Vilka SmartArt-grafiklayouter har obegränsad former?

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med vissa layouter för SmartArt-kan du lägga till så många extra former som du vill använda. Andra layouter innehåller ett fast antal former. Till exempel Counterbalance pilar layout i typ av relation är utformad för att representera bara två motstående idéer eller begrepp och så att endast två former kan innehålla text.

Bild av layouten Motviktspilar

Om du vill att förmedla fler än två idéer, växla till en layout som har fler än två former som är tillgängliga för text, till exempel Pyramidlista-layout. Kom ihåg att ändra layout eller som stöds för SmartArt-grafik kan ändra synliga innebörden av din information. En layout som visar pilar alla Högerriktad, till exempel enkel Process i typen Process har till exempel en annan betydelse från som det som visar en pil ordnade i en cirkel, till exempel Löpande cykliskt i cyklisk.

Du kan både lägga till och Ta bort figurer i SmartArt-grafik och du kan också ändra placeringarna av olika former, så du bör välja en layout som innehåller den bästa visuell representationen av dina data.

Tabellen nedan visas några av SmartArt-grafik finns tillgänglig. Information om vilka SmartArt-grafik för att använda finns i Läs mer om SmartArt-grafik.

Artikelinnehåll

Figur, nivå och nivå begränsningar i listor

Figur, nivå och nivå begränsningar för processer

Figur, nivå och nivå begränsningar för cyklar

Figur, nivå och nivå begränsningar för hierarkier

Figur, nivå och nivå begränsningar för relationer

Figur, nivå och nivå begränsningar för matriser

Figur, nivå och nivå begränsningar för pyramiderna

Figur, nivå och nivå begränsningar i listor

Layoutnamn

Bild

Formen gräns

Enkel blocklista

Bild av layouten Enkel blocklista

Obegränsat.

Böjd bildaccentlista

Bild av layouten Böjd bildaccentlista

Obegränsat.

Löpande bildlista

Bild av layouten Löpande bildlista

Obegränsat.

Detaljerad process

Bild av layouten Detaljerad process

Obegränsat.

Grupperad lista

Bild av layouten Grupperad lista

Obegränsat.

Hierarkisk lista

Bild av layouten Hierarkisk lista

Obegränsat.

Vågrät punktlista

Bild av layouten Vågrät punktlista

Obegränsat.

Vågrät bildlista

Bild av layouten Vågrät bildlista

Obegränsat.

Bildaccentlista

Bild av layouten Bildaccentlista

Obegränsat.

Lista med bildrubriker

Bild av layouten Lista med bildrubriker

Obegränsat.

Pyramidlista

Layouten Pyramidlista

Obegränsat.

Segmenterad process

Bild av layouten Segmenterad process

Obegränsat.

Staplad lista

Bild av layouten Staplad lista

Obegränsat.

Tabellhierarki

Bild av layouten Tabellhierarki

Obegränsat.

Tabellista

Bild av layouten Tabellista

Endast två nivåer: en huvudinnehållet och obegränsat andra nivåns former.

Mållista

Bild av layouten Mållista

Obegränsat.

Parallelltrapetslista

Bild av layouten Parallelltrapetslista

Obegränsat.

Lodrät pillista

Bild av layouten Lodrät pillista

Obegränsat.

Lodrät blocklista

Bild av layouten Lodrät blocklista

Obegränsat.

Lodrät rutlista

Bild av layouten Lodrät rutlista

Obegränsat.

Lodrät punktlista

Bild av layouten Lodrät punktlista

Obegränsat.

Lodrät sparrlista

Bild av layouten Lodrät sparrlista

Obegränsat.

Lodrät bildaccentlista

Layouten Lodrät bildaccentlista

Obegränsat.

Lodrät bildlista

Bild av layouten Lodrät bildlista

Obegränsat.

Överst på sidan

Figur, nivå och nivå begränsningar för processer

Layoutnamn

Bild

Formen gräns

Accentprocess

Bild av layouten Accentprocess

Obegränsat.

Växlande flöde

Bild av layouten Växlande flöde

Obegränsat.

Pilband

Bild av layouten Pilband

Maximalt två idéer.

Enkel böjd process

Bild av layouten Enkel böjd process

Obegränsat.

Enkelt sparrprocessdiagram

Bild av layouten Enkelt sparrprocessdiagram

Obegränsat.

Enkel process

Layouten Enkel process

Obegränsat.

Enkel tidslinje

Layouten Enkel tidslinje

Obegränsat.

Sparrlista

Bild av layouten Sparrlista

Obegränsat.

Cirkelformad böjd process

Bild av layouten Cirkelformad böjd process

Obegränsat.

Stängt sparrprocessdiagram

Bild av layouten Stängt sparrprocessdiagram

Obegränsat.

Löpande pilprocess

Bild av layouten Löpande pilprocess

Obegränsat.

Löpande blockprocess

Bild av layouten Löpande blockprocess

Obegränsat.

Konvergenspilar

Bild av layouten Konvergenspilar

Obegränsat.

Delningspilar

Bild av layouten Delningspilar

Obegränsat.

Ekvation

Bild av layouten Ekvation

Obegränsat.

Tratt

Bild av layouten Tratt

Maximalt tre idéer i tratt och en fjärde under den.

Kugg

Bild av layouten Kugg

En huvudinnehållet och två underordnade idéer. Tredje nivån texten visas också.

Motsatspilar

Bild av layouten Motsatspilar

Två idéer.

Bildaccentprocess

Bild av layouten Bildaccentprocess

Obegränsat.

Processpilar

Layouten Processpilar

Obegränsat.

Processlista

Bild av layouten Processlista

Obegränsat.

Upprepande böjd process

Bild av layouten Upprepande böjd process

Obegränsat.

Spridd process

Bild av layouten Spridd process

Maximalt fem former.

Uppåtpil

Bild av layouten Uppåtpil

Maximalt fem former.

Lodrät böjd process

Layouten Lodrät böjd process

Obegränsat.

Lodrät ekvation

Bild av layouten Lodrät ekvation

Obegränsat.

Lodrät process

Layouten Lodrät process

Obegränsat.

Överst på sidan

Figur, nivå och nivå begränsningar för cyklar

Layoutnamn

Bild

Formen gräns

Enkelt cykliskt

Layouten Enkelt cykliskt

Obegränsat.

Enkelt cirkeldiagram

Bild av layouten Enkelt cirkeldiagram

Högst sju segment.

Enkellt radiellt

Layouten Enkelt radiellt

En huvudinnehållet med obegränsad andra nivåns text.

Cykliskt block

Bild av layouten Block cykliskt

Obegränsat.

Löpande cykliskt

Bild av layouten Löpande cykliskt

Obegränsat.

Matris cykliskt

Bild av layouten Matris cykliskt

Fyra idéer med andra nivåns beskrivningar.

Divergerande radiellt

Bild av layouten Divergerande radiellt

En huvudinnehållet och obegränsat andra nivåns former.

Flerriktat cykliskt

Bild av layouten Flerriktat cykliskt

Obegränsat.

Riktningslöst cykliskt

Bild av layouten Riktningslöst cykliskt

Obegränsat.

Radiellt cykliskt

Bild av layouten Radiellt cykliskt

En huvudinnehållet och obegränsat andra nivåns former.

Radiellt Venndiagram

Bild av layouten Radiellt Venndiagram

En huvudinnehållet och obegränsat andra nivåns former.

Segmenterat cykliskt

Bild av layouten Segmenterat cykliskt

Högst sju segment.

Text cykliskt

Bild av layouten Text cykliskt

Obegränsat.

Överst på sidan

Figur, nivå och nivå begränsningar för hierarkier

Layoutnamn

Bild

Formen gräns

Hierarki

Bild av layouten Hierarki

Obegränsat.

Vågrät hierarki

Bild av layouten Vågrät hierarki

Obegränsat.

Vågrät hierarki med etiketter

Layouten Vågrät hierarki med etiketter

Obegränsat.

Hierarki med etiketter

Bild av layouten Hierarki med etiketter

Obegränsat.

Organisationsschema

Layouten Organisationsschema

Obegränsat.

Överst på sidan

Figur, nivå och nivå begränsningar för relationer

Layoutnamn

Bild

Formen gräns

Saldo

Bild av layouten Balans

Obegränsat.

Enkelt måldiagram

Layouten Enkelt måldiagram

Maximalt fem idéer. Obegränsat andra nivåns text, men det kan överlappa.

Enkelt Venndiagram

Layouten Enkelt Venndiagram

Obegränsat.

Konvergerande radiellt

Layouten Konvergerande radiellt

En huvudinnehållet med obegränsad andra nivåns text.

Motviktspilar

Bild av layouten Motviktspilar

Två idéer.

Linjärt Venndiagram

Bild av layouten Linjärt Venndiagram

Obegränsat.

Kapslat måldiagram

Bild av layouten Kapslat måldiagram

Tre idéer.

Radiell lista

Bild av layouten Radiell lista

En huvudinnehållet och obegränsat sekundär idéer.

Staplat Venndiagram

Bild av layouten Staplat Venndiagram

Högst sju idéer.

Överst på sidan

Figur, nivå och nivå begränsningar för matriser

Layoutnamn

Bild

Formen gräns

Enkel matris

Layouten Enkel matris

Fyra idéer.

Matris med rutnät

Bild av layouten Matris med rutnät

Fyra idéer.

Matris med rubriker

Bild av layouten Matris med rubriker

En huvudinnehållet med fyra andra nivåns idéer.

Överst på sidan

Figur, nivå och nivå begränsningar för pyramiderna

Layoutnamn

Bild

Formen gräns

Baspyramid

Layouten Enkel pyramid

Obegränsat.

Inverterad pyramid

Bild av layouten Inverterad pyramid

Obegränsat.

Segmenterad pyramid

Bild av layouten Segmenterad pyramid

Obegränsat.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×