Samarbeta smidigt

Kopiera ett diagram från Excel till Word på en Android-surfplatta

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

När du är på resande fot och har mycket arbete som ska göras kan det vara praktiskt att ha Office på dina mobila enheter. Du kan till exempel kopiera ett diagram från en Excel-arbetsbok och klistra in det i ett Word-dokument med din surfplatta eller smartphone. Titta på videon för att se hur det fungerar med en Android-surfplatta och rulla nedåt för att se hur du utför den här uppgiften på olika enheter.

Här beskrivs hur du utför den här uppgiften på en Android-surfplatta. Du kan också använda en annan enhet. Se Specifika anvisningar för din enhet.

Viktigt!: Innan du börjar kontrollerar du att du har ett öppet Excel-kalkylblad som innehåller ett diagram på enheten. Om du vill använda vår exempelfil kan du ladda ned den här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723569 och sedan öppna den i Excel på din enhet.

Kopiera ett diagram från Excel och klistra in det i Word med en Android-surfplatta

 1. Börja med ett Word-dokument som öppnats för redigering. Om du vill använda vårt exempeldokument kan du ladda ned det här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570 och sedan öppna det för redigering i Word på din enhet.

 2. I Word-dokumentet går du till den plats där du vill infoga ett diagram.

 3. Gå till Excel på surfplattan och välj det kalkylblad som innehåller diagrammet du vill använda.

 4. Tryck på diagrammet och välj Kopiera på snabbmenyn som visas.

 5. Återgå till dokumentet som öppnats i Word.

 6. Tryck där du vill placera diagrammet och välj Klistra in på snabbmenyn som visas.

Specifika anvisningar för din enhet

Obs!: Innan du börjar kontrollerar du att du har ett öppet Excel-kalkylblad som innehåller ett diagram på datorn eller surfplattan. Om du vill använda vår exempelfil kan du ladda ned den här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723569 och sedan öppna den i Excel.

Kopiera ett diagram från Excel och klistra in det i Word med en Windows-dator eller -surfplatta

 1. Börja med ett Word-dokument som öppnats för redigering. Om du vill använda vårt exempeldokument kan du ladda ned det här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570 och sedan öppna det för redigering i Word på din dator eller surfplatta.

 2. I Word-dokumentet går du till den plats där du vill infoga ett diagram.

 3. Gå till Excel på datorn eller surfplattan och välj det kalkylblad som innehåller diagrammet du vill använda.

 4. Högerklicka på (eller tryck på och håll ned) diagrammet och välj Kopiera på snabbmenyn som visas.

 5. Återgå till dokumentet som öppnats i Word.

 6. Högerklicka (eller tryck och håll ned) där du vill placera diagrammet och välj Klistra in på snabbmenyn som visas.

Obs!: Innan du börjar kontrollerar du att du har ett öppet Excel-kalkylblad som innehåller ett diagram på datorn. Om du vill använda vår exempelfil kan du ladda ned den här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723569 och sedan öppna den i Excel.

Kopiera ett diagram från Excel och klistra in det i Word med en Mac

 1. Börja med ett Word-dokument som öppnats för redigering. Om du vill använda vårt exempeldokument kan du ladda ned det här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570 och sedan öppna det för redigering i Word på din enhet.

 2. I Word-dokumentet går du till den plats där du vill infoga ett diagram.

 3. Gå till Excel på datorn och välj det kalkylblad som innehåller diagrammet du vill använda.

 4. Håll ned CTRL, klicka på diagrammet och välj Kopiera på snabbmenyn som visas.

 5. Återgå till dokumentet som öppnats i Word.

 6. Håll ned CTRL, klicka där du vill placera diagrammet och välj Klistra in på snabbmenyn som visas.

Obs!: Innan du börjar kontrollerar du att du har ett öppet Excel-kalkylblad som innehåller ett diagram på enheten. Om du vill använda vår exempelfil kan du ladda ned den här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723569 och sedan öppna den i Excel på din telefon eller surfplatta.

Kopiera ett diagram från Excel och klistra in det i Word med en Android-telefon eller -surfplatta

 1. Börja med ett Word-dokument som öppnats för redigering. Om du vill använda vårt exempeldokument kan du ladda ned det här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570 och sedan öppna det för redigering i Word på din enhet.

 2. I Word-dokumentet går du till den plats där du vill infoga ett diagram.

 3. Gå till Excel på enheten och välj det kalkylblad som innehåller diagrammet du vill använda.

 4. Tryck på diagrammet och välj Kopiera på snabbmenyn som visas.

 5. Återgå till dokumentet som öppnats i Word.

 6. Tryck där du vill placera diagrammet och välj Klistra in på snabbmenyn som visas.

Obs!: Innan du börjar kontrollerar du att du har ett öppet Excel-kalkylblad som innehåller ett diagram på enheten. Om du vill använda vår exempelfil kan du ladda ned den här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723569 och sedan öppna den i Excel på din iPad eller iPhone.

Kopiera ett diagram från Excel och klistra in det i Word med en iPad eller iPhone

 1. Börja med ett Word-dokument som öppnats för redigering. Om du vill använda vårt exempeldokument kan du ladda ned det här: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570 och sedan öppna det för redigering i Word på din iPad eller iPhone.

 2. I Word-dokumentet går du till den plats där du vill infoga ett diagram.

 3. Gå till Excel på enheten och välj det kalkylblad som innehåller diagrammet du vill använda.

 4. Tryck på diagrammet och välj Kopiera på snabbmenyn som visas.

 5. Återgå till dokumentet som öppnats i Word.

 6. Tryck där du vill placera diagrammet och välj Klistra in på snabbmenyn som visas.

För närvarande kan du inte kopiera ett diagram från en Excel-arbetsbok och klistra in det i ett Word-dokument med Word Online. Använd en enhet, till exempel en dator, surfplatta eller smartphone, som har Office installerat för att utföra den här uppgiften. Mer information finns i Kopiera och klistra in i Office Online

Vill du veta mer?

Kopiera ett Excel-diagram till ett annat Office-program

Mitt team har haft ett pressat schema och arbetat med att slutföra vissa marknadsföringsdokument så att vi kan färdigställa nästa års budget.

Jag är inte på kontoret idag, men med Office 365 kan jag arbeta med det här på min surfplatta.

Jag vill lägga till ett Excel-diagram i det här dokumentet. Jag tror det är bättre att jag lägger till diagrammet här och redigerar texten än att jag räknar med att folk ska leta upp rätt arbetsbok på egen hand.

Jag går tillbaka till startsidan för att komma åt ett diagram i en Excel-arbetsbok som används för att hålla reda på företagets kvartalsvisa utgifter.

Jag väljer kalkylbladet som visar fördelningen av våra utgifter per månad. Det är användbart för budgeteringsändamål.

När jag klistrar in diagrammet i Word ändras färgschemat så att det matchar dokumentet.

När jag vill spara ändringarna trycker jag på Arkiv och sedan på Spara.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×