Vilket filformat bör jag använda i Access?

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fil formatet. accdb som introducerades i Access 2007 erbjuder många fördelar som inte är tillgängliga i tidigare fil format. Om du uppgraderar till från en Access-version än Access 2007 kanske du har databasfiler med fil formatet. mdb. I de flesta fall bör du spara dessa databaser med formatet. accdb. Du kan behålla en kopia av den ursprungliga MDB-filen för att hjälpa dig att kontrol lera att över gången gick bra.

I den här artikeln förklaras fördelarna med fil formatet. accdb, varför du kanske vill använda ett MDB-filformat och hur du konverterar en databas till det nya fil formatet.

Artikelinnehåll

Fil formatet. accdb

Fil formaten. mdb

Konvertera till det nya fil formatet

Fil formatet. accdb

Från och med Access 2007,. accdb är standardformatet för Access-filer. Formatet. accdb har stöd för ett antal nyare funktioner, till exempel beräknade fält och bifogade filer. Det finns emellertid vissa omständigheter där. accdb-filformatet kanske inte är det rätta valet.

Funktioner som tillhandahålls av. accdb-filformatet

 • Flervärdesfält    Ett flervärdesfält är en typ av uppslags fält där du kan lagra flera värden per post. Anta till exempel att du måste tilldela en uppgift till flera anställda. I en. accdb-fil kan du skapa ett flervärdesfält för att lagra vilka medarbetare som är tilldelade till uppgiften. Namnen på de anställda kan väljas från en tabell eller en lista med värden.

  Med flervärdesfält är det enkelt att välja och lagra mer än ett alternativ utan att behöva skapa en mer avancerad databas design. Flervärdesfält är också viktiga för integrering med SharePoint, eftersom SharePoint-listor också stöder flervärdesfält.

 • Data typen bifogad fil    Med data typen bifogad fil kan du enkelt lagra alla typer av dokument och binära filer i databasen samtidigt som du hjälper till att bevara databas filen under storleks begränsningen för 2 GB-filer komprimeras automatiskt. En post kan ha flera bilagor, men det kan bara finnas ett fält för bifogade filer per tabell.

 • Bättre integrering med SharePoint och Outlook    Formatet. ACCDB-filen stöder säkerhets kraven för SharePoint och Outlook som inte stöds av MDB-filer. Detta gör det möjligt att integrera Access mer fullständigt med SharePoint och Outlook.

 • Förbättrad kryptering    Du kan välja att ange ett databas lösen ord och kryptera innehållet i databasen. När du gör det med formatet. accdb används Windows krypto API som standard för att kryptera data i Access. Du kan också använda krypterings verktyg från tredje part.

 • Fält historik för lång text (PM)    Långa text (PM)-fält är användbara för att lagra stora mängder information. När du använder formatet. accdb kan du ange en egenskap (AppendOnly) som tvingar åtkomsten att behålla en historik över alla ändringar i ett långt text-fält. Du kan sedan visa en historik över ändringarna. Den här funktionen har också stöd för funktionen versions hantering i SharePoint så att du kan använda Access för att spåra ändringar på flera rader i ett textfält som lagras i en SharePoint-lista (förutsatt att fältet med alternativet Lägg till ändringar i befintlig text är inställt på Ja).

 • Beräknad datatyp    Från och med Access 2010 stöder fil formatet. accdb användning av en beräknad datatyp. Du kan använda den beräknade data typen för att lagra resultatet av ett uttryck som du definierar.

Överst på sidan

Fil formaten. mdb

Innan. accdb-filformatet infördes i Access 2007 användes fil namns tillägget. mdb. Det finns flera versioner av. mdb-filformatet.

Du kan fortfarande öppna några MDB-filer. Om filen är lagrad i Access 2002-2003-eller Access 2000-filformat kan du öppna den och använda den som den ska. Men du kan inte dra nytta av funktioner som kräver fil formatet. accdb.

Om du använder funktioner som inte är tillgängliga i en. accdb-fil kan du inte konvertera filen – lämna den som en MDB-fil.

. mdb-filfunktioner som inte är tillgängliga i en. accdb-fil

 • Miljö för blandad version    Det går inte att öppna ACCDB-filformatet – eller till och med länkad till – använder versioner av Access före Access 2007. Om det finns personer i organisationen som har en tidigare version av Access bör du överväga att använda en. mdb-fil. Men kom ihåg att du kan använda ett Access-program eller en webb databas i en webbläsare, oavsett om du har till gång till till och med installerat.

 • Databasreplikering    Du kan inte använda replikering i en. accdb-fil. Om din Access-lösning använder funktionen replikera måste du återskapa lösningen utan replikering om du vill använda formatet. accdb.

 • Säkerhet på användar nivå    Formatet. accdb har inte stöd för säkerhet på användar nivå, en funktion som gör det lättare för andra att se vad de behöver för att se. Säkerhet på användar nivå gäller inte längre för data säkerhet, eftersom dess säkerhets metod nu är föråldrad och lätt äventyrad. Säkerhet på användar nivå kan förbättra användbarhet genom att spara saker enkelt för personer – till exempel om någon inte har företags skäl att använda ett visst formulär kan du dölja formuläret från dem. Om du har en Access-lösning som använder säkerhet på användar nivå för att förbättra användbarheten kanske du vill fortsätta använda fil formatet. mdb så att du kan fortsätta att använda din lösning i befintligt skick.

Överst på sidan

Konvertera till det nya fil formatet

Om du vill konvertera en. mdb-fil till formatet. accdb öppnar du filen och sparar den i fil formatet. accdb.

Viktigt!: Följande procedur gäller för. mdb-filer som har skapats i Access 97, Access 2000, Access 2002 eller Access 2003.

Öppna först databasen:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Till vänster klickar du på Öppna.

 3. Markera och öppna databasen som du vill konvertera i dialog rutan Öppna .

Konvertera nu databasen:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Till vänster klickar du på Spara som.

 3. Klicka på Spara databas som under Filtyper.

 4. Klicka på Access-databastill höger under fil typer för databaser.

 5. I dialog rutan Spara som , i rutan fil namn , anger du ett fil namn eller använder det angivna fil namnet.

 6. Klicka på Spara.

  En kopia av databasen skapas i fil formatet. accdb.

Överst på sidan

Se även

Spara en databas eller ett objekt i ett annat format

Konvertera en databas till filformatet ACCDB

Konvertera en. accdb-databas till ett tidigare fil format

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×