Skydda databaser

Säkerhetskopiera databaser

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Det är alltid bra att regelbundet säkerhetskopiera din databas. Du kan vilja granska en äldre version av din databas, eller om något systemfel inträffat, behöva återställa ditt arbete.

Säkerhetskopiera en databas

Obs!: Om du och dina gruppmedlemmar delar en databas, måste du se till att alla andra användare stängt databasen innan du påbörjar säkerhetskopieringen.

 1. Öppna databasen du vill säkerhetskopiera.

 2. Välj Arkiv > Spara som.

 3. Under Filtyper väljer du Spara databas som.

 4. Under Avancerat väljer du Säkerhetskopiera databas och sedan Spara som.

  Om du vill byter du namnet på filen med säkerhetskopian.

  Tips: När du återställer data eller objekt från en säkerhetskopia, vill du vanligen veta från vilken databas som säkerhetskopian kom och när säkerhetskopian skapades, så det är bra att använda standardnamnet som innehåller denna information.

 5. Välj filtyp för säkerhetskopian och välj sedan Spara.

Så här gör du om du ser något av följande meddelanden:

Återställa en databas

Att återställa en databas är att använda en säkerhetskopia av databasen för att ersätta den databasfil som skadats, har dataproblem eller som saknas helt.

 1. Stäng din skadade databas.

  Ikon för en tom databas

 2. I Utforskaren går du till mappen med den skadade databasen och byter namn på den databasen.

  Tips: I det nya namnet anger du det ursprungliga databasnamnet samt information om att den inte ska användas.

 3. Gå till mappen med säkerhetskopian och kopiera den filen.

 4. Klistra in säkerhetskopian i mappen med den skadade databasen.

 5. Byt namn på säkerhetskopian så det överensstämmer med den ursprungliga databasen. Om du uppmanas att ersätta den befintliga filen gör du det.

Vill du veta mer?

Skydda data med säkerhetskopierings- och återställningsprocesser

Excel-utbildning

Outlook-utbildning

Genom att skapa säkerhetskopior av din skrivbordsdatabas kan du återställa viktiga data när kommandot Ångra inte räcker för att korrigera ett misstag, återställa ett saknat objekt eller reda upp felaktiga data.

När du säkerhetskopierar en databas sparar och stänger Access alla objekt som är öppna i designvyn och sparar en kopia av databasfilen med det namn och på den plats du bestämmer.

Innan du säkerhetskopierar måste du se till att alla andra användare stänger sina instanser av databasen.

Öppna databasen du vill säkerhetskopiera.

Välj Arkiv och sedan Spara som.

Under Avancerat väljer du Säkerhetskopiera databas och sedan Spara som.

I dialogrutan Spara som observerar du namnet på säkerhetskopian.

Säkerhetskopians namn är som standard den ursprungliga databasens namn samt dagens datum.

Detta är ett bra namn och är särskilt användbart om du någon gång måste återställa en säkerhetskopia.

Eftersom varje säkerhetskopia är en ny fil, har du olika versioner av databasen – ungefär som ögonblicksbilder.

Det kan vara viktigt att ha flera versioner om du upptäcker att din senaste säkerhetskopia innehåller skadade data och du behöver återskapa en ännu äldre säkerhetskopia.

Men du kan naturligtvis kalla säkerhetskopian vad du vill.

Du kanske föredrar att skriva över din föregående säkerhetskopia så att du alltid har en enda säkerhetskopia av den senaste versionen.

Oavsett vilken metod du väljer är det viktiga att du säkerhetskopierar.

Det är ännu bättre om du gör det regelbundet.

Medan du är i dialogrutan Spara som tittar du även på platsen där säkerhetskopian sparas.

Standardplatsen för säkerhetskopiering är den plats där den ursprungliga databasen finns.

För säkrare lagring bör du överväga att spara dina säkerhetskopior i en annan mapp, på en annan nätverksenhet – helst en som finns i en annan byggnad – en extern lagringsenhet, eller i molnet för att vara på den säkra sidan.

Välj Spara. Säkerhetskopian sparas med det namn och på den plats du angav.

Nu när du har en säkerhetskopia, eller en hel serie med säkerhetskopior, kan du återställa hela databasen om ursprungsfilen förlorats eller skadats så mycket att den inte går att reparera.

Först stänger du din skadade databas.

Öppna Utforskaren och gå till mappen som innehåller den skadade databasen.

Byt namn på den skadade databasen så att ursprungsnamnet fortfarande visas men det framgår att det är en version som inte ska användas.

Om du sparat din säkerhetskopia på en plats skild från den ursprungliga databasen, använder du Utforskaren för att bläddra till filen, säkerhetskopian.

Gå till platsen där den skadade eller saknade databasen ska vara, och klistra in säkerhetskopian där.

Oavsett om du måste kopiera säkerhetskopian från en annan plats eller använder en säkerhetskopia på samma plats som den ursprungliga databasen, måste du byta namn på filen så att den heter som ursprungsdatabasen.

Säkerhetskopian har nu återställts.

Ibland behöver du inte återställa en hel databas.

Ibland behöver du bara återställa ett enskilt objekt, till exempel en fråga eller en rapport.

För att göra det importerar du objektet från säkerhetskopian till den aktuella databasen.

Om andra databaser eller program har länkar till objekt i databasen som du vill återställa ett objekt till, ser du till att hålla databasen på sin ursprungliga plats.

Annars kommer länkar till databasobjekten inte att fungera och länkarna måste uppdateras.

Med andra ord bör du flytta säkerhetskopian till den plats där den aktuella databasen finns, inte tvärtom.

Öppna databasen som behöver få objektet återställt från säkerhetskopian.

Om du ersätter ett objekt som innehåller felaktiga eller saknade data, eller om objektet slutat fungera korrekt, är det en bra idé att byta namn på det felaktiga objektet i stället för att ta bort det helt.

Om du exempelvis vill återställa ett skadat formulär med namnet Personalinformation, byter du namn på det skadade formuläret till något i still med Personalinformation_skadad.

Välj Externa data och sedan Access.

I denna dialogruta väljer du Bläddra.

Leta upp säkerhetskopian och välj Öppna.

Om det behövs väljer du alternativet Importera tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler till den aktuella databasen. Klicka på OK.

Välj fliken för den typ av objekt du vill återställa.

I listan visas alla formulär i den säkerhetskopierade databasen.

Markera det objekt du vill importera till din aktuella databas.

Om du behöver importera ytterligare objekt på denna flik markerar du dem.

För att importera andra typer av objekt väljer du en annan flik och markerar objekt där också.

Dina val på andra flikar kvarstår.

För att se fler alternativ innan du importerar väljer du Alternativ.

Välj OK. Välj sedan Stäng i dialogrutan.

De objekt du markerade i säkerhetskopian importeras till databasen.

De objekt du behövde har nu återställts till databasen, och du kan återgå till arbetet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×