Office
Logga in

Video: Introduktion till formulär- och rapportlayouter

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Layouter är guider som hjälper dig att justera och ändra storlek på kontroller i formulär och rapporter. I Access 2010 krävs layouter för formulär och rapporter du publicerar på webben. Även om du inte ska publicera kan layouter vara till hjälp när du ska skapa en rent program med professionellt utseende. Se den här videon och lär dig utföra grundläggande layoutuppgifter.

I videon

Lägga till kontroller i en layout

Ändra storlek på en rad eller kolumn

Ta bort en kontroll från en layout

Ta bort en rad eller kolumn från en layout

Flytta en kontroll i en layout

Sammanfoga celler

Dela celler

Lägga till kontroller i en layout

Som standard placeras kontroller i layouter automatiskt i Access när du skapar eller ändrar ett formulär eller en rapport, också när:

 • Du skapar nya formulär eller rapporter med något av kommandona på fliken Skapa.

 • Du skapar tomma formulär eller rapporter och sedan lägger till fält från åtgärdsfönstret Fältlista, eller lägger till kontroller från fliken Design.

Men om du har ett formulär eller en rapport som har skapats i någon tidigare version av Access (eller om du har tagit bort kontroller från en layout) kan du med den här proceduren skapa en layout och lägga till kontroller i den.

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på formuläret eller rapporten där du vill lägga till layouten och klickar sedan på Layoutvy.

 2. Markera de kontroller du vill lägga till i layouten. Håll ned SKIFT- eller CTRL-tangenten om du vill välja flera kontroller.

 3. I gruppen Tabell på fliken Ordna klickar du på Staplad (används ofta för formulär) eller Tabell (används ofta för rapporter).

Layouten skapas i Access och kontrollerna läggs till i den. Med kommandona på fliken Ordna kan du justera layouten ytterligare.

Ändra storlek på en rad eller kolumn

 1. Markera en cell i den rad eller kolumn du vill ändra storlek på. Om du vill ändra storlek på flera rader eller kolumner håller du ned SKIFT-tangenten och markerar en cell i varje rad eller kolumn.

 2. Placera pekaren på kanten av någon av de markerade cellerna. Klicka och dra sedan i kanten tills cellen får den storlek du önskar.

Ta bort en kontroll från en layout

 • Markera den kontroll du vill ta bort och tryck på DEL.

Kontrollen tas bort i Access. Om en etikett var associerad med kontrollen tas också etiketten bort.

Obs!:  När du tar bort en kontroll från en layout tas inte den underliggande raden eller kolumnen bort i layouten.

Ta bort en rad eller kolumn från en layout

 • Högerklicka i en cell i den rad eller kolumn du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort rad eller Ta bort kolumn i snabbmenyn.

Raden eller kolumnen tas bort i Access tillsammans med de eventuella kontroller som fanns i raden eller kolumnen.

Flytta en kontroll i en layout

 • Du flyttar en kontroll genom att dra den till den nya platsen i layouten. I Access läggs nya kolumner eller rader till automatiskt beroende på vart du drar kontrollen.

 • Du flyttar flera kontroller genom att hålla ned SKIFT- eller CTRL-tangenten samtidigt som du markerar kontrollerna och sedan dra dem till den nya platsen.

Obs!:  Om du flyttar en kontroll utan att också flytta tillhörande etikett (eller tvärtom) kommer kontrollen och etiketten inte längre att vara associerade med varandra.

Sammanfoga celler

Om du vill skapa ett större utrymme för en kontroll kan du sammanfoga ett valfritt antal angränsande tomma celler med varandra. Du kan också sammanfoga en cell som innehåller en kontroll med andra angränsande tomma celler. Däremot kan du inte sammanfoga två celler som redan innehåller kontroller.

 1. Markera de celler du vill sammanfoga genom att hålla ned SKIFT- eller CTRL-tangenten samtidigt som du klickar på varje cell.

 2. Klicka på Koppla i gruppen Sammanfoga/dela på fliken Ordna.

Dela celler

Alla celler i en layout kan delas lodrätt eller vågrätt till två mindre celler. Om cellen du delar innehåller en kontroll flyttas den till den vänstra cellen (vid lodrät delning) eller till den övre cellen (vid vågrät delning) av de två celler som bildas.

 1. Markera den cell du vill dela. Du kan bara dela en cell i taget.

 2. I gruppen Sammanfoga/dela på fliken Ordna klickar du på Dela lodrätt eller Dela vågrätt.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×