Video: Kommunicera i grupper

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Yammer är i huvudsak ordnat i grupper. Gruppen Hela företaget är standardgruppen som alla kan göra inlägg i. En grupp kan reserveras för ett visst ämne, grupp, avdelning eller projekt. Grupper är ett bra sätt att få arbete gjort i en arbetsgrupp eller hålla sig informerad om ett visst ämne. De flesta grupper är offentliga och enkla att ansluta sig till, men vissa är privata och kräver godkännande.

I en grupp kan du svara på ett meddelande för att föra dialogen vidare, ge användbar information eller dela med dig av insikter, ställa frågor, ge svar och förmedla metodtips som andra kan läsa. Dela med dig av något användbart och intressant genom att publicera ett meddelande, vilket ger goda chanser till vidare konversation. När du svarar på och publicerar inlägg uppmuntras dessutom dina kollegor att bidra. Slutligen kan du snabbt gå igenom dina gruppuppdateringar med hjälp av siffersymbolerna och alternativet Nästa grupp.

Gå med i en grupp

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. Klicka på en grupp som du redan har gått med i i det vänstra fönstret.

 3. Om du vill hitta andra grupper kan du klicka på Upptäck fler grupper längst ned i den vänstra rutan.

 4. I dialogrutan Föreslagna grupper klickar du på en grupp eller på Visa fler grupper.

 5. Om du vill se en fullständig lista klickar du på Alla grupper.

 6. När du hittar en grupp som intresserar dig klickar du på gruppen.

 7. Klicka på Anslut till grupp längst upp i det högra fönstret.

 8. Om gruppen är privat och godkännande krävs för medlemskap klickar du på BEGÄR MEDLEMSKAP.

Vanliga frågor som ställs i Yammer

Svara en person

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. Klicka på en grupp som du redan har gått med i i det vänstra fönstret.

 3. Om du vill hitta andra grupper kan du klicka på Upptäck fler grupper längst ned i den vänstra rutan.

 4. Sök igenom listan med inlägg och svar, som visas från senaste till äldsta.

 5. Klicka på Svara Svara-ikon när du vill svara en person.

  Svara till en person

  Om det redan finns flera svar måste du se till att du svarar rätt person. Överst i rutan Svara ser du vem du svarar.

Anslå ett meddelande

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. Klicka på en grupp som du redan har gått med i i det vänstra fönstret.

 3. Om du vill hitta andra grupper kan du klicka på Upptäck fler grupper längst ned i den vänstra rutan.

 4. Överst i gruppen klickar du på Uppdatera och skriver sedan ett meddelande.

  Publicera ett nytt meddelande
 5. När du är klar klickar du på Publicera.

Söka efter ny gruppaktivitet

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto och gå sedan till appstartikonen Startprogramsknappen och klicka på Yammer.

 2. Observera siffrorna bredvid gruppnamnen i det vänstra navigeringsfönstret. De fungerar som realtidsindikatorer och visar vilka grupper som är aktiva.

  En grupplista med antal aviseringar
 3. När du är klar med en grupp kan du via meddelandet Nästa grupp längst ned i gruppkonversationen gå vidare till andra aktiva grupper.

  Alternativet Nästa längst ned i gruppens meddelanden

Anvisningar för din enhet

Gå med i en grupp

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Meny Menyikon högst upp till vänster. Tryck på Mina nätverk och sedan på namnet.

 3. Tryck på Meny Menyikon högst upp till vänster i avsnittet MINA GRUPPER. Tryck sedan på Visa alla.

 4. Skriv ett ämnesord i rutan Sök, till exempel ”hobby” eller ”marknadsföring”, som matchar namnet på en grupp.

 5. Tryck på gruppens namn i sökresultatet.

 6. Tryck på ANSLUT.

Svara en person

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Meny Menyikon , sedan på Mina nätverk överst till vänster och sedan på namnet.

 3. Tryck på Meny Menyikon högst upp till vänster i avsnittet MINA GRUPPER.

 4. Tryck på namnet på en grupp som du har anslutit till, eller på Visa alla för att hitta en annan grupp.

 5. Tryck på önskat meddelande och klicka sedan på Svara.

  Tips: Om det finns flera svar på ett inlägg måste du se till att du svarar rätt person.

 6. Tryck på Skicka Skicka inbjudan om delning när du är klar.

Publicera ett meddelande

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Meny Menyikon , sedan på Mina nätverk överst till vänster och sedan på namnet.

 3. Tryck på Meny Menyikon högst upp till vänster i avsnittet MINA GRUPPER.

 4. Tryck på namnet på en grupp som du har anslutit till, eller på Visa alla för att hitta en annan grupp.

 5. Tryck på Skriv Ikonen Skriva och skriv ett meddelande.

 6. Tryck på Skicka Skicka inbjudan om delning när du är klar.

Söka efter ny gruppaktivitet

Möjligheten att följa ett ämne är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Gå med i en grupp

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) för Mina nätverk och trycker sedan på namnet.

 3. Tryck på Mest intressanta konversationer (på iPad) eller Feed Feedikon (på iPhone) eller avsnittet Grupper där du kan trycka på eller söka efter en grupp.

 4. Skriv ett ämnesord i rutan Sök, till exempel ”hobby” eller ”marknadsföring” som matchar namnet på en grupp.

 5. Tryck på gruppens namn i sökresultatet.

 6. Tryck på Anslut.

Svara en person

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) för Mina nätverk och trycker sedan på namnet.

 3. Tryck på Mest intressanta konversationer (på iPad) eller Feed Feedikon (på iPhone) eller avsnittet Grupper där du kan trycka på eller söka efter en grupp.

 4. Tryck på önskat meddelande och klicka sedan på Svara.

  Tips: Om det finns flera svar på ett inlägg måste du se till att du svarar rätt person.

 5. Tryck på Skicka när du är klar.

Publicera ett meddelande

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk trycker du på Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet (på iPad) eller Mer Mer (på iPhone) för Mina nätverk och trycker sedan på namnet.

 3. Tryck på Mest intressanta konversationer (på iPad) eller Feed Feedikon (på iPhone) eller avsnittet Grupper där du kan trycka på eller söka efter en grupp.

 4. Tryck på Publicera Publiceringsikon och skriv ett meddelande.

 5. Tryck på Publicera när du är klar.

Söka efter ny gruppaktivitet

Möjligheten att följa ett ämne är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Gå med i en grupp

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk klickar du på Mer Ikon för menyn Mer på mobil , trycker på Nätverk och sedan på namnet.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du ser avsnittet Grupp.

 4. Skriv ett ämnesord i rutan Sök, till exempel ”hobby” eller ”marknadsföring”, som matchar namnet på en grupp.

 5. Tryck på gruppens namn i sökresultatet.

 6. Klicka på Mer Ikon för menyn Mer på mobil och klicka sedan på Anslut till grupp.

Svara en person

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk klickar du på Mer Ikon för menyn Mer på mobil , trycker på Nätverk och sedan på namnet.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du ser avsnittet Grupp.

 4. Tryck på namnet på en grupp som du har anslutit till, eller klicka på Sök efter grupper för att hitta en annan grupp.

 5. Tryck på önskat meddelande och klicka sedan på Svara Svara-ikon .

  Tips: Om det finns flera svar på ett inlägg måste du se till att du svarar rätt person.

 6. Klicka på Skicka Skicka e-post-ikon när du är klar.

Publicera ett meddelande

 1. Kontrollera att du har installerat Yammer-appen.

 2. Tryck på Yammer Yammer-ikon i applistan och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.

  Obs!: Om du vill visa ett annat nätverk klickar du på Mer Ikon för menyn Mer på mobil , trycker på Nätverk och sedan på namnet.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du ser avsnittet Grupp.

 4. Tryck på namnet på en grupp som du har anslutit till, eller klicka på Sök efter grupper för att hitta en annan grupp.

 5. Tryck på Plus Nytt dokument-ikon och skriv ett meddelande.

 6. Klicka på Skicka Skicka e-post-ikon när du är klar.

Söka efter ny gruppaktivitet

Möjligheten att följa ett ämne är inte tillgänglig i Yammer-appen.

Vill du veta mer?

Skapa en grupp

En grupp kan reserveras för ett ämne, ett team, en avdelning eller ett projekt.

Jag deltar i grupper för att jobba med ett team eller hålla mig uppdaterad om företaget.

I rutan till vänster kan jag klicka på en grupp jag redan har anslutit mig till.

Jag kan se föreslagna grupper om jag klickar på Upptäck fler grupper.

Jag kan se en komplett lista över grupper om jag klickar på Visa fler grupper, och sedan klickar på fliken Alla grupper.

När jag hittar en grupp jag vill delta i, exempelvis Marknadsföringskampanjer, markerar jag den och klickar på Anslut till grupp.

Jag svarar regelbundet på gruppkonversationer för att hålla igång dialogen.

I gruppen Nya produkter svarar jag på en fråga som Sara Davis har ställt.

När jag svarar kontrollerar jag att det är till rätt person högst upp i rutan.

Nu publicerar jag ett meddelande för att hålla igång konversationen.

Jag klickar på Uppdatera högst upp i gruppen och skriver ett nytt meddelande.

Sedan klickar jag på Publicera.

Sist men inte minst går jag igenom mina gruppkonversationer varje dag för att hålla mig uppdaterad.

Siffrorna bredvid gruppnamnen betyder att det finns nya meddelanden i gruppen.

När jag är klar med att läsa meddelandena i en grupp kan jag klicka på Nästa grupp att gå vidare till andra aktiva grupper.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×