Vilket filformat bör jag använda i Access?

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Filformatet accdb som infördes i Access 2007 fördelar många som inte är tillgängliga i ett tidigare filformat. Om du uppgraderar till från en version av Access än Access 2007 kanske databaser filer som använder en .mdb-filformatet. I de flesta fall ska du spara dessa databaser med hjälp av accdb-filformatet. Du kan spara en kopia av den ursprungliga MDB-fil som hjälper dig att kontrollera att övergången gick bra.

I den här artikeln beskrivs fördelarna med filformatet accdb anledningar till varför du kanske vill använda en .mdb-filformat och konvertera en databas till det nya filformatet.

Artikelinnehåll

Filformatet accdb

Filformaten (.mdb)

Konvertera till det nya filformatet

Filformatet accdb

Börja med Access 2007, är accdb standardfilformatet för Access. Filformatet accdb har stöd för ett antal nyare funktioner, till exempel beräknade fält och bifogade filer. Det finns emellertid vissa fall där accdb-format kanske inte rätt val.

Funktioner i accdb-format

 • Flervärdesfält    Ett flervärdesfält är en typ av uppslagsfält där du kan lagra flera värden för varje post. Anta att du behöver tilldela en uppgift till flera medarbetare. I ACCDB-filer, kan du skapa ett flervärdesfält att lagra vilka medarbetare som har tilldelats aktiviteten. De anställdas namn kan väljas ut från en tabell eller en lista med värden.

  Flervärdesfält blir det enkelt att markera och lagra flera val utan att behöva skapa en mer avancerad databasdesign. Flervärdesfält är också viktiga för integrering med SharePoint, eftersom SharePoint-listor har också stöd för flervärdesfält.

 • Datatypen bifogad fil    Datatypen bifogad fil kan du enkelt lagra alla typer av dokument och binära filer i databasen samtidigt som du behålla databasfilen under storleksgräns för 2GB – bifogade filer komprimeras automatiskt. En post kan ha flera bifogade filer, men det kan bara finnas ett fält för bifogade filer per tabell.

 • Bättre integrering med SharePoint och Outlook    Filformatet accdb stöd för SharePoint och Outlook säkerhetskraven som inte stöds av MDB-filer. Detta gör det möjligt att integrera Access mer fullständigt med SharePoint och Outlook.

 • Förbättrad kryptering    Du kan välja att ange ett databaslösenord och kryptera innehållet i databasen. När du gör det med filformatet accdb som standard Access använder Windows Crypto API för att kryptera informationen. Tredje parts kryptering verktyg kan också användas.

 • Lång Text (PM) fältet historikspårning    Långa textfält (PM) är användbara för lagring av stora mängder information. När du använder accdb-format kan ange du en egenskap (AppendOnly) som tvingar fram Access att behålla en historik över alla ändringar i en lång textfält (PM). Du kan sedan visa en historik över ändringarna. Den här funktionen också stöd för funktionen versionshantering i SharePoint så att du kan använda Access för att spåra ändringar i flera rader med ett textfält som lagras i en SharePoint-lista (förutsatt att fältet har alternativet Lägg till ändringar i befintlig Text skall vara Ja).

 • Beräkning-datatyp    Har börjat i Access 2010 kan filformatet accdb har stöd för användning av en beräkning datatyp. Du kan använda datatypen beräknat för att lagra resultatet av ett uttryck som du själv definierar.

Överst på sidan

Filformaten (.mdb)

Innan filformatet accdb infördes i Office Access 2007 används filtillägget .mdb för Access-filformatet. Det finns flera olika versioner av filformatet (.mdb).

Du kan fortfarande öppna vissa MDB-filer. Om filen är lagrad i filformatet för Access 2000 eller Access 2002-2003 kan du öppna den och använder normalt. Men kan inte du dra nytta av funktioner som kräver filformatet accdb.

Om du behöver använda funktioner som inte finns tillgängliga i ACCDB-filer, inte konvertera filen – lämna den som en .mdb-fil.

mdb-Filfunktioner som inte finns tillgängliga i ACCDB-filer

 • Miljöer med olika versioner    Filformatet accdb går inte att öppna – eller ännu kopplade till – med tidigare versioner av Access än Access 2007. Om det finns personer i organisationen som har en tidigare version av Access, bör du överväga om med hjälp av en .mdb-fil är ett bättre alternativ. Men glöm inte – du kan använda en Access-app eller en Webbdatabas i en webbläsare, oavsett om Access även är installerat.

 • Databasreplikering    Du kan inte använda replikering i ACCDB-filer. Om din Access-lösning använder Replikeringsfunktionen, måste du återskapa lösningen utan reproducering om du vill använda formatet .accdb.

 • Säkerhet på användarnivå    Filformatet accdb stöder inte säkerhet på användarnivå, en funktion som kan användas för att hjälpa andra att se vad de behöver du bara finns. Säkerhet på användarnivå är inte längre effektiva för datasäkerhet, eftersom dess säkerhetsmetoden är nu föråldrad och enkelt avslöjade. Dock säkerhet på användarnivå kan förbättra användarvänlighet genom att hålla saker för personer enkelt – till exempel om någon har ingen business anledning att använda ett visst formulär, du kan dölja formuläret från dem. Om du har en Access-lösning som bygger på användarnivå att förbättra användarvänlighet kanske du vill fortsätta använda filformatet (.mdb) så att du kan fortsätta att använda din lösning som-är.

Överst på sidan

Konvertera till det nya filformatet

Om du vill konvertera en MDB-fil till filformatet accdb, öppna filen och spara den i accdb-format.

Viktigt!: Följande procedur gäller för MDB-filer som skapats i Access 97, Access 2000, Access 2002 eller Access 2003.

Öppna först databasen:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Öppnatill vänster.

 3. Markera och öppna den databas som du vill konvertera i dialogrutan Öppna .

Konvertera nu databasen:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara somtill vänster.

 3. Klicka på Spara databas som under Filtyper.

 4. Klicka på Access-databastill höger under Databasfiltyper.

 5. Ange ett filnamn i rutan filnamn i dialogrutan Spara som eller använd standardnamnet.

 6. Klicka på Spara.

  En kopia av databasen skapas i filformatet accdb.

Överst på sidan

Mer information finns i

Spara en databas eller ett objekt i ett annat format

Konvertera en databas till formatet accdb-fil

Konvertera en accdb-databas till ett tidigare filformat

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×