Vilken vy ska jag använda: layoutvyn eller designvyn?

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Layoutvyn och designvyn är två vyer som du kan göra designändringar i formulär. Du kan använda någon av vyerna för att utföra många av samma design och layout aktiviteter, men vissa uppgifter är lätta att utföra i en vy i den andra. I den här artikeln beskrivs likheter och skillnader mellan layoutvyn och designvyn och visar hur du utför vanliga formulär design åtgärder i varje vy.

Obs!: Även om den här artikeln är skriven med formulär i åtanke, Använd många begrepp även ändra rapporter.

Vad vill du göra?

Förstå layoutvyn och designvyn

Ändra ett formulär i layoutvyn

Ändra ett formulär i designvyn

Förstå layoutvyn och designvyn

Layoutvyn    Layoutvyn ser mer visuellt orientering än Design-vyn. När du visar ett formulär i layoutvyn visar alla kontroller verkliga data. Innebär är det här en mycket användbar vy för ange storleken på kontroller eller utföra många andra uppgifter som påverkar visuella utseende och funktion i formuläret.

Vissa aktiviteter kan inte utföras i layoutvyn och kräva att växla till designvyn. I vissa fall visas ett meddelande om att du måste växla till designvyn för att en viss ändring.

Designvyn    Designvyn får du en mer detaljerad vy över formulärets struktur. Du kan se avsnitten sidhuvud, detalj och sidfot för formuläret. Du kan inte se underliggande data medan du gör designändringar; Det finns emellertid vissa åtgärder som du kan utföra enklare i designvyn än i layoutvyn. Du kan:

 • Lägga till fler typer av kontroller i formulär, till exempel etiketter, bilder, linjer och rektanglar.

 • Redigera textrutors kontrollkällor i själva textrutorna, utan att använda egenskapsbladet.

 • Ändra storlek på formuläravsnitt, till exempel formulärets sidhuvud eller avsnittet Detalj.

 • Ändra vissa formuläregenskaper som inte kan ändras i layoutvyn (till exempel Standardvy eller Tillåta formulärvyn).

Överst på sidan

Ändra ett formulär i layoutvyn

När du har skapat ett formulär kan finjustera du enkelt utformningen genom att arbeta i layoutvyn. Använder den faktiska formulärdata som hjälp kan du ordna om kontrollerna och justera deras storlek. Du kan lägga till nya kontroller i formuläret och ange egenskaper för formuläret och dess kontroller.

Om du vill växla till layoutvyn, högerklicka på formulärnamnet på i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvyn Bild av knapp .

Access visar formuläret i layoutvyn.

Du kan använda egenskapslistan för att ändra egenskaperna för formuläret och dess kontroller och avsnitt. Om du vill visa egenskapssidan trycker du på F4.

Du kan använda fönstret Fältlista för att lägga till fält från den underliggande tabell eller fråga i formulärets design. Använd någon av följande metoder för att visa fönstret Fältlista:

 • Klicka på Lägg till befintliga fält Bild av knapp på fliken Format i gruppen kontroller.

 • Tryck på ALT+F8.

Du kan dra fält direkt från fönstret Fältlista till formuläret.

 • Om du vill lägga till ett fält kan du dubbelklicka på det eller dra det från fönstret Fältlista till avsnittet på formuläret där du vill visa det.

 • Om du vill lägga till flera fält samtidigt håller du ned CTRL och klicka sedan på de fält som du vill lägga till. Dra de markerade fälten till formuläret.

Överst på sidan

Ändra ett formulär i designvyn

Du kan också finjustera ditt formulärs design genom att arbeta i designvyn. Du kan lägga till nya kontroller och fält i formuläret genom att lägga till dem i designrutnätet. Egenskapssidan får du tillgång till många egenskaper som du kan ange för att anpassa formuläret.

Om du vill växla till designvyn, högerklickar du på formulärnamnet på i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designläge Bild av knapp .

Access visar formuläret i designvyn.

Du kan använda egenskapslistan för att ändra egenskaperna för formuläret och dess kontroller och avsnitt. Om du vill visa egenskapssidan trycker du på F4.

Du kan använda fönstret Fältlista för att lägga till fält från den underliggande tabell eller fråga i formulärets design. Använd någon av följande metoder för att visa fönstret Fältlista:

 • Klicka på Lägg till befintliga fält på fliken Design i gruppen Verktyg. Bild av knapp

 • Tryck på ALT+F8.

Du kan dra fält direkt från fönstret Fältlista till formuläret.

 • Om du vill lägga till ett fält kan du dubbelklicka på det eller dra det från fönstret Fältlista till avsnittet på formuläret där du vill visa det.

 • Om du vill lägga till flera fält samtidigt håller du ned CTRL och klicka sedan på de fält som du vill lägga till. Dra de markerade fälten till formuläret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×