Skapa Excel-arbetsböcker som är anpassade för personer med funktionshinder

Skapa mer tillgängliga tabeller i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Namnge och formatera tabeller noggrant för att göra informationen lättillgänglig för alla, inklusive personer med nedsatt syn- eller läsförmåga.

Omvandla data till en tabell

 1. Ange de data som ska ingå i tabellen.

 2. Markera en cell i dataområdet och välj sedan Infoga > Tabell.

 3. Kontrollera att de markerade cellerna eller områdesreferensen stämmer.

  Skärmbild av dialogrutan Skapa tabell med cellområdesreferensen för tabellen som skapas.
 4. Kontrol lera att kryss rutan tabellen har rubriker är markerad och välj sedan OK.

Lägga till ett beskrivande tabellnamn

 1. Markera något i tabellen.

 2. Ersätt det allmänna namnet med ett beskrivande namn under design _GT_ tabell namn.

Använda en tillgänglig design

 1. Markera något i tabellen och gå sedan till Design.

 2. Välj de designfunktioner som du vill ha, exempelvis Rubrikrad, Olikfärgade rader och Första kolumnen.

 3. Om du vill se alla tillgängliga tabellformat väljer du Mer.

  Skärmbild av de första sex tabellformaten och knappen Mer för att visa alla tabellformaten.
 4. I formaten Mellanmörk väljer du ett format med starkt kontrasterande färger.

Öka teckenstorleken.

 1. Markera hela tabellen.

 2. Gå till Start > Teckenstorlek och välj en teckenstorlek som är 12 punkter eller mer.

Öka mellanrummet mellan rader

 1. Markera hela tabellen.

 2. Välj Start > Format > Radhöjd.

 3. Öka radhöjden till exempelvis 30 eller 40 och välj sedan OK.

Justera kolumnbredden så att texten passar in

 1. Markera hela tabellen.

 2. Välj > format > Autopassa kolumn bredd.
  Bredden i de markerade kolumnerna justeras så att de passar den längsta texten i varje kolumn.

Vänsterjustera text

 1. Markera de celler, kolumner eller rader som du vill justera.

 2. Välj Start > Vänster Ikonen för Vänsterjustera .

Vill du veta mer?

Göra Excel-dokument mer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar

Ladda ned kostnadsfria, färdiga mallar

Spara en fil

Excel-utbildning

Word-utbildning

PowerPoint-utbildning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×