som innehåller webbdelarna Lista och Relaterad lista som du precis skapade. Om ingen data visas under Kunder från AdventureWorks i webbdelen Relaterad lista klickar du på Hämta data Hämta data .

 2. Välj en kund från listan genom att klicka på alternativknappen bredvid kundnamnet. Alla försäljningsordrar för den valda kunden visas i webbdelen Försäljningsordrar för kund.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×