Pivottabeller

Arbeta med pivottabeller

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Prova själv!

När du har en stor mängd data kanske du vill ordna om dessa data i din pivottabell så att den är enklare att arbeta med. Du kan även lägga till eller ändra fält i en pivottabell.

 1. Markera en cell någonstans i pivottabellen.

 2. Välj Analysera > Fältlista.

 3. I fönstret Pivot​​​tabellfält väljer du fälten som du vill visa i din pivottabell.
  Markera fält för din pivottabell
  Vanligtvis läggs icke-numeriska fält till i Rader, numeriska fält läggs till i Värden och datum- och tidhierarkier för OLAP (Online Analytical Processing) läggs till i Kolumner.

 4. Ordna om fält genom att dra dem till de områden där du vill att de ska finnas.

  • Filter är de rapportfilter som visas över pivottabellen.

  • Kolumner visas högst upp i pivottabellen.

   Obs!: Kolumner kan kapslas in i kolumner på högre nivå, beroende på fältens hierarki.

  • Rader visas på vänster sida av pivottabellen.

   Obs!: Rader kan kapslas in i rader på högre nivå, beroende på fältens hierarki.

  • Värden är summerade numeriska värden i pivottabellen.

   Obs!:  Om du har fler än ett fält i ett område kan du ändra deras ordning genom att dra dem. Om du vill ta bort ett fält från pivottabellen drar du ut fältet ur dess område. Ändringar av data i pivottabellen ändrar inte källdata.

Vill du veta mer?

Använda fältlistan för att ordna fält i en pivottabell i Excel 2016 för Windows

Sortera data i en pivottabell

Ändra datalayouten för en pivottabell i Excel 2016 för Windows

Arbeta med relationer i pivottabeller

Pivottabellalternativ

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×