Lägga till tabeller

Skapa tabeller med Tabelldesigner

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

När du skapar en tabell med Tabelldesign kan du välja mer noggrant hur du designar din databas, ange fälttyper, skapa en uppslagslista och skapa en sekundärnyckel som ska paras ihop med din primärnyckel.

Skapa en tabell med Tabelldesign

 1. Välj Skapa > Tabelldesign.

  Få åtkomst till kommandot i menyfliksområdet för Skapa > Tabelldesign
 2. Ange ett fältnamn och en datatyp för det första fältet i den nya tabellen.

  Namn och datatyp för första fältet i en ny Access-tabell
 3. Om du vill ange primärnyckeln för tabellen markerar du cellen Fältnamn för rätt fält och väljer sedan Primärnyckel.

  Välja ett primärnyckelfält i en ny Access-tabell

  Indikatorn Primärnyckel visas till vänster om fältnamnet. Du kan ändra primärnyckeln när som helst, men en tabell kan bara ha en primärnyckel.

 4. Välj Arkiv > Spara och namnge tabellen.

Det finns många fler alternativ när du skapar och ändrar tabeller med Tabelldesign.

Växla Tabelldesignern mellan databladsvyn och designvyn
 • Växla mellan vyerna Design och Datablad för sparade tabeller.

 • Ange valfritt fält som tabellens primärnyckel.

 • Använd Verktyg för att skapa ett uttryck eller indatamask.

 • Testa verifieringsuttryck.

 • Infoga och ta bort rader.

 • Skapa uppslagslistor.

 • Skapa, byta namn på och ta bort datamakron.

 • Definiera relationer och objektberoenden.

Vill du veta mer?

Excel-utbildning

Outlook-utbildning

Du kan skapa en tabell i vyn Datablad eller Tabelldesign. Det är enkelt att arbeta i vyn Datablad – ungefär som att mata in data i ett kalkylblad. Men när du arbetar i vyn Tabelldesign kan du välja mer noggrant hur du designar din databas och anger fälttyper. Du kan också skapa en uppslagslista och skapa en sekundärnyckel som ska paras ihop med din primärnyckel.

I menyfliksområdet väljer vi Skapa och sedan Tabelldesign. Om du gillar att använda snabbtangenter håller du ned Alt och trycker på bokstaven bredvid kommandot du vill använda. I det här fallet är det C och sedan TD.

Tabelldesignern startar och den här nya fliken visas. Det här är en SAMMANHANGSBEROENDE FLIK. Det finns flera sådana flikar i Access och de visas bara när du behöver dem. På den här fliken finns kommandon för att infoga och ta bort fält. Och ett kommando för att ange en primärnyckel.

I kolumnen Fältnamn anger vi Telefon-ID. Vi väljer Räknare i listan Datatyp och väljer sedan Primärnyckel. Vi kan också högerklicka på raden och se många av dessa kommandon. Som tidigare håller vi ned Alt-tangenten och trycker på bokstaven bredvid kommandot vi vill använda.

I nästa fält kan vi ange Telefonnummer och välja datatypen Kort text.

Nedanför kan vi ange Typ och börja skapa en uppslagslista. Vi väljer Uppslagsguiden, skriver önskade värden och väljer sedan Nästa. En kolumn blir bra. På den första raden anger vi vilka typer av telefonnummer vi vill ha för listan: kontor, sedan mobil, fax, nödfall och hem. Välj Nästa. Namnet vi har angett står redan i fältet så vi behöver bara välja Slutför.

Vi kunde ha valt att ha det här fältet i en egen separat tabell, men vi gjorde inte det eftersom det rör sig om så lite data. I stället skapade vi en uppslagslista. Så nu när vi anger ett namn är det bara att välja motsvarande värde i listan.

Slutligen måste vi skapa sekundärnyckeln. Vi kan kalla den Kundnr SN. Kundnr är namnet på primärnyckeln i tabellen Kunder och SN står för sekundärnyckel. Det här är med andra ord ett kortare sätt att ange att det här är en sekundärnyckel och att dess primärnyckel är Kundnr-fältet i tabellen Kunder.

Nästa steg är att välja Tal som datatyp. Därmed visas en databasdesignregel. Datatyperna för din primärnyckel och sekundärnyckel måste matcha varandra eller vara kompatibla. I det här fallet använder vi en kompatibel datatyp eftersom primärnyckeln i tabellen Kunder är ett fält av datatypen Räknare.

Tänk på att Access bestämmer värdena i Räknare-fält. Det gör att värdena hamnar i ordning när du lägger till kundnamn och du kan aldrig duplicera något av dessa sekventiella värden. Eftersom du behöver duplicera värden i sekundärnyckelfältet när en kund har flera telefonnummer vill vi inte använda datatypen Räknare här.

Men vi behöver en kompatibel datatyp, i det här fallet Tal. Andra datatyper som Text är också kompatibla med nyckelfälten.

Spara tabellen med namnet Telefonnummer.

Nu vet du hur du skapar en tabell i tabelldesignvyn och dessutom hur du skapar en värdelista och en sekundärnyckel. Så var det klart!

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×