Viktigt för Microsoft Office Communicator 2007

Senast uppdaterad 10 juli 2007

Välkommen till Viktigt för Microsoft® Office Communicator 2007. Läs igenom denna artikel för att få information om kända problem med Office Communicator 2007.

I den här artikeln

Kunskapsdatabas (KB) Artiklar om kända problem

Viktigt

Överst på sidan

Kunskapsdatabas (KB) Artiklar om kända problem

Överst på sidan

Viktigt

Detta dokument innehåller viktig information som du bör känna till innan du startar och använder Office Communicator 2007-klienten.

I denna artikel

Ljudsamtal

Videokonferenser

Konfiguration av ljud och video

Konversationshistorik

Åtkomstkontrollpost för offentlig Internetanslutning (ACE)

Integrering med Office

Integrering med applikation

Installation

MUI-paket (Multilingual User Interface)

Språkstöd

Interoperabilitet med Communicator 2005

Interoperabilitet med Windows Messenger 5.1

Interoperabilitet med Windows Live Messenger

Ljudsamtal

Office Communicator kan inte ringa VoIP-samtal till externa användare efter att ha anslutit via ett virtuellt privat nätverk (VPN)

PROBLEM:     Om en användare har både interna och externa SIP-servrar konfigurerade och loggar in på Office Communicator hemifrån utan att använda ett virtuellt privat nätverk (VPN), och sedan ansluter via ett VPN-nätverk loggar Office Communicator automatiskt ut och loggar sedan in igen. I denna situation kan användaren inte ringa VoIP-samtal eftersom FQDN-namnet (Media Relay fully qualified domain name) inte kan lösas.
LÖSNING:     Den enda kända lösningen är att logga ut manuellt och sedan logga in igen och ange uppgifterna igen.

Office Communicator kan vara oförmöget att svara på vissa typer av IVR-system (Interactive Voice Response) genom DTMF-tonvalstangenttryckningar (Dual-Tone Multi-Frequency#41; om den person som rings upp har gjort inställningar för vidarekoppling.

PROBLEM:     Om en användare ringer till en annan som har angett inställningar för vidarekoppling av samtal i Communicator för att omedelbart vidarekoppla ett samtal eller för att omdirigera obesvarade samtal till ett IVR-system som förväntar sig tonvalsinmatning (dvs. DTMF), kan inte Communicator svara, eftersom tidiga media görs i den ingående riktningen, dvs. det finns ingen utgående mediasträcka att föra DTMF på. Personen som ringer kan höra IVR-systemet uppmana honom eller henne att mata in något, men ingenting händer när han eller hon trycker på 1 eller 2 för att välja ett alternativ att skicka iväg. I detta läge visar kommunikationsfönstret i Communicator fortfarande "Ringer till <användarnamn>..."
LÖSNING:     Detta problem bör endast uppstå med ett fåtal IVR-system. I vissa fall är lösningen att vänta tills samtalet ansluter helt, dvs. status i konversationsfönstret ändras från "Ringer till <användarnamn>...," till "Ansluter till <användarnamn>...," för att visa samtalskontrollerna innan man trycker på DTMF-knapparna. I vissa fall finns det ingen lösning. Samtalet nåt aldrig läget "ansluten".

Blockerade kontakter kan kontakta dig om du överfördes från en annan kontakt

PROBLEM:     Om Anders ställer in Fredriks åtkomstnivå till Blockerad kan Fredrik inte kontakta Anders direkt. Men om Fredrik kontaktar Sara, och Sara överför Fredrik till Anders, kommer Communicator inte att blockera överföringen, även om Anders har ställt in Fredrik som Blockerad.
LÖSNING:     Det finns för tillfället ingen lösning.

Tillbaka till början

Videokonferenser

Videokonferenser startar video automatiskt efter anslutning till en konferens.

PROBLEM:     Inbjudningsaviseringen om videokonferens anger att en kontakt bjuder in en användare till ett konferenssamtal, men det framgår inte om konferenssamtalet är ett ljudsamtal eller en videokonferens. En användare kan ansluta till en konferens utan att förstå att det är en videokonferens och att hans eller hennes webbkamera kommer att skicka ut ett videoflöde vid anslutningen till konferensen.
LÖSNING:     Användaren kan täcka webbkameran eller rikta kameran bort från sig själv när den inte är i bruk. När videofönstret öppnas, och anger att video kommer att skickas, kan användaren också trycka på Paus för att pausa det utgående videoflödet.

Tillbaka till början

Konfigurera ljud och video

Anpassad ljudfil kan inte spelas upp i Communicator

PROBLEM:     Inbjudningsaviseringen om videokonferens anger att en kontakt bjuder in en användare till ett konferenssamtal, men det framgår inte om konferenssamtalet är ett ljudsamtal eller en videokonferens. En användare kan ansluta till en konferens utan att förstå att det är en videokonferens och att hans eller hennes webbkamera kommer att skicka ut ett videoflöde vid anslutningen till konferensen.
LÖSNING:     Användaren kan täcka över webbkameran eller rikta kameran bort från sig själv när den inte är i bruk. När videofönstret öppnas, och anger att video kommer att skickas, kan användaren också trycka på Paus för att pausa det utgående videoflödet.

HID-enhetsdata (Human Interface Device ID) uppdateras inte efter det att användare kopplas ifrån och ansluter till enheten igen inom ett kort tidsintervall.

PROBLEM:     Om en användare kopplar ifrån och ansluter till en HID-enhet med kort tidsintervall, exempelvis en till tre sekunder, förekommer inte kopplingston eller LED-uppdateringar på enheten.
LÖSNING:     Vänta i 10 sekunder mellan att koppla ifrån och ansluta till enheten igen.

Ändringar i systemets standardljudenhet när Communicator körs kräver att Communicator startas om

PROBLEM:    Om en användare ändrar systemets standardljudenhet med kontrollpanelen i Windows när Communicator körs kommer ändringarna inte att genomföras förrän användaren stänger ner Communicator och sedan startar om.
LÖSNING:     Stäng ner Communicator och starta sedan om det.

Avläsning av ljud- eller videoenhet misslyckas i Windows Vista om användaren kopplar in enheten i en annan USB-port.

PROBLEM:    Om en användare väljer en enhet som standardljud- eller -videoenhet för konversationer med Communicator och sedan kopplar från enheten och kopplar in den i en annan USB-port kanske inte Communicator känner igen den, eftersom Windows ger den ett annat namn. Detta problem gäller endast Windows Vista®.
LÖSNING:     Användaren kan koppla tillbaka enheten till den port som den ursprungligen var ansluten till.

Kända mediafel med specifika enheter

PROBLEM:    Du kan uppleva en försämring av mediakvaliteten på grund av kända fel med vissa maskinvaruenheter.
LÖSNING:     I följande kunskapsbasartikel finns en lista över kända fel med vissa enheter.

Webbkameran fungerar inte i början av ett videosamtal på en dator som kör Windows Vista

PROBLEM:    För vissa bärbara datorer och monitorer där webbkameran är inbyggd i displaypanelen och där man kör Windows Vista kan webbkameran visa tom videoutmatning i början av ett samtal. Detta orsakas av en bugg i Windows Vista USB Video Class-drivrutinen.
LÖSNING:     Användarna kan hämta en snabbkorrigering för att lösa problemet. Information om snabbkorrigering finns i Office Communicator 2007 KB-artikel 931812. När snabbkorrigeringen har genomförts kommer webbkameran att starta normalt. Under vissa förhållanden kan användaren uppleva en fördröjning på upp till fem sekunder när användargränssnittet fryser, men webbkameran bör fungera normalt efter fördröjningen.

Registernyckelvärde måste ställas in för videosamtal av typ punkt-till-punkt med en VGA-kapabel webbkamera

PROBLEM:    För att skapa punkt-till-punkt-videosamtal med en VGA-kapabel webbkamera måste både sändaren och mottagaren av samtalet ha rätt registernyckelvärden inställda på sina datorer.
LÖSNING:     För att möjliggöra VGA-video i ett punkt-till-punkt-videosamtal måste användarna göra följande:

 1. Användarna måste använda en dual core-dator eller högre. Användarna kan uppleva problem med prestandan, till exempel dåligt ljud på enkla datorer.

 2. Anslut en VGA-kapabel kamera som exempelvis Microsoft LifeCam NX6000 till datorn.

 3. Ställ in följande registernycklar för både sändare och mottagare av videosamtalet.
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RTC\Quality]
  "MaxAllowedSendVideoSize"=dword:00000002
  "MaxAllowedReceiveVideoSize"=dword:00000002

 4. När både sändaren och mottagaren har ställt in registernycklarna måste de starta om Communicator.

Obs!: VGA är endast aktiverat i ett punkt-till-punkt-videosamtal, inte i videokonferenser med flera parter. När VGA-läget är aktiverat kommer interoperabilitet med någon Live Communications Server 2005-klient inte längre att vara möjlig.

Tillbaka till början

Konversationshistorik

Uttryckssymboler sparas inte när Communicator arkiverar en konversationshistoriksession i ett Outlook-meddelande

PROBLEM:    Uttryckssymboler som används i en session med snabbmeddelanden visas inte i ett arkiverat meddelande i konversationshistoriken i mappen Konversationshistorik i Outlook.
LÖSNING:     Det finns för tillfället ingen lösning.

Konversationshistorikspost för en konferens som har schemalagts i Outlook listar konferenssändaren och deltagarna som Okända.

PROBLEM:    När man ansluter till en konferens som har schemalagts i Outlook sparas inte deltagarnas namn när konversationen avslutas och sparas i Outlook.
LÖSNING:     Det finns för tillfället ingen lösning.

Tillbaka till början

Åtkomstkontrollpost för offentlig Internetanslutning (ACE)

Användare som uppgraderar från Office Communicator Public Beta, som inte har flyttat åtkomstkontrollposten för offentlig Internetanslutning ACE från den blockerade containern bör ta bort åtkomstkontrollposten för offentlig Internetanslutning ACE

PROBLEM:    I Office Communicator 2007 (Public Beta) fanns den offentliga ACE:n i den blockerade containern som standard. Om den inte har tagits bort manuellt sedan dess kommer den fortfarande att finnas i Office Communicator 2007 RTM.
LÖSNING:    Om användarna vill få meddelanden från offentliga snabbmeddelandekontakter när de offentliga snabbmeddelandekontakterna lägger till dem i sina kontaktlistor måste de ta bort åtkomstkontrollposten för offentlig Internetanslutning (ACE) från den blockerade containern. Detta gör att de kan motta meddelanden från offentliga snabbmeddelandekontakter.

Tillbaka till början

Integrering med Office

Röstbrevlådemeddelande och missade konversationsobjekt visas inte och indikatorn för Meddelande väntar uppdateras inte när Outlook 2007 körs i cacheläge.

PROBLEM:    Indikatorn för Meddelande väntar i Office Communicator uppdateras inte i vissa fall när en användare som kör Outlook 2007 i cacheläge mottar ett nytt röstbrevlådemeddelande eller ett missat samtal. Även när användare som kör Outlook 2007 i cacheläge har det förekommit exempel på att röstbrevlådemeddelanden och missade samtal inte har visats i mapparna Röstbrevlåda och Missade konversationer i Outlook. LÖSNING:    Om det finns ett objekt i mappen Röstbrevlåda eller Missade konversationer i Office Outlook 2007 kan du aktivera indikatorn Meddelande väntar genom att expandera sökmappsnoden i Outlook 2007, klicka på motsvarande sökmapp, antingen Missade konversationer eller Röstbrevlåda, och sedan markera ett objekt i en av mapparna och markera det som läst eller oläst. Om det inte finns några objekt i mapparna Missade konversationer och Röstbrevlåda finns det för tillfället ingen lösning. Office Communicator-teamet arbetar med Office Outlook-teamet för att få fram en korrigering.

Office Communicator kan inte öppna en meddelande från OneNote för en konversation när en bild har lagts till i meddelandet.

PROBLEM:    Office Communicator kan inte öppna ett meddelande som har skapats med Microsoft® Office OneNote™ om en bild har lagts till i meddelandet.
LÖSNING:    Lägg inte till bilder i OneNote-filer som länkas till konversationer i Office Communicator.

Office Communicator närvaro visas inte i Office Outlook eller SharePoint

PROBLEM:    Office Communicator närvaro visas inte i Office Outlook eller Office SharePoint.
LÖSNING:    Ange följande registernycklar för att göra Communicator till standardapplikation för Närvaro inom Office-programmen.
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"

Gammal närvaro i Office Outlook

PROBLEM:    När en användare loggar ut från Office Communicator kan kontakter i kontaktlistan i Communicator visa närvaroinformation som är inaktuell.
LÖSNING:    Starta om Office Communicator eller starta om Office Outlook.

Ingen närvaro i Office Outlook

PROBLEM:    När en användare loggar ut från Office Communicator, kan kontakter i kontaktlistan i Communicator visa närvaroinformation som är inaktuell.
LÖSNING:    Om en användare stänger ner Office Communicator och navigerar mellan e-postmeddelanden i Outlook medan Communicator stängs ner kan Outlook kopplas bort från Communicator och inte visa någon närvaro, även om Communicator startas om.

Närvaro Okänd för vissa kontakter i Office Outlook

PROBLEM:    Om en användares e-postadress, som den har angetts i ett e-postmeddelande i Outlook inte kan lösas till en SIP-adress i adressboken i Outlook eller genom Office Communicator kan närvaron för den användaren inte hämtas.
LÖSNING:    Ställ in registernyckeln SetOnlineStatusLevel så att den tillåter Outlook att ringa samtal till Microsoft Exchange för att hjälpa till att lösa SIP-adressen för användare. Det kan hjälpa att ange den här nyckeln, särskilt när användarens Exchange-adress (x400/X500) finns i e-posten.
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\IM] "SetOnlineStatusLevel"=dword:00000003"

Tillbaka till början

Integration med applikation

Live Meeting startpunkter visas inte i gränssnittet i Office Communicator efter installation av Live Meeting-konsolen.

PROBLEM:    När Live Meeting-konsolen har installerats visas inte menyerna Dela information med Live Meeting och Möte nu med Live Meeting-tjänst i gränssnittet i Office Communicator. Menyobjekten bör visas i högerklickningsmenyn i Communicator, när en användare högerklickar på en kontakt i kontaktlistan. Live Meeting-menyerna bör även vara tillgängliga från knappen Alternativ i konversationsfönstret i Communicator. Installationen av Live Meeting-konsolen skriver in Office Communicator-eskaleringsregisternycklar under HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient\. När Live Meeting-konsolen har installerats med användarbehörigheter skrivs inte eskaleringsregisternycklarna till registret i Office Communicator. Användaren kommer inte att kunna eskalera till Live Meeting-server eller Live Meeting Service-möten och inte heller kunna motta Live Meeting Service-inbjudningar som har skickats med Communicator. Om användaren eller administratören inte konfigurerar Live Meeting-servern eller tjänstekontona kommer Live Meeting-menyerna inte att visas i gränssnittet i Communicator. Mer information om registernycklarna som delas mellan Office Communicator och Office Live Meeting finns i Bilaga C till "Starta Microsoft Office Live Meeting 2007 Client med Office Communications Server 2007."
LÖSNING:    Användaren eller administratören måste installera Live Meeting-konsolen med administratörsbehörigheter. Vid Windows Vista måste användaren eller administratören installera Live Meeting som en administratör i Läge för administratörstillåtelse. Efter installation av Live Meeting-konsolen måste användaren eller administratören konfigurera användarkontona i Live Meeting. För att konfigurera Live Meeting från Live Meeting-klienten startar du Live Meeting, klickar på nedåtpilen i namnlisten Live Meeting, klickar på Öppna användarkonton i dialogrutan Användarkonton, anger den begärda informationen och klickar sedan på Testa anslutning. Administratören kan också ange registernycklarna. Innan Live Meeting-startpunkterna visas i gränssnittet i Office Communicator måste användare logga ut från Communicator och sedan logga in igen. För att göra detta kan användaren högerklicka på Communicator-ikonen i systemfältet och sedan klicka på Stäng, starta om Communicator och sedan logga tillbaka in i Communicator. För att testa om Live Meeting-menyerna är tillgängliga kan användaren högerklicka på en kontakt i kontaktlistan i Communicator. Baserat på vad som har angetts med registernycklarna eller konfigurerats i dialogrutan Live Meeting användarkonton bör menyerna Dela information med Live Meeting och Möte nu med Live Meeting Service.

Live Meeting-inbjudningar som skickas från Communicator 2005 ignoreras av Communicator 2007

PROBLEM:    Om en Communicator 2005-användare skickar en inbjudan om att dela program för Live Meeting 2005-tjänsten eller -servern kommer Communicator 2007-användaren att se en gammal inbjudan som ser ut som en inbjudan till ett snabbmeddelande. Communicator 2005-användaren kommer inte att få något felmeddelande att Communicator 2007-användaren inte kan ansluta till konferensen och inbjudan kommer att göra timeout. Communicator 2007-användaren kommer aldrig att se någon konferensinbjudan.
LÖSNING:    Communicator 2007 stöder inte innehållet i inbjudningar om programdelning från Communicator 2005. Det finn för tillfället ingen lösning.

SharePoint-webbplatsen visar inte närvaroindikatorn bredvid användarens namn.

PROBLEM:    En Office Communicator-användare vars namn visas på en Windows SharePoint Server 3.0-webbplats (till exempel som ägare till ett dokument) kanske inte har någon närvaroindikator vid sitt namn på SharePoint-webbplatsen. Detta orsakas oftast av en felaktig eller saknad SIP-adress till användaren i SharePoint.
LÖSNING:    Antingen användaren eller SharePoint-webbplatsadministratören kan korrigera den felaktiga eller saknade SIP-adressen i SharePoint genom att klicka på användarnamnet för att öppna användarprofilen, klicka på Redigera objekt, ange korrekt SIP-adress och klicka på OK.

Tillbaka till början

Installation

Communicator kan inte avbryta installationen.

PROBLEM:    Vid installation av Office Communicator, om en användare försöker att avbryta installationen efter att ha sett meddelandet ”Skriver till systemregistervärden” verkar Communicator avbryta installationen och visar ett meddelande som säger att ”Installationen av Microsoft Office Communicator slutfördes inte.” Även om Communicator verkar ha avbrutit installationen, har installationen inte avbrutits.
LÖSNING.    Det finns för tillfället ingen lösning.

Tillbaka till början

MUI-paket (Multilingual User Interface)

MUI-paketet fungerar inte om det har installerats i en annan mapp än Communicator

PROBLEM:    Om MUI-paketet och Communicator inte har installerats i samma mapp kommer MUI-paketet inte att fungera.
LÖSNING:    Kontrollera alltid att MUI-paketet och Communicator har installerats i samma mapp.

Tillbaka till början

Språkstöd

Extra språkstöd krävs för komplicerade skriftspråk och språk som skrivs från höger till vänster.

PROBLEM:    Problem kan uppstå om användare installerar en version av Communicator som har lokaliserats för språk som arabiska, hebreiska, hindi, thai eller MUI-paketet och ditt operativsystem inte har stöd för komplicerade skriftspråk eller språk som skrivs från höger till vänster.
LÖSNING:    Användare kan installera extra språkstödsfiler genom att öppna Kontrollpanelen, klicka på Nationella inställningar och språkinställningar, klicka på fliken Språk och sedan välja Installera filer för komplicerade skriftspråk och språk som skrivs från höger till vänster.

Tillbaka till början

Interoperabilitet med Communicator 2005

PROBLEM:    Följande interoperabilitetsproblem förekommer mellan Office Communicator 2005-klienten och Office Communicator 2007-klienten.

 • Programdelning med NetMeeting är inte längre tillgängligt med Office Communicator 2007. Om en Communicator 2005-användare skickar en inbjudan till programdelning till en Communicator 2007-användare kommer inbjudan inte att levereras till 2007-användaren.

 • Programdelning med NetMeeting är inte längre tillgängligt med Office Communicator 2007. Om en Communicator 2005-användare skickar en inbjudan till programdelning till en Communicator 2007-användare kommer inbjudan inte att levereras till 2007-användaren.

 • Skicka kontakter på en sida med flikar med HTTP GET/POST stöds inte längre. Med Office Communicator 2007 kan utvecklare skicka kontextinformation till en sida med flikar genom att anropa ett skript på fliksidan. Mer information om anpassade flikar finns i distributionshandboken till Microsoft Office Communicator 2007 (Public Beta).

 • Förbättrad närvarostatus i Microsoft Office Communicator 2007 visas inte för Office Communicator 2005-klienter.

 • Platsbaserad vidarekoppling är inte längre tillgängligt i Office Communicator 2007.

 • Videoflödet fryser ibland under ljud-/videosamtal mellan Office 2005 och Office Communicator 2007.

 • När en Office Communicator 2005-användare ringer till ett Office Communicator 2007 enterprise-voice-aktiverat nummer kan Office Communicator 2007-användaren inte lägga till video till samtalet.

 • Tillägg eller borttagning av ljud/videolägen stöds inte i ett samtal från en Communicator 2007-klient till en Communicator 2005-klient om Communicator 2005-klientens krypteringsnivå är inställd på ”begärd” eller ”avvisa” enligt domänpolicy.

 • När en Communicator 2007-användare har en snabbmeddelandekonversation med en Communicator 2005-användare lägger 2007-klienten till den användaren till listan Aktuella kontakter. Som ett resultat ser 2005-klienten en avisering som anger att han eller hon har lagts till i kontaktlistan hos en Communicator 2007-klient. I verkligheten läggs dock användaren bara till i listan Aktuella kontakter, inte i kontaktlistan. För tillfället finns det inget sätt för Communicator 2005-klienter att skilja mellan aviseringar som skapas när klienten läggs till i listan Aktuella kontakter och aviseringar som skapas när klienten lägga till i en kontaktlista.


LÖSNING:    Det finns för tillfället ingen lösning.

Tillbaka till början

Interoperabilitet med Windows Messenger 5.1

Begränsningar

PROBLEM:    Förbättrad närvarostatus i Office Communicator 2007 stöds inte i Windows Messenger 5.1
LÖSNING:    Det finns för tillfället ingen lösning.

Tillbaka till början

Interoperabilitet med Windows Live Messenger

Begränsningar

PROBLEM:     Windows Live-tjänsten stöder inte att en Windows Live Messenger-användare deltar i en Office Communicator-konferens.
LÖSNING:    Windows Live Service planerar att stödja denna funktion i framtiden.

Tillbaka till början

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×