Villkorstyp (aktivitetsfält)

Datatyp    Uppräknad

Posttyp    Angett

Beskrivning    Fältet Villkorstyp innehåller alternativ för den typ av villkor som du kan aktivera för schemaläggning av en aktivitet. Följande alternativ är tillgängliga:

  • Så sent som möjligt (standard i projekt som har schemalagts från slutdatumet)

  • Så snart som möjligt (standard i projekt som har schemalagts från startdatumet)

  • Avsluta tidigast

  • Avsluta senast

  • Måste starta

  • Måste avslutas

  • Starta tidigast

  • Starta senast

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Villkorstyp i en aktivitetsvy om du vill visa, filtrera eller ange villkorstyp för aktiviteter. Med datumvillkor blir schemat mer avancerat, så att flexibiliteten sänks. Därför bör du bara använda datumvillkor om det, för en aktivitets slutförande eller för projektresultatet, är viktigt att en aktivitet startas eller slutförs vid en viss tidpunkt.

Exempel    Du kontrollerar och justerar datumen i schemat. Eftersom du vill veta mer om varför vissa aktiviteter har schemalagts på ett visst sätt, lägger du till fältet Villkorstyp i vyn Aktivitetslista. Därmed kan du granska och ändra villkorstyperna om det behövs.

Obs!    Datum måste anges för alla villkor utom Så snart som möjligt och Så sent som möjligt. Datumet anger du i fältet Villkorsdatum när du schemalägger en aktivitet. Villkoret Starta tidigast aktiveras automatiskt om du anger ett datum i fältet Start, och datumet infogas i fältet Villkorsdatum. Om du anger ett datum i fältet Slut aktiveras villkoret Avsluta senast och datumet infogas i fältet Villkorsdatum.

Använd fältet Tidsgräns om du vill använda ett tidsgränsdatum utan att ange ett villkor. Om aktivitetens slutdatum infaller efter tidsgränsdatumet visas en indikator (röd romb med ett utropstecken) i indikatorkolumnen. Du kan ange en tidsgräns i fältet Tidsgräns på fliken Avancerat i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×