Video: Skapa en pivotvy i Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Förutom vyer som datablad och formulär finns i Access pivottabeller och pivotdiagram vyer som hjälper dig att sammanfatta och visualisera dina data. I den här videon visar vi skapa pivot vyer på en ny fråga, lägga till pivotdiagramvyn i ett formulär och Lägg sedan till formuläret i ett Navigeringsformulär så att pivotdiagrammet kan enkelt visas av användare av databasen.

Obs!: Pivottabeller och pivotdiagram är inte tillgängliga i Access webbdatabaser. Mer information om webbdatabaser finns i artikeln Skapa en Access-databas att dela på webben.

I videon

Översikt

Aktivera pivottabeller och pivotdiagram vyer i ett formulär

Skapa en pivottabellvy

Visa och anpassa pivotdiagramvyn

Ange standardvy för ett objekt

Visa en pivotvy i ett formulär eller en rapport

Lägga till ett formulär eller en rapport i ett navigeringsformulär

Översikt

Du kan skapa pivottabeller och pivotdiagram vyer för tabeller, formulär och frågor. Visa tillgängliga för data i en pivottabell eller pivotdiagramvy beror på det objekt som du skapar vyn.

 • När du skapar en pivotvy för ett formulär kan vyn endast visa data från den formulärets datakälla.

 • När du skapar en pivotvy för en tabell, kan vyn endast visa data från tabellen.

 • Skapa pivot vyer på frågor får du större flexibilitet eftersom frågor själva är mycket flexibelt och kan innehålla data från flera tabeller.

Aktivera pivottabeller och pivotdiagram vyer i ett formulär

Som standard aktiveras inte pivottabeller och pivotdiagram i formulär. Använd följande procedur för att aktivera dem:

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 2. Om egenskapssidan inte redan visas trycker du på F4 för att öppna den.

 3. Ange egenskaperna Tillåt pivotdiagramvy och Tillåt pivottabellvy på fliken Format på egenskapssidan till Ja.

Överst på sidan

Skapa en pivottabellvy

I den här videon visar vi skapa en fråga och sedan skapa pivottabeller och pivotdiagram vyer frågan. Processen är samma oavsett om du skapar vyer för en fråga, ett formulär eller en tabell. Vyerna kan skapas i valfri ordning, men i det här videoklippet vi börjar med pivottabellen.

 1. Dubbelklicka på objektet som du vill skapa pivot-vyer i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Visa på fliken Start och klicka sedan på Pivottabellvy.

 3. Klicka på Fältlista i gruppen Visa/Dölj om Fältlista inte redan visas på fliken Design.

 4. Avgöra vilket eller vilka fält som du vill använda som radrubriker i pivottabellen och dra dem från fältlistan för pivottabellen till släppzon Släpp radfält här.

 5. Avgöra vilket eller vilka fält som du vill ha som kolumnrubriker i pivottabellen och dra dem från fältlistan för pivottabellen till släppzon Släpp kolumnfält här.

 6. Om du vill filtrera data i vissa fält drar du dessa fält från fältlistan för pivottabellen till släppzon Släpp filterfält här.

 7. Slutligen kan avgöra vilket fält som du vill visa detaljer eller sammanfattningsdata i detalj och dra den till släppzon Släpp summor eller detaljfält här.

Som standard visas poster om du inte skapar summor. Så här skapar Totalt antal rader och kolumner:

 1. Klicka på något av de detaljerade värdena i pivottabellen.

 2. Klicka på Autoberäkna på fliken Design i gruppen Verktyg och välj sedan totaltyp du vill använda.

Dölja detaljerade celler och endast visa summorna:

 1. Klicka på en kolumnrubrik för detaljfältet. Till exempel om detaljerade celler baserat på fältet belopp, klickar du på en kolumnrubrik för belopp.

 2. Klicka på Dölj detaljer på fliken Design i gruppen Visa/Dölj.

Ta bort ett fält från pivottabellen:

 • Klicka på fältets kolumnrubrik eller radrubrik och klicka sedan på Ta bort fält på fliken Design i gruppen Aktivitetsfält.

Visa och anpassa pivotdiagramvyn

När du skapar en pivottabellvy skapas också en pivotdiagramvy i bakgrunden. Du behöver förmodligen anpassa pivotdiagramvy så att det visar data så att det är enkelt att läsa. Så här visar pivotdiagrammet:

 • Klicka på Visa på fliken Start och klicka sedan på Pivotdiagramvy.

Anpassa diagrammet med hjälp av verktygen på fliken Design. I den här videon visar gör vi du följande:

 • Växla rad- och kolumnrubriker    Klicka på Växla rad/kolumn på fliken Design i gruppen Aktivitetsfält.

 • Ändra diagramtyp   På denDesignmed TABB-tangenten, i denTypKlicka påÄndra diagramtyp. Välj vilken typ av diagram du vill använda och sedan stänga dialogrutan Egenskaper.

 • Visa förklaringen   På denDesignmed TABB-tangenten, i denVisa/DöljKlicka påFörklaring.

 • Dölja släppzonerna   På denDesignmed TABB-tangenten, i denVisa/DöljKlicka påSläppzoner.

 • Formatera diagramelement   diagramelement är bland annat bakgrundsfärg och axelrubrikerna.Väljer du det diagramelement som du vill ändra, och klicka sedan på denDesignmed TABB-tangenten, i denVerktygKlicka påEgenskapssida. Gör önskade ändringar och stäng sedan dialogrutan Egenskaper.

Överst på sidan

Ange standardvy för ett objekt

När du har skapat pivot vyer för ett objekt kan ange du egenskapen standardvy så att någon av vyerna pivot visas varje gång du öppnar objektet. Detta garanterar att vyn pivot visas om du lägger till objektet i ett formulär eller en rapport.

 1. Högerklicka på objektet i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Om egenskapssidan inte redan visas trycker du på F4 för att öppna den.

 3. Klicka i ett tomt område i Frågeverktyget så att egenskapssidan visar Egenskaper om du arbetar med en fråga.

 4. Skall pivottabeller och pivotdiagram, beroende på vilken vy du vill visa Standardvy-egenskap.

Överst på sidan

Visa en pivotvy i ett formulär eller en rapport

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten som du vill lägga till pivotvy i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy.

 2. Dra objektet som innehåller pivotvy från navigeringsfönstret till formuläret eller rapporten.

Obs!: Om vyn pivot inte visas kontrollerar du att den har angetts som standardvy för objektet (se ovan).

 1. Ändra storlek på pivotvy tills det ser ut som förväntat.

 2. Spara och Stäng formuläret eller rapporten.

Överst på sidan

Lägga till ett formulär eller en rapport i ett navigeringsformulär

I den här videon visar vi har lagt till en pivotdiagramvy i ett formulär och adderas sedan formuläret i ett Navigeringsformulär som har skapats tidigare. Mer information om hur du skapar ett Navigeringsformulär finns i artikeln Skapa ett Navigeringsformulär.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×