Lägga till och formatera tabeller

Filtrera data i ett intervall eller en tabell

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Med filter kan du snabbt hitta och arbeta med en delmängd data i ett område eller en tabell. När du filtrerar en lista döljs vissa data tillfälligt, och du kan fokusera på de data du behöver.

Filtrera data

 1. Markera en cell i dataområdet som du vill filtrera.

  Obs!: Först kontrollerar du att det inte finns några tomma rader eller kolumner.

 2. Klicka på Start > Sortera och filtrera > Filter.
  Eller välj Data > Filter.

 3. Välj listrutepilen för kolumnen du vill filtrera.
  Filterlistruta

 4. Avmarkera Markera alla och markera de filter du vill använda.
  MarkeraAlla

 5. Klicka på OK. Listrutepilen ändras till ett filter Filter och visar att kolumnen filtreras. De blå radnumren visar vilka rader som ingår i datafiltreringen.

 6. Välj Ta bort om du vill ta bort filtret. Alla data visas.
  Ta bort

  Obs!: Om du vill använda filter på flera kolumner markerar du den första kolumnen, väljer filter, markerar nästa kolumn och väljer ett filter.

Använda ett anpassat filter

 1. Klicka på listrutepilen och välj:

  • Textfilter – tillgängliga om kolumnen innehåller text eller text och tal: Är lika med, Är inte lika med, Börjarmed, Slutarmed eller Innehåller.

  • Talfilter – tillgängliga när kolumnen innehåller endast tal: Är lika med, Är inte lika med, Större än, Mindreän eller Mellan.

  • Datumfilter – tillgängliga när kolumnen innehåller endast datum: Förra veckan, Nästa månad, Den här månaden och Förra månaden.

  • Ta bort filter från Kolumn – tillgängligt när kolumnen redan har filtrerats. Välj det här alternativet om du vill ta bort filtret.

  • Välj Och om båda villkoren måste stämma.

  • Välj Eller om endast ett av villkoren måste stämma.

 2. Ange filtervillkoren.

 3. Om du t.ex. vill visa tal som är större än ett visst tal väljer du Talfilter > Större än eller lika med och anger talet.
  AnpassatAutofilter

 4. Om du vill filtrera resultaten med två villkor, anger du villkor i båda rutorna.

 5. Om du vill ändra filtreringsresultatets ordning väljer du filterlistrutan, och sedan antingen Sortera från största till minsta eller Sortera från minsta till största.

Vill du veta mer?

Filtrera data i ett intervall eller en tabell

Filtrera data i en pivottabell

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×