Office
Logga in

Video: Använda webbdatabasmallen Tillgångar

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I den här videon visar vi hur du lägger till ett nytt fält i en Access 2010-mall och sedan lägger till det nya fältet i ett formulär och ett datablad. Vi visar även hur du publicerar en mall till Access Services och hur du skapar databasen direkt på en SharePoint-server utan att använda Access.

I videon

Lägga till en ny tillgång

Visa och redigera tillgångar

Redigera objekten i en listruta

Bifoga filer till en post

Förhandsgranska och skriva ut en rapport

Publicera webbdatabasen Tillgångar till Access Services

Visa rätt valutasymbol för dina nationella inställningar

Ange valutaformatet för fältet Aktuellt värde i tabellen Tillgångar

Ange valutaformatet för fältet Aktuellt värde i formulär och rapporter

Lägga till en ny tillgång

 1. Klicka på fliken Omsättningstillgångar.

 2. Klicka på Ny tillgång.

 3. I formuläret InformationOmTillgångar fyller du i den information du har.

 4. Om du vill lägga till en ny tillgång klickar du påSpara & skapa ny och upprepar steg 3. Annars klickar du på Spara & stäng.

Överst på sidan

Visa och redigera tillgångar

 1. Klicka på fliken Omsättningstillgångar.

 2. I kolumnen Objekt i databladet dubbelklickar du på namnet på den tillgång du vill visa eller redigera.

 3. Redigera informationen efter önskemål och klicka sedan på Spara & stäng.

Överst på sidan

Redigera objekten i en listruta

Många av listrutorna i webbdatabasen Tillgångar kan redigeras efter behov. Gör så här:

 1. Klicka på nedpilen om du vill visa listan.

  Om det går att redigera listan visas knappen Redigera listobjekt nedanför listan.

 2. Klicka på knappen Redigera listobjekt.

 3. I dialogrutan Redigera listobjekt anger du ett listobjekt på varje rad.

 4. Du kan även välja ett standardvärde i listan Standardvärde.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Bifoga filer till en post

Om ett formulär eller datablad innehåller fältet Bifogade filer kan du använda det fältet för att bifoga bilder, dokument eller andra filer till posten. Gör så här:

 1. Dubbelklicka på fältet Bifogade filer.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Bifogade filer.

 3. Bläddra till den fil du vill bifoga och klicka sedan på Öppna.

 4. Klicka på OK i dialogrutan Bifogade filer.

Överst på sidan

Förhandsgranska och skriva ut en rapport

Webbdatabasmallen Tillgångar innehåller tre rapporter. Så här förhandsgranskar du en rapport:

 • Klicka på fliken Rapportcenter och klicka på den rapport du vill visa under Välj en rapport.

  Rapporten visas i förhandsgranskningsfönstret. Så här skriver du ut rapporten:

 • Klicka på Öppna i ny flik, gå till fliken Arkiv, klicka på Skriv ut och välj ett utskriftsalternativ.

Överst på sidan

Publicera webbdatabasen Tillgångar till Access Services

Om du har åtkomst till en SharePoint-server med Access Services kan du publicera webbdatabasen Tillgångar på servern och dela den med gruppen. Gör så här:

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Publicera till Access Services.

 2. I rutan Server-URL anger du URL-adressen till den SharePoint-server du vill använda.

 3. I rutan Webbplatsnamn anger du det namn du vill använda för databasen. Det blir en del av URL-adressen.

Klicka på Publicera till Access Services.

Databasen publiceras på servern. Om allt går bra visas ett meddelande med en länk till den nya webbdatabasen.

Överst på sidan

Visa rätt valutasymbol för dina nationella inställningar

Om du använder den här mallen med andra nationella inställningar än USA behöver du antagligen ändra vissa inställningar för att rätt valutasymbol ska visas i fältet Aktuellt värde. Gör så här:

Ange valutaformatet för fältet Aktuellt värde i tabellen Tillgångar

 1. Stäng alla öppna formulär och rapporter.

 2. Om navigeringsfönstret inte redan visas trycker du på F11 för att visa det.

 3. Dubbelklicka på tabellen Tillgångar i navigeringsfönstret.

 4. Markera fältet Aktuellt värde genom att klicka på det.

 5. Gå till fliken Fält, gruppen Formatering och ställ in egenskapen FormatValuta.

  Fältet bör nu innehålla den valutasymbol som motsvarar datorns platsinställningar.

 6. Spara och stäng tabellen.

Ange valutaformatet för fältet Aktuellt värde i formulär och rapporter

Det här måste utföras i alla formulär eller rapporter med fältet Aktuellt värde. Det omfattar följande formulär:

 • InformationOmTillgångar

 • Omsättningstillgångar

 • TillgångarDatablad

 • KasseradeTillgångar

 • KasseradeTillgångarDatablad

Du måste även utföra det här för följande rapporter:

 • Tillgångslista

 • TillgångarEfterKategori

 • KasseradeTillgångar

Så här ställer du in valutaformatet för varje objekt:

 1. Högerklicka på formuläret eller rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy.

  Obs!:  Layoutvy är inte tillgänglig för datablad. Du öppnar ett datablad genom att dubbelklicka på det (till exempel TillgångarDatablad eller KasseradeTillgångarDatablad).

 2. Klicka på textrutan Aktuellt värde.

 3. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 4. På fliken Format på egenskapssidan väljer du Valuta i egenskapsrutan Format.

 5. Om du ändrar en rapport ska du upprepa egenskapsinställningen för alla valutatextrutor som beräknar summor.

 6. Spara och stäng formuläret eller rapporten.

När alla objekt har ändrats dubbelklickar du på formuläret Huvud i navigeringsfönstret och stänger sedan navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×