Vilka SmartArt-grafiska layouter har obegränsade former?

Med lite SmartArt-layouter kan du lägga till så många extra former du vill. Andra layouter innehåller ett fast antal former. Layouten Motviktspilar i Relations typen är till exempel utformad för att representera bara två motstående idéer eller koncept, och därför kan bara två av formerna innehålla text.

Bild av layouten Motviktspilar

Om du vill förmedla fler än två idéer byter du till en layout som innehåller fler än två former, till exempel layouten Pyramid lista. Kom ihåg att när du ändrar layouter eller typer för SmartArt-grafik kan du ändra den uppenbara betydelsen av informationen. En layout som visar pilar som alla pekar till höger, till exempel grundläggande process i process typen, har en annan betydelse än den som visar en pil i en cirkel, till exempel kontinuerlig cykliskt i cykeln.

Tips: Information om vilken SmartArt-grafik du ska använda och hur du kommer igång med SmartArt finns i läsa mer om SmartArt-grafik.

Du kan lägga till och ta bort former i de flesta SmartArt-grafik och du kan också ändra placeringen av olika former, så du bör välja en layout som ger den bästa visuella representationen av dina data.

I följande tabeller visas en del av SmartArt-grafiken. 

Form-, nivå-och nivå begränsningar för listor

Layoutnamn

Bild

Form gräns

Enkel blocklista

Bild av layouten Enkel blocklista

Oinskränk.

Böjd bildaccentlista

Bild av layouten Böjd bildaccentlista

Oinskränk.

Löpande bildlista

Bild av layouten Löpande bildlista

Oinskränk.

Detaljerad process

Bild av layouten Detaljerad process

Oinskränk.

Grupperad lista

Bild av layouten Grupperad lista

Oinskränk.

Hierarkisk lista

Bild av layouten Hierarkisk lista

Oinskränk.

Vågrät punktlista

Bild av layouten Vågrät punktlista

Oinskränk.

Vågrät bildlista

Bild av layouten Vågrät bildlista

Oinskränk.

Bildaccentlista

Bild av layouten Bildaccentlista

Oinskränk.

Lista med bildrubriker

Bild av layouten Lista med bildrubriker

Oinskränk.

Pyramidlista

Layouten Pyramidlista

Oinskränk.

Segmenterad process

Bild av layouten Segmenterad process

Oinskränk.

Staplad lista

Bild av layouten Staplad lista

Oinskränk.

Tabellhierarki

Bild av layouten Tabellhierarki

Oinskränk.

Tabellista

Bild av layouten Tabellista

Endast två nivåer: en och flera andra nivå former.

Mållista

Bild av layouten Mållista

Oinskränk.

Parallelltrapetslista

Bild av layouten Parallelltrapetslista

Oinskränk.

Lodrät pillista

Bild av layouten Lodrät pillista

Oinskränk.

Lodrät blocklista

Bild av layouten Lodrät blocklista

Oinskränk.

Lodrät rutlista

Bild av layouten Lodrät rutlista

Oinskränk.

Lodrät punktlista

Bild av layouten Lodrät punktlista

Oinskränk.

Lodrät sparrlista

Bild av layouten Lodrät sparrlista

Oinskränk.

Lodrät bildaccentlista

Layouten Lodrät bildaccentlista

Oinskränk.

Lodrät bildlista

Bild av layouten Lodrät bildlista

Oinskränk.

Överst på sidan

Form-, nivå-och nivå begränsningar för processer

Layoutnamn

Bild

Form gräns

Accentprocess

Bild av layouten Accentprocess

Oinskränk.

Växlande flöde

Bild av layouten Växlande flöde

Oinskränk.

Pilband

Bild av layouten Pilband

Maximalt två idéer.

Enkel böjd process

Bild av layouten Enkel böjd process

Oinskränk.

Enkelt sparrprocessdiagram

Bild av layouten Enkelt sparrprocessdiagram

Oinskränk.

Enkel process

Layouten Enkel process

Oinskränk.

Enkel tidslinje

Layouten Enkel tidslinje

Oinskränk.

Sparrlista

Bild av layouten Sparrlista

Oinskränk.

Cirkelformad böjd process

Bild av layouten Cirkelformad böjd process

Oinskränk.

Stängt sparrprocessdiagram

Bild av layouten Stängt sparrprocessdiagram

Oinskränk.

Löpande pilprocess

Bild av layouten Löpande pilprocess

Oinskränk.

Löpande blockprocess

Bild av layouten Löpande blockprocess

Oinskränk.

Konvergenspilar

Bild av layouten Konvergenspilar

Oinskränk.

Delningspilar

Bild av layouten Delningspilar

Oinskränk.

Ekvation

Bild av layouten Ekvation

Oinskränk.

Tratt

Bild av layouten Tratt

Högst tre idéer i tratten och en fjärde nedanför.

Kugg

Bild av layouten Kugg

En huvud idé och två beroende idéer. Text på tredje nivån visas också.

Motsatspilar

Bild av layouten Motsatspilar

Två idéer.

Bildaccentprocess

Bild av layouten Bildaccentprocess

Oinskränk.

Processpilar

Layouten Processpilar

Oinskränk.

Processlista

Bild av layouten Processlista

Oinskränk.

Upprepande böjd process

Bild av layouten Upprepande böjd process

Oinskränk.

Spridd process

Bild av layouten Spridd process

Högst fem former.

Uppåtpil

Bild av layouten Uppåtpil

Högst fem former.

Lodrät böjd process

Layouten Lodrät böjd process

Oinskränk.

Lodrät ekvation

Bild av layouten Lodrät ekvation

Oinskränk.

Lodrät process

Layouten Lodrät process

Oinskränk.

Överst på sidan

Gräns värden för form, nivå och nivå

Layoutnamn

Bild

Form gräns

Enkel cykliskt

Layouten Enkelt cykliskt

Oinskränk.

Enkelt cirkeldiagram

Bild av layouten Enkelt cirkeldiagram

Högst sju segment.

Enkellt radiellt

Layouten Enkelt radiellt

En huvud idé med obegränsad text på andra nivån.

Block cykliskt

Bild av layouten Block cykliskt

Oinskränk.

Kontinuerlig cykliskt

Bild av layouten Löpande cykliskt

Oinskränk.

Matris cykliskt

Bild av layouten Matris cykliskt

Fyra idéer med beskrivningar på andra nivån.

Divergerande radiellt

Bild av layouten Divergerande radiellt

En huvud idé och obegränsat till andra nivå former.

Dubbelriktad cykliskt

Bild av layouten Flerriktat cykliskt

Oinskränk.

Riktningslöst cykliskt

Bild av layouten Riktningslöst cykliskt

Oinskränk.

Radiellt cykliskt

Bild av layouten Radiellt cykliskt

En huvud idé och obegränsat till andra nivå former.

Radiellt Venndiagram

Bild av layouten Radiellt Venndiagram

En huvud idé och obegränsat till andra nivå former.

Segmenterad cykel

Bild av layouten Segmenterat cykliskt

Högst sju segment.

Text cykliskt

Bild av layouten Text cykliskt

Oinskränk.

Överst på sidan

Form-, nivå-och nivå begränsningar för hierarkier

Layoutnamn

Bild

Form gräns

Hierarki

Bild av layouten Hierarki

Oinskränk.

Vågrät hierarki

Bild av layouten Vågrät hierarki

Oinskränk.

Vågrät hierarki med etiketter

Layouten Vågrät hierarki med etiketter

Oinskränk.

Hierarki med etiketter

Bild av layouten Hierarki med etiketter

Oinskränk.

Organisationsschema

Layouten Organisationsschema

Oinskränk.

Överst på sidan

Gräns värden för former, nivåer och nivåer

Layoutnamn

Bild

Form gräns

Saldo

Bild av layouten Balans

Oinskränk.

Enkelt måldiagram

Layouten Enkelt måldiagram

Högst fem idéer. Obegränsad text på andra nivån, men den kan överlappa varandra.

Enkelt Venndiagram

Layouten Enkelt Venndiagram

Oinskränk.

Konvergerande radiellt

Layouten Konvergerande radiellt

En huvud idé med obegränsad text på andra nivån.

Motviktspilar

Bild av layouten Motviktspilar

Två idéer.

Linjärt Venndiagram

Bild av layouten Linjärt Venndiagram

Oinskränk.

Kapslat måldiagram

Bild av layouten Kapslat måldiagram

Tre idéer.

Radiell lista

Bild av layouten Radiell lista

En huvud idé och obegränsade idéer.

Staplat Venndiagram

Bild av layouten Staplat Venndiagram

Högst sju idéer.

Överst på sidan

Form-, nivå-och nivå begränsningar för matriser

Layoutnamn

Bild

Form gräns

Bas mat ris

Layouten Enkel matris

Fyra idéer.

Matris med rutnät

Bild av layouten Matris med rutnät

Fyra idéer.

Rubrik mat ris

Bild av layouten Matris med rubriker

En huvud idé med fyra andra nivå idéer.

Överst på sidan

Gräns värden för former, nivåer och nivåer för pyramider

Layoutnamn

Bild

Form gräns

Enkel Pyramid

Layouten Enkel pyramid

Oinskränk.

Inverterad Pyramid

Bild av layouten Inverterad pyramid

Oinskränk.

Segmenterad pyramid

Bild av layouten Segmenterad pyramid

Oinskränk.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders