Skapa Excel-arbetsböcker som är anpassade för personer med funktionshinder

Skapa mer tillgängliga tabeller i Excel

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Namnge och formatera tabeller noggrant för att göra informationen lättillgänglig för alla, inklusive personer med nedsatt syn- eller läsförmåga.

Omvandla data till en tabell

 1. Ange de data som ska ingå i tabellen.

 2. Markera en cell i dataområdet och välj sedan Infoga > Tabell.

 3. Kontrollera att de markerade cellerna eller områdesreferensen stämmer.

  Skärmbild av dialogrutan Skapa tabell med cellområdesreferensen för tabellen som skapas.
 4. Kontrollera att kryssrutan Tabellen har rubriker är markerad och välj sedan OK.

Lägga till ett beskrivande tabellnamn

 1. Markera något i tabellen.

 2. I Design > Tabellnamn ersätter du det allmänna namnet med ett mer beskrivande.

Använda en tillgänglig design

 1. Markera något i tabellen och gå sedan till Design.

 2. Välj de designfunktioner som du vill ha, exempelvis Rubrikrad, Olikfärgade rader och Första kolumnen.

 3. Om du vill se alla tillgängliga tabellformat väljer du Mer.

  Skärmbild av de första sex tabellformaten och knappen Mer för att visa alla tabellformaten.
 4. I formaten Mellanmörk väljer du ett format med starkt kontrasterande färger.

Öka teckenstorleken.

 1. Markera hela tabellen.

 2. Gå till Start > Teckenstorlek och välj en teckenstorlek som är 12 punkter eller mer.

Öka mellanrummet mellan rader

 1. Markera hela tabellen.

 2. Välj Start > Format > Radhöjd.

 3. Öka radhöjden till exempelvis 30 eller 40 och välj sedan OK.

Justera kolumnbredden så att texten passar in

 1. 1. Markera hela tabellen.

 2. 2. Välj Start > Format > Autopassa kolumnbredd.
  Bredden i de markerade kolumnerna justeras så att de passar den längsta texten i varje kolumn.

Vänsterjustera text

 1. Markera de celler, kolumner eller rader som du vill justera.

 2. Välj Start > Vänster Ikonen för Vänsterjustera .

Vill du veta mer?

Skapa en ny Office-fil med en mall

Spara en fil

Excel-utbildning

Word-utbildning

PowerPoint-utbildning

Med tabeller kan du identifiera en datauppsättning efter namn, eller använda ett snyggare format som gör att informationen syns bättre.

Genom att vara noga när du namnger och formaterar tabellen kan du vara säker på att alla – inklusive personer med nedsatt syn- eller läsförmåga – kan förstå dina data.

Mina data är redan ordnade i de rader och kolumner som jag vill ha. Nu vill jag omvandla dem till en tabell.

Jag markerar en av cellerna i min datauppsättning ...

... väljer Infoga och sedan Tabell.

Jag kan se de celler som ska ingå i den markerade rutan.

Om jag vill justera markeringen drar jag i den för att omdefiniera cellområdet.

Jag väljer Tabellen har rubriker. Detta är viktigt för tillgängligheten, eftersom skärmläsare använder tabellrubriker när de navigerar.

Nu vill jag ge min tabell ett beskrivande namn.

Jag markerar något i tabellen och väljer sedan Design

Under Tabellnamn ersätter jag det allmänna namnet med ett mer beskrivande namn.

Med hjälp av det beskrivande namnet kan jag nu snabbt gå till tabellen med kommandot Gå till eller Namnruta. Jag kan också enkelt referera till tabellen i formler.

Ett meningsfullt namn som ”EmployeeList” är mer användbart än det allmänna ”tabell1” eller en tabellreferenskod som t.ex. $A$3:$D$16.

VO-INSTRUKTION: (Låter som ”Dollar A Dollar Tre Kolon Dollar D Dollar Sexton”.)

Nu när jag har tabellen, vill jag optimera designen för tillgänglighet.

Vissa tabellformat kan vara svåra för användare med nedsatt syn- eller läsförmåga ...

... så jag måste välja ett format med bra kontrast och läsbarhet.

Jag markerar något i tabellen och väljer sedan fliken Design

Jag ser att Rubrikrad redan är markerad. Excel innehåller rubriker som standard, eftersom de är så viktiga för tillgängligheten.

Men jag vill också att kundernas namn i den första kolumnen ska synas ordentligt, så jag väljer Första kolumnen.

I nästa steg väljer jag Olikfärgade rader. Det här gör avgränsningen mellan raderna mer synlig.

Nu väljer jag ett tabellformat som fungerar bra för personer med nedsatt syn- eller läsförmåga.

Det finns många tabellformat att välja bland.

Ljust färgade tabeller med LÅG kontrast kan vara svåra att läsa för alla, men det blir ännu svårare för personer med nedsatt syn- eller läsförmåga.

Däremot kan format som växlar mellan vit och mörk färg – till exempel svart, mörkgrå eller mörkblå – ge en stark kontrast som gör det lättare att läsa tabellen.

För att kontrollera att texten INUTI tabellen är läsbar, justerar jag mina teckensnitt samt min rad- och min kolumnstorlek.

När tabellen är markerad väljer jag Start och sedan Teckenstorlek.

Jag ökar teckenstorleken från 11 till 14. Jag kommer att justera kolumnbredden om en liten stund.

Jag vill också kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme RUNT texten så att den inte ser rörig ut. Användare med dyslexi tycker att rörig text är särskilt svår att läsa.

Under Format väljer jag Radhöjd och ökar den till 30. Det här gör raderna lite högre.

Men texten är fortfarande för stor för att få plats i cellerna. Så jag markerar kolumnerna ...

Nu väljer jag Format igen och sedan Autopassa kolumnbredd. Det var bättre ...

... men jag lägger till lite mer tomt utrymme manuellt för att få det utseende jag vill ha.

Nu kan jag dra nytta av det extra utrymmet. I gruppen Justering väljer jag Vänsterjustera. Detta ger ett större avstånd mellan kolumnerna.

Vi ökar teckenstorleken och ger tabellrubriken fetstil.

En sista sak: Du bör inte sammanfoga eller dela celler, eftersom det kan skapa problem för skärmläsare.

Klart! Den nya tabellen är klar och redo för ALLA läsare.

Mer information om tillgänglighet finns i aka.ms/OfficeAccessibility

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×