Celler

Validera celldata

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Prova själv!

När du skapar kalkylblad som ska användas av andra är det viktigt att se till att de kan bara ange giltiga data. Använd dataverifieringsfunktionerna i Excel för att skapa regler som begränsar vilken typ av data eller vilka värden som andra användare kan ange i en cell.

 1. Markera de celler som du vill skapa en regel för.

 2. Välj Data >Dataverifiering.
  Dataverifiering

 3. På fliken Inställningar under Tillåt väljer du ett alternativ:

  • Hela nummer – om du vill begränsa kolumnen så att bara heltal accepteras.

  • Decimal – för att acceptera decimaltal.

  • Lista – för att välja data från en listruta.

  • Datum – för att bara acceptera datum.

  • Tid – för att bara acceptera tid.

  • Textlängd – för att begränsa textlängden.

  • Anpassat – för en anpassad formel.

 4. Välj ett villkor under Data:

  • Mellan

  • Inte mellan

  • Lika med

  • Inte lika med

  • Större än

  • Mindre än

  • Större än eller lika med

  • Mindre än eller lika med

 5. På fliken Inställningar under Tillåt väljer du ett alternativ:

 6. Ställ in de andra värden som krävs beroende på vad du har valt under Tillåt och Data.
  Om du till exempel väljer Mellan behöver du också välja värden för Minimum: och Maximum: för cellerna.

 7. Markera kryssrutan Ignorera tomma celler om du vill ignorera tomma utrymmen.

 8. Om du vill lägga till en Rubrik och ett meddelande för regeln, väljer du fliken Indatameddelande och skriver en rubrik och ett indatameddelande.

 9. Markera kryssrutan Visa följande indatameddelande när cell markeras om du vill visa meddelandet när användaren markerar eller för muspekaren över de markerade cellerna.

 10. Välj OK.

  Om användaren försöker ange ett ogiltigt värde visas ett popupmeddelande med texten ”Värdet matchar inte datavalideringsbegränsningarna som har definierats för den här cellen.”.

Vill du veta mer?

Använda dataverifiering i celler

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×