Viktig information för Insider-versionen av Office för skrivbordsversionen av Windows

Senast uppdaterad: 5 oktober 2018

Den här artikeln innehåller viktig information om Insider-versioner av Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access och Project för Windows – skrivbordsversion. Varje vecka tar vi upp nya funktioner, viktiga korrigeringar och andra viktiga problem som vi vill att du ska känna till. Observera att vi ofta distribuerar funktioner (och ibland även korrigeringar) till Insiders under en tidsperiod. På så sätt kan vi se till att saker fungerar så smidigt som möjligt innan funktionen släpps till en större målgrupp. Så om du inte ser något som beskrivs nedan, oroa dig inte. Du kommer att få det så småningom.

5 oktober 2018 Version 1811 (skapades 10927.20001)

Nyheter

App

Beskrivning

Ej tillämpligt

 • Det finns inga speciella nya funktioner den här veckan.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi har tagit bort extra vitområdet i liggande miniatyrer

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Excel

 • Vi har fixat ett problem som uppstod i vissa fall när du klickar på pivotdiagrammet

 • Vi har fixat ett problem där Excel slutade svara med snabbanalys i en arbetsbok med flera definierade namn.

PowerPoint

 • Vi har fixat en återkommande krasch som inträffade när du stänger av PowerPoint

 • Vi har fixat ett problem med markering som uppstod när man dubbelklickar ord i PowerPoint

Outlook

 • Vi har fixat ett problem där fältet kopia: med flera mottagare inte visas i onlineläge

Access

 • Vi har fixat ett problem med dokumentkoppling

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Tidigare Viktig information

Läs Viktig information om tidigare Insider-versioner genom att klicka i listan nedan. Om du vill hitta uppdateringshistorik för både kanalerna Insider och Månadsvis (riktad) går du till Uppdateringshistorik för Office Insider för Windows – skrivbordsversionen.

Nyheter

App

Beskrivning

Excel

Idéer i Excel
Lär dig mer om dina data. Idéer letar efter mönster i dina data som kan användas för att skapa intelligenta, anpassade förslag.

Idéer för Excel gör det enklare att analysera data och skapa intressant visualisering samt hjälpa till att upptäcka olika perspektiv på användarnas data.

 1. Öppna Excel i Win32

 2. Öppna ett kalkylblad med rena tabelldata i rutnätet

 3. Hitta knappen idéer i menyfliksområdet Hem

 4. Kör idéer!

Scenarier att prova:

Öppna idéer i alla tabellformer och se vilka rekommendationer som visas.

Idéer i Excel

Excel

Stöd för dynamisk matris

Med dynamiska matriser kan du skriva en enda formel som returnerar en lista med värden. En formel, många värden. Eftersom Excels rutnät förstår matriser nu, har vi lagt till nya fantastiska funktioner som fungerar med listor. Nu kan du till exempel använda funktionen SORTERA för att sortera en lista, UNIKA funktionen för att ta bort dubbletter från en lista, funktionen FILTER för att extrahera en intressant delmängd från en lista. När dina data ändras, ska den dynamiska matrisen ändra storlek och beräkna om direkt.

Komma igång:

 • Skriv några nummer i cell A1 till A10

 • Skriv =SORT(A1:A10) i cell B1


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Excel

 • Vi åtgärdade felmeddelandet ”Uppladdning blockerad” som inträffade med automatiskt sparande

 • Vi åtgärdade ett krasch-problem med att ändra från en Pivot till ett cirkeldiagram

PowerPoint

 • Vi åtgärdade ett problem med att kopiera och klistra in bilder

Outlook

 • Vi åtgärdade ett problem med fokuserad inkorg

Access

 • Vi åtgärdade ett problem med uppdatering av SQL-vyer i en länkad tabell

Project

 • Vi åtgärdade ett krasch-problem med användningen av AutoFilter i grupplanering

Nyheter

App

Beskrivning

PowerPoint, Word,
Excel och Outlook

Möjligheten att ändra transparensnivån för bilder på Win32
Vi erbjuder nu möjligheten för användare att ange hur transparent de vill att deras bilder ska vara i Office. Den här funktionen låter användarna se vad som ligger bakom en bild och ger större kontroll vid redigering av bilden i sina Office-dokument.

Komma igång:

1. Infoga en bild i ett Office-dokument

2. Klicka på Bildverktyg på fliken Format i menyfliksområdet

Scenarier att Prova:

Klicka på ikonen genomskinlighet i menyfliksområdet och experimentera med några av våra förvalda värden.

Prova skjutreglaget för genomskinlighet för mer exakt kontroll genom att antingen klicka på ”Alternativ för Genomskinlighet...”-knappen i menyfliksområdet eller alternativet ”Formatera Bild” i högerklicks-menyn.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi fixade ett problem med krascher som uppstod vid pennanteckning i Word

Excel

 • Vi löste ett problem med att använda IME i modern kommentar editbox

 • Vi fixade ett problem med automatisk återställning som uppstod efter en sessionlåsning

PowerPoint

 • Vi åtgärdade ett problem där externa länkar i PowerPoint bröts när du sparade till molnet

Outlook

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Nyheter

App

Beskrivning

Outlook

Sluta visa påminnelser för tidigare händelser i Outlook

Nu kan du ställa in din kalender för att automatiskt ignorera påminnelser för händelser efter att de har avslutats. När du har varit borta från ditt skrivbord i några timmar, eller när du har varit borta från kontoret i en vecka, visar dialogrutan Påminnelser i Outlook gamla möten som har hänt tidigare. Med det här nya alternativet kan du hålla dialogrutan Påminnelser fri från tidigare möten som du inte längre behöver få påminnelser om. (Vissa användare vill behålla gamla möten i dialogrutan Påminnelser för att komma ihåg att skicka anteckningar eller vidta andra uppföljningsåtgärder, så vi har gjort det ett alternativ för att fortsätta stödja det här arbetsflödet.)

Komma igång

 • Från Outlook: Arkiv > Alternativ > Avancerat. Hitta avsnittet ”Påminnelser” i den här dialogrutan.

 • Markera alternativet för att ”Skicka automatiskt påminnelser för tidigare kalenderhändelser”.

Scenarier att prova

Använda påminnelser som vanligt; observera om minskning av brus i dialogrutan Påminnelser har någon effekt på fokus eller arbetsflöde.

Påminnelser

Åtkomst

Svart och Mörkgrå teman support

Nu finns det fyra Office-teman som du kan använda i PowerPoint: Färg, Mörkgrå, Svart och Vit. Du kommer åt dem genom att gå till Arkiv > Konto och klicka på den nedrullningsbara menyn bredvid Office-tema.

Komma igång

För att få åtkomst till dessa teman, gå till Fil > Konto och klicka sedan på rullgardinsmenyn bredvid Office Theme.

Mörkt tema

Märkbara korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi åtgärdade ett lås-problem med samtidig redigering

Excel

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

PowerPoint

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Outlook

 • Vi löste ett problem med kalendern med att dela inbjudningar

 • Vi åtgärdade ett problem med synkronisering för nytt e-postmeddelande

 • Vi åtgärdade ett problem med att kopiera kalenderobjekt

 • Vi åtgärdade ett skalningsproblem när man öppnar ytterligare postlådor på Surface Book

Access

 • Vi åtgärdade ett problem där kontinuerliga formulär inte kunde bläddra till det sista objektet

 • Vi ökade timeout-värdet för SharePoint List-klienten

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Nyheter

App

Beskrivning

Ej tillämpligt

 • Det finns inga speciella nya funktioner den här veckan.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi åtgärdade ett problem med stora infogade bilder från externa e-postmeddelanden.

Excel

 • Vi åtgärdade ett problem där kommentarsfönstret inte automatiskt valde motsvarande kommentar i en markerad cell

 • Vi åtgärdade ett problem med höga DPI inställningar som felaktigt skalade pivåtabell-rutorna

PowerPoint

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Outlook

 • Vi åtgärdade ett problem med dubbla Outlook-listor

 • Vi åtgärdade ett felmeddelande som uppstår när du sparar bilagor i en mappad nätverksenhet

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Alla appar

 • Vi åtgärdade ett problem där hög DPI kunde påverka menyträfftester, vilket resulterade i att man inte kunna skapa förväntade menyalternativet (Word, Excel, PowerPoint)

Nyheter

App

Beskrivning

Ej tillämpligt

 • Det finns inga speciella nya funktioner den här veckan.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi åtgärdade ett IRM-skydds problem med XPS-filer

 • Vi åtgärdade ett problem med Word-nätverksanslutning

Excel

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

PowerPoint

 • Vi åtgärdade ett problem där egenskaper saknas från IRM-skyddade filer när de har synkroniserats av NGSC

Outlook

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Nyheter

App

Beskrivning

Outlook

Människors förslag i Schemaläggningsassistenten

Se rekommendationer för deltagare att lägga till när du schemalägger ett möte. Växla inte längre fram och bak mellan Schemaläggningsassistenten och raden Till.

Så här använder du den här funktionen:

Skapa ett nytt möte, gå till schemaassistenten, lägga till mötesdeltagare. Du ser förslag medan du skriver.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Excel

 • Vi åtgärdade ett Excel-program som kraschade

 • Vi åtgärdade oväntade typsnitts ändringar som inträffade när du infogar vissa japanska tecken

PowerPoint

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Outlook

 • Vi åtgärdade ett problem där ämnesraden och specialtecken togs bort från skickade e-postmeddelanden

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Project

 • Vi åtgärdade ett kraschproblem som inträffade när du sparar projekt till XML-format

 • Vi åtgärdade ett fel där ett anpassat fält med en formel lagrades i den globala mallen skriver över samma fält i ett projekt som inte innehåller en definierade formel

Alla appar

 • Vi åtgärdade ett fel med medförfattare som kan orsaka felaktiga kopplingar mellan olika plattformar (Word, Excel och PowerPoint)

 • Vi åtgärdade ett fel med att komma åt mappar i OneDrive (Word, Excel och PowerPoint) när användaren loggar in för första gången

Nyheter

App

Beskrivning

Word, Excel & PowerPoint

Du bad om det : komma igång med färre klick

Inga fler studsande till din webbläsare
Länkar till OneDrive- och SharePoint Online-dokument öppnas i skrivbordsversionen av Office när du klickar på dem i din Office-app. Du har möjlighet att uppdatera dina inställningar.

Anteckning om du öppnar Office-länkar från webben (till exempel SharePoint på webben, Outlook på webben, etc.), dessa dokumentlänkar fortsätter att öppnas i webbläsaren för kontextkontinuitet.

Word, Excel & PowerPoint

Byta namn på din OneDrive eller SharePoint-filer

Nu kan du byta namn på dina Word, Excel och PowerPoint-filer om de lagras i One Drive eller SharePoint.

I Word, Excel och PowerPoint, kan du se möjligheten att Byta namn genom att klicka på översta nivån i appnamnlistan i Word, Excel och PowerPoint.

Word, Excel & PowerPoint

Ta bort OneDrive eller SharePoint-filerna från Word, Excel eller PowerPoint

Du kan nu ta bort dina Word-, Excel- och PowerPoint-filer från Mest nyligen använda (MNA).

I Word, Excel och PowerPoint ser du den nya raderingsfunktionen genom att högerklicka på filnamnet från backstage-vyns fillista.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi fixade ett kraschproblem vid sparande till molnet

 • Vi löste ett problem där designläget var aktiverat som standard

Excel

 • Vi åtgärdade makroinspelningsikonens synlighet i statusfältet

 • Vi åtgärdade en Excel-krasch när du stängde en arbetsbok efter att ha ändrat SmartArt Quick-stilar via snabbmenyn

 • Vi förbättrade synligheten för utvalda kommentarer i rutan Kommentarer

PowerPoint

 • Vi har löst ett problem som kan leda till att ett system piper vid öppnandet av vissa filer

 • Vi fixade ett renderingsproblem med teman

Outlook

 • Vi åtgärdade ett problem där Svara på krypterade e-postmeddelanden inte fungerade

Access

 • Vi fastställde en regression där användarna inte kunde e-postrapportera

 • Vi åtgärdade ett problem där STSLIST.dll kraschade IE på grund av buffertöverskridning på utskrift av versionsinformation

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Alla appar

Vi har löst ett problem där Spara-knappen inaktiverades när du sparade ett dokument som öppnats från bifogad e-post (Word, Excel och PowerPoint)

Nyheter

App

Beskrivning

Ej tillämpligt

Det finns inga speciella nya funktioner den här veckan.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Excel

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

PowerPoint

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Outlook

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Nyheter

App

Beskrivning

PowerPoint

Better Tables in PowerPoint with Designer
Presentera tabeller. Infoga en tabell och få rekommendationer om hur du gör presentationen mer effektfull. Med den här funktionen sparar du tid när du designar, ändrar storlek på och utformar din tabell och ger nya professionella format för att bättre förmedla din information.

Komma igång:

 1. Infoga en tabell på en sida med rubrik + innehållslayout

 2. Klicka på knappen designidéer i fliken Design för att få tabell designtips

 3. Klicka på en designidé för att tillämpa den på ett bildspel

Scenarier att prova

Klistra in en tabell från Excel, Word, webbsidor, live Visual Studio Online. etc. till en tom sida för rubrik + innehållslayout så att den automatiskt visar designidéer med källformatering.

Tabell1

Tabell

Begränsningar:

 • Fungerar bäst på sidor med titel + innehållslayout

 • Endast in-box-teman stöds (inga anpassade teman)

Känt problem

Mycket stora tabeller samt multitabeller stöds för närvarande inte


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi har åtgärdat ett problem i Word VBA som orsakade en krasch efter att du har kört Selection.Range.WordOpenXML flera gånger

 • Vi har åtgärdat ett problem i Word VBA där ändring av Application.Caption inte har visats i Användargränssnittet.

 • Vi har åtgärdat problemet med att navigeringsfönstret inte kunde öppnas i fliken Visa eller Sök/Tellme

Excel

 • Vi har åtgärdat en regression där en befintlig fil som innehåller en ogiltig extern länk visas som skadad när filen öppnas igen

 • Vi har åtgärdat ett problem med Excel-format i menyflik galleriet

PowerPoint

 • Vi har åtgärdat ett timeout problem med säker läsare

Outlook

 • Vi har åtgärdat ett utskriftsproblem med A4 papperstyp i liggande orientering

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Alla appar

 • Vi har åtgärdat problemet med öppning av OneDrive.synkroniserade filer som skapats när du är offline (Word, Excel och PowerPoint)

Nyheter

App

Beskrivning

Ej tillämpligt

 • Det finns inga speciella nya funktioner den här veckan.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi har åtgärdat ett skalningsproblem med att göra taggar

 • Vi har åtgärdat problemet med Skriv ut till faxdrivrutinen med osorterade alternativet

Excel

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

PowerPoint

 • Vi har åtgärdat ett coauth problem där multi användares kommentar fält har skrivits över

 • Vi har åtgärdat ett hjälpmedelsproblem i det svarta och mörkgrå Office-temat där färgkontrasten på texten var för lågt inställd i fönstret animering

Outlook

 • Vi har åtgärdat ett problem med RTF-bilaga ordning

 • Vi har åtgärdat ett problem med att skicka krypterade e-post till mottagarna i sekundära kontot GAL

 • Vi har åtgärdat ett problem med att spara alla bifogade filer till ett nätverk när du använder kartlägg nätverksenhet

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Alla appar

 • Vi har åtgärdat ett problem där SVG som bakgrundsgrafik var bitmapped på PDF-export

 • Vi har åtgärdat ett problem som gjorde att appen kraschade när man skrev i en chatt

Nyheter

App

Beskrivning

Ej tillämpligt

 • Det finns inga speciella nya funktioner den här veckan.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Kända problem

 • När du öppnar en icke-lokal fil i skrivskyddat läge visas kanske inte de senaste ändringarna från servern.

Excel

 • Vi har åtgärdat ett problem med knappen Redigera arbetsbok visades för skrivskyddade användare

 • Vi har åtgärdat ett filterfel med diagram och rutnät

PowerPoint

 • Vi har åtgärdat en krasch vid öppning av filer när en befintlig fil var i bildbakgrundsvyn

Outlook

 • Vi har åtgärdat problem med bläddring i dialogrutan Adressbok

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Project

 • Vi har åtgärdat ett problem med att Project hängde sig

Nyheter

App

Beskrivning

Outlook

Söka efter ett rum har blivit lite enklare

Med tillägget Rumssökare kan du nu boka konferensrum från fler än en rumslista. (Rumssökare kunde tidigare ta bort markerade rum när användaren ändrade rumslistor.) Rumssökare kommer också ihåg och visar automatiskt tillgängliga konferensrum från användarens senast använda rumslista. Detta gör det snabbare att hitta rum eftersom rummets tillgänglighet kan hämtas när användaren fyller i annan mötesinformation.

Komma igång:

 1. Skapa ett möte i Outlook. Tillägget Rumssökare visas som ett fönster bredvid mötesformuläret.

 2. Välj en rumslista och sedan ett tillgängligt rum.  Med dessa förbättringar kan du nu:

Scenarier att prova

 1. Ändra rumslistan utan att förlora det markerade rummet.

 2. Rumslistan väljs automatiskt åt dig om du skapa ett till möte.

 3. Välj flera rum (från fler än en rumslista) för ett möte. Till exempel kan ett gruppmöte mellan två kontor ha med två konferensrum från två olika städer.

Rumssökare


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi har åtgärdat ett problem med att sidnumret inte skrivs ut korrekt när Skriv ut XML-taggen är aktiverad

Excel

 • Vi har åtgärdat en potentiellt problem med kraschar om uppstod när du la till data i trattdiagram

 • Vi har åtgärdat ett problem där makroaktiverad filöppning gick långsamt

PowerPoint

 • Vi har gjort prestandaförbättringar för medförfattning av scenarion.

 • Vi har åtgärdat ett problem i vyn som kunde göra att en dubblett av bilen skapades istället för den markerade formen skapades när du tryckte på CTRL + D på.

 • Vi har åtgärdat problem med ändra storlek på en tabell

Outlook

 • Vi har åtgärdat ett problem där Schemaläggningsassistenten visade objekt en timme fel

 • Vi har åtgärdat ett nedladdningsfel problem när du bifogade en fil från SharePoint Online med hjälp av ActiveX (JavaScript)

Access

 • Vi åtgärdade ett problem med kraschar som uppstod när du stängde logikhanteraren vid skapande av makrodata

 • Vi har åtgärdat stränggränsen för rutan för hyperlänkadressen

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Delas mellan appar

 • Vi har åtgärdat ett skalningsproblem med anpassad markörstorlek (Word, Outlook)

Nyheter

App

Beskrivning

Ej tillämpligt

 • Det finns inga speciella nya funktioner den här veckan.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi har åtgärdat ett problem med att programmet hängde sig när du flyttade en tabellkolumn

 • Vi har förbättrat skrivandet i kommentarer

 • Vi har åtgärdat ett fel med att skriva med IME

 • Vi har åtgärdat ett problem med radhöjd för Yu Gothic

Excel

 • Vi har åtgärdat några #REF-fel i Excel Online

 • Vi har åtgärdat ett problem med skalning i kommentarfönstret

PowerPoint

 • Vi har åtgärdat ett problem med att sammanfattningszoom låser sig när du redigerar med automatiskt sparande

Outlook

 • Vi har åtgärdat ett problem med att skicka om meddelanden i onlineläge

 • Vi har lagt till en snabbmeny i platsfältet Avtalad tid för möte

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Alla appar

 • Vi har åtgärdat ett problem med att alternativet Klistra in alla inte fungerade från Urklipp

Nyheter

App

Beskrivning

Ej tillämpligt

 • Det finns inga speciella nya funktioner den här veckan.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Excel

 • Vi har ändrat kantlinjefärgen på svarstexten i kommentarsfönstret Modernt i temat Mörkgrå.

 • Vi har åtgärdat ett problem med att cellformat ändrades till datum eller valutor när arbetsboken öppnades

PowerPoint

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Outlook

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Alla appar

 • Vi har åtgärdat ett problem med att teckensnitt visas som molnteckensnitt även efter att de har laddats ned

Nyheter

App

Beskrivning

Ej tillämpligt

 • Det finns inga speciella nya funktioner den här veckan.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Excel

 • Vi har åtgärdat ett problem som ibland fick japansk lodrätt text att visas felaktigt på datorer som inte hade teckensnittet installerat

 • Vi har åtgärdat ett problem med att en cell som använde ett visst tecken omvandlade all celltext till teckensnittet Wingdings

PowerPoint

 • Vi har åtgärdat ett problem med att spela upp och exportera 3D-animeringar

Outlook

 • Vi har åtgärdat ett problem med Sök i vissa icke-engelska miljöer

Access

 • Vi har åtgärdat ett problem med storleken på navigeringsfönstret

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Gäller flera appar

 • Vi har åtgärdat ett problem som gjorde det mycket svårt att ändra storlek på fönster när du använde högkontrastteman.

Nyheter

App

Beskrivning

Word, Excel, PowerPoint och Outlook

Infoga SVG-bilder med filter

Vi stöder nu renderingen av SVG-bilder med filter, om du vill använda mer komplexa SVG-bilder i Office-dokumenten.

Testa själv:

 • I menyfliksområdet Infoga klickar du på Infoga bild om du vill infoga en SVG-fil med filtereffekt.

 • Redigera SVG-bildens fyllning, kontur, storlek m.m. på fliken Grafik.

SVG-filter


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi har åtgärdat ett problem med att dialogrutan Spara som visades under samarbetssessioner och andra mindre problem med att spara automatisk och samarbeta

 • Vi har åtgärdat ett problem med skalning som ibland uppstod under omstart av Word

 • Vi har åtgärdat ett problem med VBA-prestanda

Excel

 • Vi har åtgärdat ett problem med att hela texten inte markerades när du dubbelklickade för att markera text i en cell med specialtecken

PowerPoint

 • Vi har åtgärdat ett problem med att skriva hakparenteser när du använda vissa icke-amerikanska tangentbordsgenvägar

Outlook

 • Vi har åtgärdat ett problem med komplexa sökfrågor

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Gäller flera appar

 • Olika problem med storlek/layout på hörnknappar för samarbete i visuell uppdatering har åtgärdats (Word, Excel, PowerPoint)

Nyheter

App

Beskrivning

Ej tillämpligt

 • Det finns inga speciella nya funktioner den här veckan.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi har gjort arbetsflödet för dokument som öppnas i flera fönster stadigare.

 • Vi har åtgärdat ett problem med Jämför-funktionen hos dokument med tabeller.

 • Vi har uppdaterat ikonen för ”Saknad rubriksnivå”.

Excel

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

PowerPoint

 • Vi har åtgärdat ett problem med sammanfattningszoom, då ochtecken ”&” blir till understreck ”_” i bildavsnittstitlar

Outlook

 • Vi har åtgärdat ett problem med e-postgruppering när tidszoner ändras

 • Vi har åtgärdat ett problem med att bifoga filer från SharePoint 2010/2013

 • Vi har åtgärdat flera problem med att spara dokument från Outlook

 • Vi har åtgärdat ett problem med att ett iCloud-tillägg får Outlook att krascha

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

Delas mellan appar

 • Vi har uppdaterat filikonerna för att förbättra prestanda, konsekvens och utseende vid olika skärmupplösningar. (Word, Excel och PowerPoint)

Nyheter

App

Beskrivning

PowerPoint

Ange en rubrik för dina bilder med en penna

Använd pennan och skriv rubriken som en pennanteckning. Se sedan på när PowerPoint omvandlar den till text.

 • Skriv i en platshållare för rubrik med pennan och se OOUI när visas. [skärmbilder 1 och 2]

 • Markera pennanteckningen om du vill konvertera den till text i enlighet med malldesignen, oavsett vilken penna du använde. [skärmbild 3]

 • Oavsett om du ändrar layouten eller designmallen flyttas och justeras texten på lämpligt sätt eftersom den är en del av platshållaren [skärmbild 4]

Steg 1

Steg 1

Steg 2

Steg 2

Steg 3

Steg 3

Steg 4

Steg 4


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

Excel

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

PowerPoint

 • Vi har åtgärdat en felaktig sträng med en behörighetsprompt om att öppna en fil – det ska vara en ja/nej-fråga och inte ett påstående.

Outlook

 • Vi åtgärdade ett problem med att den gamla e-postadressen fortfarande visades i mappen Navigeringsfönster fastän användarens primära SMTP-adress ändrades i en Outlook-profil.

 • Vi har åtgärdat ett problem där avböjda möten visade fel tidszoner.

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

Nyheter

App

Beskrivning

Projekt

Sprinthantering har blivit enklare

Lägg snabbt till, uppdatera eller ta bort agila sprints.

 • Öppna ett Nytt projekt

 • Gå till fliken Projekt och klicka på ”Agile”. Välj alternativknappen ”Scrum”. OK.

 • Tryck på Hantera på fliken Scrum som nu visas i menyfliksområdet.

Hantera sprints

Märkbara korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi har åtgärdat ett problem med att datumfält som lagts till som en anpassad egenskap till ett dokuments information ibland var inkorrekta.

Excel

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

PowerPoint

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

Outlook

 • Vi har åtgärdat ett problem med teckensnittsinställningarna i Outlook-kalendern när man besvarar en mötesförfrågan.

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

Project

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

Delas mellan appar

 • Vi har åtgärdat ett problem med att programmet kraschade när man försökte dela en fil i felsäkert läge (Word, Excel och PowerPoint)

 • Vi har åtgärdat ett licensproblem som fick vissa användares program att krascha vid start (Word, Excel, PowerPoint, Outlook och OneNote)

Nyheter

App

Beskrivning

Allt

Versionsnummer: I Microsoft Office ändras formatet på versionsnumren från fyra siffror till fem siffror. Till exempel från version 1234.5678 till version 12345.67890. Om du vill hitta versionsnumret startar du ett Office-program, till exempel Word, går till Arkiv > Inställningar och letar under avsnittet Om.


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

Excel

 • Vi har åtgärdat ett problem med att Excel slutar svara eller kraschar när du skriver ut en arbetsbok med många ActiveX-kontroller.

PowerPoint

 • Vi har åtgärdat ett problem med att PowerPoint antingen rapporterar ett fel eller kraschar när du ändrar Formen. Synlig egenskap.

Outlook

 • Vi har åtgärdat ett problem med att Outlook kraschar när du skickar om ett digitalt signerat meddelande.

Access

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

Project

 • Vi har åtgärdat regressionen där endast uppgifter från den första sammanfattningsaktiviteten visas i dialogrutan Lägg till befintliga aktiviteter på tidslinjen.

 • Vi har åtgärdat ett problem med att filtrera efter datumfält genom Autofilter

Nyheter

App

Beskrivning

Access

Nya diagram för att visualisera data

Använd Access nya diagram om du vill modernisera datavisualisering när du skapar formulär och rapporter i Access.

Prova själv och upptäck att du inte bara kan skapa visuellt tilltalande diagram. Att skapa och redigera är dessutom användarvänliga och intuitiva upplevelser.

 • I menyfliksområdet väljer du Infoga diagram och markerar den diagramtyp som bäst passar dina behov.

 • Använd fönstret Diagraminställningar om du vill koppla det nya diagrammet till en datakälla och formatera diagrammets dataserie. Använd Egenskapssidan om du vill ange egenskaper för diagrammet och formatera diagrammet.

Nya diagram för att visualisera data

Märkbara korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi har åtgärdat ett problem med spårade ändringar för sammanfogade tabeller.

 • Vi har åtgärdat ett problem med teckenstorlek hos punktobjekt när du visar i html.

 • Vi har åtgärdat ett tillförlitlighetsproblem vid öppning av fil.

Outlook

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

Excel

 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar.

PowerPoint

 • Vi har åtgärdat ett problem med att presentationen öppnades i bakgrunden istället för i förgrunden.

 • Vi har åtgärdat ett problem med att ett meddelande om att spara automatiskt visades, även när Spara automatiskt var avaktiverat.

Delas mellan appar

Vi har åtgärdat ett problem med fästa dokument som inte visades som fästa på Startsidan.  (Word, Excel, PowerPoint)

Nyheter

App

Beskrivning

Outlook

 • Inaktivera vidarebefordran inför ett möte

  Om du organiserar ett möte (och använder Office 365) kan du förhindra att deltagarna vidarebefordrar mötet till andra. Klicka på Svarsalternativ i menyfliksområdet om du prova funktionen.

  Schemalägga ett möte i en O365-kalender i Outlook.

  Från menyfliksområdet: Svarsalternativ > Tillåt vidarebefordran. Det här alternativet är markerat som standard. Avmarkera Tillåt vidarebefordran om du vill förhindra deltagare från vidarebefordrar den här mötesinbjudan.  

  Tillåt alternativ för vidarebefordring i Outlook

 • Visa tre tidszoner samtidigt:

  Behöver du schemalägga ett möte i andra tidszoner? Lägg till flera tidszoner i kalendern för att enkelt se tider som passar alla.

  Från Outlook: Arkiv > Alternativ > Kalender. Hitta avsnittet ”Tidzoner” på den här dialogrutan. Markera alternativet ”Visa en tredje tidszon” och välj den tredje tidszonen.

  Alternativ för en tredje tidszon


Särskilda korrigeringar

Tabellen nedan innehåller korrigeringar i den senaste Insider-versionen. 

App

Beskrivning

Word

 • Vi har åtgärdat ett problem med att stänga dokument

 • Vi har åtgärdat ett problem med dikteringsknappen

Outlook

 • Vi har åtgärdat ett problem där HTML-utkast blev oformaterad text vid dra-och-släpp

Excel

 • Vi har åtgärdat ett problem på vissa språk där användarnas val av standardval för teckensnitt i avancerade inställningar inte gällde

 • Åtgärdat ett problem där mallar inte visas på skrivbordet vid start

PowerPoint

 • Vi har åtgärdat problemet att fönstret Återskapa felaktigt visades när Spara automatiskt var aktiverat

 • Vi har åtgärdat ett problem där inloggningsrutan inte visades vilket hindrade användarna från att komma åt sina filer

Delas mellan appar

 • Vi har åtgärdat problemet med att text i en EMF-bild sträcktes ut när du sparade till PDF-fil

 • Vi har utökat ett grupprincipobjekt som ska dölja OneDrive/SharePoint från Backstage-vyn för Visio, Project och OneNote

 • Vi har åtgärdat ett problem där mallar inte visas på skrivbordet vid start eller Arkiv > Nytt (Excel, PowerPoint, Word)

Nyheter

App

Beskrivning

Ej tillämpligt

Det finns inga speciella nya funktioner den här veckan.

Märkbara korrigeringar

App

Beskrivning

Word

Åtgärdat ett fel med skadade tabeller och text som saknades när användare jämförde vissa dokument med tabeller.

Excel  

Åtgärdat ett problem med att skrolla med mushjulet i Excel så att användare kan rulla igenom arbetsböcker med mushjulet när arbetsboken inte är aktiv.

PowerPoint

Åtgärdat ett problem som orsakade att kraschar kunde inträffa när du öppnade presentationer från online-webbplatser

Word, Excel, PowerPoint

Åtgärdat ett problem som orsakade att ett fel med serverfiluppdatering visades under processen vid återställning av en tidigare filversion som sparats i ett äldre format, till exempel PPT, XLS eller DOC.

Nyheter

Inga nya funktioner i den här versionen

Märkbara korrigeringar

App

Beskrivning

Word

 • Åtgärdat problemet med att kortkommandon felaktigt ändras när regionala inställningar ändras

 • Åtgärdat ett problem där pennanteckningar ibland inte fungerade.

Kända problem

Inga kända problem i den här versionen.

Hur du kontaktar Insider-teamet

 • Vi älskar feedback från insiders! Om du vill rapportera ett problem i en Insider-version eller komma med ett förslag klickar du på Arkiv > Feedback i valfri app. I Outlook kan du även klicka på Arkiv > Support > Kontakta supporten och arbeta direkt med en Outlook-supporttekniker. Med den här metoden kan vi samla in felsökningsinformation från dig så att vi snabbare kan lösa Insider-problem och hjälpa dig att komma igång igen. 

 • Kontakta oss och andra Office-insiders i Office Insider-communityn eller via Twitter.

 • Är du inte med i Office Insider än? Vill du vara med? Vi vill gärna att du går med.

Klicka på den produkt du är intresserad av om du vill söka efter information i en version som släpptes tidigare än 11 April 2018.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×