Skapa Excel-arbetsböcker som är anpassade för personer med funktionshinder

Skapa mer tillgängliga diagram i Excel

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om du noga märker upp element och lägger till alternativtext blir det enklare för alla att förstå dina data, oavsett om mottagaren ser diagrammet eller får det uppläst av en skärmläsare.

Skapa diagram

 1. Välj de data du vill använda i diagrammet.

 2. Navigera till Infoga och välj en diagramtyp.

Använd beskrivande etiketter

 • Diagramrubrik. Ersätt den allmänna diagramrubriken med en beskrivande rubrik.

 • Axelrubriker. Markera diagrammet och välj Design > Lägg till diagramelement > Axelrubriker. Välj Primär vågrät eller Primär lodrät. Välj det nya Axelrubrik-fältet i diagrammet och ange en rubrik som tydligt beskriver axeln.

 • Dataetiketter. Markera diagrammet och välj Design > Lägg till diagramelement > Dataetiketter > Utsidan.

Se till att etiketterna är läsbara

 • Format för dataetikett. Välj den vågräta eller lodräta axeln och välj sedan Format > Aktuell markering > Formatera markering. I fönstret Formatera axel ställer du in alternativ för att justera formatet och läsbarheten för axeln, inklusive typ, korsning, position, skalstreck, etikettplacering och intervall samt talformat.

 • Teckensnittsformat. Använd text i ljus färg.

 • Teckensnittsformat. Använd ljus text på mörk bakgrund (eller mörk text på ljus bakgrund). Använd ett enkelt teckensnitt av typen sans-serif i storleken 12 punkter eller större. Markera den diagramtext du vill ändra. Markera Start och ändra attributen, exempelvis teckensnitt, teckenstorlek och teckenfärg.

 1. Markera hela diagrammet.

 2. Välj Format > Formatera markering.
  Eller högerklicka på diagrammet och välj Formatera diagramyta.

 3. Välj Storlek och egenskaper Knapp för storleksändringsegenskaper .

 4. Skriv in en rubrik och beskrivning för alternativtext.

Vill du veta mer?

Skapa en ny Office-fil med en mall

Spara en fil

Excel-utbildning

Word-utbildning

PowerPoint-utbildning

Med hjälp av tabeller och diagram kan du göra komplex information enklare att förstå i Excel. Men hur kommunicerar du visuell information till personer med nedsatt syn?

Nyckeln är att använda väl valda ord, på ett sätt som hjälper personer med nedsatt syn att förstå vad andra ser.

Jag ska skapa ett nytt diagram för en hushållsbudget. Jag navigerar till Arkiv och sedan Nytt. Nu ska jag söka efter lämpliga mallar för en familjebudget i Excel.

Jag väljer mallen jag vill använda och sedan Skapa.

Nu skriver jag in mina data.

Nu markerar jag och väljer sedan Infoga.

Jag kan stanna till på diagramtypen i diagramgalleriet och se vad varje typ är bäst lämpad för.

Jag kan också låta Excel rekommendera ett diagram.

Det här grupperade liggande stapeldiagrammet ser bra ut, så jag markerar det.

Jag vill se till att informationen är tydlig och användbar, oavsett om målgruppen tittar på den eller får den uppläst i en skärmläsare.

Jag börjar med rubriken. Den skapas automatiskt av mallen och behöver uppdateras.

Jag markerar rubriken och skriver ett nytt beskrivande namn på diagrammet.

Nu ska jag kontrollera dataetiketterna. Etiketterna till vänster är bra men de längst ned har tryckts ihop.

Jag behöver flytta etiketterna. Jag markerar axeln, navigerar till Format och väljer Formatera markering. Jag vill avgränsa talen med 150 och ta bort dollartecknet.

Nu ska jag lägga till dataetiketter. Jag markerar diagrammet och väljer sedan Diagramelement.

Jag väljer Axelrubriker för att lägga till rubriker på den vågräta och den lodräta axeln.

Jag markerar varje platshållare och ersätter den med en rubrik som tydligt beskriver vilka data som finns på varje axel.

Jag vill dessutom lägga till dataetiketter och visa exakta belopp för varje rad med utgifter.

Då markerar jag diagrammet igen och väljer Diagramelement och sedan Dataetiketter.

Och här är de nya etiketterna i diagrammet.

Det viktigaste med all text är att den är läsbar. Undvik text i ljusa färger, kursiv stil och teckenstorlekar som är mindre än 12 punkter.

Slutligen ska jag lägga till alternativtext. Jag lägger till alt-text för varje bild, diagram och objekt, så att alla som inte kan se dem ändå förstår vad de representerar.

Jag markerar diagrammet och öppnar Format. Jag väljer Formatera markering. Nu öppnas fönstret Formatera diagramyta.

Jag väljer Storlek och egenskaper.

Skriv in en rubrik och beskrivning som alternativtext.

Jag vill förmedla det som är viktigt i bilden. I det här är exemplet är hyra och mat de stora utgifterna, så jag vill lyfta fram dem.

När jag har lagt till den här informationen är det enklare att läsa av diagrammet visuellt och det är mer tillgängligt för personer med nedsatt syn.

Mer information om tillgänglighet finns i aka.ms/OfficeAccessibility

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×