Dela och redigera med andra

Lägga till och granska kommentarer

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Prova själv!

Lägg till kommentarer i celler för att förklara vad cellerna innehåller.

Lägga till en kommentar

 1. Högerklicka på en cell och klicka på Infoga kommentar.

 2. Skriv kommentaren i kommentarsrutan.

 3. Klicka utanför kommentarsrutan.

  Kommentarsrutan försvinner, men en röd kommentarsmarkör finns kvar. Om du vill se kommentaren hovrar du över cellen.

  Tips: Om du vill formatera din kommentar markera du den text du vill ändra, högerklickar på kommentaren och väljer Formatera kommentar.

Granska kommentarer

 • Välj fliken Granska och klicka på Nästa eller Föregående för att visa alla kommentarer i följd.

Visa alla kommentarer samtidigt

 • Välj Granska > Visa alla kommentarer om du vill visa eller dölja kommentarer.

  Du kan behöva flytta eller ändra storlek på överlappande kommentarer.

  Obs!: Välj Granska > Visa/Dölj kommentar om du vill visa eller dölja enskilda kommentarer.

Flytta en kommentar

 • Dra i kommentarsrutans kantlinje.

Ändra storlek på en kommentar

 • Dra i ett av handtagen på sidan eller i hörnet av kommentarsrutan.

Vill du veta mer?

Lägg till en kommentar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×