Visa, öppna och spara bifogade filer

E-postmeddelanden som har bifogade filer eller objekt identifieras med ett gem Ikon för bifogade filer i meddelandelistan. Du kan förhandsgranska många olika typer av bifogade filer direkt i läsfönstret, öppna de bifogade filerna från ikonen för bifogad fil i läsfönstret eller meddelandet och spara en eller flera bifogade filer på datorn, i OneDrive eller på andra molnlagringsplatser.

Outlook godkänner en rad olika filtyper men blockerar potentiellt osäkra bifogade filer (som BAT-, EXE-, VBS- och JS-filer) som kan innehålla virus.

Säkerhetsmeddelande: Även om du har skydd för bifogade filer i Outlook rekommenderar vi att du är försiktig när du öppnar en bifogad fil, särskilt om den kommer från någon du inte känner eller inte litar på. Om du är osäker kan du kontakta avsändaren och kontrollera den bifogade filens äkthet. Se också till att datorns antivirusprogram är uppdaterat.

Spara, öppna och förhandsgranska bifogade filer

Oftast kan du se bifogade filer i läsfönstret, direkt nedanför meddelanderubriken eller ämnet. Ibland kan du se de bifogade filerna i meddelandet, särskilt när du tar emot bilder.

Visa alla mottagna bifogade filer i läsfönstret

Dubbelklicka på ikonen för bifogad fil om du vill öppna den bifogade filen. Om du vill förhandsgranska eller spara den bifogade filen i stället, väljer du listrutepilen på höger sida av ikonen för bifogad fil så att menyn öppnas.

Välj listrutepilen till höger om ikonen för den bifogade filen för att visa Bifogade filer-menyn.

 • Förhandsgranska När du förhandsgranskar en bifogad fil visas filens innehåll i läsfönstret. Det går inte att förhandsgranska alla typer av bifogade filer. PDF-filer och bifogade filer som lagrats i molnet, t.ex OneDrive eller Dropbox, kan inte förhandsgranskas. Om du vill gå tillbaka till meddelandet väljer du Bifogade filer > Meddelande > Visa meddelande.

 • Öppna Välj Öppna om du vill öppna den bifogade filen. Om du inte har ett program som den bifogade filen kan öppnas i, uppmanas du av Outlook att välja ett program på datorn. Om du vill ändra vilket program som används för att öppna bifogade filer läser du Ändra filassociation för en bifogad fil.

 • Spara som Om du vill spara den bifogade filen på datorn eller en molnlagringsplats väljer du Spara som. Då sparas bara en enskild bifogad fil. Om du vill spara alla bifogade filer från ett enskilt meddelande väljer du Spara alla bifogade filer. Alla bifogade filer sparas då på samma plats. Standardplats för Spara är mappen Dokument. Du kan inte ändra standardplatsen, men varje gång du sparar bifogade filer kan du välja en ny plats.

Obs! Du kan också spara en bifogad fil genom att dra och släppa filen från e-postmeddelandet till ditt skrivbord. När du drar och släpper en bifogad fil som är lagrad i molnet, laddas en lokal kopia av den bifogade filen ned och sparas.

Felsöka bifogade filer

 1. Hur kan jag ändra standardlagringsplats för bifogade filer? Bifogade filer sparas som standard i mappen Dokument. Det finns ingen inställning i Outlook där du kan ändra det.

 2. Hur sparar jag en redigerad bifogad fil så att ändringarna kopplas till det ursprungliga e-postmeddelandet? Om avsändaren använde OneDrive eller annan molnlagringsplats sparas automatiskt de ändringar du gör i den bifogade filen. Om avsändaren inte använde en molnlagringsplats kan du använda listrutepilen på ikonen för den bifogade filen och välja Spara till OneDrive.

 3. Kan jag inaktivera förhandsgranskning av bifogade filer? Nej. I Outlook 2016 och Outlook 2013 kan du inte inaktivera förhandsgranskning av bifogade filer.

 4. Hur öppnar eller förhandsgranskar jag bifogade PDF-filer? Om du använder Microsoft Edge som standardwebbläsare bör bifogade PDF-filer öppnas i Edge. Om du vill öppna dem i Adobe Acrobat Reader eller en annan PDF-läsare, går du till Ändra filassociation för en bifogad fil.

 5. Hur ändrar jag vilken webbläsare som används när jag öppnar eller förhandsgranskar bifogade filer? Outlook använder standardwebbläsaren för att öppna eller förhandsgranska många typer av bifogade filer. Om du vill ändra standardwebbläsare går du till Ändra standardwebbläsare i Windows 10.

Ändra filassociation för en bifogad fil

Många typer av filer kan öppnas i mer än ett program. Du kan till exempel öppna ett foto med programmet Photos eller i Paint. Om du vill ändra det standardprogram som används i Windows för de olika filtyperna följer du anvisningarna nedan.

 1. I Windows 7, Windows 8 och Windows 10 väljer du Start och skriver Kontrollpanelen.

 2. Välj Program > Gör så att en viss filtyp alltid öppnas i ett visst program. Om Program inte visas väljer du Standardprogram > Associera en filtyp eller ett protokoll med ett program.

 3. I verktyget Ange associationer väljer du den filtyp som du vill ändra program för, och väljer sedan Ändra program.

 4. När du har valt det nya program som ska användas för att öppna den filtypen väljer du OK.

Öppna en bifogad fil

Du kan öppna en bifogad fil från Läsfönster eller från ett öppet meddelande. I båda fallen dubbelklickar du på filen för att öppna den.

 • Om du vill öppna en bifogad fil från meddelandelistan högerklickar du på det meddelande som innehåller den bifogade filen. Klicka på Visa bifogade filer och klicka sedan på namnet på den bifogade filen.

Du kan förhandsgranska bifogade filer i HTML eller oformaterad text i läsfönstret och i öppna meddelanden. Förhandsgranskning är inte tillgängligt för bifogade filer i RTF-meddelanden.

 1. Om du vill förhandsgranska en bifogad fil klickar du på den bifogade filen, så visas den i meddelandets brödtext

 2. Du återgår till meddelandet genom att gå till fliken Verktyg för bifogade filer, gå till gruppen Meddelande och klicka på Visa meddelande.

När du har öppnat och visat en bifogad fil kan du spara den. Om ett det finns flera bifogade filer i ett meddelande kan du spara dem som en grupp eller en åt gången.

Spara en eller flera bifogade filer

 1. Klicka på den bifogade filen i läsfönstret eller i det öppna meddelandet.

 2. Gå till fliken Bifogade filer, gå till gruppen Åtgärder och klicka på Spara som. Du kan också högerklicka på den bifogade filen och sedan klicka på Spara som. Om du vill markera flera bifogade filer håller du ned Ctrl-tangenten medan du klickar på de bifogade filerna. Om du vill spara alla bifogade filer väljer du Spara alla bifogade filer.

  Kommandot Spara som i menyfliksområdet

  Obs!: Om meddelandet är i RTF-format går du till läsfönstret eller det öppna meddelandet, högerklickar på den bifogade filen och klickar sedan på Spara som.

 3. Välj en mapp och klicka sedan på Spara.

Visa (förhandsgranska) en bifogad fil utan att öppna den

Med Förhandsgranskning av bifogade filer, en ny funktion i Microsoft Office 2007-systemet, kan du förhandsgranska vissa typer av bifogade filer utan att öppna dem. Information om hur du skickar bifogade filer i ett e-postmeddelande finns Bifoga en fil eller ett annat objekt i ett e-postmeddelande.

När du får en bifogad fil i ett meddelande och snabbt vill se den bifogade filens innehåll utan att öppna den, kan du förhandsgranska den bifogade filen. Du kan förhandsgranska en bifogad fil i läsfönstret eller i ett öppet meddelande. Förhandsgranskning som medföljer Office-version 2007 är aktiverad som standard.

Obs!: Om du vill förhandsgranska en bifogad fil som skapats i ett Microsoft Office 2007-systemet-program måste du ha det Office 2007-programmet installerat på datorn. För att till exempel kunna förhandsgranska en bifogad Word 2007-fil måste du ha Word 2007 installerat. Om du vill förhandsgranska en bifogad Excel-fil måste du ha Excel installerat.

Förhandsgranskning av bifogade filer kan användas för meddelanden som är formaterade som HTML och oformaterad text men inte för meddelanden som är formaterade som RTF (Rich Text Format). Förhandsgranskning av bifogade filer är tillgängligt när du tittar på mottagna meddelanden men inte när du skriver nya meddelanden.

Förhandsgranska en bifogad fil

 1. Markera meddelandet som innehåller den bifogade filen som du vill förhandsgranska i meddelandelistan.

 2. Klicka på den bifogade filen i Läsfönster. Om det finns flera bifogade filer kan du behöva rulla vågrätt för att hitta den bifogade fil som du vill ha.

  Obs!: En förhandsgranskning kanske inte visar det senaste innehållet i filen. Öppna filen om du vill se det mest kompletta, uppdaterade innehållet. Du kan till exempel dubbelklicka på en bifogad .docx-fil för att öppna den i Microsoft Word.

 3. Om du vill gå tillbaka till meddelandet klickar du på knappen Meddelande.

Mer information om hur du förhandsgranskar bifogade PDF-bifogade filer i Outlook 2007 finns i Förhandsgranska bifogade PDF-filer.

Förhandsgranskningsfunktionerna som medföljer Office-version 2007 är aktiverade som standard. Om du inte vill använda vissa eller någon alls av förhandsgranskningsfunktionerna för bifogade filer följer du dessa steg.

 1. I Outlook, på menyn Verktyg klickar du på Säkerhetscenter och sedan på Hantera bifogad fil.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill inaktivera all förhandsgranskning klickar du på Inaktivera förhandsgranskning av bifogad fil.

  • Om du vill inaktivera en specifik förhandsgranskning Förhandsgranskare för bifogade filer och dokument avmarkerar du kryssrutan förhandsgranskning du vill inaktivera och klickar sedan på OK.

Om du vill aktivera förhandsgranskning markerar du Inaktivera förhandsgranskning av bifogad fil eller specifika förhandsgranskningsalternativ.

Mer information om förhandsgranskning av bifogade filer finns på Hitta förhandsgranskning av bifogade filer.

Öppna en bifogad fil

Du kan öppna en bifogad fil från Läsfönster, från ett meddelande i en meddelandelista som Inkorgen eller i ett öppet meddelande.

 1. I meddelandelistan markerar du det meddelande där den bifogade filen finns.

 2. I läsfönstret dubbelklickar du på den bifogade filen. Du kan också högerklicka på det meddelande där den bifogade filen finns och välja Visa bifogade filer.

  Obs!: Om du ska välja mellan att öppna eller spara den bifogade filen bör du tänka på att det kan vara bra att först spara filen och sedan kontrollera den med ett antivirusprogram innan du öppnar den.

Spara en bifogad fil

När du har öppnat och visat en bifogad fil kan du välja att spara den. Om det finns flera bifogade filer i ett meddelande kan du spara dem som en grupp eller en åt gången.

Spara en enskild bifogad fil från ett meddelande

 1. I det öppna eller förhandsgranskade meddelandet högerklickar du på den bifogade fil som du vill spara.

 2. Klicka på Spara som på snabbmenyn.

 3. Välj en mapp och klicka sedan på Spara.

Spara alla bifogade filer från ett öppet meddelande

 1. I det öppna meddelandet går du till fliken Meddelande, går till gruppen Åtgärder, klickar på Andra åtgärder och klickar sedan på Spara bifogade filer.

 2. Klicka på OK, välj en mapp och klicka på OK igen.

Spara alla bifogade filer från meddelandelistan

 1. I meddelandelistan markerar du det meddelande där den bifogade filen finns.

 2. Öppna menyn Arkiv,peka på Spara bilagor och klicka sedan på Alla bifogade filer.

 3. Klicka på OK, välj en mapp och klicka på OK igen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×