Använda relationer

Skapa relationer med Uppslagsguiden

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Uppslagsguiden upprättar en relation mellan tabeller. Den skapar en sekundärnyckel som refererar till en annan tabells primärnyckel.

Skapa en relation med Uppslagsguiden

 1. I Databladsvyn öppnar du tabellen som ska slå upp data från en annan tabell. Detta är den underordnade tabellen.

 2. I kolumnen längst till höger väljer du Klicka för att lägga till och sedan Uppslag och relation.

  Lägg till en ny tabellkolumn, av typen "Uppslag och relation"
 3. I Uppslagsguiden väljer du Jag vill att uppslagsfältet ska hämta värden från en annan tabell eller fråga. Välj sedan Nästa.

 4. Välj tabellen som ska tillhandahålla värden för ditt uppslagsfält. Detta är den överordnade tabellen. Välj sedan Nästa.

 5. Följ instruktionerna på sidan för att välja fälten du vill hämta data från samt för att ställa in sorteringsordningen för fälten och kolumnbredden.

  Tips: När du ställer in kolumnbredden markerar du Dölj nyckelkolumn för att minska störande inslag i tabellen. Det påverkar inte synkroniseringen eller relationen mellan tabellerna.

 6. Markera ett fält som fungerar som unik identifierare för rader i den överordnade tabellen.

 7. Ange namnet på det nya uppslagsfältet, markera Aktivera Dataintegritet och markera sedan Borttagning av relaterade eller Begränsa borttagning.

  Tips: Använd ett namn som beskriver de data som avses och ange också att det är ett sekundärnyckelfält, exempelvis, Kund IDFK.

 8. Välj Slutför och sedan Spara Spara .

Du har skapat en relation, en sekundärnyckel samt ställt in parametrar för datasynkronisering mellan de två tabellerna.

Ändra en relation mellan tabeller

För att ändra relationen mellan tabellerna stänger du dem först.

 1. Välj Databasverktyg > Relationer.

 2. Markera relationslinjen mellan de två tabellerna.

  1:N-relation
 3. Välj Design > Redigera relationer.

 4. I dialogrutan Redigera relationer gör du dina ändringar och väljer sedan OK.

 5. Tryck på Spara Spara för att spara dina ändringar.

Vill du veta mer?

Skapa, redigera eller ta bort en relation

Ett av de enklaste sätten att skapa en 1:n-relation är att använda verktyget UPPSLAGSGUIDEN. Guiden utför två uppgifter åt dig.

Den skapar relationen och när det är klart kan du använda sekundärnyckelfältet för att välja värden från tabellen på ETT-sidan, eller den överordnade tabellen, i relationen.

Det gör det enklare att ange data. Allt vi behöver göra i vårt exempel är att välja ett namn som får utgöra värdet på ETT-sidan och ange ett telefonnummer.

När du använder guiden behöver du inte ett sekundärnyckelfält i den underordnade tabellen eftersom guiden skapar det automatiskt. Om du redan har en sekundärnyckel kan du så klart använda den.

Här är en exempeldatabas som saknar sekundärnyckel.

Börja med att markera rubriken på ett tomt fält eller markera rubriken för din sekundärnyckel, om du har någon.

Starta guiden genom att välja Uppslag och relation.

Välj det första alternativet, att slå upp värden från en annan tabell , och välj Nästa.

Markera den överordnade tabellen … Kunder … och välj Nästa.

Vi behöver slå upp värden i fältet Kundnamn, så välj och flytta över det. Detta är ett beräknat fält.

Vi använde det här fältet alldeles nyss. Observera att hela namnet visas. Det underlättar när du ska välja data. Uppslagsfält underlättar inmatning av data, och är mer exakt.

Välj Nästa. Sorteringsordning är valfritt, så vi hoppar över det och väljer Nästa.

Som regel är det bäst att dölja nyckelkolumnen eftersom det bara blir rörigare om den visas. Välj Nästa.

Vi kallar fältet Kundnr SN, vilket anger att Kundnr är det överordnade fältet och SN påminner oss om att det är en sekundärnyckel.

Vi markerar Aktivera Dataintegritet och Borttagning av relaterade. Detta aktiverar referensintegritet och sammanhängande borttagning. Skapa fältet genom att välja Slutför.

Slutligen gör vi en ändring i relationen. För att göra det måste vi stänga tabellen med telefonnummer. Det går inte att ändra en relation om en av tabellerna som ingår i relationen är öppen.

Stäng tabellen och välj Relationer på fliken Databasverktyg. Markera relationslinjen och välj Redigera relationer i menyfliksområdet.

Du kan se att både Referensintegritet och Sammanhängande borttagning är markerade. Aktivera även alternativet Uppdatera poster i relaterade tabeller. Välj OK.

Nu har vi skapat en 1:n-relation med hjälp av Uppslagsguiden, och skapat en sekundärnyckel samt ändrat inställningen för en relation.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×