Video: Skapa en pivotvy i Access

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Förutom databladsvyn och formulärvyn kan du i Access använda pivottabellvy och pivotdiagramvy för att hjälpa dig att sammanfatta och visa dina data. I denna video skapar vi pivotvyer för en ny fråga, lägger till pivotdiagramvyn i ett formulär och lägger sedan till detta formulär i ett navigeringsformulär så att pivotdiagrammet enkelt kan visas av databasanvändarna.

Obs!:  Pivottabellvyer och pivotdiagramvyer kan inte användas i Access-webbdatabaser. Mer information om webbdatabaser finns i artikeln Bygga en Access-databas att dela på webben.

I den här videon

Översikt

Aktivera pivottabellvy och pivotdiagramvy i ett formulär

Skapa en pivottabellvy

Visa och anpassa pivotdiagramvyn

Ange standardvy för ett objekt

Visa en pivotvy i ett formulär eller en rapport

Lägga till ett formulär eller en rapport i ett navigeringsformulär

Översikt

Du kan skapa pivottabellvyer och pivotdiagramvyer i tabeller, formulär och frågor. De data som finns tillgängliga för visning i en pivottabellvy eller pivotdiagramvy beror på de objekt som du skapar vyn för.

 • När du skapar en pivotvy för ett formulär kan vyn endast visa data från det formulärets datakälla.

 • När du skapar en pivotvy för en tabell kan vyn endast visa data från den tabellens datakälla.

 • Genom att skapa pivotvyer i frågor kan du arbeta mer flexibelt eftersom frågor i sig är mycket flexibla och kan innehålla data från flera tabeller.

Aktivera pivottabellvy och pivotdiagramvy i ett formulär

Som standard är pivottabellvyer och pivotdiagramvyer inte aktiverade för formulär. Du kan aktivera dem med hjälp av följande procedur:

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 2. Om egenskapssidan inte redan visas trycker du på F4 för att öppna den.

 3. På fliken Format på egenskapssidan anger du egenskaperna Tillåt pivotdiagram och Tillåt pivottabell till Ja.

Överst på sidan

Skapa en pivottabellvy

I denna video skapar vi en fråga och skapar sedan pivottabellvyer och pivotdiagramvyer för den frågan, men processen är densamma oavsett om du skapar vyer för en fråga, ett formulär eller en tabell. Vyerna kan skapas i valfri ordning, men i denna video börjar vi med pivottabellen.

 1. I navigeringsfönstret dubbelklickar du på det objekt som du vill skapa pivotvyer för.

 2. På fliken Start klickar du på Visa och klickar sedan på Pivottabellvy.

 3. Om Fältlista för pivottabell inte redan visas klickar du på Fältlista i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 4. Bestäm dig för vilka fält som du vill använda som radrubriker i pivottabellen och dra dem från Fältlista för pivottabell till släppzonen Släpp radfält här.

 5. Bestäm dig för vilka fält som du vill använda som kolumnrubriker i pivottabellen och dra dem från Fältlista för pivottabell till släppzonen Släpp kolumnfält här.

 6. Om du vill kunna filtrera data efter vissa fält drar du de fälten från Fältlista för pivottabell till släppzonen Släpp filterfält här.

 7. Ange slutligen vilka fält som du vill se detaljdata eller summor för och dra dem till släppzonen Släpp summor eller detaljfält här.

Som standard visar Access detaljposter såvida du inte skapar summor. Så här skapar du summarader och summakolumner:

 1. I pivottabellen klickar du på något av detaljvärdena.

 2. Klicka på Autoberäkna i gruppen Verktyg på fliken Design och välj sedan önskad typ av summa.

Gör så här om du vill dölja detaljcellerna och endast visa summorna:

 1. Klicka på en kolumnrubrik för detaljfältet. Om detaljcellerna t.ex. är baserade på fältet Belopp klickar du på en kolumnrubrik för Belopp.

 2. Klicka på Dölj detaljer i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

Så här tar du bort ett fält från pivottabellen:

 • Klicka på fältets kolumnrubrik eller radrubrik och klicka sedan på Ta bort kopplingsinstruktion i gruppen Aktiva fält på fliken Design.

Visa och anpassa pivotdiagramvyn

När du skapar en pivottabellvy skapas även samtidigt en pivotdiagramvy i bakgrunden. Men du kommer sannolikt att behöva anpassa pivotdiagramvyn så att den kan visa data på ett sätt som är lätt att läsa. Så här visar du pivotdiagrammet:

 • På fliken Start klickar du på Visa och klickar sedan på Pivotdiagramvy.

Anpassa diagrammet med hjälp av verktygen på fliken Design. I den här videon gör vi följande:

 • Växla rad- och kolumnrubriker    Klicka på Växla rad/kolumn i gruppen Aktiva fält på fliken Design.

 • Ändra diagramtypen    Klicka på Ändra diagramtyp i gruppen Typ på fliken Design. Välj önskad typ av diagram och stäng sedan dialogrutan Egenskaper.

 • Visa förklaringen    Klicka på Förklaring i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 • Dölj släppzonerna    Klicka på Släppzoner i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 • Formatera diagramelement    Diagramelement inkluderar sådana saker som bakgrundsfärg och axelrubriker. Markera det diagramelement som du vill ändra och klicka sedan på Egenskapssida i gruppen Verktyg på fliken Design. Gör önskade ändringar och stäng sedan dialogrutan Egenskaper.

Överst på sidan

Ange standardvy för ett objekt

När du har skapat pivotvyer för ett objekt kan du ange egenskapen Standardvy så att någon av pivotvyerna visas när du öppnar objektet. Det garanterar att pivotvyn visas om du lägger till det objektet i ett formulär eller en rapport.

 1. Högerklicka i objektet i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 2. Om egenskapssidan inte redan visas trycker du på F4 för att öppna den.

 3. Om du arbetar med en fråga klickar du i ett tomt område i frågeskaparen så att egenskapslistan visar Frågeegenskaper.

 4. Ange egenskapen Standardvy till Pivottabell eller Pivotdiagram, beroende på vilken vy som du vill visa.

Överst på sidan

Visa en pivotvy i ett formulär eller en rapport

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på det formulär som du vill lägga till vyn i och klickar sedan på Layoutvy .

 2. Dra det objekt som innehåller pivotvyn från navigeringsfönstret till formuläret eller rapporten.

Obs!:  Om pivotvyn inte visas ska du se till att den har angivits som standardvy för det objektet (se föregående avsnitt).

 1. Ändra storlek på pivotvyn tills den ser ut så som du vill.

 2. Spara och stäng formuläret eller rapporten.

Överst på sidan

Lägga till ett formulär eller en rapport i ett navigeringsformulär

I denna video lade vi till en pivotdiagramvy i ett formulär och lade sedan till det formuläret i ett navigeringsformulär som skapats tidigare. Mer information om hur du skapar navigeringsformulär ges i artikeln Skapa ett navigeringsformulär eller videon Skapa ett navigeringsformulär.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×