Video: Introduktion till formulär- och rapportlayouter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Layouterna är guider som hjälper dig att justera och ändra storlek på kontroller i formulär och rapporter. I Access 2010 krävs layouter för formulär och rapporter som du publicerar på webben. Men även om du inte publicera layouter hjälper dig att skapa en ren och proffsiga program. Det här videoklippet visar hur du kan utföra grundläggande layoutuppgifter.

I videon

Lägga till kontroller i en layout

Ändra storlek på en rad eller kolumn

Ta bort en kontroll från en layout

Ta bort en rad eller kolumn från en layout

Flytta en kontroll i en layout

Sammanfoga celler

Dela celler

Lägga till kontroller i en layout

Som standard placeras automatiskt kontroller i layouter när du skapar eller ändrar ett formulär eller en rapport, inklusive när:

 • Du skapar ett nytt formulär eller en rapport genom att använda något av kommandona på fliken Skapa.

 • Skapa ett tomt formulär eller en rapport och sedan lägga till fält från åtgärdsfönstret Fältlista eller lägga till kontroller på fliken Design.

Om du har ett formulär eller en rapport som har skapats i tidigare versioner av Access (eller om du har tagit bort kontroller från en layout) kan använda du den här proceduren för att skapa en layout och lägga till kontrollerna.

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten som du vill lägga till layouten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy.

 2. Markera de kontroller som du vill lägga till i layouten. Håll ned SKIFT eller CTRL för att markera flera kontroller.

 3. Staplad (ofta används för formulär) eller tabell (ofta används för rapporter) på fliken Ordna i gruppen tabell.

Access skapar layouten och lägger till kontrollerna. Använda kommandona på fliken Ordna för att göra ytterligare justeringar layout.

Ändra storlek på en rad eller kolumn

 1. Markera en cell i raden eller kolumnen som du vill ändra storlek på. Om du ändrar storlek på flera rader eller kolumner, håller du ned SKIFT-tangenten och markera en cell i varje rad eller kolumn.

 2. Placera pekaren över kanten på något av de markerade cellerna och klicka och dra kanten tills cellen har den storlek du önskar.

Ta bort en kontroll från en layout

 • Markera den kontroll som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

Kontrollen tas bort. Om det fanns en etikett som är kopplad till kontrollen, tas etiketten.

Obs!: Ta bort en kontroll från en layout tas inte bort den underliggande raden eller kolumnen i layouten.

Ta bort en rad eller kolumn från en layout

 • Högerklicka på en cell i raden eller kolumnen som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort rad eller Ta bort kolumn på snabbmenyn.

Raden eller kolumnen, inklusive alla kontroller som fanns i raden eller kolumnen tas bort.

Flytta en kontroll i en layout

 • Om du vill flytta en kontroll, drar du den till den nya platsen i layouten. Access lägger automatiskt till nya kolumner eller rader beroende på var du drar kontrollen.

 • Om du vill flytta flera kontroller håller du ned SKIFT eller CTRL-tangenten medan du markerar kontrollerna och dra dem till den nya platsen.

Obs!: Om du flyttar en kontroll utan att också flytta dess etikett (eller tvärtom), kontrollen och etiketten kommer inte längre att associeras med varandra.

Sammanfoga celler

Om du vill skapa en större utrymme för en kontroll, kan du sammanfoga valfritt antal sammanhängande tomma celler. Eller du kan koppla en cell som innehåller en kontroll med andra sammanhängande tomma celler. Men kan inte du koppla två celler som redan innehåller kontroller.

 1. Markera de celler som du vill sammanfoga genom att hålla ned SKIFT eller CTRL-tangenten medan du klickar på varje cell.

 2. Klicka på Sammanfoga på fliken Ordna i gruppen Sammanfoga / dela.

Dela celler

En cell i en layout kan dela lodrätt eller vågrätt i två mindre celler. Om du delar cellen innehåller en kontroll, flyttas kontrollen till den vänstra cellen (om Dela vågrätt) eller den övre cellen (om delats lodrätt) i de två resulterande cellerna.

 1. Markera den cell som du vill dela. Du kan endast dela en cell i taget.

 2. Dela lodrätt eller Vågrätt dela på fliken Ordna i gruppen Sammanfoga / dela.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×