Skapa formulär

Skapa navigeringsformulär

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Informationen på denna sida gäller endast skrivbordsdatabaser i Access. Access web appar har inte stöd för navigeringsformulär.

Om du ofta använder samma uppsättning formulär och rapporter, kan du skapa ett navigeringsformulär som grupperar dem tillsammans. Så att allt du behöver finns nära till hands.

 1. Öppna den skrivbordsdatabas där du vill lägga till ett navigeringsformulär.

 2. I gruppen Formulär på fliken Skapa väljer du Navigering. Sedan väljer du format för navigeringsformuläret.

Lägga till ett formulär eller en rapport i navigeringsformuläret

 1. Dra formuläret eller rapporten från fönstret Navigering till fliken Lägg till ny.
  Access lägger till formuläret eller rapporten i det nya Navigeringsformuläret.

 2. Upprepa för alla andra formulär eller rapporter du vill lägga till.

 3. Välj Spara Ikonen Spara .

 4. Skriv ett namn för formuläret och välj OK.
  Formuläret sparas och formulärets namn visas på fliken ovanför formuläret.

Ändra etiketten på ett navigeringsformulär

När du skapar ett nytt navigeringsformulär, lägger Access till en standardetikett med texten ”Navigeringsformulär”. Ändra etiketten till något mer beskrivande.

 1. Markera formuläretiketten och markera den sedan igen för att börja redigera.

  Skärmavsnitt av navigeringsformulär

 2. Redigera etiketten efter behov och tryck på Retur.

Använda ett visuellt tema för ett navigeringsformulär eller en rapport

Anpassa din databas och gör det enkelt att hitta information, genom att ändra de färger och teckensnitt som används i alla dina formulär och rapporter. Prova ett samordnat färgtema eller skapa ditt eget.

 1. På fliken Start väljer du Visa > Layoutvy.

 2. På fliken Design väljer du Teman.

  • För att se hur ett tema kommer att se ut, pausar du över det.

  • För att ändra alla färger och teckensnitt, väljer du ett tema.

  • För att ändra bara färgerna, väljer du Färger och sedan en färg.

  • För att ändra bara teckensnitten, väljer du Teckensnitt och sedan ett textformat.

Ange att navigeringsformuläret är det förvalda visningsformuläret

Ett navigeringsformulär är en praktisk startsida för en databas, så du bör fundera på att öppna den automatiskt varje gång du öppnar databasen.

 1. Välj Arkiv > Alternativ > Aktuell databas.

 2. Under Programalternativ väljer du pilen i rutan Visa formulär och väljer sedan det nya navigeringsformuläret.

 3. Välj OK för att slutföra.

 4. Välj Spara Ikonen Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 5. Stäng databasen och öppna den sedan igen.
  Navigeringsformuläret öppnas samtidigt så att du alltid har de formulär och rapporter du oftast använder nära till hands.

Vill du veta mer?

Skapa ett navigeringsformulär

Excel-utbildning

Outlook-utbildning

Om du ofta arbetar med samma formulär och rapporter, kan du skapa ett ”navigeringsformulär” för att binda samman dem.

Navigeringsformuläret kan fungera som din ”bas” för att enkelt växla mellan de formulär och rapporter som du använder ofta.

För att komma igång öppnar du den skrivbordsdatabas där du vill lägga till ett navigeringsformulär.

Välj fliken Skapa och Navigering, och välj sedan den typ av navigeringsformulär som du vill ha.

Access skapar det tomma formuläret med navigeringskontrollen Lägg till ny, och öppnar formuläret i vyn Layout.

Lägg till de formulär och rapporter du vill ha.

Dra formuläret eller rapporten från navigeringsfönstret till knappen Lägg till ny.

Access skapar den nya navigeringsknappen och visar formuläret eller rapporten i objektfönstret.

Upprepa för alla andra formulär eller rapporter du vill lägga till.

Vanligen är dessa formulär eller rapporter relaterade på något sätt, till exempel genom att ha med anställda att göra.

Spara navigeringsformuläret.

Access lägger till det som ett nytt objekt bland dina andra formulär.

När du skapar ett nytt navigeringsformulär lägger Access till standardetiketten ”Navigeringsformulär” i formulärets rubrik. Ändra denna etikett om du vill.

Klicka på etiketten en gång för att markera den och sedan igen för att börja redigera.

Skriv den etikettext du vill och tryck sedan på Retur.

Alla formulär har också en beskrivning – texten på navigeringsformulärets flik.

Om du vill ändra den högerklickar du på navigeringsformulärets ikon och väljer sedan Egenskaper för formulär.

Skriv in den nya beskrivningen på egenskapssidan till höger.

Beskrivningen på fliken ändras, men namnet i navigeringsfönstret förblir som det var när du sparade navigeringsformuläret.

För att ge databasen ett mer professionellt utseende kan du använda ett tema för färg eller teckensnitt.

För att ändra både färger och teckensnitt väljer du ett objekt från galleriet Teman. Stanna över ett objekt för att se hur temat kommer att se ut för din databas.

När du hittar ett du vill använda, markerar du det. Kom ihåg att detta ändrar alla färger och teckensnitt i databasen, inte bara de i navigeringsformuläret.

För att bara ändra databasens färger väljer du ett färgschema från galleriet Färger.

För att bara ändra teckensnitten väljer du ett schema i galleriet Teckensnitt.

Ett annat sätt att piffa till ditt navigeringsformulär är att anpassa navigeringsknapparnas färg eller form.

I layoutvyn väljer du de navigeringsknappar du vill ändra. Även om det ser bra och konsekvent ut att använda samma format för alla knappar, kan varje knapp ha sitt eget format.

Välj Format och sedan Snabbformat för att använda det format du vill.

Ett navigeringsformulär är en bra ”hemsida” eller aktivitetscenter. Du kan vilja att den ska visas så fort du öppnar databasen.

Inga problem. Välj Arkiv, Alternativ och sedan Aktuell databas.

Under Programalternativ väljer du pilen i rutan Visa formulär och väljer sedan ditt navigeringsformulär. Välj OK för att slutföra.

Spara databasen.

Stäng och öppna den igen.

Som du ser öppnas navigeringsformuläret nu direkt, så att allt du behöver finns nära till hands.

Nästa gång du letar efter en uppsättning formulär och rapporter för att utföra ett antal uppgifter, grupperar du dem i ett nytt navigeringsformulär och utför arbetet snabbare.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×