Video: Ställa in datakälla för ett formulär eller en rapport

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

En datakälla utgörs av en tabell, en fråga eller ett SQL-uttryck som innehåller de data som visas i ett formulär eller en rapport. Man säger att ett formulär eller en rapport som visar poster är "bunden/bundet" till en datakälla. Om det inte finns någon datakälla säger man att formuläret är "obundet" eller att rapporten är "obunden".

I den här videon

Ställa in egenskapen Datakälla för ett formulär eller en rapport

Gör för säkerhets skull en säkerhetskopia av de objekt som du vill göra ändringar i.

 1. Öppna ett formulär eller en rapport i Layoutvy.

 2. Högerklicka någonstans på objektet och klicka sedan på Egenskaper för formulär eller Egenskaper för rapport, beroende på vilken typ av objekt du vill arbeta med.

  Egenskapssidan visas i Access. Datakälla-egenskapen visas längst upp på fliken Alla. Om Datakälla-egenskapenär tom betyder det att formuläret är obundet eller rapporten obunden.

 3. Klicka i rutan Datakälla och klicka sedan på pilen i listrutan. En lista över tabeller och namngivna frågor visas.

 1. Om någon av tabellerna eller frågorna i listrutan innehåller de fält du vill visa i objektet, kan du välja det från listan. Välj annars en tabell som innehåller nästan alla de fält du vill använda och klicka sedan Skapa Bild av knapp och skapa en fråga som innehåller de tabeller du vill använda utöver dem som ingår i den tabell du valt.

Anmärkningar

 • Klicka på Skapa Bild av knapp om rutan Datakälla-egenskap innehåller ett namn på en tabell. Du kan då skapa en fråga som innehåller den tabellen. Om du vill kan du lägga till relaterade tabeller till frågan.

 • Om Datakällan innehåller ett namn på en fråga eller ett SQL-uttryck kan du klicka på knappen Skapa. Bild av knapp En redigerbar fråga öppnas då i frågeverktyget.

 • Om du skapat eller redigerat en fråga för att använda den som datakälla kan du antingen spara den som en namngiven fråga (i så fall blir den tillgänglig att användas för andra objekt i databasen) eller spara den som ett SQL-uttryck i formulärets eller rapportens Datakälla-egenskap (i så fall blir den inte tillgänglig att användas för andra objekt).

  Gör så här om du vill spara frågan som en namngiven fråga:

  1. Klicka på Spara som i gruppen Stäng på fliken Design.

  2. Namnge frågan och klicka på OK.


Om du vill spara frågan som ett SQL-uttryck i objektets Datakälla-egenskap gör du följande:

 • Klicka på Stäng i gruppen Stäng på fliken Design.

En dialogruta visas med frågan om du vill spara ändringar av SQL-uttrycket och uppdatera egenskap. Klicka på Ja.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×