Vilka typer av känslig information letar SharePoint Server 2016 efter

I dataförlustskydd (DLP, Data Loss Prevention) i SharePoint Server 2016 ingår tio typer av känslig information som du kan använda dig av i DLP-principer. I det här avsnittet tas alla dessa typer av känslig information upp. Här visas också vad en DLP-princip söker efter när den upptäcker varje typ. En typ av känslig information definieras av att ett mönster kan identifieras med ett reguljärt uttryck eller en funktion. Dessutom kan bekräftande bevis, till exempel nyckelord och kontrollsummor användas för att identifiera en typ av känslig information. Konfidensnivå och närhet används även i utvärderingsprocessen.

Format

9 siffror som kan vara i ett formaterat eller oformaterat mönster

Mönster

Formaterat:

 • Fyra siffror som börjar med 0, 1, 2, 3, 6, 7 eller 8

 • Ett bindestreck

 • Fyra siffror

 • Ett bindestreck

 • En siffra

Oformaterat:

 • 9 siffror i följd som börjar med 0, 1, 2, 3, 6, 7 eller 8

Kontrollsumma

Nej

Definition

En DLP-princip har med 75 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_aba_routing hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Ett nyckelord från Keyword_ABA_Routing hittas.

<!-- ABA Routing Number -->
<Entity id="cb353f78-2b72-4c3c-8827-92ebe4f69fdf" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_aba_routing" />
    <Match idRef="Keyword_ABA_Routing" />
   </Pattern>
 </Entity>

Nyckelord

Keyword_ABA_Routing

aba

aba #

aba routing #

aba routing number

aba#

abarouting#

aba number

abaroutingnumber

american bank association routing #

american bank association routing number

americanbankassociationrouting#

americanbankassociationroutingnumber

bank routing number

bankrouting#

bankroutingnumber

routing transit number

RTN

Format

16 siffror som kan vara formaterade eller oformaterade (ssssssssssssssss) och måste godkännas i Luhn-testet.

Mönster

Mycket komplex och robust mönster som identifierar kort från alla större varumärken över hela världen, till exempel Visa, MasterCard, Discover Card, JCB, American Express, presentkort och betalkort.

Kontrollsumma

Ja, Luhn-kontrollsumma

Definition

En DLP-princip har med 85 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_credit_card hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Något av följande är sant:

  • Ett nyckelord från Keyword_cc_verification hittas.

  • Ett nyckelord från Keyword_cc_name hittas.

  • Funktionen Func_expiration_date hittar ett datum i rätt datumformat.

 • Kontrollsumman godkänns.

En DLP-princip har med 65 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_credit_card hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Kontrollsumman godkänns.

<!-- Credit Card Number -->
<Entity id="50842eb7-edc8-4019-85dd-5a5c1f2bb085" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_credit_card" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_cc_verification" />
     <Match idRef="Keyword_cc_name" />
     <Match idRef="Func_expiration_date" />
    </Any>
 </Pattern>
 <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Func_credit_card" />
 </Pattern>
</Entity>

Nyckelord

Keyword_cc_verification

Keyword_cc_name

kortverifiering

cid-nummer

cvn

cid

cvc2

cvv2

pin-spärr

säkerhetskod

säkerhetsnummer

säkerhetsnr

utfärdandenummer

utfärdandenr

kryptogram

numéro de sécurité

numero de securite

kreditkartenprüfnummer

kreditkartenprufnummer

prüfziffer

prufziffer

sicherheits Kode

sicherheitscode

sicherheitsnummer

verfalldatum

codice di verifica

cod. sicurezza

cod sicurezza

n autorizzazione

código

codigo

cod. seg

cod seg

código de segurança

codigo de seguranca

codigo de segurança

código de seguranca

cód. segurança

cod. seguranca cod. segurança

cód. seguranca

cód segurança

cod seguranca cod segurança

cód seguranca

número de verificação

numero de verificacao

ablauf

gültig bis

gültigkeitsdatum

gultig bis

gultigkeitsdatum

scadenza

data scad

fecha de expiracion

fecha de venc

vencimiento

válido hasta

valido hasta

vto

data de expiração

data de expiracao

data em que expira

validade

valor

vencimento

Venc

amex

american express

americanexpress

Visa

mastercard

master card

mc

mastercards

master cards

diner's Club

diners club

dinersclub

discover card

discovercard

discover cards

JCB

japansk korttjänst

carte blanche

carteblanche

kreditkort

kreditkortsnr

kreditkortsnr:

utgångsdatum

utg.datum

utgångsdatum

date d’expiration

date d'exp

date expiration

bank kort

bankkort

kort nummer

kortnum

kortnummer

kortnummer

kort nummer

kreditkort

kredit kort

kreditkort

ccn

kort innehavare

kortinnehavare

kort innehavare

kortinnehavare

debet kort

debetkort

debet kort

debetkort

betal kort

betalkort

betal kort

betalkort

bank kort

bankkort

bank kort

bankkort

enroute

en route

korttyp

carte bancaire

carte de crédit

carte de credit

numéro de carte

numero de carte

nº de la carte

nº de carte

kreditkarte

karte

karteninhaber

karteninhabers

kreditkarteninhaber

kreditkarteninstitut

kreditkartentyp

eigentümername

kartennr

kartennummer

kreditkartennummer

kreditkarten-nummer

carta di credito

carta credito

n. carta

n carta

nr. carta

nr carta

numero carta

numero della carta

numero di carta

tarjeta credito

tarjeta de credito

tarjeta crédito

tarjeta de crédito

tarjeta de atm

tarjeta atm

tarjeta debito

tarjeta de debito

tarjeta debito

tarjeta de debito

nº de tarjeta

no. de tarjeta

no de tarjeta

numero de tarjeta

número de tarjeta

tarjeta no

tarjetahabiente

cartão de crédito

cartão de credito

cartao de crédito

cartao de credito

cartão de débito

cartao de débito

cartão de debito

cartao de debito

débito automático

debito automatico

número do cartão

numero do cartão

número do cartao

numero do cartao

número de cartão

numero de cartão

número de cartao

numero de cartao

nº do cartão

nº do cartao

nº. do cartão

no do cartão

no do cartao

no. do cartão

no. do cartao

Format

16 siffror

Mönster

Mycket komplex och robust mönster

Kontrollsumma

Ja

Definition

En DLP-princip har med 85 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_eu_debit_card hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Minst ett av följande stämmer:

  • Ett nyckelord från Keyword_eu_debit_card hittas.

  • Ett nyckelord från Keyword_card_terms_dict hittas.

  • Ett nyckelord från Keyword_card_security_terms_dict hittas.

  • Ett nyckelord från Keyword_card_expiration_terms_dict hittas.

  • Funktionen Func_eu_date1 hittar ett datum i rätt datumformat.

  • Funktionen Func_eu_date2 hittar ett datum i rätt datumformat.

 • Kontrollsumman godkänns.

<!-- EU Debit Card Number -->
<Entity id="0e9b3178-9678-47dd-a509-37222ca96b42" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_eu_debit_card" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_eu_debit_card" />
     <Match idRef="Keyword_card_terms_dict" />
     <Match idRef="Keyword_card_security_terms_dict" />
     <Match idRef="Keyword_card_expiration_terms_dict" />
     <Match idRef="Func_expiration_date" />
     <Match idRef="Func_eu_date" />
     <Match idRef="Func_eu_date1" />
     <Match idRef="Func_eu_date2" />
    </Any>
 </Pattern>
</Entity>

Nyckelord

Keyword_eu_debit_card

Keyword_card_terms_dict

Keyword_card_security_terms_dict

Keyword_card_expiration_terms_dict

kontonummer

kortnummer

kortnr

säkerhetsnummer

kreditkortsnr

kontonr.

kontonum

kontonr

american express

americanexpress

americano espresso

amex

bank kort

bank kort

atm kaart

bankkort

bankkort

atm kaart

atmkaarten

bancontact

bank kort

bankkaart

kort innehavare

kort innehavare

kortnum

kortnummer

kort nummer

korttyp

cardano numerico

kortinnehavare

kortinnehavare

kortnummer

kortnummer

carta bianca

carta credito

carta di credito

cartao de credito

cartao de crédito

cartao de debito

cartao de débito

carte bancaire

carte blanche

carte bleue

carte de credit

carte de crédit

carte di credito

carteblanche

cartão de credito

cartão de crédito

cartão de debito

cartão de débito

cb

ccn

debet kort

debet kort

debetkort

debetkort

chequekaart

cirrus

cirrus-edc-maestro

controlekaart

controlekaarten

kreditkort

kredit kort

kreditkort

kreditkort

debetkaart

debetkaarten

betal kort

betal kort

betalkort

betalkort

debito automatico

diners club

dinersclub

discover

discover card

discover cards

discovercard

discovercards

débito automático

edc

eigentümername

europeiskt bankkort

hoofdkaart

hoofdkaarten

in viaggio

japansk korttjänst

japanse kaartdienst

jcb

kaart

kaart num

kaartaantal

kaartaantallen

kaarthouder

kaarthouder

karte

karteninhaber

karteninhabers

kartennr

kartennummer

kreditkarte

kreditkarten-nummer

kreditkarteninhaber

kreditkarteninstitut

kreditkartennummer

kreditkartentyp

maestro

master card

master cards

mastercard

mastercards

mc

mister cash

n carta

n. carta

no de tarjeta

no do cartao

no do cartão

no. de tarjeta

no. do cartao

no. do cartão

nr carta

nr. carta

numeri di scheda

numero carta

numero de cartao

numero de carte

numero de cartão

numero de tarjeta

numero della carta

numero di carta

numero di scheda

numero do cartao

numero do cartão

numéro de carte

nº carta

nº de carte

nº de la carte

nº de tarjeta

nº do cartao

nº do cartão

nº. do cartão

número de cartao

número de cartão

número de tarjeta

número do cartao

scheda dell'assegno

scheda dell'atmosfera

scheda dell'atmosfera

scheda della banca

scheda di controllo

scheda di debito

scheda matrice

schede dell'atmosfera

schede di controllo

schede di debito

schede matrici

scoprono la scheda

scoprono le schede

solo

supporti di scheda

supporto di scheda

switch

tarjeta atm

tarjeta credito

tarjeta de atm

tarjeta de credito

tarjeta de debito

tarjeta debito

tarjeta no

tarjetahabiente

tipo della scheda

ufficio giapponese della

scheda

v pay

v-pay

visa

visa plus

visa electron

visto

visum

vpay

cid-nummer

kortverifiering

cardi la verifica

cid

cod seg

cod seguranca

cod segurança

cod sicurezza

cod. seg

cod. seguranca

cod. segurança

cod. sicurezza

codice di sicurezza

codice di verifica

codigo

codigo de seguranca

codigo de segurança

crittogramma

cryptogram

kryptogram

cv2

cvc

cvc2

cvn

cvv

cvv2

cód seguranca

cód segurança

cód. seguranca

cód. segurança

código

código de seguranca

código de segurança

de kaart controle

geeft nr uit

utfärdandenr

utfärdandenummer

kaartidentificatienummer

kreditkartenprufnummer

kreditkartenprüfnummer

kwestieaantal

no. dell'edizione

no. di sicurezza

numero de securite

numero de verificacao

numero dell'edizione

numero di identificazione della

scheda

numero di sicurezza

numero van veiligheid

numéro de sécurité

n autorizzazione

número de verificação

perno il blocco

pin-spärr

prufziffer

prüfziffer

säkerhetskod

säkerhetsnr

säkerhetsnummer

sicherheits kode

sicherheitscode

sicherheitsnummer

speldblok

veiligheid nr

veiligheidsaantal

veiligheidscode

veiligheidsnummer

verfalldatum

ablauf

data de expiracao

data de expiração

data del exp

data di exp

data di scadenza

data em que expira

data scad

data scadenza

date de validité

datum afloop

datum van exp

de afloop

espira

espira

utg.datum

exp datum

utgång

utgå

utgår

utgång

fecha de expiracion

fecha de venc

gultig bis

gultigkeitsdatum

gültig bis

gültigkeitsdatum

la scadenza

scadenza

valable

validade

valido hasta

valor

venc

vencimento

vencimiento

verloopt

vervaldag

vervaldatum

vto

válido hasta

Format

Fyra bokstäver följt av 5–31 bokstäver eller siffror

Mönster

Fyra bokstäver följt av 5–31 bokstäver eller siffror:

 • Bankkod på fyra bokstäver (inte skiftlägeskänsligt)

 • Ett valfritt blanksteg

 • 4–28 bokstäver eller siffror (BBAN (Basic Bank Account Number))

 • Ett valfritt blanksteg

 • 1–3 bokstäver eller siffror (resten av BBAN)

Kontrollsumma

Nej

Definition

En DLP-princip har med 75 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Det reguljära uttrycket Regex_swift hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Ett nyckelord från Keyword_swift hittas.

<Entity id="cb2ab58c-9cb8-4c81-baf8-a4e106791df4" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
<Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_swift" />
    <Match idRef="Keyword_swift" />
  </Pattern>
</Entity>

Nyckelord

Keyword_swift

internationella standardiseringsorganisationen 9362

iso 9362

iso9362

swiftnr

swiftkod

swiftnummer

swiftroutingsnummer

swift-kod

swift-nummer

swift-routningsnummer

bic-nummer

bic-kod

bic-nr

bicnr

bank identifier code

標準化9362

迅速#

SWIFTコード

SWIFT番号

迅速なルーティング番号

BIC番号

BICコード

銀行識別コードのための国際組織

Organisation internationale de normalisation 9362

rapide #

code SWIFT

le numéro de swift

swift numéro d'acheminement

le numéro BIC

bicnr

code identificateur de banque

Format

7 tecken eller 9 tecken avgränsade med blanksteg eller streck

Mönster

Två möjliga mönster:

 • Två bokstäver (giltiga NINO använder bara vissa tecken i det här prefixet, som det här mönstret verifierar, inte skiftlägeskänsligt)

 • Sex siffror

 • A, B, C eller D (som prefixet, bara vissa tecken tillåts i suffixet, inte skiftlägeskänsligt)

ELLER

 • Två bokstäver

 • Blanksteg eller streck

 • Två siffror

 • Blanksteg eller streck

 • Två siffror

 • Blanksteg eller streck

 • Två siffror

 • Blanksteg eller streck

 • A, B, C eller D

Kontrollsumma

Nej

Definition

En DLP-princip har med 85 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_uk_nino hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Ett nyckelord från Keyword_uk_nino hittas.

En DLP-princip har med 75 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_uk_nino hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Inget nyckelord från Keyword_uk_nino hittas.

<!-- U.K. NINO -->
<Entity id="16c07343-c26f-49d2-a987-3daf717e94cc" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_uk_nino" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_uk_nino" />
    </Any>
  </Pattern>  
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_uk_nino" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Keyword_uk_nino" />
    </Any>
  </Pattern>
</Entity>

Nyckelord

Keyword_uk_nino

national insurance number (NINO)

national insurance contributions

protection act

insurance

social security number

insurance application

medical application

social insurance

medical attention

social security

great britain

insurance

Format

Nio siffror

Mönster

Nio siffror i följd

Kontrollsumma

Nej

Definition

En DLP-princip har med 75 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_usa_uk_passport hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Ett nyckelord från Keyword_passport hittas.

<Entity id="178ec42a-18b4-47cc-85c7-d62c92fd67f8" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_usa_uk_passport" />
    <Match idRef="Keyword_passport" />
  </Pattern>
</Entity>

Nyckelord

Keyword_passport

Passport Number

Passport No

Passport #

Passport#

PassportID

Passportno

passportnumber

パスポート

パスポート番号

パスポートのNum

パスポート#

Numéro de passeport

Passeport n °

Passeport Non

Passeport #

Passeport #

PasseportNon

Passeportn °

Format

4-17 siffror

Mönster

4-17 siffror i följd

Kontrollsumma

Nej

Definition

En DLP-princip har med 75 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Det reguljära uttrycket Regex_usa_bank_account_number hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Ett nyckelord från Keyword_usa_Bank_Account hittas.

<!-- U.S. Bank Account Number -->
<Entity id="a2ce32a8-f935-4bb6-8e96-2a5157672e2c" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_usa_bank_account_number" />
    <Match idRef="Keyword_usa_Bank_Account" />
  </Pattern>
</Entity>

Nyckelord

Keyword_usa_Bank_Account

Checking Account Number

Checking Account

Checking Account #

Checking Acct Number

Checking Acct #

Checking Acct No.

Checking Account No.

Bank Account Number

Bank Account #

Bank Acct Number

Bank Acct #

Bank Acct No.

Bank Account No.

Savings Account Number

Savings Account.

Savings Account #

Savings Acct Number

Savings Acct #

Savings Acct No.

Savings Account No.

Debit Account Number

Debit Account

Debit Account #

Debit Acct Number

Debit Acct #

Debit Acct No.

Debit Account No.

Format

Beror på delstat

Mönster

Beror på delstat – till exempel New York:

 • Nio siffror med formatet sss sss sss matchar.

 • Nio siffror med formatet sssssssss matchar inte.

Kontrollsumma

Nej

Definition

En DLP-princip har med 75 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_new_york_drivers_license_number hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Ett nyckelord från Keyword_[state_name]_drivers_license_name hittas.

 • Ett nyckelord från Keyword_us_drivers_license hittas.

En DLP-princip har med 65 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_new_york_drivers_license_number hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Ett nyckelord från Keyword_[state_name]_drivers_license_name hittas.

 • Ett nyckelord från Keyword_us_drivers_license_abbreviations hittas.

 • Inget nyckelord från Keyword_us_drivers_license hittas.

  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_new_york_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_new_york_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_us_drivers_license" />
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Func_new_york_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_new_york_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_us_drivers_license_abbreviations" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Keyword_us_drivers_license" />
    </Any>
  </Pattern>

Nyckelord

Keyword_us_drivers_license_abbreviations

Keyword_us_drivers_license

Keyword_[state_name]_drivers_license_name

DL

DLS

CDL

CDLS

ID

IDs

DL#

DLS#

CDL#

CDLS#

ID#

IDs#

ID number

ID numbers

LIC

LIC#

DriverLic

DriverLics

DriverLicense

DriverLicenses

Driver Lic

Driver Lics

Driver License

Driver Licenses

DriversLic

DriversLics

DriversLicense

DriversLicenses

Drivers Lic

Drivers Lics

Drivers License

Drivers Licenses

Driver'Lic

Driver'Lics

Driver'License

Driver'Licenses

Driver' Lic

Driver' Lics

Driver' License

Driver' Licenses

Driver'sLic

Driver'sLics

Driver'sLicense

Driver'sLicenses

Driver's Lic

Driver's Lics

Driver's License

Driver's Licenses

identification number

identification numbers

identification #

id card

id cards

identification card

identification cards

DriverLic#

DriverLics#

DriverLicense#

DriverLicenses#

Driver Lic#

Driver Lics#

Driver License#

Driver Licenses#

DriversLic#

DriversLics#

DriversLicense#

DriversLicenses#

Drivers Lic#

Drivers Lics#

Drivers License#

Drivers Licenses#

Driver'Lic#

Driver'Lics#

Driver'License#

Driver'Licenses#

Driver' Lic#

Driver' Lics#

Driver' License#

Driver' Licenses#

Driver'sLic#

Driver'sLics#

Driver'sLicense#

Driver'sLicenses#

Driver's Lic#

Driver's Lics#

Driver's License#

Driver's Licenses#

id card#

id cards#

identification card#

identification cards#

Delstatsförkortning (t.ex. ”NY”)

Delstatsnamn (t.ex. ”New York”)

Format

Nio siffror som börjar med "9" och innehåller "7" eller "8" som fjärde siffra, formaterat med blanksteg eller streck (valfritt)

Mönster

Formaterat:

 • Siffran ”9”

 • Två siffror

 • Blanksteg eller streck

 • ”7” eller ”8”

 • En siffra

 • Blanksteg eller streck

 • Fyra siffror

Oformaterat:

 • Siffran ”9”

 • Två siffror

 • ”7” eller ”8”

 • Fem siffror

Kontrollsumma

Nej

Definition

En DLP-princip har med 85 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_formatted_itin hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Minst ett av följande stämmer:

  • Ett nyckelord från Keyword_itin hittas.

  • Funktionen Func_us_address hittar en address i rätt datumformat.

  • Funktionen Func_us_date hittar ett datum i rätt datumformat.

  • Ett nyckelord från Keyword_itin_collaborative hittas.

En DLP-princip har med 75 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_unformatted_itin hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Minst ett av följande stämmer:

  • Ett nyckelord från Keyword_itin_collaborative hittas.

  • Funktionen Func_us_address hittar en address i rätt datumformat.

  • Funktionen Func_us_date hittar ett datum i rätt datumformat.

<!-- U.S. Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) -->
<Entity id="e55e2a32-f92d-4985-a35d-a0b269eb687b" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_formatted_itin" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_itin" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Keyword_itin_collaborative" />
    </Any>
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_unformatted_itin" />
    <Match idRef="Keyword_itin" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_itin_collaborative" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
     <Match idRef="Func_us_date" />
    </Any>
  </Pattern>
</Entity>

Nyckelord

Keyword_itin

Keyword_itin_collaborative

taxpayer

tax id

tax identification

itin

ssn

tin

social security

tax payer

itins

taxid

individual taxpayer

License

DL

DOB

Birthdate

Birthday

Date of Birth

Format

9 siffror, som kan vara i ett formaterat eller oformaterat mönster

Obs!: Om det har utfärdats innan mitten av 2011 har SSN stark formatering där vissa delar av numret måste falla inom vissa intervall för att vara giltigt (men det finns ingen kontrollsumma).

Mönster

Fyra funktioner söker efter SSN i fyra olika mönster:

 • Func_ssn söker efter SSN med stark formatering före 2011 som är formaterade med streck eller blanksteg (sss-ss-ssss eller sss ss ssss)

 • Func_unformatted_ssn söker efter SSN med stark formatering före 2011 som är oformaterade i nio siffror i följd (sssssssss)

 • Func_randomized_formatted_ssn söker efter SSN efter 2011 som är formaterat med streck eller blanksteg (sss-ss-ssss eller sss ss ssss)

 • Func_randomized_unformatted_ssn söker efter SSN efter 2011 som är oformaterade som nio siffror i följd (ssssssssss)

Kontrollsumma

Nej

Definition

En DLP-princip har med 85 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_ssn hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Minst ett av följande stämmer:

  • Ett nyckelord från Keyword_ssn hittas.

  • Funktionen Func_us_date hittar ett datum i rätt datumformat.

  • Funktionen Func_us_address hittar en address i rätt datumformat.

En DLP-princip har med 75 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_unformatted_ssn hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Ett nyckelord från Keyword_ssn hittas.

 • Minst ett av följande stämmer:

  • Funktionen Func_us_date hittar ett datum i rätt datumformat.

  • Funktionen Func_us_address hittar en address i rätt datumformat.

En DLP-princip har med 65 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_randomized_formatted_ssn hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Funktionen Func_ssn hittar inte innehåll som matchar mönstret.

 • Minst ett av följande stämmer:

  • Ett nyckelord från Keyword_ssn hittas.

  • Funktionen Func_us_date hittar ett datum i rätt datumformat.

  • Funktionen Func_us_address hittar en address i rätt datumformat.

En DLP-princip har med 55 % säkerhet identifierat den här typen av känslig information om följande sker inom 300 tecken:

 • Funktionen Func_randomized_unformatted_ssn hittar innehåll som matchar mönstret.

 • Ett nyckelord från Keyword_ssn hittas.

 • Funktionen Func_unformatted_ssn hittar inte innehåll som matchar mönstret.

 • Minst ett av följande stämmer:

  • Funktionen Func_us_date hittar ett datum i rätt datumformat.

  • Funktionen Func_us_address hittar en address i rätt datumformat.

<!-- U.S. Social Security Number (SSN) -->
<Entity id="a44669fe-0d48-453d-a9b1-2cc83f2cba77" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_ssn" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_ssn" />
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
    </Any>
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_unformatted_ssn" />
    <Match idRef="Keyword_ssn" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
    </Any>
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Func_randomized_formatted_ssn" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Func_ssn" />
    </Any>
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_ssn" />
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
    </Any>
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="55">
    <IdMatch idRef="Func_randomized_unformatted_ssn" />
    <Match idRef="Keyword_ssn" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Func_unformatted_ssn" />
    </Any>
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
    </Any>
  </Pattern>
</Entity>

Nyckelord

Keyword_ssn

Social Security

Social Security#

Soc Sec

SSN

SSNS

SSN#

SS#

SSID

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×