Använda relationer

Skapa relationer med fönstret Relationer

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I fönstret Relationer skapas relationer mellan tabeller, men det krävs en kompatibel datatyp mellan överordnade/underordnade kolumner och ingen uppslagslista skapas.

Skapa relationer med fönstret Relationer

 1. I en databas med minst två tabeller eller frågor väljer du Databasverktyg > Relationer.

 2. Om fönstret Relationer är tomt, drar du tabellerna från navigeringsfönstret till fönstret Relationer.

 3. Dra primärnyckeln från den överordnade tabellen till sekundärnyckeln i den underliggande tabellen.

  Skapa en relation med fönstret Relationer
 4. Markera Referensintegritet.

 5. Markera Uppdatera poster i relaterade tabeller och Ta bort poster i relaterade tabeller.

 6. Välj Skapa.

  Du har lagt till relationen mellan de två tabellerna, så du ser nu en linje som visar typen av relation (1:1 eller 1:N) och vilka fält som hör samman.

 7. Välj Spara Spara för att spara relationen.

Vill du veta mer?

Skapa, redigera eller ta bort en relation

Ett sätt att skapa en relation mellan tabeller är att använda FÖNSTRET RELATIONER. Det här är ett alternativ till att använda Uppslagsguiden. Så här ser fönstret Relationer ut.

Det här är tabellerna som ingår i relationen och linjen visar om det är en 1:n-relation.

Till skillnad från Uppslagsguiden skapar fönstret Relationer inte en uppslagslista, men du kanske inte behöver någon. Om du använder frågor för att hämta och bearbeta dina data behöver du relationen men inte uppslagslistan, eftersom frågan hämtar de data du begär.

Använd fönstret genom att välja Databasverktyg och sedan Relationer.

Om fönstret är tomt kan du dra tabellerna från navigeringsfönstret så här.

En annan skillnad jämfört med Uppslagsguiden är att när du använder fönstret Relationer måste den underordnade tabellen ha en sekundärnyckel av samma, eller kompatibel, datatyp som primärnyckeln.

Där är vår sekundärnyckel. Skapa relationen genom att dra primärnyckeln till sekundärnyckeln och släppa.

Markera kryssrutorna för referensintegritet, sammanhängande uppdateringar och sammanhängande borttagningar. Välj sedan Skapa.

Tryck på Ctrl+S för att spara ändringarna i relationsdiagrammet.

Så där. Nu har du skapat en 1:n-relation med hjälp av fönstret Relationer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×