Viktig information om Office 2016 för Mac

Senast uppdaterad: 11 april 2018

Office 2016 för Mac uppdateras regelbundet för att erbjuda nya funktioner, säkerhetsuppdateringar och uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade.

Uppdateringar finns tillgängliga från Microsoft AutoUpdate (MAU). Använd MAU genom att starta ett Office-program, t.ex Word och sedan välja Hjälp > Sök efter uppdateringar. Om du är administratör och vill uppdatera programvaran på datorerna i din organisation med det befintliga distributionsverktyget kan du ladda ned och distribuera uppdateringspaket för varje enskilt program.

Obs!: Microsoft AutoUpdate tillhandahåller uppdateringar för Office 2016 för Mac, Office för Mac 2011, Skype för företag för Mac och Lync för Mac 2011. Du kan därför få ett meddelande att uppdatera Microsoft AutoUpdate även om du inte kör Office 2016 för Mac.

En lista över alla Office 2016 för Mac-versioner och ytterligare länkar finns i Uppdateringshistorik för Office 2016 för Mac.

Läs Viktig information om Insider – snabbt-versioner av Office 2016 för Mac om du är Office-insider.

En del funktioner är endast tillgängliga om du har en Office 365-prenumeration.

Version från april 2018

Utgivningsdatum: 11 april 2018

Version: 16.12.0 (version 18041000)

Den här versionen innehåller följande uppdateringar.

Program

Funktionsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar

Uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

 • Enklare samarbete och delning: Dina lokalt synkroniserade OneDrive-dokument öppnas direkt från molnet så att du kan spara automatiskt, dela och samarbeta på ett enkelt sätt.

 • Skapa visuell kraft: Infoga och redigera SVG (scalable vector graphics) i dina dokument för att skapa visuell kraft och bibehålla en hög bildkvalitet. Läs mer

Uppdateringspaket för Word

Excel

 • Enklare samarbete och delning: Dina lokalt synkroniserade OneDrive-arbetsböcker öppnas direkt från molnet så att du kan spara automatiskt, dela och samarbeta på ett enkelt sätt.

 • Skapa visuell kraft: Infoga och redigera SVG (scalable vector graphics) i dina arbetsböcker för att skapa visuell kraft och bibehålla en hög bildkvalitet. Läs mer

CVE-2018-1029: Microsoft Excel, säkerhetsproblem med körning av fjärrkod

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

 • Enklare samarbete och delning: Dina lokalt synkroniserade OneDrive-presentationer öppnas direkt från molnet så att du kan spara automatiskt, dela och samarbeta på ett enkelt sätt.

 • Skapa visuell kraft: Infoga och redigera SVG (scalable vector graphics) i dina presentationer för att skapa visuell kraft och bibehålla en hög bildkvalitet. Läs mer

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

 • Skapa visuell kraft: Infoga och redigera SVG (scalable vector graphics) i dina e-postmeddelanden för att skapa visuell kraft och bibehålla en hög bildkvalitet. Läs mer

 • En mer interaktiv kalender: Klicka på ett möte eller en händelse i kalendern för att se all tillhörande information. Se vem som bjudits in, redigera svaret eller anslut till mötet, från en och på samma plats.

 • Enklare genomsökning av sökresultat: Outlook markerar sökordet i objektlistan eller förhandsgranskningsfönstret.

 • Veckonummer: Veckonummer visas nu i kalenderns månadsvy och i minikalendern i marginallisten. Markera ”Visa veckonummer” i Outlook > Inställningar > Kalender > Kalenderalternativ om du vill visa veckonummer.

 • Schemalägg Skype-möten: Ombud kan nu schemalägga Skype för företag – Online-möten för huvudkonton med e-postadresser för huvudkonton. (Endast för Skype för företag – Online. Det här aktiveras för Skype för företag – Server 2015 i en framtida serveruppdatering.)

Förbättrad felhantering när du tar bort och redigerar serverregler. Serverregler som innehåller fel markeras nu när de visas i regellistan första gången.

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-paketet

Ej tillämpligt

Microsoft AutoUpdate 3.18

Stöd för kommandoradsverktyget msupdate. Läs mer

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Version från mars 2018

Utgivningsdatum: 19 mars, 2018

Version: 16.11.1 (version 18031900)

Den här versionen korrigerar ett problem där Word, Excel och PowerPoint ibland låser sig vid start.

Här är nedladdningslänkar till uppdateringspaketen: Word, Excel och PowerPoint.

Utgivningsdatum: 13 mars 2018

Version: 16.11.0 (version 18031100)

Den här versionen innehåller följande uppdateringar.

Program

Funktionsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar

Uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

Gör mer med Fokusläge: Fokusläget öppnas nu på din inställda zoomnivå och sidnumret visas när du bläddrar.

Excel

CVE-2018-0907: Microsoft Office Excel Security Feature Bypass

PowerPoint

Inbäddade teckensnitt: Inbäddade teckensnitt säkerställer att din presentation ser likadan ut på alla datorer och att åskådarna upplever innehållet som du har tänkt.

Outlook

Tabeller: Infoga tabeller i dina meddelanden och kalenderhändelser och ge struktur åt innehållet. Du behöver inte längre kopiera och klistra in från andra Office-program. Läs mer

Visa två tidszoner samtidigt: Vill du veta vad klockan är i en annan del av världen? Nu kan du lägga till en andra tidszon i Outlook.

Schemalägga över olika tidszoner: Reser du i olika tidszoner? Skapa en händelse med olika tidszoner för start- och sluttid så kommer Outlook att sköta konverteringen.

Ändra textstorlek: Öka eller minska teckenstorleken i sidofältet, meddelandelistan och läsfönstret. Läs mer

Åtgärdar ett problem då standardtidszonen på datorn justeras efter sommartid och veckovy är valt, då du kanske ser att alla händelser flyttas fram en timme i kalenderrutnätet för veckan när sommartiden börjar.

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-svit

CVE-2018-0919: Microsoft Office, säkerhetsproblem med avslöjande av information

Ej tillämpligt

Microsoft AutoUpdate 3.17

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Version från februari 2018

Utgivningsdatum: 13 februari 2018

Version: 16.10.0 (version 18021001)

Den här versionen innehåller följande uppdateringar.

Program

Funktionsuppdateringar

Uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

Uppdateringspaket för Word

Excel

Markeringsprecision: Har du någonsin markerat för många celler, eller fel celler? Du kan nu avmarkera onödiga celler utan att behöva börja om. Läs mer

Använda utsnitt för att dela upp dina tabelldata: Du älskade utsnitt för pivottabeller. Nu kan du använda dem i tabeller för att se exakt vilka filter som du har tillämpat. Läs mer

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

Belys det viktigaste: Använd den nya överstrykningspennan för att betona viktig information. Läs mer

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-paketet

Ej tillämpligt

Microsoft AutoUpdate 3.16

Åtgärdat ett problem med redundans av cacheuppdateringar till Office Content Delivery Network (CDN).

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Utgiven januari 2018

Utgivningsdatum: 26 januari 2018

Version: 16.9.1 (version 18012504)

Den här versionen åtgärdar kompatibilitetsproblem i Word och PowerPoint för en del teckensnitt från tredje part eller för dokument med flera språk.

Här är nedladdningslänkar till uppdateringspaketen: Word och PowerPoint

Utgivningsdatum: 18 januari 2018

Version: 16.9.0 (version 18011602)

Den här versionen innehåller följande uppdateringar.

Program

Funktionsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

 • Redigera samtidigt med andra i realtid: Miniatyrer i det övre högra hörnet visar vilka andra som arbetar med dig i ett delat dokument. Flaggikoner visar var andra arbetar och du ser ändringarna medan de skriver. Läs mer

 • Vi sparar åt dig! Ändringar sparas automatiskt för dokument, kalkylblad och presentationer som lagras i molnet, och du kan se andras uppdateringar efter bara några sekunder. Behöver du gå tillbaka? I versionshistoriken hittar du en lista med ändringar och kommer åt tidigare versioner. Läs mer

 • Snabb åtkomst till webbplatser och grupper: Använd menyn Öppna för att snabbt komma åt presentationer som finns på webbplatser och i de grupper du vanligtvis besöker.

CVE-2018-0792: Microsoft Word, säkerhetsproblem med körning av fjärrkod

CVE-2018-0794: Microsoft Word, säkerhetsproblem med körning av fjärrkod

Excel

 • Gemensam redigering Arbeta samtidigt med andra i din arbetsbok. Miniatyrer i det övre högra hörnet visar vilka andra som läser eller redigerar filen med dig. Läs mer

 • Vi sparar åt dig! Ändringar sparas automatiskt för dokument, kalkylblad och presentationer som lagras i molnet, och du kan se andras uppdateringar efter bara några sekunder. Behöver du gå tillbaka? I versionshistoriken hittar du en lista med ändringar och kommer åt tidigare versioner. Läs mer

 • Fler diagram: Använd nya diagram som tratt, sol och histogram och omvandla dina data till professionella visualiseringar eller använd den nya diagramtypen Karta för att omvandla geografiska data till en karta med några få steg.

 • Fler funktioner: Med de nya logiska funktionerna IFS och VÄXLA kan du förkorta formler som du skriver.

 • Snabb åtkomst till webbplatser och grupper: Använd menyn Öppna för att snabbt komma åt presentationer som finns på webbplatser och i de grupper du vanligtvis besöker.

 • Bättre stöd för Pivottabell-diagram: Byter du filter i en Pivottabell så justeras diagrammet automatiskt så att det visar precis det du vill.

 • Flertrådad beräkning Formler uppdateras snabbare när värdena ändras eftersom Excel använder flertrådad beräkning.

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

 • Redigera samtidigt med andra i realtid: Miniatyrer i det övre högra hörnet visar vilka andra som arbetar med dig i ett delat dokument. Flaggikoner visar var andra arbetar och du ser ändringarna medan de skriver. Läs mer

 • Vi sparar åt dig! Ändringar sparas automatiskt för dokument, kalkylblad och presentationer som lagras i molnet, och du kan se andras uppdateringar efter bara några sekunder. Behöver du gå tillbaka? I versionshistoriken hittar du en lista med ändringar och kommer åt tidigare versioner. Läs mer

 • Se vad som har ändrats:Bilder som har ändrats av andra medan du var i väg markeras med grönt. Läs mer

 • En snabbstart för ditt referensarbete: Det är svårt att starta från noll. Med Snabbstart skapas automatiskt en disposition för ämnet du valt, med föreslagna stödpunkter och snygg design som höjer nivån på presentationen.Läs mer

 • Trimma media: Ta bort oönskat innehåll i början eller slutet av ljud- eller videofiler. Läs mer

 • Snabb åtkomst till webbplatser och grupper: Använd menyn Öppna för att snabbt komma åt presentationer som finns på webbplatser och i de grupper du vanligtvis besöker.

 • Laserpekare i bildspel: Använd muspekaren som en laserpekare och framhäv specifika delar av bilden.

Outlook

 • Arkivera eller ta bort med bara ett svep: Organisera inkorgen snabbare genom att svepa vänster med två fingrar över pekplattan för att arkivera ett e-postmeddelande eller svepa höger för att ta bort det.

CVE-2018-0793: Microsoft Office, säkerhetsproblem med körning av fjärrkod

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-paketet

Ej tillämpligt

Microsoft AutoUpdate 3.15

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Version från december 2017

Utgivningsdatum: 17 december 2017

Version: MAU 3.14.1

Den här versionen korrigerar ett problem med Microsoft AutoUpdate (MAU), en felaktig versionsuppdatering. Ladda ned MAU 3.14.1

Utgivningsdatum: 12 december 2017

Version: 15.41.0 (version 17120500)

Den här versionen innehåller följande uppdateringar.

Program

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

Uppdateringspaket för Word

Excel

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

CVE-2017-11934: Microsoft PowerPoint, säkerhetsproblem med avslöjande av information

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-paketet

Ej tillämpligt

Microsoft AutoUpdate 3.14

Den här versionen av MAU är inte tillgänglig för nedladdning

Utgivning 2017 november 2017

Utgivningsdatum: 14 november 2017

Version: 15.40.0 (version 17110800)

Den här versionen innehåller följande uppdateringar.

Program

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

Rådgivning 170020: Microsoft Office Defense in Depth Update

Uppdateringspaket för Word

Excel

CVE-2017-11877: Microsoft Excel Security Feature Bypass Vulnerability

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-paketet

Ej tillämpligt

Utgivning oktober 2017

Utgivningsdatum: 10 oktober 2017

Version: 15.39.0 (version 17101000)

Den här versionen innehåller följande uppdateringar.

Program

Funktionsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

Förbättrad Visual Basic Editor: Skapa och redigera makron i Visual Basic Editor med hjälp av IntelliSense, VBA-menyer och verktygsfält, felsökningsverktyg, en objektgranskning mm.

Uppdateringspaket för Word

Excel

Förbättrad Visual Basic Editor: Skapa och redigera makron i Visual Basic Editor med hjälp av IntelliSense, VBA-menyer och verktygsfält, felsökningsverktyg, en objektgranskning mm.

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

Förbättrad Visual Basic Editor: Skapa och redigera makron i Visual Basic Editor med hjälp av IntelliSense, VBA-menyer och verktygsfält, felsökningsverktyg, en objektgranskning mm.

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

Förbättrad läsbarhet samt lättillgänglighet: Rubriker för e-postmeddelanden och mötesinbjudningar är nu lättare att se. Mindre övrig e-post, bättre navigering med tangentbordet och förbättrad VoiceOver.

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-svit

CVE-2017-11825: Microsoft Office, säkerhetsproblem med körning av fjärrkod

Ej tillämpligt

Microsoft AutoUpdate 3.11

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Utgivning september 2017

Utgivningsdatum: 12 september 2017

Version: 15.38.0 (version 17090200)

Den här versionen innehåller följande uppdateringar.

Program

Funktionsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

Uppdateringspaket för Word

Excel

CVE-2017-8631: Microsoft Office, säkerhetsproblem med skadat minne

CVE-2017-8632: Microsoft Office, säkerhetsproblem med skadat minne

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-svit

CVE-2017-8676: Windows GDI+, säkerhetsproblem med avslöjande av information

Ej tillämpligt

Microsoft AutoUpdate 3.9.3

Aviserar användare att installera om MAU när saknade eller skadade komponenter identifierats.

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Version från augusti 2017

Utgivningsdatum: 15 augusti 2017

Version: 15.37.0 (version 17081500)

Den här versionen innehåller följande uppdateringar.

Program

Funktionsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

 • Researcher: Hitta relevanta citat, källor du kan citera och bilder utan att lämna Word. Mer information

 • Säkra länkar: Office 365 Avancerat skydd kontrollerar länkar för att undersöka om de är skadliga när användare klickar på dem. Om länken anses vara skadlig omdirigeras användaren till en varningssida i stället för webbadressen. Mer information

Uppdateringspaket för Word

Excel

 • Säkra länkar: Office 365 Avancerat skydd kontrollerar länkar för att undersöka om de är skadliga när användare klickar på dem. Om länken anses vara skadlig omdirigeras användaren till en varningssida i stället för webbadressen. Mer information

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

 • Säkra länkar: Office 365 Avancerat skydd kontrollerar länkar för att undersöka om de är skadliga när användare klickar på dem. Om länken anses vara skadlig omdirigeras användaren till en varningssida i stället för webbadressen. Mer information

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Microsoft AutoUpdate 3.9.2 (17070200)

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Version från juli 2017

Utgivningsdatum: 21 juli 2017

Version: 15.36.1 (version 17072101)

Den här versionen korrigerar ett problem med att Outlook inte uppdaterar gruppmeddelanden. Ladda ned uppdateringspaket för Outlook

Utgivningsdatum: 11 juli 2017

Version: 15.36.0 (version 17070201)

Den här versionen innehåller följande funktioner och säkerhetsuppdateringar.

Program

Funktionsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

Uppdateringspaket för Word

Excel

 • Bilder i sidhuvuden och sidfötter: Anpassa dina utskrivna arbetsböcker genom att lägga till bilder i sidhuvuden och sidfötter.

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

 • Skicka e-post enligt ditt schema Fördröj leveransen av ett meddelande eller välj när det skickas. Mer information

 • Alla dina favoritmappar på ett ställe: Skapa genvägar till mapparna du använder ofta. Alla genvägar visas i Favoriter högst upp på Sidopanelen. Mer information

 • Hämta format: Tillgängligt när du skapar e-postmeddelanden, händelser och uppgifter.

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-svit

CVE-2017-8501: Microsoft Office, säkerhetsproblem med skadat minne

Ej tillämpligt

Microsoft AutoUpdate 3.9.1

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Version från juni 2017

Utgivningsdatum: 16 juni 2017

Version: 15.35.0 (version 17061600)

Den här versionen korrigerar ett problem där OneNote kraschar när du skapar en ny sida med mallar. Ladda ned uppdateringspaket för OneNote

Utgivningsdatum: 13 juni 2017

Version: 15.35.0 (version 17061000)

Den här versionen innehåller följande funktioner och säkerhetsuppdateringar.

Program

Funktionsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

CVE-2017-8509: Microsoft Office, säkerhetsproblem med körning av fjärrkod

Uppdateringspaket för Word

Excel

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

 • Ägna mindre tid åt att skriva e-postmeddelanden: Skapa en e-postmall och återanvänd den senare om du vill spara tid. Mer information

 • Begär läskvitto och leveransmeddelanden:Få meddelande om när viktiga e-postmeddelanden har levererats till och öppnats av mottagare. Mer information

 • Enklare inställning av konto: När du lägger till ett Exchange- eller Gmail-konto uppdateras dina inställningar. Du behöver bara ange användarnamn och lösenord och sedan är du klar. Mer information

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Microsoft AutoUpdate 3.9.1

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Version från maj 2017

Utgivningsdatum: 16 maj 2017

Version: 15.34.0 (version 17051500)

Den här versionen innehåller följande funktioner och säkerhetsuppdateringar.

Program

Funktionsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

 • Moderna bakgrunder för Fokusläge: Välj mellan bakgrunderna Skymning eller Polarnatt när du använder Fokusläge på fliken Visa. Mer information

 • Teckensnittet Dubai: Teckensnitt som stöder både Västeuropeiska språk samt de stora arabiska språken. Mer information

Uppdateringspaket för Word

Excel

 • Teckensnittet Dubai: Teckensnitt som stöder både Västeuropeiska språk samt de stora arabiska språken. Mer information

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

 • Teckensnittet Dubai: Teckensnitt som stöder både Västeuropeiska språk samt de stora arabiska språken. Mer information

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

 • Grupper: Visa dina 10 främsta grupper och läs eller svara på gruppkonversationer direkt från Grupper-mapparna.

 • Teckensnittet Dubai: Teckensnitt som stöder både Västeuropeiska språk samt de stora arabiska språken. Mer information

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-svit

CVE-2017-0254: Microsoft Office, säkerhetsproblem med skadat minne

Ej tillämpligt

Utgivningsdatum: 9 maj 2017

Den här versionen innehåller följande uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade.

Program

Uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Microsoft AutoUpdate 3.9.1

 • Åtgärda ett kritiskt problem som förhindrar automatiska uppdateringsaviseringar när alternativet för att kontrollera automatiskt är markerat.

 • Åtgärda ett problem där AutoUpdate kraschar på OS X 10.10.

 • Åtgärda ett problem där program inte startar om en uppdatering väntar.

Viktigt! Om du har uppdaterat till Microsoft AutoUpdate 3.9.0 och AutoUpdate-inställningarna är satta till att kontrollera automatiskt behöver du manuellt uppdatera till Microsoft AutoUpdate 3.9.1 med någon av följande metoder:

 • Gå till Hjälp > Sök efter uppdateringar och välj sedan Sök efter uppdateringar.

 • Gå till Hjälp > Sök efter uppdateringar och välj sedan Ladda ned och installera automatiskt.

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Version från april 2017

Utgivningsdatum: 11 april 2017

Version: 15.33.0 (version 17040900)

Den här versionen innehåller följande funktionsuppdateringar.

Program

Funktionsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

Uppdateringspaket för Word

Excel

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Microsoft AutoUpdate

 • Stöd för deltauppdateringar som minskar den månatliga uppdateringsstorleken med 50 %.

 • Stöd för självuppdatering med MAU där MAU kan självuppdatera utan att kräva autentiseringsuppgifter för administratörer.

Den här versionen av MAU är inte tillgänglig för nedladdning.

Version från mars 2017

Utgivningsdatum: 14 mars 2017

Version: 15.32.0 (version 17030901)

Den här versionen innehåller följande funktioner och säkerhetsuppdateringar.

Program

Funktionsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

Uppdateringspaket för Word

Excel

Microsofts säkerhetsbulletin MS17-014: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office (3217868)

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

 • Stöd för Touch Bar: De viktigaste kommandona för det du arbetar med är lättillgängliga. (Endast kompatibelt med MacBook Pro med Touch Bar.)

 • Translator-tillägget: Översätt e-post utan att lämna Outlook. Det är bara att aktivera Translator-tillägget och sedan kan du översätta med ett tryck. Välj bland 60 språk. Läs mer om Translator för Outlook-tillägget.

  Installera tillägget genom Office Store

 • Kom åt fler funktioner direkt i inkorgen Med hjälp av tillägg för Outlook kan du skapa uppgifter med Wunderlist, spåra e-postsvar med Bumerang och mycket annat.

  Hämta ett Office-tillägg för Outlook 

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-svit

Microsofts säkerhetsbulletin MS17-014: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office (3217868)

Ej tillämpligt

Utgivning i februari 2017

Utgivningsdatum: 16 februari 2017

Version: 15.31.0 (version 17021600)

Den här versionen innehåller följande funktioner, säkerhetsuppdateringar och uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade.

Program

Funktionsuppdateringar

Uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

Stöd för Touch Bar: De viktigaste kommandona för det du arbetar med är lättillgängliga. (Endast kompatibelt med MacBook Pro med Touch Bar.)

Uppdateringspaket för Word

Excel

Stöd för Touch Bar: De viktigaste kommandona för det du arbetar med är lättillgängliga. (Endast kompatibelt med MacBook Pro med Touch Bar.)

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

Stöd för Touch Bar: De viktigaste kommandona för det du arbetar med är lättillgängliga. (Endast kompatibelt med MacBook Pro med Touch Bar.)

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-paketet

Ej tillämpligt

Microsoft AutoUpdate

Versionsnumret har uppdaterats till 3.8.4.

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Versionen för januari 2017

Utgivningsdatum: 11 januari 2017

Version: 15.30.0 (version 17010700)

Den här versionen innehåller följande funktioner, säkerhetsuppdateringar och uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade.

Program

Funktionsuppdateringar

Uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

Ytterligare fokuslägesalternativ, inklusive Ek, Mahogny och Grafit. Endast för Office 365-prenumeranter. Mer information

Åtgärda olika prestandaproblem, t.ex. fördröjningar när du skriver eller rullar och låg prestanda när du redigerar ett stort dokument.

Uppdateringspaket för Word

Excel

Uppdateringspaket för Excel

PowerPoint

Uppdateringspaket för PowerPoint

Outlook

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-paketet

Ej tillämpligt

Microsoft AutoUpdate

Ytterligare funktioner för loggning och felsökning.

Versionsnumret har uppdaterats till 3.8.3.

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Version för december 2016

Utgivningsdatum: 15 december 2016

Version: 15.29.1 (Build 16121500)

Den här versionen korrigeras ett problem med att öppna eller spara filer i Word, Excel, eller PowerPoint när den första delen av sökvägen innehåller blanksteg eller vissa tecken.

Här är nedladdningslänkar till uppdateringspaketen: Word, Excel och PowerPoint

Utgivningsdatum: 13 december 2016

Version: 15.29.0 (version 16120900)

Den här versionen innehåller följande funktioner, säkerhetsuppdateringar och uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade.

Program

Funktionsuppdateringar

Uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

 • Behåll din dokumentåtergivning, med fungerande hyperlänkar, när du konverterar till PDF-format. Spara eller konvertera till PDF på Mac

 • Förbättrat stöd för att skapa dokument anpassade för hjälpmedel samt att använda VoiceOver och andra tekniska hjälpmedel för att läsa och redigera dokument. Hjälpmedel i Word

Excel

 • Förbättrat stöd för att skapa dokument anpassade för hjälpmedel samt att använda VoiceOver och andra tekniska hjälpmedel för att läsa och redigera dokument. Hjälpmedel i Excel

 • Åtgärda ett problem där Excel kraschar när du använder dataverifiering och matar in text i felmeddelandet.

Microsoft Security Bulletin MS16-148: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office (3204068)

PowerPoint

 • Förbättrat stöd för att skapa dokument anpassade för hjälpmedel samt att använda VoiceOver och andra tekniska hjälpmedel för att läsa och redigera dokument. Hjälpmedel i PowerPoint

Outlook

Uppdateringspaket för Outlook

OneNote

Uppdateringspaket för OneNote

Office-paketet

 • Stöd för ytterligare tre språk: Grekiska, ungerska och slovakiska

Microsoft Security Bulletin MS16-148: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office (3204068)

Ej tillämpligt

Microsoft AutoUpdate

 • Versionsnumret har uppdaterats till 3.8.2.

 • Förbättrad tillförlitlighet och mindre programkorrigeringar.

Microsoft Security Bulletin MS16-148: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office (3204068)

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Version från november 2016

Utgivningsdatum: 17 november 2016

Version: 15.28.0 (version 16111700)

Den här versionen korrigerar ett problem med Outlook och gemensamma mappar på Exchange Server 2010. Ladda ned uppdateringspaket för Outlook

Utgivningsdatum: 15 november 2016

Version: 15.28.0 (version 16111501)

Den här versionen korrigerar ett problem med uppdateringspaketen för de enskilda programmen.

Här är nedladdningslänkar till uppdateringspaketen: Word, Excel, PowerPoint, Outlook och OneNote.

Utgivningsdatum: 15 november 2016

Version: 15.28.0 (16111300)

Den här versionen innehåller följande funktioner, säkerhetsuppdateringar och uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade.

Program

Funktionsuppdateringar

Uppdateringar som inte är säkerhetsrelaterade

Säkerhetsuppdateringar

Nedladdningslänk för uppdateringspaketet

Word

Nytt grammatikstöd för tjeckiska, ungerska, koreanska, norska, polska, ryska och turkiska.

 • Åtgärdar problemet att Word inte kan spara dokument när Excel-kalkylblad med viss typ av kantlinje är inbäddade i dokumentet.

Microsoft Security Bulletin MS16-133: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office (3199168)

Excel

 • Åtgärdar det långvariga problemet att Excel inte kan spara ändringar på vissa datalagringssystem, som NetApp FAS-enheter. Excel använder nu samma sätt att spara filer som Word.

Microsoft Security Bulletin MS16-133: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office (3199168)

PowerPoint

Visa interaktiva sammanfattningar och automatiska navigeringslänkar som skapats med kommandot Zooma i PowerPoint 2016 för Windows.

 • Åtgärdar problemet där bilder inte återges utan istället ersätts med ett felmeddelande som hänvisar till RID-nummer.

Outlook

Hitta och åtgärda tillgänglighetsproblem när du skriver meddelanden eller inbjudningar med hjälp av Tillgänglighetskontroll.

Använd Tillgänglighetskontroll på din Mac-dator för att hitta och åtgärda tillgänglighetsproblem.

OneNote

Office-svit

 • Påtagliga förbättringar för användare som behöver hjälpmedel.

 • Microsoft Felrapportering kan konfigureras för att spara den senaste kraschloggfilen på hårddisken (standard är com.microsofterrorreporting IsStoreLastCrashEnabled - bool TRUE).

 • Bättre aktiveringsmeddelande för E1/K1-användare. Föreslår inte längre för användare att ett fel uppstått och därefter tar dem till endast visning-gränssnittet.

 • Installations- och uppdateringsfiler har fått ett nytt namnformat. Exempelvis Microsoft_Office_2016_15.28.16111300_Installer.pkg istället för Microsoft_Office_2016_15.28.0_161113_Installer.pkg.

Microsoft AutoUpdate

Innehåller ett nytt alternativ för att automatiskt identifiera, nedladda och installera uppdateringar.

 • Versionsnumret har uppdaterats till 3.8.1.

 • Åtgärdar problem där MAU kan krascha när äldre versioner av Microsoft Silverlight är installerat, speciellt när Silverlight har registrerats utan att LCID angivits.

 • Åtgärdar problemet där MAU kan krascha när inställningen ManifestServer används.

 • Microsoft AU Daemon-paketets visningsnamn har ändrats till "Microsoft Update Assistant".

 • MAU XML-feed för 2016-appar innehåller inte längre en lista över Triggers och förlitar sig på "Uppdatera version" för att identifiera version.

 • MAU visas nu den fullständiga versionssträngen i fönstret för app-uppdatering. Till exempel 15.28.16110300 i stället för bara 15.28.

Microsoft AutoUpdate-uppdateringspaket

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×