Vilket filformat bör jag använda i Access?

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

ACCDB-filformatet (.accdb) som infördes i Access 2007 har många fördelar jämfört med tidigare filformat. Om du uppgraderar från en tidigare version av Access än Access 2007 kanske du har databasfiler i MDB-format (.mdb). I de flesta fall bör du spara dessa databaser i ACCDB-format. Du kan behålla en kopia av MDB-ursprungsfilen för att säkerställa en problemfri övergång.

Den här artikeln innehåller en förklaring av fördelarna med formatet ACCDB, orsaker till varför du kan vilja använda formatet MDB och instruktioner om hur du konverterar en databas till det nya filformatet.

Artikelinnehåll

ACCDB-filformatet (.accdb)

MDB-filformaten (.mdb)

Konvertera till det nya filformatet

ACCDB-filformatet (.accdb)

Sedan Access 2007 är ACCDB standardfilformat i Access. ACCDB-formatet stöder en rad nya funktioner, t.ex. beräknade fält och bilagor. Det finns dock vissa omständigheter när ACCDB-formatet kan vara ett mindre lämpligt val.

Funktioner i ACCDB-filformatet

 • Appar och webbdatabaser där Access Services används    Om du har tillgång till tillräckliga serverresurser kan du publicera en ACCDB-fil på webben (vissa kompatibilitetsbegränsningar gäller dock). Du kan göra detta på två sätt: Access-appar och webbdatabaser.

  Access-appar är den senaste formen av databas – och en nyhet i denna version. En app körs helt i molnet – Access fungerar endast som designverktyg för appar. Med appar används den senaste SQL Server- och SharePoint-tekniken. Webbdatabaser introducerades i Access 2010 och även om de har många fördelar gemensamt med appar så saknar de stöd för SQL Server.

  När du har publicerat en app eller webbdatabas finns själva databasen på servern – data finns i SQL Server eller SharePoint och användargränssnittet i SharePoint – men du kan öppna databasen som en ACCDB-fil om du vill ändra dess design. Appen eller webbdatabasen körs i en webbläsare – Access krävs inte för att använda någon av dem.

 • Flervärdesfält    Ett flervärdesfält är ett sorts uppslagsfält som du kan lagra fler än ett värde per post i. Anta t.ex. att du behöver tilldela flera anställda samma uppgift. I en ACCDB-fil kan du skapa ett flervärdesfält för att registrera vilka anställda som har tilldelats uppgiften. De anställdas namn kan väljas i en tabell eller en lista med värden.

  Flervärdesfälten gör det enklare att välja och lagra mer än ett alternativ utan att du behöver skapa en mer avancerad databasdesign. Flervärdesfälten är också viktiga för integreringen med SharePoint, eftersom det också går att använda flervärdesfält i SharePoint-listor.

 • Datatypen Bifogad fil    Med datatypen Bifogad fil kan du på ett enkelt sätt lagra alla typer av dokument och binära filer i databasen, samtidigt som du håller dess storlek under 2 GB-gränsen – bifogade filer komprimeras automatiskt. En post kan ha flera bifogade filer, men det finns endast ett bilagefält per tabell.

 • Förbättrad integrering med SharePoint och Outlook    ACCDB-filformatet stöder SharePoint- och Outlook-säkerhetskrav som inte stöds i MDB-filer. Det gör att det går att integrera Access tätare med SharePoint och Outlook.

 • Förbättrad kryptering    Du kan också ange ett lösenord för och kryptera innehållet i databasen. När du gör det med ACCDB-filformatet används programmeringsgränssnittet Windows Crypto för att kryptera data. Det går även att använda krypteringsverktyg från andra leverantörer.

Överst på sidan

MDB-filformaten (.mdb)

Innan ACCDB-filformatet infördes i Office Access 2007 användes MDB-filtillägget (.mdb) för Access-filer. Det finns flera versioner av MDB-filformatet.

Du kan fortfarande öppna vissa MDB-filer. Om filen lagras i filformatet Access 2002-2003 eller Access 2000, kan du öppna den och använda den som vanligt. Du kan emellertid inte utnyttja de nya funktionerna som kräver ACCDB-formatet.

Om du behöver använda funktioner som inte finns tillgängliga i en ACCDB-fil ska du inte konvertera filen, utan låta den vara kvar som MDB-fil.

MDB-filfunktioner som inte finns tillgängliga i ACCDB-filer

 • Blandade versioner    Filformatet accdb går inte att öppna – eller ännu kopplade till – med tidigare versioner av Access än Access 2007. Om det finns personer i organisationen som har en tidigare version av Access, bör du överväga om med hjälp av en .mdb-fil är ett bättre alternativ. Men glöm inte – du kan använda en Access-app eller en Webbdatabas i en webbläsare, oavsett om Access även är installerat.

 • Databasreplikering    Du kan inte använda replikering i ACCDB-filer. Om din Access-lösning använder Replikeringsfunktionen, måste du återskapa lösningen utan reproducering om du vill använda formatet .accdb.

 • Säkerhet på användarnivå    Filformatet accdb stöder inte säkerhet på användarnivå, en funktion som kan användas för att hjälpa andra att se vad de behöver du bara finns. Säkerhet på användarnivå är inte längre effektiva för datasäkerhet, eftersom dess säkerhetsmetoden är nu föråldrad och enkelt avslöjade. Dock säkerhet på användarnivå kan förbättra användarvänlighet genom att hålla saker för personer enkelt – till exempel om någon har ingen business anledning att använda ett visst formulär, du kan dölja formuläret från dem. Om du har en Access-lösning som bygger på användarnivå att förbättra användarvänlighet kanske du vill fortsätta använda filformatet (.mdb) så att du kan fortsätta att använda din lösning som-är.

Överst på sidan

Konvertera till det nya filformatet

Om du vill konvertera en MDB-fil till ACCDB-filformat öppnar du filen och sparar den i ACCDB-format.

Viktigt!: Följande procedur nedan gäller för MDB-filer som har skapats i Access 97, Access 2000, Access 2002 och Access 2003.

Öppna först databasen:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Öppna till vänster.

 3. Markera och öppna databasen som du vill konvertera i dialogrutan Öppna.

Konvertera nu databasen:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som till vänster.

 3. Klicka på Spara databasen som under Filtyper.

 4. Klicka på Access-databas till höger under Databasfiltyper.

 5. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som eller använd standardnamnet.

 6. Klicka på Spara.

  En kopia av databasen skapas i ACCDB-formatet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×